Nghị quyết số 316-NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 316-NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 316-NQ/QHK6 về việc tước quyền đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ nhiệm vụ đại biểu, trốn ra nước ngoài do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 316-NQ/QHK6

  1. Y BAN THƯ NG V C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU C H I NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 316-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 1978 NGHN QUY T V VI C TƯ C QUY N I BI U C A I BI U H I NG NHÂN DÂN B NHI M V I BI U, TR N RA NƯ C NGOÀI Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Căn c vào i u 31 Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p ngày 27 tháng 10 năm 1962; Theo ngh c a H i ng Chính ph , QUY T NGHN: 1. Tư c quy n i bi u c a i bi u H i ng nhân dân nào b nhi m v i bi u, tr n ra nư c ngoài. 2. H i ng Chính ph hư ng d n vi c thi hành Ngh quy t này. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản