Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH12 về việc đổi tên Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 707/2008/UBTVQH12 Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V VI C I TÊN TÒA ÁN QUÂN S QUÂN KHU TH Ô HÀ N I, TÒA ÁN QUÂN S KHU V C QUÂN KHU TH Ô HÀ N I Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t T ch c Tòa án nhân dân năm 2002; Căn c Pháp l nh t ch c Tòa án quân s năm 2002; Xét ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, QUY T NGHN: i u 1. 1. i tên Tòa án quân s Quân khu Th ô Hà N i thành Tòa án quân s Th ô Hà N i. 2. i tên Tòa án quân s khu v c Quân khu Th ô Hà N i thành Tòa án quân s khu v c Th ô Hà N i. i u 2. 1. Ngh quy t này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản