Nghị quyết số 66-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 66-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 66-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Cu ba do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 66-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 1981 QUY T NGHN H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng b trư ng; QUY T NGHN: Phê chuNn Hi p nh lãnh s gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Cu-ba ký t i Hà N i ngày 31 tháng 8 năm 1981. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản