intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghỉ việc vì trình trạng sức khỏe

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

125
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghỉ việc vì tình trạng sức khoẻ của chính bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghỉ việc vì trình trạng sức khỏe

  1. Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Nghỉ Việc vì Tình Trạng Sức Khỏe của Chính Bạn C Á C Q U Y Ề N H Ạ N P H Á P L Ý C Ủ A B Ạ N Những người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường cần lấy thời gian nghỉ việc để chăm sóc tình trạng sức khỏe trầm trọng của chính họ (dù là tinh thần hay thể xác), do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn. Theo Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe liên bang và Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California, người thoát khỏi bạo hành có thể lấy đến mười hai tuần lễ nghỉ được bảo-vệ-về-công-việc (nhưng không được trả lương) mỗi năm vì tình trạng sức khỏe trầm trọng của họ. Luật lệ tiểu bang California cung cấp những bảo vệ riêng tư rất rõ rệt cho những người thoát khỏi bạo hành và điều này có thể cho phép người thoát khỏi bạo hành được lấy thời gian nghỉ mà không phải phổ biến việc bạo hành trong gia đình hoặc chi tiết về việc điều trị cho người chủ của họ. 1. Luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe cho phép các quyền gì? Luật lệ liên bang và tiểu bang cho phép một số nhân viên được quyền lấy ngày nghỉ việc không được trả lương vì tình trạng sức khỏe trầm trọng. Luật liên bang là Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe (Family and Medical Leave Act = FMLA); luật tiểu bang là Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California (California Family Rights Act = CFRA). Nếu bạn đủ điều kiện để lấy ngày nghỉ không được trả lương vì gia đình/sức khỏe theo các luật này, người chủ của bạn: không thể sa thải bạn vì đã lấy đến 12 tuần nghỉ việc; phải để bạn quay lại làm chính công việc đó hay công việc tương đương sau thời gian nghỉ của bạn (cùng đồng lương, phúc lợi và điều kiện làm việc); và phải tiếp tục trả tiền bảo hiểm y tế cho bạn—nếu bạn có các bảo hiểm này— trong thời gian bạn nghỉ việc. Các điều luật về nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe cũng coi là trái luật nếu người chủ của bạn can thiệp vào quyền lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, sách nhiễu bạn vì lý do đã lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, từ chối yêu cầu lấy ngày nghỉ hợp lý, hoặc từ chối không tuyển hoặc thăng chức cho bạn vì bạn sẽ lấy hoặc đã lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Cũng được coi là trái luật khi chủ của bạn trả thù bạn vì đã yêu cầu lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khoẻ hoặc than phiền về việc vi phạm các luật lệ về nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  2. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) 2. Bạn được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe không? Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây để được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe: bạn đã làm việc cho người chủ của bạn trong ít nhất 12 tháng (dù là làm bán thời gian hay tạm thời); bạn đã làm việc ít nhất 1.250 giờ (trung bình 25 giờ mỗi tuần) trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ việc; chủ của bạn mướn ít nhất 50 người trong phạm vi bán kính 75-dặm từ nơi làm việc của bạn; và bạn có một tình trạng sức khỏe trầm trọng. (Nghỉ việc để chăm sóc cha/mẹ, con hoặc vợ/chồng có tình trạng sức khỏe trầm trọng, vì mang thai hoặc chăm sóc dưỡng thai, hoặc vì sanh con, sắp xếp cho con hoặc nuôi con nuôi cũng được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe.) 3. Các thuật ngữ trong luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe có nghĩa gì? “tình trạng sức khỏe trầm trọng” Theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, tình trạng sức khỏe trầm trọng là một tình trạng bệnh tật, thương tích, suy yếu về thể xác, hoặc tình trạng tâm thần gây ra một thời gian bất lực (có nghĩa không đủ khả năng đi làm, đi học hay thực hiện các sinh hoạt thông thường hàng ngày khác) và đòi hỏi ít nhất một trong các điều sau đây: ở qua đêm tại bệnh viện, nơi dành cho người bệnh sắp chết, hoặc cơ sở chăm sóc y tế nội trú (bất cứ sự bất lực hoặc trị liệu sau đó liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân nội trú cũng được đài thọ); hoặc trị liệu liên tục bởi một nhà cung cấp dịch vụ y tế. “trị liệu liên tục” Theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, điều khoản trị liệu liên tục đòi hỏi một trong các điều sau đây: một bệnh trạng gây ra sự bất lực trong hơn ba ngày đòi hỏi: (1) hai lần đi khám tại nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc nhiều hơn, hoặc (2) một lần đi khám với chế độ trị liệu và theo dõi liên tục; một bệnh trạng kinh niên liên tục trong một khoảng thời gian dài và đòi hỏi việc đi khám bác sĩ định kỳ, và tình trạng có thể gây ra sự bất lực thất thường thay vì liên tục; nghỉ vĩnh viễn hoặc dài hạn do một bệnh trạng mà sự trị liệu có thể không có hiệu quả (chẳng hạn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối) khi nhân viên đó được nhà cung cấp dịch vụ y tế theo dõi, nhưng không nhất thiết là được trị liệu tích cực; 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  3. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) nghỉ để nhận nhiều trị liệu đa dạng cho (1) giải phẫu hồi phục, hoặc (2) một bệnh trạng có thể gây ra thời gian bất lực hơn ba ngày nếu không được điều trị; hoặc mang thai và chăm sóc dưỡng thai. Trị liệu hoặc giải phẫu thẩm mỹ, và trị liệu cho các bệnh trạng thông thường, như bệnh cúm, thường không được tính là một tình trạng sức khỏe trầm trọng. Bình thường, trừ phi có biến chứng xảy ra, bệnh cảm thông thường, bệnh cúm, đau tai, rối loạn tiêu hóa , vết loét nhẹ, nhức đầu không phải là nhức đầu kinh niên, khám răng định kỳ hoặc các vấn đề chỉnh răng và bệnh nướu răng không đủ điều kiện cho việc nghỉ vì gia đình/sức khỏe. “trị liệu” Trị liệu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe bao gồm khám bệnh để xác định xem có tình trạng sức khỏe trầm trọng hay không và đánh giá tình trạng đó. Trị liệu không bao gồm khám sức khỏe, khám mắt hoặc khám răng định kỳ. “nhà cung cấp dịch vụ y tế” Thuật ngữ nhà cung cấp dịch vụ y tế bao gồm: bác sĩ y khoa có bằng hành nghề; bác sĩ tâm lý học lâm sàng; chuyên viên kiểm định thị lực, nha sĩ, bác sĩ trị bệnh bàn chân; y tá điều dưỡng được quyền biên toa và bà mụ có chứng chỉ hành nghề; nhân viên xã hội lâm sàng; và bác sĩ chỉnh hình (trong các điều kiện giới hạn, tùy theo trị liệu họ cung cấp). Nếu chương trình chăm sóc sức khỏe của người chủ của bạn chấp nhận giấy chứng nhận từ bác sĩ của bạn về một tình trạng sức khỏe trầm trọng để chứng minh cho đơn đòi phúc lợi, bác sĩ của một người trong gia đình bạn có thể được tính như nhà cung cấp dịch vụ y tế chiếu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe. 4. Trách nhiệm của người chủ về việc thông báo cho bạn biết các quyền nghỉ vì gia đình/sức khỏe của bạn? Một người chủ bao gồm trong các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe (có 50 nhân viên hoặc nhiều hơn) phải thực hiện các việc sau: dán một thông cáo giải thích quyền hạn và trách nhiệm chiếu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe; cung cấp văn bản chi tiết về các quyền hạn và trách nhiệm này cho bất cứ nhân viên nào đủ điều kiện khi người đó báo là cần nghỉ vì gia đình/sức khỏe; Ghi trong cẩm nang của nhân viên quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên chiếu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, nếu người chủ có làm cẩm nang này ; và 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  4. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) định rõ ngày nghỉ, dù nhân viên được trả lương hay không, là ngày nghỉ bao gồm trong luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe và thông báo cho nhân viên biết về sự chỉ định này. Nếu chủ của bạn chưa thông báo cho bạn biết về các quyền nghỉ việc của bạn và bạn nghĩ rằng chủ của bạn phải theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, hãy hỏi người chủ của bạn thông tin về các quyền này. 5. Các điều khoản về việc nghỉ vì gia đình/sức khỏe gồm những gì? Ngày nghỉ bao gồm trong các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe không được trả lương trừ phi sử dụng một hình thức nghỉ được trả lương khác cùng với ngày nghỉ này (thí dụ, nghỉ vì đau ốm hoặc nghỉ hè, Tai Nạn Lao Động, chương trình bảo hiểm khuyết tật tiểu bang) Trong đa số các trường hợp, bạn phải được quay trở lại chức vụ cũ hoặc chức vụ tương đương sau ngày nghỉ của bạn. Bạn không được phục hồi chức vị nếu công việc của bạn đã bị bỏ vì lý do kinh doanh hợp pháp không liên quan đến việc lấy ngày nghỉ của bạn. Chủ của bạn vẫn phải tiếp tục trả bảo hiểm sức khỏe cho bạn, nếu bạn có các bảo hiểm này, trong thời gian bạn nghỉ việc. Điều khoản này bao gồm bất cứ phúc lợi nào bạn nhận được cho những người sống phụ thuộc vào bạn hay người trong gia đình bạn. Nếu bạn không quay trở lại làm việc sau khi nghỉ, chủ của bạn có thể đòi bạn trả lại phí tổn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe cho bạn trong thời gian bạn nghỉ việc, trừ phi lý do bạn không thể quay trở lại làm việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn (thí dụ, tình trạng sức khỏe của bạn tiếp tục ngăn cản bạn không làm việc được). 6. Bạn có phải thông báo cho người chủ biết bạn cần lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe không? Bạn phải báo cho người chủ của bạn biết 30 ngày trước khi lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe khi việc này có thể lường trước được, chẳng hạn một việc giải phẫu quan trọng được định ngày từ trước. Nếu bạn cần nghỉ bất thình lình hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp về y tế, bạn hoặc một người trong gia đình phải báo cho chủ của bạn biết càng sớm càng tốt, thông thường là trong vòng một vài ngày. Bạn nên thông báo bằng thư cho chủ của bạn biết về việc cần lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, và hãy chắc chắn là bạn có giấy trả lời của người chủ của bạn. Bạn không phải phổ biến chi tiết về việc chẩn đoán bệnh của bạn cho chủ biết, nhưng bạn phải cho chủ của mình đủ thông tin để người chủ hiểu bạn có một tình trạng sức khỏe trầm trọng ngăn cản bạn không làm được công việc của mình. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  5. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) Hãy chắc chắn là bạn đã hiểu rõ các quy định của người chủ về ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe trước khi bạn lấy ngày nghỉ. Yêu cầu chủ của bạn đưa cho văn bản mô tả các quyền hạn và trách nhiệm của bạn để lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe. 7. Chủ của bạn có thể yêu cầu thông tin gì về việc nghỉ của bạn? Nếu bạn lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, chủ của bạn được phép yêu cầu bạn đưa: giấy chứng nhận y khoa của nhà cung cấp dịch vụ y tế (chẳng hạn giấy bác sĩ) liên quan đến tình trạng sức khỏe trầm trọng của bạn; ý kiến thứ hai và thứ ba (phí tổn do người chủ đài thọ); giấy tái chứng nhận định kỳ nếu giấy chứng nhận ban đầu đã hết hạn, bạn yêu cầu gia hạn ngày nghỉ, hoặc hoàn cảnh thay đổi; và báo cáo định kỳ trong thời gian nghỉ việc về tình trạng và ý định quay lại làm việc của bạn. Chủ của bạn có thể yêu cầu giấy chứng nhận y khoa “đủ sức khỏe cho công việc” trước khi bạn quay lại làm việc miễn là sự chứng nhận này liên quan đến công việc, đồng nhất với sự cần thiết của công việc, và áp dụng cho tất cả mọi nhân viên, không cần biết lý do của họ về việc lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe. 8. Giấy chứng nhận y khoa phải ghi những điều gì? Yêu cầu của chủ của bạn về giấy chứng nhận y khoa cho biết việc bạn cần lấy ngày nghỉ (chẳng hạn giấy bác sĩ) phải bằng văn bản. Giấy chứng nhận không cần phải phổ biến chi tiết về việc chẩn đoán bệnh của bạn, nhưng phải cung cấp đủ thông tin để chủ của bạn kiểm chứng nhu cầu lấy ngày nghỉ của bạn. Giấy này phải bao gồm: ngày tình trạng sức khỏe trầm trọng của bạn bắt đầu; thời gian có thể kéo dài của tình trạng này ; lời xác nhận tình trạng của bạn làm cho bạn tạm thời hoàn toàn không thể làm việc được hoặc thực hành được một hoặc nhiều chức năng của công việc của bạn (bạn nên bàn luận về chức năng công việc của bạn với bác sĩ của bạn, và lời xác nhận của bác sĩ phải phản ảnh việc bàn luận này); thời gian có thể kéo dài của nhu cầu lấy ngày nghỉ của bạn; và lời kiểm chứng nhu cầu của bạn cần nghỉ từng lúc hoặc có lịch được làm việc giảm bớt, nếu điều này áp dụng. Trong đa số trường hợp, chủ của bạn không thể hỏi bạn hoặc bác sĩ của bạn nhiều hơn những thông tin căn bản này. Chủ của bạn không thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, nếu ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe cũng là nghỉ vì tai nạn lao động, chủ của bạn có thể theo các điều khoản về tai nạn lao động liên quan đến giấy chứng nhận. Chủ của bạn phải giữ kín bất cứ thông tin y tế nào ghi trong giấy chứng nhận. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  6. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) 9. Bạn có thể lấy ngày nghỉ từng lúc hoặc bán thời gian không? Trong một số trường hợp, bạn có thể dùng ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe để làm việc bán thời gian, hoặc theo lịch làm việc từng lúc. Thí dụ, sau khi hồi phục từ một cuộc giải phẫu, bạn có thể chưa đủ khỏe để làm việc toàn bộ thời gian và có thể cần một lịch làm việc bán thời gian. Để đủ điều kiện cho việc nghỉ từng lúc, bạn phải cho thấy việc nghỉ từng lúc là cần thiết về mặt y tế và tình trạng sức khỏe trầm trọng của bạn được đáp ứng thích hợp nhất với một lịch làm việc từng lúc hoặc giảm bớt. Bạn phải cố gắng thu xếp với chủ của bạn một lịch làm việc ít xáo trộn nhất cho các hoạt động của người chủ, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu y tế của bạn, theo xác định của nhà cung cấp dịch vụ y tế cho bạn. Chủ của bạn có thể tạm thời thuyên chuyển bạn sang một công việc với đồng lương và phúc lợi tương đương nếu công việc đó đáp ứng được tốt hơn nhu cầu cần nghỉ từng lúc của bạn. Chủ của bạn không thể bắt bạn lấy ngày nghỉ nhiều hơn là cần thiết về mặt y tế để chăm sóc tình trạng của bạn, hoặc thuyên chuyển bạn để trừng phạt việc lấy ngày nghỉ (thí dụ, chuyển bạn từ ca làm ban ngày sang ca muộn ban đêm). Một khi bạn không cần lịch được làm việc giảm bớt nữa, chủ của bạn phải để bạn quay lại chức vụ cũ hoặc chức vụ tương đương mà bạn đã giữ trước khi lấy ngày nghỉ từng lúc. 10. Nghỉ vì gia đình/sức khỏe liên quan đến các hình thức nghỉ khác như thế nào? Nghỉ Hè/Nghỉ Phép Cá Nhân/Nghỉ Vì Đau Ốm Bạn hoặc chủ của bạn có thể chọn để áp dụng bất cứ ngày nghỉ hè, nghỉ vì đau ốm hoặc nghỉ phép cá nhân được trả lương nào đã được tích lũy cho thời gian bạn nghỉ vì tình trạng sức khỏe trầm trọng của chính bạn. Tuy nhiên, chủ của bạn không thể quy định ngày nghỉ vì đau ốm như là ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe trừ phi bạn có tình trạng sức khỏe bao gồm trong các luật nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Nếu bạn lấy một hình thức nghỉ được trả lương khác, chẳng hạn nghỉ vì mất năng lực hoặc vì Tai Nạn Lao Động được trả lương, chủ của bạn không thể yêu cầu bạn cũng dùng ngày nghỉ vì đau ốm hoặc nghỉ hè cho thời gian nghỉ được trả lương này nếu thời gian nghỉ đó cũng được quy định là nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Chủ của bạn không thể quy định hồi tố thời gian nghỉ được trả lương như nghỉ vì gia đình/sức khỏe sau khi bạn quay lại làm việc. Nếu ngày nghỉ được trả lương của bất cứ hình thức nào được áp dụng cho thời gian nghỉ vì gia đình/sức khỏe và các đòi hỏi của chủ của bạn để sử dụng ngày nghỉ được trả lương đó ít nghiêm ngặt hơn những đòi hỏi trong các luật nghỉ vì gia đình/sức khỏe, chỉ các đòi hỏi ít nghiêm ngặt hơn này mới có thể được áp đặt . (Thí dụ, nếu bạn không cần phải nộp giấy bác sĩ để kiểm chứng nhu cầu lấy ngày nghỉ cá nhân của bạn, chủ của bạn không thể đòi bạn nộp giấy bác sĩ để kiểm chứng nhu cầu lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe của bạn.) Thời gian Nghỉ Bù 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  7. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) Chủ của bạn không được yêu cầu bạn thay thế thời gian nghỉ bù cho ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe không được trả lương. Nghỉ Vì Khuyết Tật Trong một số trường hợp nhất định, một bệnh trạng được bao gồm trong các luật nghỉ vì gia đình/sức khỏe, nếu là vĩnh viễn, cũng có thể là một “khuyết tật” như được định nghĩa bởi Đạo Luật về Người Mỹ Bị Khuyết Tật (ADA) hoặc Đạo Luật Công Bằng Về Nghề Nghiệp và Gia Cư của California (FEHA). Nghỉ không trả lương có thể là sắp xếp thích hợp cho khuyết tật trong một số hoàn cảnh. Ngoài ra, chủ của bạn có thể đề nghị ngày nghỉ vì khuyết tật tạm thời được trả lương, hoặc bạn có thể đủ điều kiện đối với Bảo Hiểm Về Khuyết Tật Tiểu Bang (hãy gọi tới Bộ Phát Triển Nhân Dụng California để biết thêm thông tin). Nghỉ vì khuyết tật có thể thực hiện cùng lúc với nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Trong khi lấy ngày nghỉ, bạn nên cho biết rõ là khuyết tật của bạn chỉ tạm thời ngăn cản bạn không làm việc được. Nếu xin trợ cấp khuyết tật tạm thời trong lúc nghỉ vì gia đình/sức khỏe, bạn nên ghi rõ trên giấy chứng nhận y tế của bạn để xin trợ cấp khuyết tật là khả năng không làm việc được của bạn chỉ là tạm thời, dù cho tình trạng sức khỏe trầm trọng là vĩnh viễn. Như vậy, quay trở lại sau khi nghỉ vì gia đình/sức khỏe, bạn có thể tìm kiếm bất cứ sắp xếp thích hợp nào khác đáp ứng cho khuyết tật mà có thể là cần thiết theo ADA hoặc FEHA. Nghỉ Bồi Thường Tai Nạn Lao Động Một tình trạng sức khỏe trầm trọng được bao gồm trong Bồi Thường Tai Nạn Lao Động cũng có thể được bao gồm trong các luật nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Trong trường hợp đó, ngày nghỉ Bồi Thường Tai Nạn Lao Động cũng có thể áp dụng cho 12 tuần lễ nghỉ được cho phép đối với nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Nếu bạn có một bệnh trạng được Bồi Thường Tai Nạn Lao Động chi trả và bệnh trạng đó giúp bạn đủ điều kiện cho việc nghỉ vì gia đình/sức khỏe, chủ của bạn không thể ép bạn nhận một công việc nhẹ thay vì lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Mặc dù việc đủ điều kiện và được bồi thường Tai Nạn Lao Động của bạn có thể chấm dứt nếu bạn được đề nghị một công việc nhẹ và bạn từ chối, bạn vẫn có thể lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe không được trả lương cho tình trạng sức khỏe trầm trọng của mình. Ngày Nghỉ Ghi Rõ trong Hợp Đồng Các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe thiết lập quyền nghỉ tối thiểu vì gia đình/sức khỏe. Nếu chủ của bạn cung cấp những phúc lợi nghỉ vì gia đình/sức khỏe nhiều hơn theo một hợp đồng với nghiệp đoàn, hợp đồng khác, chính sách hoặc lề lối, bạn được quyền hưởng những phúc lợi rộng lượng hơn này. 11. Bạn có thể nhận sự giúp đỡ về các quyền nghỉ vì gia đình/sức khỏe của bạn ở đâu? Để có thông tin về việc áp dụng các quyền nghỉ vì gia đình và sức khỏe cho trường hợp riêng của bạn, hãy liên lạc với Dự Án về Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm của Hội Trợ Giúp Pháp Luật – Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm qua số điện thoại miễn phí (888) 864- 8335. Dự Án có thể giúp bạn hiểu rõ các quyền của bạn gồm những gì, cách thực thi các quyền 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  8. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN (YOUR OWN HEALTH CONDITION FACT SHEET) của bạn, và phải làm gì nếu các quyền của bạn bị vi phạm. Nếu bạn cho rằng người chủ của bạn đã vi phạm luật lệ về ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với văn phòng của Bộ Lao Động Liên Bang, Bộ Phận Tiền Lương và Giờ Lao Động tại địa phương của bạn không muộn hơn hai năm sau khi có hành vi sớm nhất về kỳ thị (xin xem danh sách Chính Quyền Liên Bang ở phần đầu niên giám điện thoại địa phương bạn) hoặc với Bộ Công Bằng Về Nghề Nghiệp và Gia Cư California không muộn hơn một năm sau khi có hành vi kỳ thị đầu tiên (muốn biết chi tiết, xin gọi số 1.800.884.1684). Nếu bạn kiện người chủ của bạn do vi phạm luật lệ về ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, tòa có thể cho bạn phục hồi chức vụ cũ và hưởng tiền lương bạn phải được trả hoặc sự thăng chức bạn phải nhận được, cũng như bồi hoàn các phí tổn pháp lý. Thời gian có giới hạn. Bạn phải hành động ngay lập tức nếu bạn nghĩ các quyền của bạn đã bị vi phạm. Bản tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát, chính xác về các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm tại California. Tuy nhiên vì luật lệ và các thủ tục pháp lý thay đổi thường xuyên và được giải thích khác nhau, Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm không thể đảm bảo rằng thông tin trong bản tài liệu này là hiện hành cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ việc sử dụng nào được thực thi. Xin đừng tin cậy vào thông tin này mà không tham khảo với luật sư hoặc cơ quan thích hợp về các quyền trong trường hợp riêng của bạn. Dự án này được hỗ trợ bởi Trợ Cấp Số 2005-WL-AX-0013 do Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ, Bộ Tư Pháp Liên Bang cấp. Các quan điểm, xác minh sự việc, kết luận, và đề nghị bày tỏ trong tài liệu xuất bản/chương trình/trình bày này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản chiếu quan điểm của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Muốn biết thêm chi tiết về các quyền hạn làm việc của bạn, xin gọi: Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Số điện thoại miễn phí ở California: (888) 864-8335 Ngoài California: (415) 593-0033 Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm là một Dự Án của Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm (LAS-ELC). LAS-ELC là một cơ quan bất vụ lợi đặt trọng tâm vào các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm của những nhân viên có mức thu nhập thấp và cung cấp thông tin pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2