Nghị quyết số 612-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 612-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 612-NQ/HĐNN7 về việc cử một số hội thẩm nhân dân của toà án nhân dân tối cao do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 612-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 612-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 1985 NGHN QUY T V VI C C M T S H I TH M NHÂN DÂN C A TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 29 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Theo ngh c a oàn ch t ch y ban trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, QUY T NGHN: C các ng chí có tên sau ây, làm h i thNm nhân dân c a Tòa án nhân dân t i cao: 1. Nguy n Th Thanh 2. Bùi Th Thanh Vân 3. Lê Thu 4. Vũ Ng c Quỳnh 5. Ngô Văn Cân 6. Lê H ng Tư 7. Tr n Chí áo 8. Trương Minh Nh t 9. Phan Như Lâm 10. Tri u H u Lý,
  2. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản