intTypePromotion=1

Nghị quyết số 697-NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 697-NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 697-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 697-NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 697-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 1979 NGHN QUY T PHÊ CHU N HI P Ư C H U NGHN VÀ H P TÁC GI A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN BUN- GA-RI Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Theo ngh c a H i ng Chính ph QUY T NGHN: Phê chuNn Hi p ư c h u ngh và h p tác gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa nhân dân Bun-ga-ri ký t i Hà N i ngày 01 tháng 10 năm 1979. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH T CH Trư ng Chinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2