intTypePromotion=1

Nghiên cứu động thái cấu trúc rừng tự nhiên ở vườn Quốc gia Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Hien Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
0
download

Nghiên cứu động thái cấu trúc rừng tự nhiên ở vườn Quốc gia Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này được tiến hành thu thập số liệu ở 06 ô tiêu chuẩn định vị thuộc đối tượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2012. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, động thái cấu trúc N/D1.3 có sự biến động về phân bố số cây ở cấp kính nhỏ giảm và tăng lên ở hầu hết các cỡ kính lớn hơn. Số cây tái sinh bổ sung đạt bình quân là 9 cây/1ha/1 năm; số cây chết bình quân là 8 cây/1ha/1 năm; tỷ lệ chuyển cấp tương đối cao và số cây chuyển cấp bình quân là 17 cây/1ha/1 năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu động thái cấu trúc rừng tự nhiên ở vườn Quốc gia Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh

Tạp chí KHLN 3/2015 (3904 - 3910)<br /> ©: Viện KHLNVN - VAFS<br /> ISSN: 1859 - 0373<br /> <br /> Đăng tải tại: www.vafs.gov.vn<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN<br /> Ở VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH<br /> Nguyễn Thị Thu Hiền<br /> Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông lâm Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> Từ khóa: Cấu trúc, động<br /> thái, rừng tự nhiên, tỉnh<br /> Hà Tĩnh, Vườn Quốc gia<br /> Vũ Quang<br /> <br /> Nghiên cứu này được tiến hành thu thập số liệu ở 06 ô tiêu chuẩn định vị<br /> thuộc đối tượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vườn Quốc gia Vũ<br /> Quang, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007 - 2012. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng,<br /> động thái cấu trúc N/D1.3 có sự biến động về phân bố số cây ở cấp kính nhỏ<br /> giảm và tăng lên ở hầu hết các cỡ kính lớn hơn. Số cây tái sinh bổ sung đạt<br /> bình quân là 9 cây/1ha/1 năm; số cây chết bình quân là 8 cây/1ha/1 năm;<br /> tỷ lệ chuyển cấp tương đối cao và số cây chuyển cấp bình quân là<br /> 17 cây/1ha/1 năm. Nhìn chung, cấu trúc và động thái của rừng tự nhiên ở<br /> khu vực nghiên cứu tương đối ổn định. Động thái cấu trúc tổ thành có sự<br /> biến đổi nhưng không đáng kể. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan<br /> trọng trong việc mô phỏng diễn biến của rừng qua thời gian dài.<br /> <br /> Research on dynamic structure of natural forests in the Vu Quang<br /> National Park - Ha Tinh province<br /> <br /> Keywords: Dynamics,<br /> Ha Tinh province,<br /> natural forest, structure,<br /> Vu Quang National Park<br /> <br /> 3904<br /> <br /> This study was conducted in six permanent sample plots of evergreen<br /> broad-leaved natural forests in Vu Quang National Park, Ha Tinh province<br /> from 2007 to 2012. The findings shown that the dynamics of forest and its<br /> structure were relatively small in the study area. Although there was a<br /> change in dynamics of structure components, it was not significant. The<br /> structural dynamics of diameter distribution (N/D1.3) had the small variation<br /> in the plots in relation to the distribution in number of trees at the small<br /> diameter-based category, which decreased small. A number of recruitments<br /> averaged at 9 trees per ha year-1; while the average number of dead trees<br /> was 8 trees per ha year-1; the rate of transition were relatively high and the<br /> average number was 17 trees per ha year-1. This finding is very important<br /> for simulating the dynamics of the forest over the long term period.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hiền, 2015(3)<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> Rừng là một hệ sinh thái luôn luôn vận động<br /> thông qua các quá trình sinh trưởng, tái sinh và<br /> diễn thế rất phức tạp. Các hệ sinh thái rừng<br /> mưa nhiệt đới trên phạm vi toàn thế giới đang<br /> có xu hướng suy thoái nghiêm trọng và cần<br /> thiết phải được phục hồi vì mục đích môi<br /> trường và kinh tế để phát triển bền vững. Tuy<br /> nhiên, kiến thức cơ bản về các đặc điểm cấu<br /> trúc và động thái của rừng tự nhiên vẫn còn rất<br /> hạn chế. Nghiên cứu động thái của rừng tự<br /> nhiên là một công việc rất khó khăn nhưng cần<br /> thiết để nắm bắt được các quy luật phát triển<br /> của rừng để có các quyết định điều chỉnh hợp<br /> lý và kịp thời trong từng giai đoạn phát triển<br /> của rừng (Trần Văn Con, 2006). Các quá trình<br /> động thái diễn ra trong rừng có thể chia thành<br /> 3 nhóm quá trình: (i) tăng trưởng của cây dẫn<br /> đến sự chuyển cấp trong tầng cây cao; (ii) quá<br /> trình tái sinh bổ sung; (iii) quá trình chết tự<br /> nhiên trong các cỡ kính. Hai quá trình tái sinh<br /> bổ sung và quá trình chết tự nhiên làm thay đổi<br /> tổ thành loài và cấu trúc của lâm phần. Các<br /> nghiên cứu về cấu trúc và động thái của rừng<br /> tự nhiên đã được các nhà khoa học lâm nghiệp<br /> quan tâm từ lâu và có khá nhiều công trình đã<br /> được công bố, nhiều kiến thức và kinh nghiệm<br /> đã được tích lũy làm cơ sở cho các biện pháp<br /> kỹ thuật trong quản lý và sử dụng rừng. Nhưng<br /> để có cơ sở xây dựng được mô hình rừng mục<br /> đích và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm<br /> dẫn dắt rừng đạt được sự bền vững cần phải<br /> tiếp tục nghiên cứu bổ sung để có những hiểu<br /> biết sâu hơn về các quy luật sinh trưởng của<br /> cây rừng ở từng khu vực hay từng đặc trưng<br /> của từng loại rừng. Hiện nay, việc duy trì và<br /> phát triển rừng tự nhiên nước ta, đặc biệt là<br /> rừng tự nhiên lá rộng thường xanh hết sức<br /> quan trọng đối với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt<br /> đới này. Với những lý do trên, trong giai đoạn<br /> từ năm 2007 - 2012 chúng tôi nghiên cứu<br /> <br /> Tạp chí KHLN 2015<br /> <br /> “Động thái cấu trúc rừng tự nhiên ở Vườn<br /> Quốc gia Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh”.<br /> II. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Xác định được một số đặc điểm động thái cấu<br /> trúc của rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ<br /> Quang góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho<br /> quản lý rừng tự nhiên theo hướng bền vững và<br /> đa chức năng.<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu<br /> Số liệu nghiên cứu được thu thập trên 06 ô tiêu<br /> chuẩn định vị được lập từ năm 2007 và được<br /> theo dõi trong chu kỳ 5 năm (2007 - 2012) ở<br /> VQG Vũ Quang trong khuôn khổ đề tài của<br /> PGS.TS Trần Văn Con (Trần Văn Con, 2007).<br /> OTCĐV được thiết kế để thu thập số liệu là<br /> một ô hình vuông có diện tích 1ha (100m ×<br /> 100m). Ô tiêu chuẩn 1ha được chia thành 25 ô<br /> vuông nhỏ có cạnh 20  20m.<br /> Đo đếm toàn bộ các cây có đường kính D1.3<br /> ≥10cm và đánh số cố định thứ tự cây, mỗi cây<br /> chỉ mang một số hiệu riêng. Số hiệu của cây<br /> được ghi trực tiếp bằng sơn lên thân cây. Xác<br /> định tên cho từng cây, trường hợp chưa xác<br /> định được tên cây sẽ lấy mẫu hoặc chụp ảnh<br /> để giám định. Các chỉ tiêu điều tra bao gồm:<br /> tên cây, các chỉ tiêu sinh trưởng về đường kính<br /> thân (D1.3) và chiều cao (Hvn). Ở lần điều tra<br /> đo đếm năm 2012, số hiệu của các cây bị chết<br /> hoặc bị chặt (tác động khai thác) không được<br /> dùng lại để tránh nhầm lẫn khi xử lý số liệu.<br /> Các cây tái sinh bổ sung vào cấp kính đầu tiên<br /> được đánh số hiệu với các số mới chưa sử<br /> dụng trong ô tiêu chuẩn.<br /> 2.2.2. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu<br /> Các số liệu thu thập được xử lý trên các phần<br /> mềm thống kê toán học Excel 5.0 (Nguyễn Hải<br /> Tuất, Ngô Kim Khôi, 2009).<br /> 3905<br /> <br /> Tạp chí KHLN 2015<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hiền, 2015(3)<br /> <br /> * Phân tích tổ thành loài:<br /> - Công thức tổ thành được tính bằng chỉ số<br /> IV% (chỉ số quan trọng: Important Value) của<br /> Daniel Marmillod như sau:<br /> <br /> IVi % <br /> <br /> Ni %  G i %<br /> 2<br /> <br /> Trong đó: IV%, Ni%, Gi% là tỷ lệ tổ thành,<br /> % theo số cây của loài i và tỷ lệ theo tổng<br /> tiết diện ngang của loài i trong quần xã thực<br /> vật rừng.<br /> - Chỉ số đa dạng loài: Chỉ số đa dạng ShannonWiener (H’) được tính bằng công thức:<br /> S<br /> <br /> H '   p i  Lnp i<br /> i 1<br /> <br /> Trong đó: s là số loài trong OTCĐV; pi = ni/N:<br /> là tỷ lệ cá thể loài i so với tổng số cây trong<br /> OTCĐV; N là số cá thể cây rừng trong ô<br /> tiêu chuẩn.<br /> <br /> * Phân tích tỷ lệ cây tái sinh bổ sung và<br /> chuyển cấp<br /> - Tỷ lệ chuyển cấp: Rp = (R/Nt) × 100<br /> - Hệ số chuyển cấp: Rr = (LnNt - LnNs)/t<br /> Trong đó: Nt, Ns và t lần lượt là số lượng cây<br /> tại thời điểm t, số lượng cây sống tại thời điểm<br /> t và khoảng cách giữa hai lần đo (t = 5 năm).<br /> Quá trình chuyển cấp kính của các cây trong<br /> lâm phần có thể được diễn đạt bằng công thức<br /> toán học sau:<br /> Nk, t+1 = Nk, t + Rk - Ok - Mk<br /> Trong đó: Nk, t+1 là số cây ở cỡ kính k vào thời<br /> điểm t + 1<br /> Nk, t là số cây ở cỡ kính k vào thời điểm t<br /> Rk là số cây bổ sung vào cỡ kính k<br /> Ok là số cây chuyển ra khỏi cỡ kính k<br /> Mk là số cây chết ở cỡ kính k trong thời gian t<br /> <br /> - Tỷ lệ hỗn loài (HL) là tỷ số giữa số loài trên<br /> tổng số cá thể trong OTCĐV.<br /> <br /> Từ số liệu thu thập tại các OTCĐV của 2 thời<br /> điểm sẽ xác định được N k, t+1, Nk, t, Rk và Mk<br /> cho cỡ kính nhỏ nhất. Từ đó có thể xác định<br /> được số cây chuyển ra khỏi cỡ kính bằng<br /> công thức:<br /> <br /> HL = S/N<br /> <br /> Ok = Nk, t + Rk - Nk, t+1 - Mk<br /> <br /> H’ = 0 khi quần xã chỉ có một loài duy nhất; H’<br /> càng lớn thì tính đa dạng loài càng cao.<br /> <br /> Trong đó: S là tổng số loài trong OTCĐV; N<br /> là số lượng cá thể cây rừng trong ô tiêu chuẩn.<br /> * Phân tích động thái cấu trúc N/D: Đánh giá<br /> cho chu kỳ nghiên cứu 5 năm theo từng ô tiêu<br /> chuẩn định vị.<br /> * Phân tích tỷ lệ cây chết<br /> - Tỷ lệ chết: Mp = (M/No) x 100<br /> - Hệ số chết: Mr = (LnNo - LnNs)/t<br /> Trong đó: No, Ns và t lần lượt là số lượng cây<br /> rừng tại thời điểm 0, thời điểm t và khoảng<br /> cách giữa hai lần đo (t = 5 năm).<br /> <br /> 3906<br /> <br /> III. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 3.1. Động thái cấu trúc tổ thành thực vật<br /> trong rừng tự nhiên lá rộng thường xanh<br /> khu vực nghiên cứu<br /> Trong nghiên cứu này cấu trúc tổ thành được<br /> thể hiện bằng hệ số Shannon-Wiener (H’) và<br /> chỉ số quan trọng (IV%) tính bằng mật độ và<br /> tiết diện ngang tương đối. Kết quả nghiên cứu<br /> động thái tổ thành loài của đề tài đã tiến hành<br /> điều tra rừng khu vực nghiên cứu theo chu kỳ<br /> 5 năm: năm 2007 và năm 2012 được tổng hợp<br /> ở bảng 1.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hiền, 2015(3)<br /> <br /> Tạp chí KHLN 2015<br /> <br /> Bảng 1. Động thái tổ thành thực vật rừng tự nhiên lá rộng thường xanh khu vực nghiên cứu<br /> giai đoạn 2007 - 2012<br /> OTCĐV<br /> VQ1<br /> VQ2<br /> VQ3<br /> VQ4<br /> VQ5<br /> VQ6<br /> TB<br /> <br /> HL<br /> 1/4,2<br /> 1/4,9<br /> 1/5,2<br /> 1/5,4<br /> 1/6<br /> 1/5,9<br /> 1/5,2<br /> <br /> Năm 2007<br /> H’<br /> 3,5845<br /> 3,3816<br /> 3,5653<br /> 3,8740<br /> 3,6440<br /> 3,2788<br /> 3,5547<br /> <br /> IV (%)<br /> 31,39<br /> 37,69<br /> 30,72<br /> 19,24<br /> 27,92<br /> 46,76<br /> 32,29<br /> <br /> Qua bảng 1 chúng ta thấy sự thay đổi về thành<br /> phần loài trong hệ sinh thái rừng thuộc địa<br /> điểm nghiên cứu tương đối nhỏ. Tỷ lệ hỗn loài<br /> (HL) ở 06 OTCĐV đều loài tăng lên, đặc biệt<br /> ở 3 OTCĐV VQ2, VQ3, VQ4 tăng lên rất rõ<br /> so với năm 2007.<br /> Sự thay đổi về tính đa dạng loài trong hệ sinh<br /> thái rừng diễn ra khá phức tạp. Một số OTCĐV<br /> có chỉ số đa dạng Shannon-Wiener (H’) tăng<br /> lên gồm OTCĐV VQ1, VQ4, VQ5, trong khi<br /> đó các OTCĐV VQ2, VQ3, VQ6 thì lại có chỉ<br /> số đa dạng loài giảm đi, tuy vậy sự thay đổi này<br /> không đáng kể so với năm 2007. Hầu hết các<br /> OTCĐV đều có chỉ số quan trọng (IV%) của tổ<br /> hợp loài ưu thế tăng lên, duy nhất ở OTCĐV<br /> VQ1, VQ4 là giảm, đặc biệt có sự giảm đáng kể<br /> về chỉ số quan trọng (IV%) tổ hợp loài ưu thế ở<br /> OTCĐV VQ1. Sự thay đổi này thể hiện các giai<br /> đoạn diễn thế khác nhau của rừng.<br /> Nhìn chung, rừng tự nhiên lá rộng thường<br /> xanh ở VQG Vũ Quang có tỷ lệ hỗn loài (HL)<br /> <br /> HL<br /> 1/3,7<br /> 1/3,8<br /> 1/4,4<br /> 1/4<br /> 1/5,6<br /> 1/5,6<br /> 1/4,4<br /> <br /> Năm 2012<br /> H’<br /> 3,9226<br /> 3,2658<br /> 3,4467<br /> 3,9470<br /> 3,6644<br /> 3,2659<br /> 3,5854<br /> <br /> IV (%)<br /> 21,9<br /> 45,71<br /> 41,03<br /> 16,93<br /> 32,32<br /> 51,63<br /> 34,92<br /> <br /> từ 1/3,7 đến 1/6 (tức là cứ từ trên 3 cây trở lên<br /> cho đến 6 cây cá thể là có một loài). Hệ số<br /> Shannon-Wiener (H’) biến động không lớn<br /> giữa các OTCĐV cho thấy cấu trúc thực vật ở<br /> khu vực nghiên cứu tương đối đồng nhất.<br /> 3.2. Động thái cấu trúc N/D1.3 rừng tự nhiên<br /> lá rộng thường xanh khu vực nghiên cứu<br /> Phân bố số cây theo cấp kính của 06 OTCĐV<br /> khu vực nghiên cứu được tổng hợp ở bảng 2<br /> dưới đây cho thấy, nếu phân khoảng cách cấp<br /> kính là 5cm thì cấu trúc N/D tuân theo phân bố<br /> giảm đặc trưng cho rừng tự nhiên hỗn loài<br /> khác tuổi. Điều này cũng giống nhận định<br /> trong một nghiên cứu khác của tác giả Trần<br /> Văn Con (2007) khi nghiên cứu về động thái<br /> cấu trúc rừng tự nhiên Kon Hà Nừng, tác giả<br /> Nguyễn Thị Thu Hiền và đồng tác giả (2014)<br /> khi nghiên cứu về động thái cấu trúc rừng tự<br /> nhiên Vườn Quốc gia Ba Bể.<br /> <br /> Bảng 2. Động thái cấu trúc N/D1.3 rừng tự nhiên lá rộng thường xanh khu vực nghiên cứu<br /> giai đoạn 2007 - 2012<br /> Cấp kính<br /> 10 - 15<br /> 15 - 20<br /> 20 - 25<br /> 25 - 30<br /> 30 - 35<br /> 35 - 40<br /> 40 - 45<br /> >45<br /> TB<br /> <br /> VQ1<br /> 2007<br /> 2012<br /> 85<br /> 101<br /> 73<br /> 83<br /> 51<br /> 53<br /> 36<br /> 37<br /> 23<br /> 26<br /> 16<br /> 10<br /> 3<br /> 9<br /> 16<br /> 17<br /> 303<br /> 336<br /> <br /> VQ2<br /> 2007<br /> 2012<br /> 153<br /> 113<br /> 83<br /> 95<br /> 44<br /> 49<br /> 25<br /> 26<br /> 12<br /> 13<br /> 1<br /> 1<br /> 4<br /> 2<br /> 9<br /> 11<br /> 331<br /> 310<br /> <br /> VQ3<br /> 2007<br /> 2012<br /> 97<br /> 81<br /> 53<br /> 57<br /> 53<br /> 54<br /> 35<br /> 32<br /> 24<br /> 20<br /> 21<br /> 23<br /> 15<br /> 13<br /> 32<br /> 36<br /> 330<br /> 316<br /> <br /> VQ4<br /> 2007<br /> 2012<br /> 119<br /> 109<br /> 69<br /> 58<br /> 52<br /> 41<br /> 37<br /> 37<br /> 23<br /> 33<br /> 15<br /> 24<br /> 13<br /> 15<br /> 25<br /> 28<br /> 353<br /> 345<br /> <br /> VQ5<br /> 2007<br /> 2012<br /> 104<br /> 138<br /> 72<br /> 81<br /> 67<br /> 65<br /> 54<br /> 54<br /> 19<br /> 30<br /> 24<br /> 15<br /> 17<br /> 25<br /> 36<br /> 37<br /> 393<br /> 445<br /> <br /> VQ6<br /> 2007<br /> 2012<br /> 82<br /> 77<br /> 59<br /> 59<br /> 46<br /> 45<br /> 30<br /> 38<br /> 17<br /> 15<br /> 18<br /> 14<br /> 8<br /> 9<br /> 58<br /> 55<br /> 318<br /> 312<br /> <br /> 3907<br /> <br /> Tạp chí KHLN 2015<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hiền, 2015(3)<br /> <br /> Kết quả bảng 2 cho thấy, số lượng cây ở cỡ<br /> kính đầu tiên của các OTCĐV giảm (trừ<br /> OTCĐV VQ1, VQ5), hầu hết các cỡ kính lớn<br /> hơn đều có số lượng cá thể tăng lên do quá trình<br /> tái sinh bổ sung, chuyển cấp của cây rừng.<br /> Ở 02 OTCĐV VQ1, VQ5 có mật độ cây tăng<br /> lên do quá trình tái sinh bổ sung vào cỡ đường<br /> kính nhỏ, do đặc trưng của 02 OTCĐV này<br /> cây ở cỡ kính nhỏ chiếm tỷ lệ lớn, kích thước<br /> trung bình nhỏ nên mật độ cao. Tại các<br /> OTCĐV VQ2, VQ3, VQ4 và VQ6 có mật độ<br /> giảm là do quá trình chết của một số cây cá thể<br /> ở cỡ kính nhỏ.<br /> Kết quả phân bố số cây bình quân/1 OTCĐV<br /> (1ha) tại VQG Vũ Quang trong giai đoạn<br /> <br /> 2007 - 2012 được thể hiện thông qua Hình 1.<br /> Hình 1 cho thấy, phân bố số cây bình quân/ô<br /> ở cỡ đường kính 10 - 15cm có sự giảm đi rất<br /> rõ về mật độ cây, nguyên nhân vì quá trình<br /> tái sinh bổ sung vào cỡ kính đầu tiên của<br /> tầng cây cao nhỏ hơn so với quá trình chết tự<br /> nhiên ở cỡ kính này. Số cây bình quân/ô ở<br /> các cỡ kính 15 - 20cm, 30 - 35cm có sự tăng<br /> đáng kể ở năm 2012 do có số lượng cây<br /> chuyển vào từ cỡ kính bé kế cận là lớn, số<br /> cây chuyển ra và quá trình chết nhỏ. Còn ở<br /> các cỡ đường kính còn lại thì có mật độ cây<br /> tăng giảm rất nhỏ vì trong giai đoạn năm<br /> 2007 - 2012 số lượng cây chuyển ra và số<br /> lượng cây chuyển vào trong mỗi cỡ đường<br /> kính là gần như nhau.<br /> Năm 2007<br /> <br /> Năm 2012<br /> <br /> 120<br /> <br /> N (cây/ha)<br /> <br /> 100<br /> 80<br /> 60<br /> 40<br /> 20<br /> 0<br /> 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45<br /> <br /> >45<br /> <br /> D1.3 (cm)<br /> <br /> Hình 1. Phân bố N/D bình quân 1 ha theo cỡ đường kính giai đoạn 2007 - 2012<br /> tại VQG Vũ Quang<br /> 3.3. Động thái tái sinh bổ sung, chuyển cấp<br /> và quá trình chết của rừng tự nhiên lá rộng<br /> thường xanh khu vực nghiên cứu<br /> Do thời gian nghiên cứu có hạn nên số liệu<br /> động thái ở các OTCĐV mới đo được từ năm<br /> <br /> 3908<br /> <br /> 2007 - 2012. Phân tích bước đầu của các<br /> nguồn số liệu này có thể cho biết diễn biến<br /> động thái của 5 năm trong các OTCĐV. Kết<br /> quả theo dõi các quá trình này tại 06<br /> OTCĐV ở khu vực nghiên cứu được thể hiện<br /> ở bảng 3.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2