intTypePromotion=1

Nghiên cứu một số ký sinh trùng ký sinh trên tôm sú (Penaeus monodon fabricius, 1798) bị bệnh phân trắng nuôi tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Lâm Đức Duy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
59
lượt xem
2
download

Nghiên cứu một số ký sinh trùng ký sinh trên tôm sú (Penaeus monodon fabricius, 1798) bị bệnh phân trắng nuôi tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu một số ký sinh trùng ký sinh trên tôm sú (Penaeus monodon fabricius, 1798) bị bệnh phân trắng nuôi tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày: Phương pháp mô bệnh học truyền thống đã phát hiện vi bào tử ở nhiều mẫu tôm bị bệnh thu được. Kết quả nghiên cứu cho thấy vi bào tử là tác nhân có liên quan chặt chẽ với bệnh phân trắng ở tôm sú nuôi tại 3 huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu một số ký sinh trùng ký sinh trên tôm sú (Penaeus monodon fabricius, 1798) bị bệnh phân trắng nuôi tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG KÝ SINH TRÊN TÔM SÚ<br /> (Penaeus monodon Fabricius, 1798) BỊ BỆNH PHÂN TRẮNG NUÔI TẠI <br /> HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, PHÚ LỘC, PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> HOÀNG LÊ THÙY LAN ­ NGUYỄN TÝ<br /> Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế<br /> NGUYỄN THỊ HÀ<br /> Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I<br /> <br /> Tóm tắt: Bài báo tóm tắt kết quả của đề  tài “Nghiên cứu một số ký sinh <br /> trùng   trên   tôm   sú   (Penaeus   monodon)   bị   bệnh   phân   trắng   nuôi   tại   các <br /> huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”  đã thực <br /> hiện trong năm 2011. Kết quả  phân tích 100 mẫu tôm sú bị  bệnh phân <br /> trắng xác định được 6 giống loài ký sinh trùng Paraophioidina scolecoides, <br /> Cephalolobus penaeus,  vi bào tử,  Epistylis  sp.,  Zoothamnium sinense,  và <br /> Vorticella sp.. Bằng phương pháp phết (smear) mô gan tụy sau đó nhuộm  <br /> Gram (hoặc Giemsa) kết hợp với phương pháp mô bệnh học truyền thống <br /> đã phát hiện vi bào tử ở nhiều mẫu tôm bị bệnh thu được. Kết quả nghiên <br /> cứu cho thấy vi bào tử  là tác nhân có liên quan chặt chẽ  với bệnh phân  <br /> trắng  ở  tôm sú nuôi tại 3 huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh  <br /> Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> <br /> 1. MỞ ĐẦU<br /> Bệnh phân trắng trên tôm sú trong mấy năm gần đây diễn biến phức tạp, lây lan  <br /> nhanh, gây thiệt hại cho người nuôi ở hầu hết cả nước Việt Nam, trong đó đặc biệt  <br /> là khu vực miền Trung và những vùng nuôi trên cát [4]. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có <br /> hàng trăm ha nuôi tôm bị bệnh, trong đó có bệnh phân trắng làm cho sản lượng tôm  <br /> giảm đáng kể. Mặc dù bệnh phân trắng  ở  tôm sú không  làm chết tôm hàng loạt, <br /> thành dịch nhưng khi tôm bị  bệnh bị  óp, kém ăn,  ảnh hưởng đến năng suất, sản <br /> lượng. Tác nhân gây bệnh phân trắng trên tôm sú đang là một vấn đề gặp nhiều tranh  <br /> cãi.   Có   nhận   định   cho   rằng   bệnh  gây   ra   có   thể  do   nhóm   nguyên   sinh  động   vật <br /> Gregarine  gây  tổn thương  thành  ruột,  dạ  dày  tạo  điều kiện cho  nhóm  vi  khuẩn <br /> Vibrio gây hoại tử  thành ruột tạo nên các đốm trắng hay vàng nhạt trên thành ruột <br /> [6]. Nghiên cứu khác trên mô bệnh học tôm sú có dấu hiệu bệnh phân trắng  lại thấy <br /> có sự  hiện diện của  HPV, vi khuẩn, nhóm ký sinh trùng như  Zoothamnium  sp. và <br /> Epistylis sp, Gregarine [5]. Theo báo cáo tổng kết của đề tài Nghiên cứu Bệnh phân <br /> trắng ở tôm sú nuôi và xây dựng quy trình phòng bệnh” đã xác định Bệnh phân trắng  <br /> ở  tôm sú nuôi có liên quan chặt chẽ  đến vi bào tử   Enterocytozoon hepatopenaei [2]. <br /> Trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài chúng tôi đã bắt gặp một số ký sinh trùng ký <br /> <br /> Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế<br /> ISSN 1859­1612, Số 04(24)/2012: tr. 61­67<br /> 62 HOÀNG LÊ THÙY LAN và cs.<br /> <br /> <br /> <br /> sinh trên tôm sú bị bệnh phân trắng và xác định được một số biến đổi mô bệnh học  <br /> do một loại tác nhân là vi bào tử  nội ký sinh trong nguyên sinh chất của tế bào biểu  <br /> mô gan tụy trên tôm sú bị bệnh nuôi tại các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang,  <br /> tỉnh Thừa  Thiên  Huế. Kết quả  này phù hợp với kết quả  nghiên cứu mô  tả  của  <br /> Nguyễn Thị Hà và ctv.<br /> 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 100 mẫu tôm sú bị bệnh phân trắng được thu ở các ao nuôi tôm sú có dấu hiệu bệnh <br /> phân trắng và 100 mẫu tôm thu ở ao nuôi tôm không bị bệnh phân trắng tại các  huyện <br /> Quảng  Điền, Phú Lộc, Phú Vang,  tỉnh Thừa  Thiên Huế  trong thời gian  từ  tháng <br /> 4/2011 đến 9/2011. Mẫu tôm bị bệnh được thu trong các ao  có các sợi phân trắng xốp <br /> nổi lên trên mặt nước. Tôm có màu xanh đen, mang đen không sáng màu, gan tôm <br /> thường mềm nhũn, màu trắng sữa  ở giai đoạn đầu của bệnh, giai đoạn sau gan tôm  <br /> teo nhỏ lại rất dai, thường có màu trắng xanh, ruột tôm có màu trắng bên trong có các  <br /> giải phân ngắt thành từng đoạn, không liên tục.<br /> Toàn bộ mẫu được kiểm tra, nghiên cứu theo  phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng <br /> của Viện sĩ V.A. Dogiel và bổ  sung nghiên cứu của Hà Ký, Bùi Quang Tề  (2007). <br /> Mẫu tôm sau khi thu được đo chiều dài (mm) và cân trọng lượng (g), sau đó kiểm tra <br /> KST ký sinh trên các cơ  quan của tôm.  Gan tụy tôm được phết mẫu theo phương <br /> pháp phết (smear) mô nhuộm gram, giemsa. Những mẫu KST được cố  định, làm tiêu <br /> bản, bảo quản và tiến hành phân loại. <br /> Ngoài ra, 100 mẫu gan tụy tôm bị bệnh phân trắng còn được  xử lý theo phương pháp <br /> mô   học   của   D.   V.   Lightner,   1996.   Gan   tụy   tôm   được   cố   định  bằng   dung   dịch <br /> Davidson và bảo quản trong cồn 70 0 sau đó được ngâm trong paraffin nóng chảy rồi  <br /> đúc thành khuôn và cắt thành các lát mỏng có độ  dày 5µm. Mẫu được nhuộm bằng <br /> dung dịch Hematocyline và Eosin, dán Bom Canada; sau đó quan sát và chụp ảnh tiêu <br /> bản dưới kính hiển vi quang học.<br /> 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 3.1. Thành phần giống, loài ký sinh trùng trên tôm sú bị bệnh và không bị bệnh  <br /> phân trắng<br /> Kết quả  kiểm tra KST trên 100 mẫu tôm sú bị  bệnh phân trắng và 100 mẫu tôm sú <br /> trong   ao   nuôi   không   bị   bệnh,   chúng   tôi   đã   xác   định   được  6  giống   loài   KST: <br /> Paraophioidina   scolecoides,  Cephalolobus   penaeus,  Epistylis  sp.,  Zoothamnium <br /> sinense, và Vorticella sp.. Riêng mẫu tôm sú không bị  bệnh không bắt gặp giống vi <br /> bào tử. Thành phần giống loài KST trên tôm sú bị bệnh và không bị bệnh phân trắng <br /> được thể hiện trên bảng 1.<br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG KÝ SINH TRÊN TÔM SÚ… 63<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Paraophioidina scolecoides trong ruột tôm sú bị bệnh phân trắng <br />  (mẫu nhuộm Hematocyline) <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Ceưphalolobus penaeus trong ruột tôm sú bị bệnh phân trắng (mẫu nhuộm Hematocyline)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3. Mô gan tụy tôm bị bệnh phân trắng phết, nhuộm gram<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A B<br />               <br /> Hình 4. Epistylis sp. ký sinh trên tôm sú bị bệnh phân trắng<br />  (A­mẫu tươi, B­mẫu nhuộm AgNO3 2%) <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A B<br /> Hình 5. Z. sinense ký sinh trên tôm sú bị bệnh phân trắng<br /> 64 HOÀNG LÊ THÙY LAN và cs.<br /> <br /> <br /> <br /> ( A­ mẫu tươi ; B ­ mẫu nhuộm AgNO3 2%) <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A B<br /> Hình 6. Vorticella sp. ký sinh trên tôm sú bị bệnh phân trắng (A,B­mẫu tươi không nhuộm)<br /> Bảng 1. Thành phần giống loài KST trên tôm sú bị bệnh và không bị bệnh phân trắng<br /> Cơ  Tôm sú bị bệnh phân  Tôm sú không bị bệnh <br /> T<br /> quan  trắng phân trắng Ghi <br />   Tên KST<br /> ký  TLN CĐN TLN CĐN chú<br /> T<br /> sinh (%) Min Max TB (%) Min Max TB<br /> Paraophioidin Trùng /<br /> 1 Ruột 23,0 1 23 4,6 20,0 1 13 6,1<br /> a scolecoides cơ thể<br /> Cephalolobus  Trùng /<br /> 2 Ruột 27,0 1 32 5,3 16,0 1 32 6,6<br /> penaeus cơ thể<br /> Gan <br /> 3 Vi bào tử 54,0 ­ ­ ­ 0,0 ­ ­ ­<br /> tụy<br /> Trùng /<br /> Mang 41,0 1 12,3 2,0 33,0 1 8,9 1,1 thị <br /> trường<br /> 4 Epistylis sp.<br /> Trùng /<br /> Phần <br /> 48,0 1 62,1 5,9 31,0 1 50,9 3,7 thị <br /> phụ<br /> trường<br /> Trùng /<br /> Zoothamnium  Mang 53,0 3 27,6 4,8 31,0 3 42,9 2,0 thị <br /> sinense Song,  trường<br /> 5<br /> 1991 Trùng /<br /> Phần  175, 106,<br /> 54,0 3 8,7 56,0 3 6,1 thị <br /> phụ 3 2<br /> trường<br /> Trùng /<br /> Mang 24,0 1 5,1 0,4 16,0 1 4,5 0,1 thị <br /> trường<br /> 6 Vorticella sp.<br /> Trùng /<br /> Phần <br /> 20,0 1 6,7 0,5 20,0 1 4,6 0,3 thị <br /> phụ<br /> trường<br /> Hai giống loài KST: Paraophioidina scolecoides, Cephalolobus penaeus ký sinh trong ruột  <br /> của tôm bị bệnh với tỷ lệ nhiễm từ 23,0% đến 27,0% cường độ nhiễm từ 1­ 32 trùng/thị  <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG KÝ SINH TRÊN TÔM SÚ… 65<br /> <br /> <br /> <br /> trường kính hiển vi, tuy nhiên đối với mẫu tôm không bị  bệnh tỷ  lệ  nhiễm không sai  <br /> khác nhiều (tỷ  lệ  nhiễm 16,0 – 20,0% và cường độ  nhiễm 1­32 trùng/thị  trường kính  <br /> hiển vi) cho nên 2 loài ký sinh trùng này không phải là tác nhân chính gây nên bệnh phân  <br /> trắng.<br /> Theo Bùi Quang Tề (2008), Epistylis sp., Z. sinense, Vorticella sp. ký sinh ở phần phụ và mang  <br /> của tôm, ảnh hưởng đến sự hô hấp, cản trở hoạt động của tôm [7]. Vì vậy, chúng không liên  <br /> quan đến bệnh phân trắng của tôm sú nuôi. <br /> Như vậy theo cơ chế gây bệnh phân trắng ở tôm sú nuôi thì còn một tác nhân vi sinh vật nào  <br /> đó ký sinh trên gan tụy của tôm làm đào thải các tế  bào chứa lipit qua  ống ruột nên tôm có  <br /> phân trắng nhẹ nổi trên mặt nước. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên mô gan tụy của tôm,  <br /> kết quả thu được thể hiện ở phần 3.2.<br /> 66 HOÀNG LÊ THÙY LAN và cs.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.2. Sự biến đổi mô bệnh học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A B<br />       <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> C  D<br />    <br /> Hình 8. Một số biến đổi mô gan tụy tôm sú bị bệnh phân trắng bị nhiễm vi bào tử: hình A­B­C  <br /> biến đổi mô do vi bào tử xâm nhập vào mô gan tụy theo mũi tên chỉ; Hình D mẫu vi bào tử trong  <br /> gan tụy bằng phương pháp nhuộm giemsa. <br /> Trên mô gan tụy của tôm sú bị  bệnh phân trắng bắt gặp một dạng ký sinh trùng  <br /> giống vi bào tử có hình cầu hoặc ovan với kích thước rất nhỏ (khoảng 0,05­0,75μm) <br /> sống ký sinh nội bào. Sự  biến đổi bệnh lý trong mô gan tụy thể  hiện: bắt màu tím  <br /> đồng nhất (thuốc nhuộm H&E) và bắt màu xanh (thuốc nhuộm Giemsa).<br /> Bằng phương pháp mô bệnh học chúng tôi đã bắt gặp một dạng biến đổi đáng được  <br /> quan tâm nhất là do một loại sinh vật ký sinh trong nguyên sinh chất của các tế  bào <br /> biểu mô của  ống gan tụy, có biến đổi cấu trúc mô khác so với sự  biến đổi do vi  <br /> khuẩn. Vi bào tử  thường bắt màu tím của Hematocyline (hình 8A­B­C) hoặc màu  <br /> xanh của thuốc nhuộm giemsa (hình 8D) ký sinh mật độ  dày đặc trong nguyên sinh <br /> chất của tế bào biểu mô của gan tụy. Cấu trúc dạng ống của mô gan tụy bị phá vỡ, các <br /> tế bào biểu mô thoái hóa, co cụm hình thành nên các khoảng sáng  ở  xung quanh, cuối  <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG KÝ SINH TRÊN TÔM SÚ… 67<br /> <br /> <br /> <br /> cùng bị bong tróc được đào thải ra ngoài bằng hệ thống tiêu hóa. Kiểm tra biến đổi mô  <br /> ruột của tôm bị bệnh phân trắng chúng tôi không thấy sự bong tróc của tế bào thành ruột <br /> và không thấy sự có mặt của vi bào tử ký sinh trong tế bào biểu mô của ruột.  Sự  xuất <br /> hiện của giống vi bào tử này có liên quan chặt chẽ đến bệnh phân trắng trên tôm sú  <br /> nuôi. Đây cũng là tác nhân mới xuất hiện trên tôm sú bị bệnh phân trắng nuôi tại các <br /> huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> 4. THẢO LUẬN<br /> Trong   100   mẫu   tôm   sú   bị   bệnh   phân   trắng   xuất   hiện   2   loài  Paraophioidina  <br /> scolecoides  và  Cephalolobus penaeus  ký sinh trong ruột của tôm bị  bệnh. Một số <br /> nghiên cứu khác trên tôm sú bị bệnh phân trắng cũng phát hiện sự có mặt của nhóm <br /> trùng này. Theo Bùi Quang Tề bệnh gây ra có thể do nhóm trùng hai tế bào Gregarine. <br /> Theo tác giả này, Nematopsis sp. ký sinh ở ruột và dạ dày, mức độ nhiễm rất cao, tỷ <br /> lệ từ 70­100%, bệnh đã xảy ra nhiều ở các ao nuôi tôm sú bán thâm canh ở cuối chu <br /> kỳ  nuôi [7]. Đặng Thị  Hoàng Oanh và ctv (2008) cũng phát hiện thấy nhóm nguyên <br /> sinh động vật Gregarine với tỷ  lệ  khá cao (32,38%) [5]. Tuy nhiên, kết quả  nghiên <br /> cứu của đề  tài cho thấy tỷ  lệ  nhiễm (23,0% và 27,0%) và cường độ  nhiễm  (4,6 và <br /> 5,3 trùng/cơ thể) của nhóm trùng hai tế bào trong số mẫu kiểm tra là tương đối thấp  <br /> và tỷ lệ nhiễm nhóm đối tượng này giữa tôm bệnh và tôm khỏe là không cao.<br /> Trong các mẫu tôm sú bị bệnh phân trắng điển hình đã thấy sự có mặt của một dạng  <br /> ký sinh trùng giống vi bào tử  ký sinh trong gan tụy của tôm bệnh với tỷ  lệ  khá cao  <br /> (54,0%). Trong một nghiên cứu về bệnh phân trắng trên tôm sú nuôi do Viện nghiên <br /> cứu Nuôi trồng thủy sản 1 thực hiện, Nguyễn Thị  Hà và ctv (2010) cũng phát hiện  <br /> một   loài   vi   bào   tử   thuộc   bộ   Microspridia,   họ  Enterocytozoonidae,  giống <br /> Enterocytozoon, loài Enterocytozoon hepatopenaei ký sinh trong gan tụy của tôm và đã <br /> khẳng định rằng đây là tác nhân gây bệnh phân trắng ở tôm sú nuôi. Tác giả  này xác  <br /> định   trong   170   mẫu   tôm   bị   bệnh   phân   trắng   điển   hình   bằng   phương   pháp   phết <br /> (smear) mô gan tụy nhuộm bằng gram và giemsa cho thấy  ở  hầu hết các mẫu tôm <br /> bệnh được kiểm tra đều phát hiện sự  có mặt của vi bào tử  có hình cầu hoặc ovan, <br /> gram biến đổi, kích thước khoảng 1µm, riêng số  mẫu kiểm tra  ở  tỉnh Thừa Thiên  <br /> Huế là 30 mẫu với tỷ lệ nhiễm vi bào tử 78,78%. Bằng phương pháp mô bệnh học, <br /> tác   giả   cũng   cho   biết   ở   giai   đoạn   muộn,   vi   bào   tử   thường   bắt   màu   tím   của  <br /> Hematocyline hoặc màu xanh nhạt của thuốc nhuộm giemsa, ký sinh mật độ dày đặc  <br /> trong nguyên sinh chất của tế bào biểu mô của gan tụy [2]. <br /> 5. KẾT LUẬN<br /> ­ Đã xác định được 6 giống, loài KST trên tôm sú bị bệnh phân trắng: Paraophioidina  <br /> scolecoides,  Cephalolobus penaeus,  vi bào tử,  Epistylis  sp.,  Zoothamnium sinense,  và <br /> Vorticella  sp.. Trên tôm sú không bị  bệnh phân trắng cũng xác định được các giống <br /> loài KST trên, riêng vi bào tử không bắt gặp trên đối tượng này.<br /> 68 HOÀNG LÊ THÙY LAN và cs.<br /> <br /> <br /> <br /> ­  Phát hiện sự  có mặt của một dạng ký sinh trùng giống vi bào tử  ký sinh trên gan  <br /> tụy tôm sú bị bệnh phân trắng nuôi tại 3 huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang của <br /> tỉnh Thừa Thiên Huế với tỷ lệ khá cao 54,0%. Sự xuất hiện của giống vi bào tử này  <br /> có liên quan chặt chẽ đến bệnh phân trắng trên tôm sú nuôi.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [1] Nguyễn Thị Hà (2010), Biện pháp đối phó với bệnh phân trắng ở tôm sú nuôi, Tạp  <br /> chí Khuyến ngư, Số 6/2010.<br /> [2] Nguyễn Thị Hà và ctv. (2010), Phát hiện vi bào tử  Enterocytozoon hepatopenaei ký <br /> sinh trên tôm sú (Penaeus monodon) bị bệnh phân trắng nuôi tại Việt Nam,  Tạp chí  <br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 159/2010, tr 45­50.<br /> [3] Hà Ký và Bùi Quang Tề (2007),  Ký sinh trùng cá nước ngọt Việt Nam , NXB Khoa <br /> học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 2007.<br /> [4] Nguyễn Khắc Lâm (2004), Kết quả  nghiên cứu bước đầu về  bệnh “Phân trắng,  <br /> teo gan” trên tôm sú nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận , Trung tâm Khuyến ngư <br /> Ninh Thuận.<br /> [5] Đặng thị  Hoàng Oanh và ctv (2008), Đặc điểm mô bệnh học tôm sú  (Penaeus  <br /> monodon) có dấu hiệu phân trắng nuôi  ở  một số  tỉnh đồng bằng sông Cửu Long,  <br /> Tạp chí Khoa học 2008 (1), tr. 18­186.<br /> [6] Bùi Quang Tề  (2007), Bệnh của động vật thủy sản, Viện Nghiên cứu nuôi trồng <br /> thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.<br /> [7] Bùi Quang Tề (2008), Bệnh học thủy sản­phần 3­Bệnh ký sinh trùng của động vật  <br /> thủy sản, Tài liệu của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I.<br /> [8] Jone, T.C., et al. (1994),  Paraophioidina scolecoides  n.sp., a new septate gregarine <br /> from culture Pacific white shrimp Penaeus vannamei, Disease of Aquatic Organisms, <br /> Vol. 19, pp. 67­75.<br /> [9] Tourtip,   S.,   et   al.   (2009),  Enterocytozoon   hepatopenaei  sp.   nov.   (Microsporida: <br /> Enterocytozoonidae),   a   parasite   of   the   black   tiger   shrimp  Penaeus   monodon <br /> (Decapoda:   Penaeidae):   Fine   structure   and   phylogenetic   relationships,  Journal   of <br /> Invertebrate Pathology, Vol. 102, No. 1(September 2009), pp. 21­29.<br /> <br /> Title:  STUDY  ON  WHITE   FECES   DISEASE   OF   TIGER   SHRIMP   (Penaeus   monodon  <br /> Fabricius, 1798) REARED IN QUANG DIEN, PHU LOC, PHU VANG DISTRICT, THUA <br /> THIEN HUE PROVINCE<br /> Abstract: The abstract is the result of the research “Study of white feces disease of tiger shrimp <br /> (Penaeus   monodon)   reared   in   Quang   Dien,   Phu   Loc,   Phu   Vang   district,   Thua   Thien   Hue <br /> province. This research finished in 2011. Analysing 100 white feces shrimp samples detected 6  <br /> parasites:  Paraophioidina   scolecoides,  Cephalolobus   penaeus,  Microsporidian,  Epistylis  sp., <br /> Zoothamnium sinense,  Vorticella  sp..  By Smear, gram or giemsa staining of Hepatopancreas <br /> and traditional histopathology, microsporidian was observed in samples from infected white <br /> feces shrimp. The result of this study showed that microsporidian is pathogenic agent associated  <br /> with the white feces disease on tiger shrimp.<br /> <br /> ThS. HOÀNG LÊ THÙY LAN, ĐT: 0914.415.012, Email: hoanglethuylan@gmail.com            <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG KÝ SINH TRÊN TÔM SÚ… 69<br /> <br /> <br /> <br /> NGUYỄN TÝ<br /> Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm ­ Đại học Huế<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÀ<br /> Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh Thủy sản <br /> khu vực miền Bắc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2