intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bón phân đạm ure đến năng suất và dư lượng nitrat trong giống rau cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

81
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến năng suất và dư lượng nitrat trong giống rau cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên cho kết quả: ở các mức bón phân đạm Urê khác nhau đã làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cải bắp. Trong đó mức bón 160 kgN/ha cho năng suất cao nhất nhưng dư lượng Nitrat lại vượt quá ngưỡng dư lượng cho phép, do vậy không đạt tiêu chuẩn rau an toàn. Với mức bón 140 kgN/ha cho năng suất cao (263,78 tạ/ha) và dư lượng Nitrat dưới ngưỡng dư lượng cho phép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bón phân đạm ure đến năng suất và dư lượng nitrat trong giống rau cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 123(09): 61 - 65<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BÓN PHÂN ĐẠM URE<br /> ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRAT TRONG GIỐNG RAU CẢI BẮP<br /> NS – CROSS VỤ ĐÔNG 2013 TẠI PHƯỜNG QUANG VINH,<br /> THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN<br /> Nguyễn Thị Thu Hà*, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Duy Lam<br /> Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến năng suất và dư lượng<br /> nitrat trong giống rau cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên<br /> cho kết quả: ở các mức bón phân đạm Urê khác nhau đã làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh<br /> trưởng, phát triển và năng suất của cải bắp. Trong đó mức bón 160 kgN/ha cho năng suất cao nhất<br /> nhưng dư lượng Nitrat lại vượt quá ngưỡng dư lượng cho phép, do vậy không đạt tiêu chuẩn rau an<br /> toàn. Với mức bón 140 kgN/ha cho năng suất cao (263,78 tạ/ha) và dư lượng Nitrat dưới ngưỡng<br /> dư lượng cho phép.<br /> Từ khoá: Phân bón, sinh trưởng, phát triển, năng suất, dư lượng NO3-<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Cải bắp là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao,<br /> giá trị sử dụng lớn, người ta có thể chế biến<br /> hàng chục món ăn từ cải bắp. Các nhà y tế<br /> đánh giá cao về khả năng chữa bệnh của cải<br /> bắp, những người bị bệnh tim, viêm ruột và<br /> dạ dày sử dụng loại rau này là rất tốt [1].<br /> Cải bắp là loại rau ăn lá cho nên nhu cầu đối<br /> với các nguyên tố dinh dưỡng là rất cao, đặc<br /> biệt là đạm. Đạm là thành phần quan trọng<br /> của diệp lục, đạm có tác dụng tăng số lá/cây,<br /> tăng diện tích lá, tăng tỷ lệ cuốn bắp, do đó<br /> đạm là yếu tố quyết định đến năng suất cải<br /> bắp [1].<br /> Việc bón phân đạm không cân đối, không hợp<br /> lý đã làm ảnh hưởng tới năng suất và chất<br /> lượng của cải bắp, đặc biệt phương pháp bón,<br /> liều lượng bón không hợp lý dẫn đến<br /> dư lượng nitrat tồn dư trong rau vượt quá<br /> ngưỡng cho phép [2], [3].<br /> Hàm lượng Nitrat trong rau chịu ảnh hưởng<br /> của rất nhiều yếu tố như : giống, đất đai, khí<br /> hậu, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng phân bón<br /> có ảnh hưởng lớn nhất, đặc biệt là phân đạm.<br /> Ngày nay khi mức sống của người dân ngày<br /> càng được cải thiện thì nhu cầu về rau an toàn<br /> càng tăng lên, do đó việc nghiên cứu sản xuất<br /> *<br /> <br /> Tel: 0915 590101, Email: nguyenthuha.tnn@gmail.com<br /> <br /> rau cho năng suất cao và sản phẩm an toàn để<br /> phục vụ cho nhu cầu là rất cần thiết [1], [2], [3].<br /> Với những lý do trên chúng tôi đã tiến hành<br /> thực hiện đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng<br /> của các mức bón phân đạm Urê đến năng<br /> suất và hàm lượng NO3- trong giống cải bắp<br /> NS - Cross vụ đông năm 2013 tại Phường<br /> Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên".<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu: Giống cải bắp NS –<br /> Cross được trồng trong vụ đông năm 2013 tại<br /> Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên.<br /> Công thức thí nghiệm: Thí nghiệm gồm có 5<br /> công thức, 3 lần nhắc lại với các mức bón<br /> phân đạm Urê khác nhau<br /> Công thức 1: Nền (Đối chứng)<br /> Công thức 2: Nền + 100 kg N/ha<br /> Công thức 3: Nền + 120 kg N/ha<br /> Công thức 4: Nền + 140 kg N/ha<br /> Công thức 5: Nền + 160 kg N/ha<br /> Nền : 20 tấn phân hữu cơ hoai mục + 80 kg<br /> P2O5 + 120 kg K2O/ha.<br /> Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí<br /> theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD<br /> – Ranhdomized Complete Block Design) gồm<br /> 5 công thức, 3 lần nhắc lại. Kích thước ô thí<br /> nghiệm 12 m2 (10 x 1,2m).<br /> 61<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 123(09): 61 - 65<br /> <br /> Thời điểm sau trồng 20 và 27 ngày: số lá/cây<br /> của các công thức tham gia thí nghiệm không<br /> có sự sai khác so với công thức đối chứng ở<br /> mức độ tin cậy 95%. Thời điểm sau trồng 34<br /> ngày số lá/cây của các công thức thí nghiệm<br /> dao động trong khoảng từ 10,98 – 15,46<br /> lá/cây, trong đó công thức 3, 4 và 5 có số<br /> lá/cây cao hơn công thức đối chứng ở mức độ<br /> tin cậy 95%. Tại thời điểm sau trồng 41 ngày<br /> với các mức bón phân đạm khác nhau đã ảnh<br /> hưởng đến số lá/cây của các công thức tham<br /> gia thí nghiệm, công thức 2 và 3 có số lá/cây<br /> không có sự sai khác so với công thức đối<br /> chứng ở mức độ tin cậy 95%. Công thức 4 và<br /> 5 có số lá/cây cao hơn công thức đối chứng ở<br /> mức độ tin cậy 95%.<br /> <br /> Quy trình kỹ thuật:<br /> - Làm đất nhỏ, tơi xốp, xử lý đất trước khi<br /> trồng, lên luống rộng 1,2m, cao 25-30cm,<br /> rãnh luống rộng 20-30cm.<br /> - Khoảng cách trồng 50 x 50 cm, mật độ trồng<br /> 40.000 cây/ha.<br /> - Phân bón: Theo từng công thức thí nghiệm<br /> - Cách bón:<br /> + Bón lót toàn bộ phân hữư cơ, phân lân và<br /> 1/3 phân kali.<br /> + Bón thúc lần 1: Sau khi cây hồi xanh: Bón<br /> 1/4 lượng đạm Urê + 1/3 lượng phân kali.<br /> + Bón thúc lần 2: Khi cây bắt đầu trải lá: Bón<br /> 1/4 lượng đạm Urê.<br /> <br /> Về động thái tăng trưởng đường kính tán<br /> <br /> + Bón thúc lần 3: Khi cây trải lá mạnh: Bón<br /> 1/4 lượng đạm Urê + 1/3 lượng phân kali.<br /> <br /> Đường kính tán cây (đường kính hoa thị) là<br /> một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh<br /> giá và dự đoán tình hình sinh trưởng của cây.<br /> Những cây có đường kính tán to, đều là<br /> những cây có tiềm năng cho năng suất tốt.<br /> Qua bảng 2 cho thấy các mức bón phân đạm<br /> ure khác nhau đã làm ảnh hưởng rõ rệt đến<br /> đường kính tán của cải bắp. Ở các thời điểm<br /> theo dõi (từ 20 – 48 ngày sau trồng) các công<br /> thức tham gia thí nghiệm đều có đường kính<br /> tán cao hơn công thức đối chứng ở mức độ tin<br /> cậy 95%.<br /> <br /> + Bón thúc lần 4: Khi cây bắt đầu cuốn bắp:<br /> Bón 1/4 lượng đạm Urê.<br /> Chỉ tiêu theo dõi: số lá/cây, đường kính tán,<br /> đường kính bắp, khả năng chống chịu sâu<br /> bệnh hại, các yếu tố cấu thành năng suất và<br /> năng suất thực thu, xác định hàm lượng NO 3trong rau bằng điện cực ion chọn lọc.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Về động thái ra lá<br /> <br /> Bảng 1: Ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến số lá của giống cải bắp NS – Cross vụ đông 2013<br /> tại Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên<br /> Đơn vị: Lá/cây<br /> Công thức<br /> <br /> 62<br /> <br /> Ngày sau trồng.................(Ngày)<br /> 20<br /> <br /> 27<br /> <br /> 34<br /> <br /> 41<br /> <br /> 1 (Đ/C)<br /> <br /> 7,67<br /> <br /> 8,82<br /> <br /> 10,98<br /> <br /> 13,00<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8,0<br /> <br /> 8,90<br /> <br /> 13,21<br /> <br /> 15,09<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7,24<br /> <br /> 9,36<br /> <br /> 13,83<br /> <br /> 16,78<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7,70<br /> <br /> 9,15<br /> <br /> 14,72<br /> <br /> 17,24<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7,82<br /> <br /> 9,63<br /> <br /> 15,46<br /> <br /> 17,80<br /> <br /> LSD05<br /> <br /> 0,34<br /> <br /> 0,43<br /> <br /> 0,35<br /> <br /> 0,39<br /> <br /> CV (%)<br /> <br /> 3,6<br /> <br /> 2,7<br /> <br /> 2,9<br /> <br /> 3,9<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 123(09): 61 - 65<br /> <br /> Bảng 2: Ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến đường kính tán của giống cải bắp NS – Cross<br /> vụ đông 2013 tại Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên<br /> Đơn vị: Cm<br /> Công thức<br /> 1 (Đ/C)<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> LSD05<br /> CV (%)<br /> <br /> 20<br /> 20,21<br /> 22,78<br /> 23,46<br /> 23,78<br /> 24,01<br /> 0,41<br /> 4,5<br /> <br /> Ngày sau trồng..................(Ngày)<br /> 27<br /> 34<br /> 41<br /> 26,07<br /> 35,67<br /> 40,31<br /> 28,47<br /> 41,78<br /> 46,24<br /> 28,40<br /> 43,23<br /> 50,52<br /> 30,17<br /> 45,52<br /> 54,32<br /> 31,79<br /> 50,23<br /> 55,25<br /> 0,49<br /> 1,2<br /> 1,4<br /> 4,9<br /> 4,1<br /> 3,9<br /> <br /> 48<br /> 45,67<br /> 49,27<br /> 55,68<br /> 60,45<br /> 62,34<br /> 2,6<br /> 4,7<br /> <br /> Về động thái tăng trưởng đường kính bắp<br /> Bảng 3: Ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến đường kính bắp<br /> của giống cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên<br /> Đơn vị: Cm<br /> Công thức<br /> Ngày sau trồng..................(Ngày)<br /> 50<br /> 57<br /> 64<br /> 71<br /> 78<br /> 85<br /> 1 (Đ/C)<br /> 4,04<br /> 5,70<br /> 7,03<br /> 9,36<br /> 10,98<br /> 13,45<br /> 2<br /> 4,78<br /> 6,90<br /> 8,65<br /> 10,45<br /> 13,42<br /> 15,98<br /> 3<br /> 5,77<br /> 6,97<br /> 10,00<br /> 12,30<br /> 14,78<br /> 16,83<br /> 4<br /> 6,24<br /> 7,89<br /> 10,93<br /> 12,99<br /> 15,67<br /> 18,04<br /> 5<br /> 6,43<br /> 8,94<br /> 12,31<br /> 14,34<br /> 16,54<br /> 19,36<br /> LSD05<br /> 1,05<br /> 1,12<br /> 0,98<br /> 1,21<br /> 1,04<br /> 0,96<br /> CV (%)<br /> 5,7<br /> 5,6<br /> 5,8<br /> 4,7<br /> 6,3<br /> 3,9<br /> <br /> Sau trồng 50 ngày bắp đã bắt đầu cuốn, các<br /> công thức tham gia thí nghiệm có đường kính<br /> bắp dao động từ 4,04 – 6,43cm, trong đó công<br /> thức 2 có đuờng kính bắp không có sự sai<br /> khác so với công thức đối chứng ở mức độ tin<br /> cậy 95%, các công thức còn lại đều có đường<br /> kính bắp cao hơn công thức đối chứng ở mức<br /> độ tin cậy 95%. Ở các giai đoạn theo dõi sau<br /> cho thấy các mức bón phân đạm Urê khác<br /> nhau đã ảnh hưởng rõ rệt đến đường kính bắp<br /> của cải bắp. Các công thức tham gia thí nghiệm<br /> có đường kính bắp cao hơn công thức đối<br /> chứng (không bón đạm) ở mức độ tin cậy 95%.<br /> Về năng suất<br /> Năng suất là kết quả tổng hợp của nhiều yếu<br /> tố trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển<br /> của cây như: điều kiện ngoại cảnh, biện pháp<br /> kỹ thuật... Trong đó phân bón là một trong<br /> những nhân tố quyết định đến năng suất thông<br /> qua các yếu tố cấu thành năng suất.<br /> - Khối lượng trung bình/bắp dao động từ 541<br /> (Công thức đối chứng) – 1320,6gam/bắp<br /> (Công thức 5). Trong đó các công thức tham<br /> gia thí nghiệm đều có khối lượng trung<br /> <br /> bình/bắp cao hơn công thức đối chứng ở mức<br /> độ tin cậy 95%. Như vậy các mức bón phân<br /> đạm Urê khác nhau đã làm ảnh hưởng rất rõ<br /> đến khối lượng trung bình của bắp.<br /> - Năng suất lý thuyết phản ánh tiềm năng cho<br /> năng suất của cây trồng, dựa vào năng suất lý<br /> thuyết ta có thể tác động các biện pháp kỹ<br /> thuật sao cho năng suất thực thu gần với năng<br /> suất lý thuyết nhất. Kết quả ở bảng 4 cho thấy<br /> năng suất lý thuyết của công thức đối chứng<br /> (không bón đạm) đạt thấp nhất là 135,3 tạ/ha,<br /> công thức 5 (bón 160 Kg N) đạt năng suất lý<br /> thuyết cao nhất là 314,6 tạ/ha. Như vậy với<br /> liều lượng bón phân đạm Urê tăng đã làm<br /> tăng năng suất lý thuết cải bắp một cách rõ<br /> rệt, các công thức tham gia thí nghiệm đều có<br /> năng suất lý thuyết cao hơn công thức đối<br /> chứng ở mức độ tin cậy 95%.<br /> - Năng suất thực thu: Năng suất thực thu của<br /> các công thức tham gia thí nghiệm dao động<br /> trong khoảng từ 123,71 tạ/ha đến 274,37<br /> tạ/ha. Trong đó các công thức có bón phân<br /> đạm đều có năng suất thực thu cao hơn so với<br /> công thức đối chứng (không bón) ở mức độ<br /> tin cậy 95%.<br /> 63<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 123(09): 61 - 65<br /> <br /> Bảng 4: Ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất<br /> thực thu của giống cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên<br /> Công thức<br /> 1 (Đ/C)<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> LSD05<br /> CV (%)<br /> <br /> Khối lượng trung<br /> bình/bắp (gam/bắp)<br /> 541<br /> 735,4<br /> 856,2<br /> 946,9<br /> 1320,6<br /> 2,57<br /> 4,5<br /> <br /> Năng suất lý thuyết<br /> (tạ/ha)<br /> 135,3<br /> 233,3<br /> 296,1<br /> 309,5<br /> 314,6<br /> 46,7<br /> 5,8<br /> <br /> Năng suất thực thu<br /> (tạ/ha)<br /> 123,71<br /> 220,56<br /> 251,24<br /> 263,78<br /> 274,37<br /> 63,45<br /> 3,9<br /> <br /> Về dư lượng Nitrat trong rau cải bắp<br /> Bảng 5: Ảnh hưởng của các mức bón phân đạm Urê đến dư lương nitrat (NO3-)<br /> trong rau cải bắp NS – Cross vụ đông 2013 tại Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên<br /> Công thức<br /> 1 (Đ/c)<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> Ngưỡng dư lượng cho phép (theo FAO)<br /> <br /> Dư lượng Nitrat (NO3-) (mg/kg rau tươi)<br /> 125<br /> 217<br /> 248<br /> 420<br /> 533<br /> 500<br /> <br /> Bảng 5 cho thấy dư lượng Nitrat trong rau cải<br /> bắp tỷ lệ thuận với các mức bón phân đạm<br /> Urê, ở công thức không bón phân đạm có dư<br /> lượng nitrar rất nhỏ (125 mg/kg rau tươi), khi<br /> mức bón tăng lên 100 kgN thì dư lượng Nitrat<br /> tăng lên 217 mg/kg rau tươi, mức bón 140<br /> kgN thì dư lượng Nitrat là 420 mg/kg rau<br /> tươi, tuy nhiên dư lượng này vẫn nhỏ hơn<br /> mức giới hạn cho phép. Khi tăng mức bón lên<br /> 160 kgN thì dư lượng Nitrat tăng lên 533<br /> mg/kg rau tươi vượt quá ngưỡng dư lượng<br /> cho phép.<br /> <br /> Trong đó các công thức tham gia thí nghiệm<br /> đều có khối lượng trung bình/bắp cao hơn<br /> công thức đối chứng ở mức độ tin cậy 95%.<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ<br /> Kết luận<br /> <br /> - Tiếp tục nghiên cứu việc sử dụng phân bón,<br /> phân hoá học với các loại rau khác nhau để có<br /> hiệu quả kinh tế cao nhất<br /> <br /> - Các mức bón phân đạm Urê khác nhau đã<br /> ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu về sinh<br /> trưởng, phát triển của giống cải bắp NS –<br /> Cross, các công thức có bón phân đạm đều có<br /> các số lá/cây, đường kính tán, đường kính bắp<br /> cao hơn công thức đối chứng ở mức độ tin<br /> cậy 95%.<br /> - Các mức bón phân đạm Urê khác nhau đã<br /> làm ảnh hưởng rất rõ đến khối lượng trung<br /> bình của bắp dao động từ 541gam (Công thức<br /> đối chứng) – 1320,6gam/bắp (Công thức 5).<br /> 64<br /> <br /> - Ở mức bón phân đạm 160 kgN/ha cho năng<br /> suất thực thu đạt cao nhất là 274,37 tạ/ha, tuy<br /> nhiên dư lượng Nitrar lại vượt quá ngưỡng dư<br /> lượng cho phép, do vậy không đạt tiêu chuẩn<br /> rau an toàn. Với mức bón 140 kgN/ha cho<br /> năng suất 263,78 tạ/ha và dư lượng Nitrat<br /> dưới ngưỡng dư lượng cho phép.<br /> Đề nghị<br /> <br /> - Khuyến cáo người trồng rau giảm dần việc<br /> sử dụng phân bón hoá học, tăng cường sử<br /> dụng phân hữu cơ để giảm dư lượng Nitrar<br /> trong rau, tạo ra sản phẩm rau an toàn.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Tạ Thu Cúc (2006), Giáo trình kỹ thuật trồng<br /> rau, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.<br /> 2. Đường Hồng Dật (2003), Sổ tay hướng dẫn sử<br /> dụng phân bón, Nxb Nông nghiệp.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 3. Nguyễn Văn Hiền và cs (2006), Báo cáo kết<br /> quả phân tích dư lượng độc tố trong đất, nước và<br /> sản phẩm rau xanh, Viện nghiên cứu rau quả.<br /> <br /> 123(09): 61 - 65<br /> <br /> 4. Đỗ Thị Ngọc Oanh, Hoàng Văn Phụ, Nguyễn<br /> Thế Hùng, Hoàng Thị Bích Thảo (2003), Giáo<br /> trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, Nxb<br /> Nông nghiệp.<br /> <br /> SUMMARY<br /> EFFECTS OF DIFFERENT LEVEL OF NITROGEN FERTILIER<br /> ON PRODUCTIVITY AND NITRATE RESIDUES<br /> IN NS – CROSS CABBAGE PLANTED IN WINTER 2013<br /> AT QUANG VINH DISTRICT, THAI NGUYEN CITY<br /> Nguyen Thi Thu Ha*, Nguyen Thi Xuyen, Nguyen Duy Lam<br /> College of Economics and Technology -TNU<br /> <br /> The experimental research on effects of different levels of nitrogen fertilizer on productivity of and<br /> nitrate residues in NS-Cross cabbage planted in winter 2013 at Quang Vinh District, Thai Nguyen<br /> City shows that: the growth and productivity of this plant are significantly affected by the different<br /> levels of urea fertilization, in which it has the highest productivity when using 160 kg Nitrogen<br /> fertilizer per hectare but the nitrate residue exceeds the allowed index. It therefore does not satisfy<br /> the safety vegetables standards. On the other hand, the yield is good with 263.78 quintals per<br /> hectare when using 140 kg of Nitrogen fertilizer per hectare and nitrate residues index is under the<br /> allowed threshold of residue.<br /> Key words: fertilizers, growth, development, productivity and NO3<br /> <br /> Ngày nhận bài: 03/6/2014; Ngày phản biện:10/6/2014; Ngày duyệt đăng: 20/8/2014<br /> Phản biện khoa học: TS.Võ Quốc Việt – Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên<br /> *<br /> <br /> Tel: 0915 590101, Email: nguyenthuha.tnn@gmail.com<br /> <br /> 65<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2