Nghị quyết số 353-NQ/QH/K4

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 353-NQ/QH/K4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 353-NQ/QH/K4 về việc thành lập Bộ Xây dựng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 353-NQ/QH/K4

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 353-NQ/QH/K4 Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 1973 NGH QUY T Y BAN THƯ NG V QU C H I PHÊ CHU N VI C THÀNH L P B XÂY D NG Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI TNAM DÂN CH C NG HÒA Căn c vào i u 3 c a Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14 tháng 7 năm 1960; Theo ngh c a H i ng Chính ph . QUY T NGHN Phê chuNn vi c thành l p B Xây d ng trên cơ s h p nh t B Ki n trúc và y ban Ki n thi t cơ b n Nhà nư c. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI TNAM DÂN CH C NG HÒA CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản