Nghị quyết về việc cử Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Nghị quyết về việc cử Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc cử Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc cử Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1989 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1989 V VI C C QUY N CH NHI M U BAN KINH T K HO CH VÀ NGÂN SÁCH C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 92 và i u 100 c a Hi n pháp Nư c c ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a U ban kinh t , k ho ch và ngân sách c a Qu c h i. QUY T NNH Giao cho H i ng Nhà nư c ch nh m t ng chí Phó ch nhi m U ban kinh t , k ho ch và ngân sách c a Qu c h i làm quy n Ch nhi m U ban này cho n kỳ h p sau c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i Nư c c ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản