intTypePromotion=1

Nghiên cứu hệ thống giám sát tai nạn thương tích ngành y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
5
download

Nghiên cứu hệ thống giám sát tai nạn thương tích ngành y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu đánh giá hệ thống giám sát tai nạn thương tích của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010. Bằng phương pháp nghiên cứu dựa trên các dữ liệu sẵn có, điều tra cắt ngang đã đạt được kết quả: Hệ thống giám sát được triển khai từ năm 2003 từ tuyến tỉnh đến xã, phường, cho đến nay về nguồn lực hiện vẫn chưa có cán bộ chuyên trách, về trang thiết bị như máy vi tính, điện thoại…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu hệ thống giám sát tai nạn thương tích ngành y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010

Lương Mai Anh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 89(01/2): 169 – 174<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG GIÁM SÁT TAI NẠN THƯƠNG TÍCH<br /> NGÀNH Y TẾ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2002-2010<br /> Lương Mai Anh, Nguyễn Thúy Lan, Trịnh xuân Đàn<br /> Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu đánh giá hệ thống giám sát tai nạn thương tích của tỉnh<br /> Yên Bái giai đoạn 2002-2010. Bằng phương pháp nghiên cứu dựa trên các dữ liệu sẵn có, điều tra<br /> cắt ngang đã đạt được kết quả: Hệ thống giám sát được triển khai từ năm 2003 từ tuyến tỉnh đến<br /> xã, phường, cho đến nay về nguồn lực hiện vẫn chưa có cán bộ chuyên trách, về trang thiết bị như<br /> máy vi tính, điện thoại… vẫn phải sử dụng nhờ các chương trình Y tế khác, về báo cáo số liệu tai<br /> nạn thương tích đã được thực hiện theo biểu mẫu và quy định của Bộ Y tế tuy nhiên còn rất nhiều<br /> hạn chế như: bỏ sót trường hợp, không xác định đúng nguyên nhân tử vong do tai nạn thương tích,<br /> báo cáo thường muộn hơn thời gian yêu cầu, số liệu báo cáo thiếu chính xác, tuyến trên không<br /> kiểm soát được số liệu của tuyến dưới. Từ đó chúng tôi đưa ra một số kiến nghị: Cần mở những<br /> lớp đào tạo nâng cao kiến thức giám sát TNTT cho cán bộ làm công tác giám sát TNTT tại tuyến<br /> tỉnh để về chỉ đạo tuyến huyện thị, xã phường; Tập huấn về cách ghi chép biểu mẫu cho cán bộ<br /> làm công tác thống kê báo cáo TNTT; Qui định ghi chép số liệu người bệnh bị tai nạn đối với các<br /> bệnh viện; Qui định cụ thể hình thức báo cáo đối với bệnh viện đa khoa tuyến huyện.<br /> Từ khóa: Tai nạn thương tích; hệ thống giám sát tai nạn thương tích; đánh giá; đào tạo; thống kê<br /> báo cáo.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Hiện tại ở Việt Nam thông tin về tình hình tai<br /> nạn thương tích (TNTT) có được từ 2 nguồn<br /> chính đó là báo cáo của Bộ Y tế và báo cáo<br /> thường xuyên của các bộ, ngành theo chức<br /> năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước của từng<br /> Bộ, ngành.<br /> Riêng ngành Y tế giám sát TNTT cũng đã<br /> được triển khai từ năm 2003, báo cáo số liệu<br /> thu thập từ hệ thống này được tổng hợp từ<br /> tuyến tỉnh lên Cục Quản lý môi trường y tế<br /> định kỳ hàng quý, 6 tháng và 1 năm. Tuy<br /> nhiên báo cáo thường chậm, số liệu chưa đầy<br /> đủ và thiếu chính xác.<br /> Để có cơ sở cho việc xây dựng và triển khai<br /> thí điểm hệ thống giám sát điểm về TNTT tại<br /> Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế tiến<br /> hành khảo sát hệ thống giám sát TNTT hiện<br /> tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010.<br /> Mục tiêu: Đánh giá hệ thống giám sát TNTT<br /> của tỉnh Yên Bái.<br /> ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu dựa trên các dữ liệu có sẵn<br /> (desk study);<br /> *<br /> <br /> - Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết<br /> hợp nghiên cứu định lượng và định tính<br /> (phỏng vấn sâu)<br /> Đối tượng nghiên cứu:<br /> - Các văn bản chỉ đạo, báo cáo giám sát<br /> TNTT giai đọan 2002-2010;<br /> - Các cán bộ làm công tác PCTNTT của<br /> ngành Y tế tỉnh Yên Bái được lựa chọn theo<br /> phương pháp phân tầng có chủ đích từ tỉnh<br /> tới huyện, thị, xã, phường. Tuyến tỉnh 03<br /> người của Sở Y tế. Tuyến huyện chọn 03<br /> huyện, mỗi huyện 03 người (01 của Trung<br /> tâm Y tế, 01 của Bệnh viện, 01 của phòng Y<br /> tế); tuyến xã: mỗi huyện chọn 01 xã, mỗi xã<br /> chọn 10 người. Tổng số: 42 người.<br /> Địa điểm và thời gian nghiên cứu<br /> - Địa điểm: Chọn chủ đích 03 huyện: Trấn<br /> Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.<br /> - Thời gian: Tháng 10- 12/2010<br /> KẾT QUẢ, BÀN LUẬN<br /> Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hệ<br /> thống giám sát của tỉnh Yên Bái<br /> + Tuyến tỉnh:<br /> - Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày<br /> 06/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên<br /> Báivề việc phê duyệt chương trình hành<br /> 169<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Lương Mai Anh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> động, phòng chống tai nạn thương tích của<br /> tỉnh Yên Bái đến năm 2010.<br /> - Kế hoạch triển khai công tác PCTNTT năm<br /> 2009 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.<br /> - Kế hoạch triển khai công tác PCTNTT năm<br /> 2010 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.<br /> + Tuyến huyện:<br /> - Kế hoạch công tác PCTNTT tại cộng đồng<br /> đến năm 2010 của thành phố Yên Bái trong<br /> đó có nội dung về giám sát, báo cáo TNTT;<br /> - Kế hoạch công tác PCTNTT tại cộng đồng<br /> đến năm 2010 của huyện Trấn Yên trong đó<br /> có nội dung về giám sát báo cáo TNTT;<br /> - Kế hoạch triển khai mô hình an toàn<br /> PCTNTT huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên<br /> trong đó có nội dung về giám sát báo cáo<br /> TNTT.<br /> + Tuyến xã:<br /> - Không xây dựng kế hoạch riêng cho công<br /> tác PCTNTT mà lồng ghép trong kế hoạch<br /> công tác chung của xã phường trong đó có<br /> nội dung về giám sát báo cáo TNTT.<br /> Các nguồn số liệu trong hệ thống giám sát<br /> TNTT của ngành Y tế tỉnh Yên Bái<br /> + Nguồn từ hệ thống giám sát thường xuyên:<br /> - Số liệu mắc/chết do TNTT tại cộng đồng: thu<br /> thập báo cáo TNTT của 180 xã phường, số liệu<br /> tử vong theo số A6/YTCS của 180 xã phường.<br /> - Số liệu mắc/chết do TNTT tại 9 bệnh viện<br /> tuyến huyện; 02 bệnh viện tuyến tỉnh.<br /> + Nguồn từ hệ thống giám sát tại bệnh viện:<br /> - Số liệu mắc/ chết do tai nạn giao thông<br /> nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh<br /> Yên Bái.<br /> + Nguồn từ một số điều tra nghiên cứu về<br /> TNTT:<br /> - Kết quả điều tra Hộ gia đình về TNTT năm<br /> 2006 của tỉnh Yên Bái.<br /> - Kết quả nghiên cứu thực trạng TNTT trẻ<br /> em
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2