Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 7

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
158
lượt xem
57
download

Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu trong kinh doanh là một hoạt động cần thiết giúp các nhà quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định trong kinh doanh.Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh_ Chương " Thu thập dữ liệu thứ cấp " dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 7

 1. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Chương 7 THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP Võ Văn Lai ĐH Tôn Đức Thắng 20/10/2008 Võ Văn Lai 1 Nội dung • Các bước tìm tài liệu • Các nguồn thông tin • Nguồn thông tin thứ cấp • Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Tìm trên cơ sở dữ liệu • Tìm kiếm trên mạng internet • Tìm kiếm từ nguồn thông tin của chính phủ • Khai thác thông tin nội bộ 20/10/2008 Võ Văn Lai 2 Tài liệu tham khảo • Chương 10, text book • Sách B.2 20/10/2008 Võ Văn Lai 3 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 1
 2. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Bài tập và thảo luận • Tìm kiếm nguồn thông tin cho chuyên đề nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 4 1. Các bước tìm tài liệu • Xác định các nghịch lý hay câu hỏi trong quản trị • Tìm kiếm các thông tin để nắm được các thuật ngữ chính • Sử dụng các thuật ngữ và từ khóa này để tìm kiếm các nguồn thông tin trên internet hay từ nguồn khác • Định vị và xem xét các nguồn thông tin thứ cấp • Đánh giá giá trị các nguồn thông tin này 20/10/2008 Võ Văn Lai 5 2. Các nguồn thông tin • Thông tin sơ cấp • Thông tin thứ cấp • Nguồn thông tin thứ 3: – Nguồn thông tin thứ cấp thể hiện dưới dạng các chỉ mục, tiểu sử,… 20/10/2008 Võ Văn Lai 6 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2
 3. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Các nguồn thông tin Nguồn thông tin thứ cấp: • Nguồn thông tin nội bộ: – Các dữ liệu về marketing, hoạt động, quản trị nhân sự, tài chính, quản lý,…. • Nguồn thông tin bên ngoài: – Thông tin riêng: về kinh doanh, các cơ quan phi lợi nhuận – Thông tin công khai 20/10/2008 Võ Văn Lai 7 2. Các nguồn thông tin • Các loại nguồn thông tin bên ngoài: – Danh mục và thư mục (bibliographies and indexes) – Từ điển – Từ điển bách khoa toàn thư – Sách tóm tắt – Danh mục điện thoại 20/10/2008 Võ Văn Lai 8 2. Các nguồn thông tin Các nguồn thông tin thứ cấp: • Danh mục và thư mục: – Tìm hay xác định tên của tạp chí, sách báo, hay tác giả – Tìm tên tác giả, tên bài báo, sau đó có thể tìm trên mạng 20/10/2008 Võ Văn Lai 9 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3
 4. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Các nguồn thông tin • Từ điển: – Xác định những từ ngữ chuyên môn trong nghề, sau đó tìm kiếm các nguồn khác, chẳng hạn internet – Xác định các sự kiện trong ngành – Xác định các nhân vật am tường để phỏng vấn – Xác định các tổ chức có ảnh hưởng 20/10/2008 Võ Văn Lai 10 2. Các nguồn thông tin • Bách khoa toàn thư: – Tìm các thông tin hay cơ sở lịch sử – Tìm những thời điểm quan trọng trong ngành – Tìm những sự kiện có ý nghĩa trong ngành, hay doanh nghiệp 20/10/2008 Võ Văn Lai 11 2. Các nguồn thông tin • Sách tóm tắt: – Tìm các sự kiện có liên quan đến đề tài – Tìm các cá nhân có những công trình nghiên cứu liên quan • Danh bạ điện thoại: – Xác định những tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng – Tìm địa chỉ, điện thoại, email,… có liên quan đến những tổ chức hoặc cá nhân này 20/10/2008 Võ Văn Lai 12 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 4
 5. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 3. Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Đánh giá nguồn thông tin: – Mục đích – Phạm vi – Tác giả – Khán giả – Định dạng 20/10/2008 Võ Văn Lai 13 3. Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Mục đích: – Tác giả cố gắng thể hiện điều gì: • Xác định điều ẩn dấu • Xác định sự khác biệt (sai lệch) – Xác định các thông tin tích cực và tiêu cực 20/10/2008 Võ Văn Lai 14 3. Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Phạm vi: – Xác định ngày tháng, niên đại, của những sự kiện – Xác định đối tượng được liệt kê vào hay loại ra 20/10/2008 Võ Văn Lai 15 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 5
 6. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 3. Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Tác giả: – Xác định chuyên môn của tác giả: • Thành tích: giáo dục, chuyên môn • Kinh nghiệm: thời gian, mức độ – Xác định mức độ học thuật của nội dung tài liệu: • Xem xét thêm tài liệu có chú thích, trích dẫn, dẫn giải gì không 20/10/2008 Võ Văn Lai 16 3. Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Khán giả: – Nguồn thông tin nhắm đến loại khán giả nào – Xác định trình độ hiểu biết và chuyên môn – Xác định khán giả mục tiêu – Xác định sự sai lệch trong thông tin 20/10/2008 Võ Văn Lai 17 3. Đánh giá nguồn thông tin thứ cấp • Định dạng: – Thứ tự nội dung – Tính đa dụng: • Có dùng chỉ số • Có thể truy tìm • Có thể tải về? 20/10/2008 Võ Văn Lai 18 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 6
 7. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Tìm cơ sở dữ liệu – bibliographic data • ABI/Inform (của công ty thông tin Bell&Howell) • Business InforSuite (của Gale Group) • Dow Jones Interactive • Lexis-Nexis Universe (của Reed Elsevier) 20/10/2008 Võ Văn Lai 19 4. Tìm cơ sở dữ liệu • Chọn cơ sở dữ liệu thích hợp • Xây dựng lệnh truy tìm: – Truy tìm chỉ mục – Sử dụng toán tử Boolean: • Or - cho nhiều từ gần nghĩa • And – thu hẹp phạm vi tìm kiếm • Not – phân loại • Adj – thứ tự truy tìm • Near – hai thuật ngữ xảy ra đồng thời 20/10/2008 Võ Văn Lai 20 4. Tìm cơ sở dữ liệu • ? Or * - thay thế ký tự • “cụm từ” – tìm cụm từ • Limiters - giới hạn phạm vi tìm kiếm – Thời gian – Nguồn tài liệu – Ngôn ngữ – Xem lại và đánh giá tài liệu: • Nội dung có liên quan, • Nội dung có cập nhật • Nội dung có đầy đủ: 20/10/2008 Võ Văn Lai 21 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 7
 8. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Tìm cơ sở dữ liệu • Xem lại hay sửa chữa lệnh truy tìm: – Kiểm tra thư mục • Tìm thư mục của cả bài nghiên cứu • Kiểm tra tên đề tài • Tìm đề tài khác của cùng tác giả hay tác giả khác có trích dẫn • Lưu giữ kết quả truy tìm – In hay tải về các kết quả tìm được – Tải về các nguồn chứa tài liệu cần tìm – In trọn bài hay trọn nguồn 20/10/2008 Võ Văn Lai 22 4. Tìm cơ sở dữ liệu • Tìm kiếm những bài báo không có sẵn trong cơ sở dữ liệu: – Thư viện – Tìm kiếm lại trên mạng – Hoặc tìm các dịch vụ miễn phí: chẳng hạn http://www.uncweb.carl.org 20/10/2008 Võ Văn Lai 23 5. Tìm kiếm thông tin trên mạng • Chọn thư mục: – Loại nguồn internet: http, tenet, usenet, ftp,.. – Cách tìm trên trang web – www.searchenginewatch.com – www.notess.com/search 20/10/2008 Võ Văn Lai 24 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 8
 9. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 5. Tìm kiếm thông tin trên mạng • Xác định các chọn lựa để tìm kiếm – And, or, … • Xây dựng lệnh tìm kiếm và nhập từ khóa cần tìm kiếm – Xây dựng lệnh tìm kiếm, – Kiểm tra lại lệnh tìm kiếm – Càng cụ thể càng tốt 20/10/2008 Võ Văn Lai 25 5. Tìm kiếm thông tin trên mạng • Lưu trữ kết quả tìm kiếm – Kết quả truy tìm – Nguồn tài liệu • Bổ sung kết quả bằng các thông tin từ các nguồn khác ngoài trang web 20/10/2008 Võ Văn Lai 26 5. Tìm kiếm thông tin trên mạng • Tìm từ khóa • Ai • Ở đâu • cái gì 20/10/2008 Võ Văn Lai 27 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 9
 10. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 6. Các nguồn thông tin của chính phủ • Các tổ chức của chính phủ: – U.S. government manual: http://www.access.gpo.gov/nara011.html (cập nhật hàng năm – Congressional directory: http://www.access.gpo.gov/congress/cong016 .html (cập nhật thường xuyên) 20/10/2008 Võ Văn Lai 28 6. Các nguồn thông tin của chính phủ • Luật, quy định, quyết định • Cục thông kê • Các cơ quan khác 20/10/2008 Võ Văn Lai 29 7. Khai thác các nguồn thông tin nội bộ • Kho dữ liệu (data warehouse) • Lưu trữ trung gian (data marts) • Khai thác dữ liệu (data mining) – Khám phá dạng mẫu – Dự báo xu hướng và hành vi 20/10/2008 Võ Văn Lai 30 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 10
 11. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 7. Khai thác các nguồn thông tin nội bộ Kỹ thuật khai thác dữ liệu: • Dữ liệu trực quan (data visualization) – Xem xét dưới nhiều phương diện, nhiều chỉ số đo lường, và nhiều mức độ – Có thể có sẵn cho người sử dụng cuối cùng • Phân tích cụm (clustering): – Cho phép người nghiên cứu chia nhỏ tổng thể • Sử dụng mạng thông tin (neural networks) 20/10/2008 Võ Văn Lai 31 7. Khai thác các nguồn thông tin nội bộ Kỹ thuật khai thác dữ liệu: • Phân tích mô hình cây (tree models) • Chia lớp (classification) • Ước lượng (estimation) • Kết hợp (association) • Phân tích nhóm yếu tố dựa vào thị trường (market – basket analysis) • Phân tích chuổi (sequense based analysis) • Logic mờ (fuzzy logic) • Thuật toán di truyền (genetic algorithms) • Truyền động hình học (fractal based transformation): phân tích các mẫu nhỏ và rất nhỏ 20/10/2008 Võ Văn Lai 32 7. Khai thác các nguồn thông tin nội bộ Quá trình khai thác dữ liệu: • Chọn mẫu • Điều tra • Điều chỉnh • Mô hình • Đánh giá 20/10/2008 Võ Văn Lai 33 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 11
 12. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 7. Khai thác các nguồn thông tin nội bộ Quá trình khai thác dữ liệu” • Câu hỏi điều tra chọn mẫu dữ liệu trực quan (điều tra) phân nhóm, xác định các yếu tố, xác định các biến, cơ sở lựa chọn, biến đổi dữ liệu (điều chỉnh) mạng neuron, mô hình cây, phân lớp, các mô hình thống kê khác (mô hình) đánh giá 20/10/2008 Võ Văn Lai 34 Một số trang web quan trọng • Các trang web chứa các công trình nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh – http://www.ssrn.com/ – http://www.nber.org/papers/ – http://www.iie.com/publications/pubs_type.cfm?Resea rchTypeID=1 – http://www- econ.stanford.edu/faculty/workp/index.html – http://www.federalreserve.gov/Pubs/workingpapers.ht m – http://econpapers.repec.org/ 20/10/2008 Võ Văn Lai 35 Một số trang web quan trọng • Chính phủ: http://www.chinhphu.vn • Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn • Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn • Bộ Công thương: www.moi.gov.vn • Bộ Kế hoạch và Đầu tư: www.mpi.gov.vn • Ngân hàng nhà nước: www.sbv.gov.vn • Ủy ban nhân dân TP HCM: www.hochiminhcity.gov.vn 20/10/2008 Võ Văn Lai 36 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 12
Đồng bộ tài khoản