Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2-2

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
170
lượt xem
62
download

Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2-2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh_ Chương " Quá trình nghiên cứu trong khoa học xã hội " ( tiếp theo) dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2-2

  1. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Chương 2 Phần 2 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI Võ Văn Lai ĐH Tôn Đức Thắng 20/10/2008 Võ Văn Lai 1 Nội dung • Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu • Thiết kế nghiên cứu • Phân bổ nguồn lực và ngân sách • Đánh giá thông tin nghiên cứu • Thực hiện kế hoạch nghiên cứu • Kiểm định thử • Thu thập dữ liệu • Phân tích và giải thích • Báo cáo kết quả nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 2 1. Nhận dạng vấn đề nghiên cứu 1. Quy trình: – Xác định lĩnh vực nghiên cứu – Thu hẹp lĩnh vực nghiên cứu thành các chủ đề nghiên cứu – Xác định các vướng mắc trong vấn đề nghiên cứu – Xây dựng các câu hỏi nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 3 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 1
  2. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 1. Nhận dạng vấn đề nghiên cứu 2. Nguồn thông tin để nhận dạng vấn đề nghiên cứu: • Xuất phát từ lý thuyết • Từ kinh nghiệm của nhà nghiên cứu • Từ việc tóm tắt các công trình nghiên cứu trước đây • Từ những vướng mắc trên thực tiễn 20/10/2008 Võ Văn Lai 4 1. Nhận dạng vấn đề nghiên cứu 3. Những vướng mắc của chủ đề nghiên cứu – Trình độ và khả năng của người nghiên cứu – Lý thuyết cơ sở cho việc nghiên cứu – Nguồn thông tin sử dụng cho việc nghiên cứu – Tính cần thiết, tính thực tiễn của vấn đề nghiên cứu – Kinh phí nghiên cứu – Các cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình nghiên cứu – Thời gian nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 5 1. Nhận dạng vấn đề nghiên cứu 4. Khi nào thì một đề tài có thể nghiên cứu được? • Phù hợp với khả năng của tác giả • Phù hợp với các tiêu chuẩn khoa học (chương 3) • Phù hợp với nguồn kinh phí • Phù hợp với thời gian nghiên cứu…. 20/10/2008 Võ Văn Lai 6 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2
  3. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 1. Nhận dạng vấn đề nghiên cứu 5. Xây dựng các câu hỏi nghiên cứu: • Chia nhỏ chủ đề nghiên cứu, xác định biến chính (biến nghiên cứu) và các biến tác động 20/10/2008 Võ Văn Lai 7 2. Các vấn đề khác • Xem chương 3 20/10/2008 Võ Văn Lai 8 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3
Đồng bộ tài khoản