Nghị quyết số 14/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 14/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 14/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh BAN HÀNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/1999/NQ-HĐND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 Số: 14/1999/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ NHẤT Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) năm 1994 ; Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khóa VI đã được các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu vào lúc 10 giờ 37’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI. + Ông Võ Viết Thanh giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khóa VI, (nhiệm kỳ 1999-2004). Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo lên ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo Luật định./. T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận : CHỦ TỊCH - UBTVQ - Thủ tướng Chính phủ } - Ban Tổ chức cán bộ CP} - Lưu Huỳnh Đảm
Đồng bộ tài khoản