Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 1963 NGHN QUY T V VI C H P NH T T NH H I NINH VÀ KHU H NG QU NG, VÀ SÁT NH P XÃ H U S N THU C HUY N ÌNH L P, T NH H I NINH, VÀO HUY N SƠN NG, T NH HÀ B C QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe báo cáo c a H i ng Chính ph v s c n thi t h p nh t t nh H i Ninh và khu H ng Qu ng và sát nh p xã H u S n thu c huy n ình L p, t nh H i Ninh, vào huy n Sơn ng, t nh Hà B c, QUY T NGHN: Phê chuNn vi c : H p nh t t nh H i Ninh và khu H ng Qu ng thành m t ơn v hành chính m i, l y tên là t nh Qu ng Ninh; - Sát nh p xã H u S n thu c huy n ình L p, t nh H i Ninh (cũ), vào huy n Sơn ng, t nh Hà B c. Qu c h i giao cho H i ng Chính ph ti n hành nh ng công tác c n thi t th c hi n t t Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 30 tháng 10 năm 1963. Trư ng Chinh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản