Nghị quyết về địa giới hành chính tỉnh

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
1
download

Nghị quyết về địa giới hành chính tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về địa giới hành chính tỉnh

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 1992 NGHN QUY T V NA GI I HÀNH CHÍNH T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi nghe T trình c a H i ng B trư ng và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN i u 1. Gi nguyên a gi i hành chính c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương như hi n nay n nh tình hình và t ch c hành chính, t p trung s c th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i c a c nư c cũng như a phương. i u 2. H i ng B trư ng, H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 11 thông qua ngày 15/4/1992. Lê Quang o ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản