Nghị Quyết về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
7
download

Nghị Quyết về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1962 NGHN QUY T V VI C H P NH T THÀNH PH H I PHÒNG VÀ T NH KI N AN, H P NH T T NH B C NINH VÀ T NH B C GIANG QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe báo caó c a H i ng Chính ph v s c n thi t h p nh t thành ph H i Phòng và t nh Ki n An, h p nh t t nh B c Ninh và t nh B c Giang QUY T NGHN: Phê chuNn vi c: - H p nh t thành ph H i Phòng và t nh Ki n An thành m t ơn v hành chính m i, l y tên là thành ph H i Phòng; - H p nh t t nh B c Ninh và t nh B c Giang thành m t ơn v hành chính m i, l y tên là t nh Hà B c. Qu c h i giao cho H i ng Chính ph ti n hành nh ng công tác c n thi t th c hi n t t Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962. Xuân Thu ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản