Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đa Houai, tỉnh Lâm Đồng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1981 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1981 V VI C SÁP NH P XÃ NG NAI THU C HUY N PHƯ C LONG, T NH SÔNG BÉ VÀO HUY N A HOUAI, T NH LÂM NG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng B trư ng và sau khi nghiên c u ý ki n c a H i ng nhân dân t nh Sông Bé và H i ng nhân dân t nh Lâm ng; QUY T NGHN Sáp nh p xã ng Nai thu c huy n Phư c Long, t nh Sông Bé vào huy n a Houai, t nh Lâm ng. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VII, kỳ h p th 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1981. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản