Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7 về việc hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện, xã do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 700-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 1986 NGHN QUY T V VI C HOÃN CU C B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN HAI C P HUY N, XÃ H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 33 Lu t B u c i bi u H i ng Nhân dân; Theo ngh c a H i ng B trư ng, QUY T NNH: 1. Hoãn cu c b u c i bi u H i ng Nhân dân hai c p huy n, xã và tương ương, trư c nh t ch c t tháng 02 n tháng 4 năm 1986, nay s t ch c vào tháng 4 năm 1987, cùng ngày v i cu c b u c i bi u Qu c h i khóa VIII. 2. H i ng B trư ng hư ng d n c th cho các a phương thi hành. H I Đ NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH T CH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản