Nghị quyết số 137-NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 137-NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 137-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Trung Hoa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 137-NQ/TVQH

  1. ỦY BAN THƯỜNG VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA QUỐC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 137NQ/TVQH Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1963 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG HẢI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG HOA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, QUYẾT NGHỊ: Phê chuẩn hiệp ước thương mại và hàng hải đã được ký kết ngày 5 tháng 12 năm 1962 giữa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Trường Chinh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản