intTypePromotion=1

Nghiên cứu khoa học " TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO CHO TRỒNG RỪNG KINH TẾ "

Chia sẻ: Nguye Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
66
lượt xem
7
download

Nghiên cứu khoa học " TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO CHO TRỒNG RỪNG KINH TẾ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạch đàn là nhóm loài cây có nhiều ưu điểm, sinh trưởng nhanh, luân kỳ khai thác ngắn (7-10 năm) có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu, đất đai, lại cho năng suất tương đối cao (18-20m3/ha/năm). Cho đến nay bạch đàn vẫn là một trong những nhóm cây trồng chủ yếu trong các chương trình trồng rừng ở nước ta. Lai giống cho 3 loài bạch đàn ở nước ta, Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla), Bạch đàn trắng caman (E.camaldulensis) và Bạch đàn liễu (E. exserta) được thực hiện từ năm 1994 đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học " TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO CHO TRỒNG RỪNG KINH TẾ "

 1. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN T ẠO CHO T RỒNG RỪNG KINH TẾ Nguyễn Việt Cường Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Lâm nghiệp 1. Mở đầu Bạch đàn là nhóm loài cây có nhiều ưu điểm, sinh trưởng nhanh, luân kỳ khai thác ngắn (7-10 năm) có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu, đất đai, lại cho năng suất tương đối cao (18-20m3/ha/năm). Cho đến nay bạch đàn v ẫn là một trong những nhóm cây trồng chủ yếu trong các chương trình trồng rừng ở nước ta. Lai giống cho 3 loài bạch đàn ở nước ta, Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla), Bạch đàn trắng caman (E.camaldulensis) v à Bạch đàn liễu (E. exserta) được thực hiện từ năm 1994 đến năm 2000 đã thu được hơn 60 tổ hợp lai nhân tạo đầu tiên (thuộc đề tài “Bước đầu nghiên cứu lai giống cho một số loài bạch đàn” do GS.TS Lê Đình Khả làm chủ nhiệm đề tài, KS Nguyễn Việt Cường là cộng tác viên chính trực tiếp thực hiện đề tài). Qua khảo nghiệm cũng đã chọn lọc được 31 cây trội thuộc 8 tổ hợp lai (U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29U26, U15C4, U30E5). Từ năm 2001-2010, đề tài “ Nghiên cứu lai giống một số loài bạch đàn, tràm, keo, thông” do TS.Nguyễn Việt Cường làm chủ nhiệm đề tài, đã tiếp tục lai tạo hàng chục dòng lai mới cho năng suất cao (25- 40m3/ha/năm) giữa Bạch đàn urô với Bạch đàn pellita, Bạch đàn tere, Bạch đàn grandis, Bạch đàn saligna, Bạch đàn microcorys, và nhân giống 27 cây trội thuộc 8 tổ hợp lai (U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29U26, U15C4, U30E5) để phục vụ khảo nghiệm trên các vùng sinh thái trong cả nước. Bài báo này giới thiệu kết quả khảo nghiệm các dòng bạch đàn lai nhân tạo ở một số v ùng sinh thái chính ở nước ta. 2. VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu nghiên cứu - Vật liệu nghiên cứu là 27 dòng bạch đàn lai (UC1, UC2, UC18, UC19, UC20, UC80, UC81, UC82, UU8, UU9, UU15, UE3, UE4, UE5, UE23, UE24, UE25, UE26, UE27, UE30, UE31, UE32, UE33, UE35, UE84, UE85, UE86) thuộc 8 tổ hợp (U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29U26, U15C4, U30E5). - Tham gia khảo nghiệm còn có 41 dòng bạch đàn lai được chọn từ hiện trường khảo nghiệm năm 1998 và 1999 tại Cẩm Quỳ - Hà Nội. Các dòng này thuộc các tổ hợp lai của Bạch đàn urô lai với Bạch đàn caman (UC74, UC75, UC77, UC78, UC79), Bạch đàn caman lai Bạch đàn urô (CU88, CU89, CU90, CU91), Bạch đàn urô lai Bạch đàn liễu (UE12, UE16, UE34, UE41, UE42, UE43, UE44, UE45, UE46, UE48, UE49, UE50, UE52, UE57, UE58, UE59, UE61, UE69, UE70, UE71, UE73, UE83, UE89, UE95), Bạch đàn liễu lai Bạch đàn urô (EU64, EU76), Bạch đàn urô lai Bạch đàn urô (UU11, UU23, UU87), Bạch đàn grandis lai Bạch đàn urô (GU92, GU93, GU94). Ngoài ra còn có các giống kiểm chứng là PN2, PN14, U6, GU8 là các giống được công nhận giống tiến bộ kỹ thuật và giống nhập nội từ Trung Quốc. 2.2. Địa điểm và điều kiện khí hậu, đất tại nơi khảo nghiệm - Vùng Trung tâm: Khảo nghiệm Tam Thanh (tỉnh Phú Thọ) diện tích 3,5ha, năm khảo nghiệm 2002, có mưa mùa hè lượng mưa bình quân năm 1663mm, lượng bốc hơi nước 997mm, nhiệt độ bình quân năm là 0 24,7 C. Loại đất feralit đỏ v àng trên phiến thạch sét, có thành phần cơ giới sét nhẹ, có độ xốp kém, đất có
 2. phản ứng chua mạnh (pH=3,6-4,5), hàm lượng P2O5 dễ tiêu ở tầng đất mặt ở mức trung bình, hàm lượng nhôm (Al+++) di động hơn cao (Nguyễn Việt Cường, 2006). Nói chung đất nghèo dinh dưỡng. Địa hình đồi có độ dốc
 3. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Sinh trưởng bạch đàn lai nhân tạo tại Tam Thanh – Phú Thọ (4/02 – 4/08) Khảo nghiệm tại Tam Thanh gồm 30 dòng bạch đàn lai và 4 dòng bạch đàn kiểm chứng là U6, PN2, PN14 và GU8. Trong 30 dòng bạch đàn lai có 15 dòng UE, 2 dòng EU, 8 dòng UC, 2 dòng CU, 3 dòng lai trong loài khác xuất xứ của E. urophylla (UU). Số liệu bảng 1 cho thấy ở tuổi 6 dòng bạch đàn lai nhân tạo UE24 đạt năng suất 30,7m3/ha/năm đứng vị trí đầu, có năng suất v ượt giống bạch đàn U6 của Trung Quốc là 167%. Đây cũng là dòng lai được công nhận là giống quốc gia, ngoài ưu thế lai về sinh trưởng dòng UE24 còn có ưu thế lai về chất lượng như độ ẩm gỗ đạt 53%, khối lượng gỗ là 564 kg/m3, tỉ lệ gỗ/cây 85,8% khối lượng, so với dòng U6 có các chỉ số 3 tương ứng là 59%, 467 kg/m và 83,4% khối lượng (Nguyễn Việt Cường, 2006). Như vậy độ ẩm, khối lượng và tỉ lệ gỗ/cây có quan hệ với nhau, dòng bạch đàn lai UE24 có độ ẩm thấp hơn U6 thì khối lượng v à tỉ lệ gỗ/cây lại cao hơn U6. Về hàm lượng xenluylô đạt 50,1%, hàm lượng lignin và nhựa là thấp nhất (24,5% v à 1,2% tương ứng). Trong khi đó dòng bạch đàn U6 chỉ có hàm lượng xenluylô ở mức trung bình (45,4%) v à hàm lượng lignin cao (25,8%). Còn hiệu suất bột giấy dòng bạch đàn lai UE 24 cao hơn so với hiệu suất bột giấy từ gỗ dòng U6 đến 5,3% (trong sản xuất bột giấy tăng được 1% hiệu suất là rất có giá trị kinh tế) (Nguyễn Việt Cường, 2006). Như v ậy, dòng bạch đàn lai UE24 ngoài ưu thế lai về sinh trưởng v ượt trội dòng U6 còn có nhiều ưu thế khi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bột giấy. Các dòng UU8, UE27, CU91 là nhưng dòng được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật, có năng 23,4m3/ha/năm; suất đạt tương ứng là 21,9m3/ha/năm; 19,7m3/ha/năm và có năng suất dòng U6 (18,4m3/ha/năm) tương ứng là vượt 127%, 119% v à 107%. Hai dòng còn lại là CU90 và UC75 cũng là giống đã dược công nhận là tiến bộ kỹ thuật, tuy có năng suất thấp hơn U6 một chút nhưng chúng lại có hình dáng thân thon đều, cành nhánh nhỏ cũng như góc phân cành lớn và không bị một số sâu bệnh hại như bạch đàn U6. Dßng lai UE24 n¨ng suÊt 30,7m3/ha/n¨m tuæi 6 Bảng 1: Sinh trưởng bạch đàn lai tại Tam Thanh – Phú Thọ (4/2002 – 4/2008) V(dm3/cây) D1,3(cm) Hvn(m) Năng suất Công thức TT (m3/ha/năm) Xtb V% Xtb V% Xtb V% 1 UE24 16,1 5,15 13,6 1,47 139,7 4,42 30,7
 4. UU8 14,0 11,71 13,2 5,00 106,4 6,57 23,4 2 3 PN2 14,0 9,32 12,8 5,07 100,3 6,62 22,1 UE27 13,9 7,74 12,7 3,43 99,7 6,29 21,9 4 5 PN14 13,6 6,86 12,1 2,85 89,8 6,29 19,8 6 CU91 13,0 8,39 13,2 3,55 89,4 6,84 19,7 7 UE30 13,4 11,51 11,7 3,22 85,2 7,78 18,7 8 UC80 12,7 9,24 12,9 4,54 83,9 7,28 18,5 9 U6 13,0 10,72 12,1 6,35 83,5 7,73 18,4 10 GU8 12,8 10,00 12,7 3,53 82,6 7,52 18,2 CU90 12,2 9,63 12,5 5,49 74,7 8,28 16,4 11 12 UC79 12,3 4,72 12,2 2,17 73,8 6,85 16,2 UC75 12,4 6,96 11,9 2,97 73,6 7,15 16,2 13 14 UU15 12,4 9,96 11,7 4,65 72,9 8,40 16,0 15 UC82 11,8 9,63 12,4 8,97 68,9 8,98 15,2 16 UE23 11,6 11,26 11,7 4,05 64,5 9,46 14,2 17 UE85 11,6 7,05 12,0 2,79 64,2 7,94 14,1 18 UE34 11,6 11,06 11,7 2,83 63,5 9,25 14,0 19 UE57 11,9 10,15 11,0 3,97 63,3 9,00 13,9 20 UU87 11,5 11,06 11,4 4,93 61,0 9,70 13,4 21 UE35 11,4 11,34 11,0 4,06 57,6 10,12 12,7 22 UC81 11,1 8,06 11,7 2,71 57,2 9,42 12,6 23 UC1 11,5 6,50 10,7 3,72 56,9 8,58 12,5 24 UE31 11,0 8,76 11,3 4,02 55,2 9,62 12,1 25 EU64 10,7 7,75 11,0 4,05 50,4 10,00 11,1 26 UE5 10,8 10,40 10,6 3,73 49,8 10,70 11,0 27 UC2 10,7 5,88 10,7 3,36 49,7 9,38 10,9 28 UE26 10,4 9,39 10,2 4,03 45,5 11,13 10,0 29 EU67 9,9 7,91 10,3 2,50 40,3 10,91 8,9
 5. 30 UE3 9,8 11,20 10,1 4,85 40,1 13,10 8,8 31 UE83 9,8 6,62 9,8 3,56 37,9 11,72 8,3 32 UE42 8,8 9,98 10,1 4,35 32,1 14,26 7,1 33 UE4 8,9 7,97 9,8 3,28 31,0 13,56 6,8 34 UC78 8,5 7,33 10,1 4,11 29,6 13,82 6,5 LSD 0,471 0,313 6,6 Fpr
 6. 12 U6 13,4 9,69 13,0 5,20 99,0 6,66 19,8 13 UE30 12,9 14,78 14,6 9,05 98,9 7,44 19,8 14 UU15 12,5 4,94 13,8 4,10 91,1 3,79 18,2 15 UE85 13,0 8,42 15,7 7,99 87,2 7,11 17,4 16 UE25 12,3 2,52 15,2 6,35 86,7 3,78 17,3 17 UE35 12,3 9,85 14,3 10,63 84,2 7,64 16,8 18 UC77 11,8 9,96 16,2 8,87 83,6 7,82 16,7 19 UE86 11,8 8,30 15,7 9,33 79,2 6,93 15,8 20 UC2 11,7 8,41 13,4 3,58 79,2 6,98 15,8 21 UU16 11,6 7,72 13,3 5,00 78,3 6,41 15,7 22 UE34 11,6 9,42 13,8 7,41 78,2 7,28 15,6 23 UU9 12,0 28,83 12,3 9,35 77,7 9,78 15,5 24 UE31 11,4 12,18 14,5 6,46 77,6 8,29 15,5 25 UE73 11,0 11,09 13,9 8,25 76,6 7,81 15,3 26 UE5 11,1 10,26 13,5 6,44 73,2 7,50 14,6 27 UE84 11,0 8,38 13,1 7,98 70,3 6,07 14,1 28 UE24 11,1 10,86 12,9 7,93 68,8 8,37 13,8 29 GU 94 11,4 15,06 11,7 9,78 67,8 9,44 13,6 30 UE4 10,8 10,52 12,4 6,89 57,6 9,06 11,5 31 GU 92 10,5 10,14 12,5 7,49 55,7 10,18 11,1 32 UU11 10,2 11,76 12,6 8,81 52,7 10,11 10,5 33 UC78 10,1 11,95 11,7 5,41 50,0 10,64 10,0 34 UC18 9,4 10,09 10,9 12,53 45,8 10,17 9,2 35 UU8 9,7 18,37 10,4 16,60 44,2 14,80 8,8 36 UC81 8,8 4,69 11,5 7,47 36,5 10,19 7,3 LSD 0,79 0,81 13,25 Fpr
 7. 3.3. Sinh trưởng bạch đàn lai tại Tân Lập – Bình Phước (7/2003 – 7/2008) Khảo nghiệm gồm 27 dòng bạch đàn lai và 3 dòng kiểm chứng. Số liệu bảng 3 cho thấy sau 5 năm có 3 dòng bạch đàn lai là UE27, UC1, UE24 có sinh trưởng nhanh nhất năng suất đạt tương ứng là 3 3 3 40,3m /ha/năm; 35,4m /ha/năm; 33,1m /ha/năm vượt dòng U6 tương ứng là 188%; 165% và 155%, vượt dòng PN2 tương ứng là 154%, 136%, 127%. Bảng 3. Sinh trưởng bạch đàn lai tại Tân Lập – Bình Phước (7/2003 – 7/2008) 3 Năng suất D1,3 (cm) Hvn (m) V(dm /cây) Công thức STT (m3/ha/năm) Xtb V% Xtb V% Xtb V% UE27 15,7 10,54 17,2 7,78 172,2 4,61 40,3 1 2 UC1 15,0 9,08 16,4 6,02 151,1 4,39 35,4 3 UE24 14,6 12,49 15,8 9,61 141,5 5,43 33,1 4 GU94 14,1 4,40 13,8 9,05 137,3 4,45 32,1 5 UU15 14,1 12,50 15,8 10,05 129,0 6,24 30,2 6 UE59 14,1 13,17 15,4 6,81 125,4 6,19 29,3 7 UC19 15,4 4,71 13,2 4,60 121,6 5,24 28,5 8 PN14 15,3 2,41 13,4 14,77 120,6 4,19 28,2 9 PN2 14,7 11,41 12,9 10,64 111,6 6,98 26,1 10 UE33 14,1 15,89 13,3 7,89 109,7 7,07 25,7 11 UE85 12,5 23,28 14,3 16,50 103,9 8,16 24,3 12 UC81 12,4 10,65 14,1 7,16 99,2 6,66 23,2 13 U6 13,3 11,64 12,5 11,01 91,5 7,50 21,4 14 UE73 13,1 3,66 12,8 3,11 90,9 5,79 21,3 15 UE31 12,6 13,85 13,6 10,50 90,5 7,92 21,2 16 UU16 12,4 14,67 13,9 11,70 88,8 8,00 20,8 17 UC2 12,1 8,41 13,9 6,66 87,1 6,59 20,4 18 UE30 12,2 18,81 12,2 14,30 83,7 9,09 19,6 19 UU8 11,5 20,47 14,0 15,95 81,0 9,95 19,0 20 UE4 11,5 16,34 13,9 7,31 76,8 9,45 18,0 21 UE5 11,2 14,93 11,8 12,92 69,3 9,42 16,2
 8. 22 UC80 10,6 23,43 12,5 15,31 67,5 11,01 15,8 23 UC 11,1 11,44 12,4 3,59 61,2 9,36 14,3 24 UC20 9,5 7,57 12,3 7,33 57,8 9,03 13,5 25 UC18 10,6 20,04 10,9 8,61 51,7 12,30 12,1 26 UE84 9,0 12,60 14,3 9,43 49,3 11,48 11,5 27 UE3 10,2 13,06 11,7 10,97 49,0 12,18 11,5 LSD 1,37 0,94 23,43 Fpr 0,024
 9. V(dm3/cây) D1,3 (cm) Hvn (m) Năng suất Công thức TT 3 m /ha/năm Xtb V% Xtb V% Xtb V% 1 UE73 12,9 23,2 13,7 14,5 105,4 8,1 26,4 2 PN14 13,1 19,1 13,0 8,1 95,3 8,5 23,8 3 UE30 11,1 29,0 13,5 24,5 93,7 9,6 23,4 4 UE31 12,7 15,2 13,4 6,3 92,4 7,7 23,1 5 U29E6 12,2 15,5 14,4 16,2 91,7 8,5 22,9 6 UC1 12,6 13,2 13,0 5,9 91,6 7,1 22,9 7 UE59 12,9 16,7 13,0 7,0 90,1 8,0 22,5 8 UC80 12,1 21,5 13,2 15,0 88,1 9,0 22,0 9 UC20 12,0 20,0 13,4 12,0 85,9 8,8 21,5 10 U29T11 12,1 16,3 13,5 7,6 83,1 8,9 20,8 11 U29T14 12,0 19,7 12,7 12,2 82,5 9,4 20,6 12 U6 11,9 22,5 12,3 19,5 82,3 10,0 20,6 13 U29E1 12,5 14,1 12,1 9,2 81,3 8,5 20,3 14 UC18 11,9 19,8 13,5 12,5 80,7 9,6 20,2 15 UE33 11,3 25,1 12,5 14,7 77,5 10,6 19,4 16 UE3 11,3 21,4 13,2 12,1 76,3 9,8 19,1 17 UE27 11,1 24,5 12,4 19,7 76,3 10,6 19,1 18 UE86 11,5 11,0 13,7 3,6 75,7 8,3 18,9 19 UU8 11,6 13,7 13,1 8,6 75,4 8,9 18,9 20 UC2 11,7 13,3 12,8 8,5 73,3 9,0 18,3 21 UC78 11,2 13,7 12,9 7,3 73,2 6,7 18,3 22 T13 10,9 20,3 12,7 12,7 67,7 10,8 16,9 23 GU94 11,0 15,5 13,1 9,4 67,6 10,3 16,9 24 UE4 11,2 14,9 11,8 13,6 65,2 9,6 16,3 25 UE84 10,8 11,8 13,2 9,7 64,4 8,6 16,1 26 E2 10,2 16,9 13,0 5,9 56,3 11,5 14,1
 10. 27 Uctg 10,2 21,4 12,0 11,7 54,7 13,1 13,7 28 UC81 9,8 17,9 11,9 8,3 51,0 12,7 12,8 29 UU15 9,6 23,1 11,4 15,4 47,6 14,5 11,9 30 Ectg 9,9 20,3 10,6 13,9 46,6 14,4 11,7 31 UE5 8,4 21,6 10,7 11,2 44,4 11,4 11,1 32 UU9 9,3 22,0 11,5 12,9 43,0 15,7 10,8 33 UE85 8,9 19,8 11,4 9,9 41,3 14,0 10,3 34 UC19 9,2 18,6 10,8 16,3 40,6 15,1 10,2 35 T10 8,1 26,2 9,8 20,3 31,5 21,7 7,9 Fpr 0,005 0,032 0,014 LSD 2,586 2,234 39,013 Dòng U6 (20,6m3/ha/năm) và vượt giống đối chứng sản xuất Bạch đàn uro (Uctg) và Bạch đàn liễu (Ectg) tương ứng là 193% và 226%. Đây là giống được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật tháng 12 năm 2007. Cũng ở số liệu bảng 4 cho thấy dòng lai UC80 có năng suất tương đối cao đạt 22m3/ha/năm. Đây cũng là dòng cho năng suất tương đối cao ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, vùng Trung tâm đạt năng suất là 16,6m3/ha/năm (tuổi 5), vùng Đông Nam Bộ đạt 26,7m3/ha/năm (tuổi 5). Như v ậy dòng lai UC80 có năng suất tương đối cao ở cả 3 v ùng sinh thái đặc trưng và lập địa khác biệt (Vùng Trung tâm trên đất feralit đỏ vàng trên phiến thạch sét, Vùng Đông Nam Bộ trên đất feralit trên đá cát (sa thạch), v ùng Tây Nam Bộ trên đất ngập phèn theo mùa). Trong lúc đó giống kiểm chứng U6 chỉ đạt 20,6m3/ha/năm còn giống đối chứng sản xuất của Công ty Giống Lâm nghiệp Trung ương là Bạch đàn uro (Uctg), Bạch đàn liễu (Ectg) chỉ đạt năng suất rất thấp tương ứng là 13,7m3/ha/năm và 11,7m3/ha/năm. Dòng bạch đàn lai UC80 đã được công nhận là giống quốc gia tháng 12 năm 2007. 4. KẾT LUẬN 1. Các giống bạch đàn lai nhân tạo UE24, UE27, UC80, UE3, UE23, UE33, UC1,UC2, CU91, UE73, UC75, CU90, UU8 là các giống lai khác loài giữa Bạch đàn uro với Bạch đàn liễu, Bạch đàn camal; giữa Bạch đàn camal với Bạch đàn uro, và giống lai trong loài khác xuất xứ của Bạch đàn uro. Đây là các giống lai có sinh trưởng nhanh, năng suất cao v ượt giống kiểm chứng v à đã được công nhận là giống quốc gia v à tiến bộ kỹ thuật được áp dụng cho các v ùng Trung tâm, Đông Nam Bộ v à Tây Nam Bộ và các nơi có điều kiện sinh thái tương tự. 2. Ở tuổi 5- 6 các giống bạch đàn lai UE24, UE27 là giống có sinh trưởng đứng đầu trong khảo nghiệm ở vùng Trung tâm (Phú Thọ) và vùng Đông Nam Bộ (Bình Phước), thể hiện ưu thế lai rất rõ rệt ở cả hai lập địa khác biệt và chịu ảnh hưởng của nhân tố di truyền và của điều kiện lập địa. 3. Các giống bạch đàn lai nhân tạo có khả năng phát triển trên nhiều v ùng sinh thái cũng như điều kiện lập địa khác nhau, đây là các giống lai rất phù hợp cho trồng rừng kinh tế với chu kỳ khai thác ngắn từ 5 đến 3 3 6 năm cho năng suất cao từ 20m /ha/năm -40m /ha/năm (ở diện thí nghiệm) tùy thuộc vào việc lựa chọn giống lai phù hợp với từng vùng sinh thái và điều kiện lập địa cụ thể.
 11. T ÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Việt Cường, 2006. Báo cáo tổng kết đề tài “ Nghiên cứu lai giống cho một số loài bạch đàn, keo, tràm và thông”. 2. Phạm Thế Dũng, 2005. Báo cáo tổng kết đề tài “ Nghiên cứu một số biện pháp thâm canh rừng cho các dòng keo lai được tuyển chọn trên đất phù sa cổ tại Bình Phước làm nguyên liệu giấy”. 3. Lê Đình Khả, 2001. Báo cáo tổng kết đề tài “Bước đầu nghiên cứu lai giống cho một số loài bạch đàn”. 4. Nguyễn Huy Sơn, 2005. Báo cáo tổng kết đề tài “ Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu”. 5. Khurana, D.K., and P.K. Khosla, (1998). Hybrids in forest tree imrpvement trang 86 - 102 trong "Forest Genetice and Tree Breeding" Editedby A.K. Madal, G.L. Gibson. shahdara, Delhi,. 268 trang 6. Martin, B., (1989). The benefits of hybridization. How do you breed f or them. Breeding Tropical Trees. Population structure and genetic improvement strategies in clonal and seedling f orestry, W orkshop in Pattaya, Thailand, p 72 - 92. 7. W illiam, E. R and Matheson, A. C., (1994). Experimental Design and Analysis f or Use in Tree Improvement. CSIRO, Melbourne and ACIAR, Canberra, 174 trang.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2