Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính do Quốc hội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính do Quốc hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính do Quốc hội ban hành

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1975 NGHN QUY T V VI C C I TI N H TH NG CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA, KHOÁ V, KỲ H P TH HAI Căn c vào i u 50 và i u 112 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. Sau khi nghe báo cáo c a H i ng Chính ph v s c n thi t c i ti n h th ng các ơn v hành chính trong tình hình m i. Sau khi nghe ý ki n c a U ban d án Pháp lu t c a Qu c h i. QUY T NGHN: 1- Nay b c p khu trong h th ng các ơn v hành chính c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. 2- Nh ng quy nh trong Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa v c p khu t tr u bãi b . Xuân Thu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản