Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
317
lượt xem
9
download

Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và Đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Hà Phan do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 1996 NGHN QUY T V VI C BÃI NHI M CH C V PHÓ CH TNCH QU C H I VÀ I BI U QU C H I C A ÔNG NGUY N HÀ PHAN Căn c vào i u 7 và i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 3 c aLu t b u c Qu c h i; Căn c vào i u 7 và i u 49 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào T trìnhc a U ban thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Căn c vào k t qu b phi u c a Qu c h i; QUY T NNH Bãi nhi m ch c v Phó Ch t ch Qu c h i và i bi u Qu c h ic a ông Nguy n Hà Phan. Ngh quy t này ã ư cQu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 10 thôngqua ngày 24 tháng 10 năm 1996. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản