Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 17/5/2007 của Tỉnh ủy

Chia sẻ: Bich Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
370
lượt xem
27
download

Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 17/5/2007 của Tỉnh ủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 17/5/2007 của Tỉnh ủy

 1. PHỤ LỤC Những nhiệm vụ cụ thể triển khai Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 17/5/2007 của Tỉnh ủy (Ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện 1 Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. a Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các đài Báo Ấp Bắc, Đài Các chương trình truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền về hội Phát thanh Truyền phát thanh và Sở Thương mại và Du nhập kinh tế quốc tế với nội dung phổ cập phù hợp với quần hình tỉnh, các đài truyền hình Thường xuyên lịch chúng nhân dân. truyền thanh cơ sở chuyên đề HNKTQT b Thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trên website Trung tâm Tin học Các chuyên mục của tỉnh; các website của các sở, ngành. (VP. UBND tỉnh); Sở Thương mại và Du trên website, cập Từ năm 2007 các sở, ngành lịch nhật thông tin thường xuyên c Tiếp tục tổ chức các lớp phổ biến, cập nhật kiến thức về hội Sở Thương mại và Các lớp phổ biến nhập, về WTO, về các cam kết và lộ trình thực hiện các cam Du lịch, Sở Nông kiến thức theo kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, về hàng rào kỹ thuật nghiệp & Phát triển đối tượng trong thương mại (TBT), Hiệp định về các biện pháp vệ sinh Các huyện, thành, thị 2007 - 2008 nông thôn, Sở Khoa động thực vật (SPS), Hiệp định về các khía cạnh của quyền học và Công nghệ sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS). d Thực hiện quy định về hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong Văn phòng TBT (Sở Thông tin cảnh thương mại (TBT) Các điểm hỏi đáp có Khoa học và Công báo, Văn bản trả Thường xuyên liên quan nghệ) lời
 2. 2 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện đ Tiếp tục phối hợp với các cơ quan và Bộ, ngành Trung ương Các sở ngành liên Các hội thảo tổ chức các hội thảo chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế Sở Thương mại & Du quan 2007 - 2010 với sự tham gia rộng rãi của các đối tượng có quan tâm. lịch 2 Công tác xây dựng pháp luật, thể chế Các sở, ngành liên a Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Sở Tư pháp quan; các huyện, thành, Báo cáo rà soát 2007-2010 thị. b Xây dựng chính sách khuyến khích ưu đãi hỗ trợ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu Đề xuất UBND phát triển sản phẩm phù hợp quy định của WTO tư Các sở, ngành liên tỉnh ban hành quy 2007 quan định c Phổ biến, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và Sở Khoa học và Công Các sở, ngành liên Báo cáo thực tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 2007-2010 nghệ quan hiện 3 Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và thương mại, du lịch a Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu Các sở, ngành liên Báo cáo thực xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 sau khi được Thủ tư quan; các huyện, thành, hiện 2007-2010 tướng Chính phủ phê duyệt thị. b Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển Sở Kế hoạch và Đầu Các sở, ngành liên Báo cáo thực nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển Vùng kinh tư quan; các huyện, thành, 2007-2010 hiện tế trọng điểm phía Nam và Vùng đồng bằng sông Cửu Long thị. c Tổ chức thực hiện việc tổng kiểm kê quỹ đất Sở Tài nguyên và Các sở, ngành liên Báo cáo kết quả Môi trường quan; các huyện, thành, 2007-2010 thị. d Tổ chức thực hiện việc tổng kiểm kê quỹ nhà, trụ sở làm Sở Xây dựng Báo cáo kết quả 2007-2010 Các sở, ngành liên
 3. 3 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện việc của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội quan; các huyện, thành, thị. đ Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị; đề xuất ban hành chính Sở Xây dựng Các sở, ngành liên Báo cáo kết quả sách huy động nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển khu dân quan; các huyện, thành, Hàng năm cư, đô thị nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở thị. e Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thị trường Sở Khoa học và Công Các sở, ngành liên Chương trình, Hàng năm khoa học – công nghệ ở địa phương. nghệ quan báo cáo thực hiện (2007-2010) g Đề xuất giải pháp thu hút các ngân hàng, các định chế tài Sở Tài Chính Tờ trình, báo cáo chính trong và ngoài nước đầu tư tại Tiền Giang; hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước pháp lý cho các doanh nghiệp có điều kiện niêm yết cổ tỉnh, Sở Kế hoạch và (2008-2010) phiếu trên thị trường chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh; cân Đầu tư đối vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đưa nước ngọt về Gò Công. h Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Sở Lao động – Chương trình trung tâm giới thiệu việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển thị Thương binh và Xã hội Các địa phương và sở, trường lao động; xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp Hàng năm ngành có liên quan thông tin thị trường lao động; tăng cường đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. i Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Trung tâm Xúc tiến Các sở, ngành liên Chương trình Hàng năm Đầu tư và Thương quan. 2007-2010 mại – Du lịch k Triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Báo cáo thực Hàng năm Đầu tư và Thương Các sở, ngành liên hiện 2007-2010 thương mại, du lịch mại – Du lịch quan.
 4. 4 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện 4 Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm a Theo dõi, tổng hợp, báo cáo đề xuất giải pháp huy động các Sở Kế hoạch và Đầu Báo cáo chuyên tư Các sở, ngành liên đề, tờ trình đề nguồn lực trong, ngoài tỉnh và nước ngoài tham gia đầu tư quan; các huyện, thành, xuất các giải 2007-2010 đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ thị. cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa pháp b Tổ chức thực hiện tốt chính sách về ưu đãi đầu tư; tham Sở Kế hoạch và Đầu Báo cáo chuyên mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm tạo môi tư Các sở, ngành liên đề, tờ trình đề trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi khuyến khích các quan; các huyện, thành, xuất các giải 2007-2010 thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất kinh doanh. thị. pháp c Tiếp tục triển khai các công trình như: Quốc lộ 60, cầu Rạch Sở Giao thông Vận Báo cáo kết quả Miễu, Quốc lộ 50, đường cao tốc, các hạng mục còn lại của tải dự án mở rộng Quốc lộ 1A và chuẩn bị cho dự án cầu Mỹ Lợi, đường vào Khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp, các dự án xây dựng đường đến trung tâm xã (vốn trái phiếu Chính Bộ ngành Trung ương; phủ), dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đồng Hàng năm các huyện, thành, thị. bằng sông Mêkông (MTIDP) ... cùng với các dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam; nâng cấp luồng sông Tiền và Cảng Mỹ Tho. d Rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Sở Công nghiệp Tờ trình điều ngành công nghiệp tỉnh giai đoạn 2006-2010 và phối hợp chỉnh quy hoạch; mời gọi đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng một số cụm công Các sở, ngành liên Báo cáo mời gọi, nghiệp trên địa bàn các huyện, thành, thị (trừ cụm công quan; các huyện, thành, hỗ trợ đầu tư Hàng năm nghiệp đã giao cho Ban quản lý các Khu công nghiệp); hỗ thị. trợ nhà đầu tư đẩy mạnh việc hoàn chỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Hương; triển khai xây dựng Khu
 5. 5 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện Công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước) và Khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp (huyện Gò Công Đông) theo chức năng, nhiệm vụ được giao đ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Sở Công nghiệp Đề xuất Chương Các sở, ngành liên trình, Báo cáo kết thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quan; các huyện, thành, quả triển khai Hàng năm quả; Chương trình phát triển sản xuất công nghiệp, làng thị. nghề từ năm 2008-2010. e Mời gọi đầu tư các trung tâm phân phối lớn; nâng cấp hệ Sở Thương mại và Báo cáo kết quả Du lịch Các sở, ngành liên thống chợ; phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, đa dạng hóa sản quan; các huyện, thành Hàng năm phẩm du lịch; khẩn trương lập quy hoạch chi tiết Khu du thị. lịch Thới Sơn. g Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ các sản Sở Khoa học và Công Báo cáo kết quả Các sở, ngành liên phẩm chủ lực của tỉnh và Kế hoạch thực hiện các hoạt động nghệ 2007-2010 quan trong thập niên chất lượng h Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các Sở Khoa học và Công Báo cáo kết quả thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất; áp dụng hệ nghệ Các sở, ngành liên thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; hỗ trợ 2007-2010 quan đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và quảng bá thương hiệu. i Tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo thông tin Sở Thương mại và Thông tin thị thị trường, cảnh báo sớm những nguy cơ, rủi ro có thể xảy Du lịch, Trung tâm trường theo yêu ra do biến động của thị trường thế giới; tư vấn, cung cấp Xúc tiến Đầu tư và Các sở, ngành liên cầu của doanh Thường xuyên thông tin cho doanh nghiệp. quan Thương mại – Du nghiệp lịch Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ 5 máy Nhà nước
 6. 6 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện a Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU Ban chỉ đạo cải cách Báo cáo kết quả (11/10/2004) của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số hành chính tỉnh 1320/CV-UB (03/12/2004) của Ủy ban nhân dân tỉnh về Các sở, ngành liên Thường xuyên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến năm quan; các huyện, thành, 2010; Chỉ thị số 14/CT-UBND (17/4/2007) của Chủ tịch Ủy thị. ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. b Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ chế Các sở ngành, địa Báo cáo kết quả phối hợp để không ngừng cải tiến quy trình gọn nhẹ, thủ tục Thường xuyên phương Ban chỉ đạo cải cách đơn giản, mở rộng một cửa liên thông, đồng bộ liên ngành; hành chính tỉnh giải quyết có hiệu quả các vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hành chính. c Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Sở Bưu chính Viễn Các sở, ngành liên Báo cáo thực thông hiện Hàng năm hoạt động cơ quan Nhà nước, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách quan; các huyện, thành, 2007 – 2010 hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch thị. d Thực hiện việc điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy Sở Nội vụ Quyết định của định Trung ương, giảm tầng nấc trung gian, gắn phân cấp, Các sở, ngành liên UBND tỉnh phê quan; các huyện, thành, duyệt kế hoạch 2007-2010 ủy quyền mạnh cho sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp thị. thực hiện huyện, xã. 6 Phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển giáo a Sở Giáo dục và Đào Quyết định của dục và đào tạo; khuyến khích thành lập các trung tâm ngoại tạo Các sở, ngành liên UBND tỉnh ngữ chất lượng cao, đào tạo văn bằng quốc tế tại Tiền quan; các huyện, thành, 2007-2010 Giang; lập kế hoạch phát triển hệ thống đào tạo tiếng Anh thị. và các ngoại ngữ thông dụng khác tại các huyện, thị, thành trong tỉnh. b Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Sở Nội vụ Các sở, ngành liên Báo cáo kết quả Thường xuyên công chức cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực: quan; các huyện, thành,
 7. 7 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện kinh tế, chính trị, y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội, khoa học thị. - kỹ thuật, pháp luật, ngoại giao; quản lý nguồn nhân lực, ngoại ngữ, tin học… c Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo, nâng Trường Đại học Tiền Chương trình, cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chủ động liên kết với các Giang Sở Nội vụ, Sở Giáo báo cáo kết quả Hàng năm trường trong và ngoài nước để đào tạo sau đại học tại Tiền dục và Đào tạo Giang, hợp tác đào tạo ở nước ngoài. d Tổ chức thực hiện tốt chính sách thu hút sử dụng và đãi ngộ Sở Nội vụ Báo cáo kết quả Các địa phương và sở, thỏa đáng những chuyên gia giỏi có ngành nghề phù hợp Thường xuyên ngành có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. đ Dự báo, hoạch định kế hoạch đào tạo phát triển và sử dụng Sở Lao động – Tờ trình đề xuất Sở Giáo dục và Đào nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập Thương binh và Xã 2007-2010 tạo hội 7 Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản a Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế vườn; Chương Sở Nông nghiệp và Các sở, ngành liên Báo cáo kết quả trình phát triển kinh tế lúa gạo; Chương trình phát triển chăn Phát triển nông thôn quan; các huyện, thành, Hàng năm nuôi thị. b Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ an toàn; Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học và Công Báo cáo kết quả gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch Phát triển nông thôn nghệ, Sở Thương mại Hàng năm và Du lịch c Xúc tiến đầu tư các dự án chuyên canh cây đặc sản chủ lực Sở Nông nghiệp và Các sở, ngành liên Chương trình Phát triển nông thôn quan; các huyện, thành, 2007 - 2010 thị.
 8. 8 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện d Triển khai dự án bò thịt, dự án nạc hóa đàn heo; xây dựng Sở Nông nghiệp và Các sở, ngành liên Báo báo kết quả và triển khai mô hình trình diễn sản xuất theo GAP. Phát triển nông thôn quan; các huyện, thành, Hàng năm thị. đ Thực hiện tốt mô hình liên kết “4 nhà” trong đầu tư phát Sở Nông nghiệp và Báo cáo kết quả, Các sở, ngành liên triển nông nghiệp và nông thôn; triển khai thực hiện có hiệu Phát triển nông thôn Tờ trình đề xuất quan; các huyện, thành, Hàng năm quả Quyết định 80/2002/QĐ.TTg (24/6/2002) của Thủ giải pháp thị. tướng Chính phủ. e Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế thủy Sở Thủy sản Quyết định của sản trong chiến lược biển Tiền Giang; chú trọng phát triển UBND phê duyệt Các sở, ngành liên đa dạng nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước chương trình quan; các huyện, thành, 2007-2010 mặn theo công nghệ mới có hiệu quả gắn với bảo vệ nguồn thị. lợi thủy sản, môi trường sinh thái, phòng chống dịch bệnh theo hướng phát triển bền vững g Tăng cường công tác tập huấn, hội thảo kỹ thuật nuôi trồng Sở Thủy sản Các sở, ngành liên Báo cáo tổ chức thủy sản; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ phục quan; các huyện, thành, các lớp tập huấn, 2007-2010 vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh thủy sản. thị. hội thảo h Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh Liên minh Hợp tác xã Báo cáo kết quả, tế tập thể; thực hiện chính sách khuyến khích các mô hình Tờ trình đề xuất Các sở, ngành liên kinh tế hợp tác, xác lập các mối liên kết giữa các hộ nông giải pháp quan; các huyện, thành 2007-2010 dân sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác hải thị. sản với nhau và với các cơ sở chế biến, doanh nghiệp thương mại Phát triển mạnh các ngành tiểu thủ công nghiệp ở nông i Sở Công nghiệp Tờ trình đề xuất thôn; xây dựng và tổ chức lại các làng nghề, chú ý các Các sở, ngành liên giải pháp ngành nghề sử dụng nguyên liệu tại chỗ nhằm tăng thêm thu quan; các huyện, thành, 2007-2010 nhập cho người lao động, giải quyết công ăn việc làm và thị. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
 9. 9 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện k Xây dựng các tuyến giao thông nông thôn, bến bãi bốc xếp Sở Giao thông Vận Các sở, ngành liên Báo cáo kết quả nông sản hàng hóa. tải quan; các huyện, thành, Hàng năm thị. l Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ như Các huyện, thành, thị Báo cáo kết quả giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa – thông tin, thể dục thể Các ngành liên quan. Hàng năm thao, giao thông vận tải, thủy lợi, bưu chính viễn thông, .... 8 Tích cực và chủ động giải quyết các vấn đề về môi trường, văn hóa, xã hội nảy sinh trong quá trình hội nhập a Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu Sở Tài nguyên và Tờ trình đề xuất lực của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng Môi trường giải pháp cường năng lực quản lý về bảo vệ môi trường; tăng cường Các sở, ngành liên kiểm soát ô nhiễm tại nguồn, quản lý chất thải nhất là chất quan; các huyện, thành, 2007-2010 thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, cơ sở - dịch vụ y thị. tế, nước thải sinh hoạt đô thị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức. Xây dựng các chính sách hỗ trợ dạy nghề, đầu tư xây dựng b Sở Lao động – Tờ trình đề xuất mạng lưới cơ sở dạy nghề, tăng quy mô đào tạo đáp ứng nhu Thương binh và Xã Các sở, ngành liên giải pháp cầu của các doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc hội quan; các huyện, thành, 2007-2010 làm, thông tin thị trường lao động; giải quyết vấn đề lao thị. động mất việc làm do doanh nghiệp không đứng vững trong quá trình cạnh tranh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện c Sở Lao động – Báo cáo “chương trình quốc gia giảm nghèo”, đẩy mạnh xã hội hóa, Thương binh và Xã huy động nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo thông qua vận hội Các sở, ngành liên động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Trẻ em tàn tật”.... khuyến quan; các huyện, thành, Hàng năm lâm, khuyến ngư; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã thị. đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và các xã nghèo của tỉnh; hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với đặc thù của người nghèo không có hoặc có ít đất để sản xuất.
 10. 10 Số Thời gian Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm TT thực hiện d Tổ chức thực hiện cơ chế bảo đảm an sinh xã hội đối với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tờ trình đề xuất các nhóm dân cư, khắc phục rủi ro theo nguyên tắc: Nhà giải pháp nước, doanh nghiệp và người lao động cùng đóng góp, cùng Các sở, ngành liên 2007-2010 chia sẻ; đồng thời phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quan. xã hội - nghề nghiệp; nghiên cứu mở rộng diện thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện. đ Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình bảo vệ và nâng Sở Y tế Chương trình, cao sức khỏe cộng đồng; ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh và Các huyện, thành, thị. báo cáo Thường xuyên các biến chứng của bệnh e Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy những giá trị văn Sở Văn hóa Thông Tờ trình đề xuất hóa dân tộc; tăng cường công tác kiểm soát và xử lý sự xâm tin giải pháp nhập các sản phẩm và dịch vụ văn hóa không lành mạnh, Các sở, ngành liên 2007-2010 làm phương hại đến sự phát triển đất nước, giữ gìn truyền quan. thống văn hóa Việt Nam. Thực thi pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi g Sở Khoa học và Công Các sở, ngành liên Tờ trình đề xuất trường thuận lợi nhất cho sự sáng tạo các giá trị tinh thần nghệ 2007-2010 quan. giải pháp của xã hội. 9 Giữ vững và tăng cường nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong quá trình hội nhập Bộ chỉ huy quân sự, Công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở, Bộ chỉ huy quân sự, Báo cáo kết quả, ngành, các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch đảm bảo an Công an tỉnh Tờ trình đề xuất ninh - quốc phòng; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào giải pháp toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù Các huyện, thành, thị. 2007-2010 địch, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 11. 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản