Nghị quyết số 782b-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 782b-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 782b-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 782b-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 782B-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 1987 NGHN QUY T V VI C B NHI M M T S THÀNH VIÊN C A H I NG B TRƯ NG H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 14 c a Lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam; Theo ngh c a Ch t ch H i ng B trư ng; QUY T NNH: B nhi m: 1. ng chí oàn Khuê, Thư ng tư ng, Th trư ng B Qu c phòng, gi ch c T ng tham mưu trư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, thay ng chí Lê c Anh. 2. ng chí Nguy n Quy t, Thư ng tư ng, Phó Ch nhi m T ng c c Chính tr Quân i Nhân dân Vi t Nam, gi ch c Ch nhi m T ng c c Chính tr Quân i Nhân dân Vi t Nam thay ng chí Chu Huy Mân. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản