Nghị quyết về kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá III

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Nghị quyết về kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá III do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá III

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 1968 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1968 V VI C KÉO DÀI NHI M KỲ C A QU C H I KHOÁ III QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c vào i u 45 và i u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. Xét tình hình hi n nay. Theo ngh c a U ban thư ng v Qu c h i và c a H i ng Chính ph . QUY T NGHN: 1-Kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khoá III. 2-Giao cho U ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c t ch c b u c i bi u Qu c h i khoá IV khi nào tình hình cho phép. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 1968 Hoàng Văn Hoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản