Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 5

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
144
lượt xem
57
download

Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu khoa học kinh doanh_ chương 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 5

 1. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Chương 5 ĐO LƯỜNG Võ Văn Lai ĐH Tôn Đức Thắng 10/2008 Võ Văn Lai 1 Nội dung • Bản chất của đo lường • Các loại dữ liệu • Các sai biệt trong đo lường • Các đặc trưng của đo lường • Bản chất của thang đo • Các loại thang đo • Kỹ thuật thiết kế thang đo 10/2008 Võ Văn Lai 2 Tài liệu tham khảo • Chương 8,9, text book • Sách B.1, B.2, B.3 • Báo cáo F.3 10/2008 Võ Văn Lai 3 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 1
 2. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Bài tập và thảo luận • Xây dựng bảng câu hỏi điều tra 10/2008 Võ Văn Lai 4 1. Bản chất của đo lường • Chọn các sự kiện thực tế có thể quan sát được • Phát triển quy luật (mapping rule): Dùng số hay ký hiệu diễn tả các đặc điểm của sự kiện • Áp dụng một quy luật để nối quan sát với ký hiệu 10/2008 Võ Văn Lai 5 Ví dụ về việc đo lường khách hàng tại tiệm bán xe hơi Giới tính Người tham dự Phong cách Người tham dự Các phần tử A B C D E A B CD E của mẫu Quan sát Giới tính Khả năng thực nghiệm mong muốn Quy tắc ‘M’ nếu nam 5 rất mong muốn gán ‘F’ nếu nữ 4 mong muốn 3 trung lập 2 không mong muốn 1 rất không mong muốn Ký hiệu (M, F) M F (1 tới 5) 1 2 3 4 5 10/2008 Võ Văn Lai 6 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2
 3. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 1. Bản chất của đo lường Đo cái gì? • Vật thể: – Đồ vật thông thường – Các vật không cụ thể • Tính chất: đặc trưng của đối tượng 10/2008 Võ Văn Lai 7 2. Các loại dữ liệu Đặc trưng của dữ liệu: • Phân lớp (nhóm): • Thứ tự: các phần tử có thể sắp theo thứ tự • Khoảng cách: khoảng cách giữa các phần tử có thể đo được • Gốc của dãy số: những nhóm có gốc của dãy số duy nhất được đánh bằng 0 10/2008 Võ Văn Lai 8 2. Các loại dữ liệu Loại dữ liệu Đặc trưng của dữ Quan sát thực Ví dụ liệu nghiệm cơ bản Danh xưng Phân nhóm, nhưng Xác định cùng mức Giới tính, tôn giáo không có thứ tự, không có khoảng cách và gốc Thứ tự Phân nhóm, có thứ Xác định giá trị lớn Độ ngon của bữa tự nhưng không có hơn hay nhỏ hơn thức ăn ( rất ngon, khoảng cách và gốc ngon, tạm được, kém) Khoảng cách Phân nhóm, có thứ Xác định cùng mức Nhiệt độ tự, có khoảng cách của mỗi khoảng nhưng không có gốc Tỷ lệ Có phân nhóm, có Xác định các tỷ lệ Tuổi thứ tự, khoảng cách cân bằng và có gốc 10/2008 Võ Văn Lai 9 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3
 4. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Các loại dữ liệu • Danh xưng – nominal: có thể thu thập thông tin thành các nhóm nhưng không có thứ tự, chẳng hạn về giới tính, tôn giáo,.. • Thứ tự - ordinal: là loại dữ liệu có thể xếp theo thứ tự, nhưng khoảng cách không bằng, chẳng hạn a>b>c • Quảng – interval: ví dụ nhiệt độ, thời gian,... • Tỷ lệ: 10/2008 Võ Văn Lai 10 Câu hỏi điều tra Tôi dự định làm gì với dữ liệu? Những gì tôi cần biết … Mô tả? Thăm dò? Tìm ra sự khác biệt? Nhận ra những mối liên hệ? Tôi cần những dạng Phân phối là dữ liệu nào? Bao nhiêu nhóm phân phối chuẩn? sẽ được so sánh? Danh xưng Thứ tự Những nhóm này Kích thước mẫu? Quảng liên quan hay độc lập với nhau? Tỷ lệ Tôi nên dùng thang đo nào Những câu hỏi 10/2008 đo lường Võ Văn Lai 11 3. Các sai biệt trong đo lường • Người trả lời • Các yếu tố về tình huống • Người đo lường hay người nghiên cứu • Công cụ thu thập dữ liệu 10/2008 Võ Văn Lai 12 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 4
 5. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Các đặc trưng của đo lường • Độ giá trị - Validity • Độ tin cậy – Reliability • Tính thực tiễn 10/2008 Võ Văn Lai 13 4. Các đặc trưng của đo lường • Độ giá trị: – Giá trị nội dung: – Giá trị liên quan đến chuẩn mực • Dự báo • Tương hợp – Khác nhau chỉ về mặt thời gian dự kiến – Giá trị cấu trúc • Hội tụ • Phân biệt 10/2008 Võ Văn Lai 14 4. Các đặc trưng của đo lường Độ giá trị: • Giá trị nội dung: là mức độ nội dung của các mục trong thang đo đại diện đủ cho toàn bộ các mục có liên quan đến nghiên cứu • Giá trị nội dung được xác định qua : – quy trình xác định cẩn thận vấn đề nghiên cứu, các yếu tố cần đo lường, và các công cụ đo được sử dụng. – nhờ một ban đánh giá độc lập với nhau. • Lưu ý: không nên định nghĩa giá trị nội dung quá hẹp. Ví dụ: – Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng, không nên dừng ở chỗ biết khách hàng thỏa mãn nhiều hay ít. Mà cần xem quy trình, nhân viên, bộ phận, và trình tự nào đã làm cho khách hàng không thỏa mãn. 10/2008 Võ Văn Lai 15 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 5
 6. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Các đặc trưng của đo lường Độ giá trị: • Giá trị liên quan đến chuẩn mực: Giá trị của chỉ số được kiểm tra bằng cách so với một thang đo khác đo cùng một khái niệm nghiên cứu đã được kiểm nghiệm. – Bất kỳ sự đo lường tiêu chuẩn nào cũng nên được xem xét trên bốn tính chất: thích đáng, không thiên vị, độ tin cậy, và tính sẵn có 10/2008 Võ Văn Lai 16 4. Các đặc trưng của đo lường Độ giá trị: • Giá trị cấu trúc: Giá trị cấu trúc được sử dụng trong trường hợp thang đo đa chỉ số. – Nó nêu câu hỏi: Nếu thang đo có giá trị, các chỉ số khác nhau có vận hành một cách nhất quán không? Nếu các chỉ số đo cùng một khái niệm nghiên cứu vận hành theo cùng một hướng thì thang đo có giá trị hội tụ. Các chỉ số đo hai khái niệm trái nghịch thì sẽ phân tán hay quan hệ nghịch thì thang đo có giá trị phân biệt. 10/2008 Võ Văn Lai 17 4. Các đặc trưng của đo lường Độ tin cậy: • Sự ổn định – Kiểm định-Kiểm định lại (Test-retest) • Tương đương- tương quan: bằng – Parallel forms • Nhất quán: xem xét tính nhất quán – Split-half – KR20 – Cronbach’s alpha 10/2008 Võ Văn Lai 18 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 6
 7. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Các đặc trưng của đo lường • Tính thực tiễn: – Tiết kiệm – Tiện lợi – Khả năng diễn giải 10/2008 Võ Văn Lai 19 5. Bản chất của thang đo • Thang đo là gán các con số vào biểu hiện tính chất của đối tượng 10/2008 Võ Văn Lai 20 5. Bản chất của thang đo Lựa chọn thang đo: – Mục tiêu nghiên cứu – Dạng trả lời: đánh giá, xếp hạng, hay phân nhóm – Mức độ ưa thích: đo lường mức độ ưa thích hay không ưa thích của các phần tử – Tính chất của dữ liệu: danh xưng, thứ tự, phân khoảng, tỷ lệ – Số lượng các khía cạnh của dữ liệu – Xây dựng thang đo 10/2008 Võ Văn Lai 21 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 7
 8. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 6. Các loại thang đo • Thang đo đánh giá • Thang đo xếp hạng 10/2008 Võ Văn Lai 22 6. Các loại thang đo • Các loại thang đo đánh giá: – Hai chọn một – Thang đo số – Nhiều lựa chọn, một trả – Multiple rating lời – Fixed sum – Nhiều lựa chọn, nhiều – Stapel trả lời – Graphic rating – Thang đo Likert – Đối nghĩa 10/2008 Võ Văn Lai 23 Thang đo đơn giản Tôi dự định mua một máy tính xách tay hiệu MindWriter trong vòng 12 tháng tới có không Loại báo nào bạn thường đọc nhất để xem các Tin tức tài chính ? East City Gazette West City Tribune Nhiều chọn một Regional Newspaper National Newspaper Khác (cụ thể ----------------) Nhiều lựa chọn, Chọn bất kỳ nguồn nào bạn tham khảo khi thiết kế nhà mới của bạn: nhiều trả lời Dịch vụ trực tuyến Báo chí Nhà thầu/ nhà xây dựng độc lập Kế hoạch/ mô hình của những công ty phát triển nhà Nhà thiết kế Kiến trúc sư Khác (cụ thể-----------) Mạng Internet vượt trội so với thư viện truyền thống trong việc tìm kiếm thông tin Thang Likert Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý (5) (4) (3) (2) (1) Thang đo đối nghĩa Lands’ End Catalog Nhanh chậm Chất lượng cao chất lượng thấp 5 4 3 2 1 Thang đo số Rất thuận lợi ------------------------------------------------------------------------------ rất không thuận lợi Sự hợp tác của nhân viên trong đội ………… Kiến thức về công việc của nhân viên ……… 10/2008 Võ Văn Lai Hiệu quả hoạch định của nhân viên ……… 24 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 8
 9. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Thang đo liệt kê nhiều Vui lòng chỉ ra mức độ quan trọng của mỗi đặc trưng dịch vụ sau đây đánh giá (Multiple Quan trọng Không quan trọng Rating List Scale) Sửa chữa nhanh 7 6 5 4 3 2 1 Dịch vụ ở gần nơi ở 7 6 5 4 3 2 1 Bảo trì bởi nhà sản xuất 7 6 5 4 3 2 1 Kỹ thuật viên am hiểu 7 6 5 4 3 2 1 Thông báo cập nhật 7 6 5 4 3 2 1 Hợp đồng dịch vụ sau bảo hành 7 6 5 4 3 2 1 Thang đo tổng cố định Xem tất cả những đặc trưng của nhà cung cấp chúng ta mới thảo luận và bây giờ xem xét chi phí, những gì quan trọng đối với bạn (chia theo 100 đơn vị) (Fixed Sum Scale) Là một trong những nhà cung cấp có chi phí thấp nhất Tất cả những khía cạnh khác về quá trình thực hiện của nhà cung cấp Tổng 100 (Tên công ty) +5 +5 +5 Thang đo Stapel +4 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1 Công Sản phẩm Danh tiếng nghệ -1 thu hút -1 thế giới -1 hàng đầu -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 Thang đo đánh giá đồ họa (Graphic Bạn có giới thiệu dịch vụ Complete Care cho người khác? (Đánh dấu X tại vị trí trên đường ngang phản ánh chính xác nhất ý kiến của bạn) Rating Scale) Hầu như luôn luôn I---------------------------------------------------------------------------I Không bao giờ 10/2008 Võ Văn Lai 25 6. Các loại thang đo • Các sai sót của thang đo đánh giá: – Giá trị của thang đo đánh giá phụ thuộc vào giả định rằng cá nhân có thể và sẽ đánh giá đúng. – Khoan dung (Leniency): xảy ra khi người đánh giá dễ dãi hay khó tính • Khó tính - Negative Leniency • Dễ dãi -Positive Leniency – Xu hướng trung bình – Hiệu ứng hào quang (Halo Effect) 10/2008 Võ Văn Lai 26 6. Các loại thang đo • Các loại thang đo xếp hạng: – So sánh từng cặp – Bắt buộc xếp hạng – Đối chiếu với chuẩn mực 10/2008 Võ Văn Lai 27 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 9
 10. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng So sánh từng cặp Trong các cặp xe thể thao hai chỗ liệt kê dưới đây, đánh dấu chiếc bạn thích nếu phải lựa chọn: BMW Z3 Porsche Boxsier Chevrolet Corvette Porsche Boxsier BMW Z3 Chevrolet Corvette Bắt buộc xếp hạng Xếp hạng các tính chất phát hiện radar theo thứ tự ưa thích của bạn. Chọn 1 là ưa thích nhất, 2 là ưa thích kế đó,…: Người sử dụng tự lập trình Vô tuyến Kích thước nhỏ Khoảng cảnh báo rộng Báo động sai tối thiểu Đối chiếu với So với công ty cũ, hiệu quả hoạt động của công ty mới này: chuẩn mực Cao hơn Cũng vậy Thấp hơn 10/2008 Võ Văn Lai 28 7. Các kỹ thuật thiết kế thang đo • Độc đoán (Arbitrary scaling): • Đồng thuận (Consensus scaling) • Phân tích các hạng mục • Tích lũy (Cumulative scaling) • Phân tích yếu tố (Factor scaling) 10/2008 Võ Văn Lai 29 7. Các kỹ thuật thiết kế thang đo Độc đoán (Arbitrary scaling): tin tưởng rằng các hạng mục không mù mờ và phù hợp với chủ đề được chọn. phụ thuộc nhiều vào năng lực và hiểu biết của nhà nghiên cứu Bạn cho ý kiến về danh tiếng của công ty X về phương diện: Xấu Tốt 1.Tài trợ cho các chương trình xã hội 2.Quan tâm tới sinh thái môi trường 3.Sử dụng lao động thiểu số 10/2008 Võ Văn Lai 30 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 10
 11. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 7. Các kỹ thuật thiết kế thang đo Đồng thuận: Một nhóm chuyên gia (có thể hơn 50 người) sẽ chọn các hạng mục của thang đo theo các tiêu chí: (1) có liên quan đến chủ đề (2) khả năng gây mơ hồ (3) mức độ thái độ các mục này diễn đạt 10/2008 Võ Văn Lai 31 7. Các kỹ thuật thiết kế thang đo Phân tích hạng mục: là quy trình đánh giá từng mục trong thang đo dựa trên nó có khả năng phân biệt được hai nhóm có tổng điểm cao và thấp không. Phương pháp này được dùng phổ biến khi xây dựng thang đo Likert. 1. Chọn hai nhóm có tổng điểm cao (25%) và thấp (25%) 2. Tính điểm trung bình của hai nhóm 3. Tính giá trị t trong t-test để so sánh hai trung bình 4. Nếu t > 1.75, hạng mục này có giá trị phân biệt (Edwards) 10/2008 Võ Văn Lai 32 Các kỹ thuật thiết kế thang đo Tích lũy (Cumulative scaling): Khi cho biết tổng điểm, ta có thể dự đoán các mục nào được trả lời theo hướng tích cực hay tiêu cực. Một thang đo tiêu biểu loại này là scalogram, là quy trình xác định xem một tập hợp các hạng mục có hình thành một thang đo đơn hướng không (phân bổ về một hướng). Bạn cho ý kiến đồng ý (1) hay không đồng ý (0) đối với các phát biểu sau đây về chương trình cao học này 1. Chương trình này hay 2. Tôi sẽ đăng ký học chương trình này 3. Các môn học trong chương trình chấp nhận được 4. Tôi thích chương trình này hơn các chương trình khác 10/2008 Võ Văn Lai 33 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 11
 12. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Các kỹ thuật thiết kế thang đo Tích lũy (Cumulative scaling) Tính tổng điểm của 4 câu, ta thấy mức độ ưa thích chương trình từ mạnh đến yếu thể hiện qua các câu 2, 4, 1, 3. Dạng lý tưởng của phân phối điểm nếu thang đo là đơn hướng cho trong bảng sau 2 4 1 3 Tổng điểm 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 10/2008 Võ Văn Lai 34 7. Các kỹ thuật thiết kế thang đo Phân tích yếu tố: giải quyết hai vấn đề: (1) cách xử lý tính toàn cục của nội dung khái niệm nghiên cứu vốn là đa hướng (2) khám phá các khía cạnh tiềm ẩn của khái niệm nghiên cứu. Kỹ thuật này được thiết kế nhằm phân tích mối tương quan giữa các hạng mục sao cho có thể giải thích được mức độ phụ thuộc của chúng có thể giải thích được. Võ Văn Lai 10/2008 35 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 12
Đồng bộ tài khoản