intTypePromotion=1

Nghiên cứu quá trình sản xuất tinh dầu từ vỏ quả chanh không hạt (citruus latifoia)

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
228
lượt xem
43
download

Nghiên cứu quá trình sản xuất tinh dầu từ vỏ quả chanh không hạt (citruus latifoia)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu là giống chanh không hạt (C. Latifolia). Tiến hành nghiên cứu chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước với quy mô phòng thí nghiệm. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất và khảo sát các tính chất hóa lý, hóa học của tinh dầu [8]. Kết quả thu được từ thực nghiệm như sau: không sử dụng nước muối ngâm để trích tinh dầu, thời gian chưng cất 20 phút, tỉ lệ nước/vỏ chanh là 6/1, dùng GC-MS để xác định các thành phần trong tinh dầu vỏ chanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu quá trình sản xuất tinh dầu từ vỏ quả chanh không hạt (citruus latifoia)

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TINH DẦU TỪ VỎ QUẢ CHANH<br /> KHÔNG HẠT (CITRUS LATIFOLIA)<br /> Huỳnh Thị Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Xuyến,<br /> Nguyễn Thị Kiều Xinh, Th.S Lê Phạm Tấn Quốc*<br /> TÓM TẮT<br /> Nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu là giống chanh không hạt (C. Latifolia). Tiến hành<br /> nghiên cứu chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước với quy mô phòng<br /> thí nghiệm. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất và khảo sát các tính chất hóa lý, hóa<br /> học của tinh dầu [8]. Kết quả thu được từ thực nghiệm như sau: không sử dụng nước muối ngâm để<br /> trích tinh dầu, thời gian chưng cất 20 phút, tỉ lệ nước/vỏ chanh là 6/1, dùng GC-MS để xác định các<br /> thành phần trong tinh dầu vỏ chanh.<br /> Từ khóa : Tinh dầu chanh, C.Latifolia, chưng cất tinh dầu, GC-MS…<br /> EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL FROM CITRUS LATIFOLIA<br /> BY DISTILLATION METHOD<br /> SUMMARY<br /> Raw materials was used in research is C.Latifolia. Essential oil was extracted by steam<br /> distillation method in the lab scale. Conducting research surveys of factors affected the production<br /> and inspection of chemical-physical, chemistry of essential oils [8]. Results from the experiment as<br /> follows: do not use salt in soaking, distilling time in 20 minutes, the ratio of water/lemon peel is 6/1,<br /> and determining chemical composition by GC-MS method. Main component of lemon’s essential<br /> oil was limonene (56.6%).<br /> Key words : Essential oil of lemon, C.Latifolia, distilling essential oil, GC-MS…<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ thông dụng như chanh. Với mục tiêu đó, nhóm<br /> đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sản<br /> Tại Việt Nam, chanh là loại nông sản rất<br /> dồi dào. Tuy nhiên chưa được khai thác, tận xuất tinh dầu từ vỏ quả chanh không hạt<br /> (C.Latifolia)”, nhằm thiết lập quy trình tối ưu<br /> dụng triệt để, hầu như chỉ mới sử dụng múi,<br /> cho quá trình sản xuất tinh dầu chanh.<br /> chưa chế biến và tận dụng tinh dầu từ vỏ. Trong<br /> khi đó, tinh dầu hiện nay được coi như nguyên II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG<br /> liệu của nhiều ngành công nghiệp trên thế giới. PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối với nước ta, tinh dầu lại là nguồn hàng xuất<br /> 1. Nguyên liệu, thiết bị<br /> khẩu có giá trị [4] .<br /> a. Nguyên liệu: Chanh không hạt, quả to<br /> Vì thế, việc tận dụng nguồn phế liệu này<br /> tròn, không sâu mọt, đường kính từ 4,5–5 cm,<br /> sẽ là một việc làm rất cần thiết và hữu ích vì nó trọng lượng trái trung bình 70 – 100 gram/quả,<br /> có thể giúp hạn chế được lượng rác thải vào môi<br /> tỷ lệ khối lượng vỏ/trái là 1/7, vỏ màu xanh đậm<br /> trường và vừa có thể sản xuất ra tinh dầu, giúp có nguồn gốc từ ấp Bình Thành, xã Bình Phú -<br /> nâng cao giá trị kinh tế cho mặt hàng nông sản<br /> tỉnh Bến Tre.<br /> <br /> <br /> *<br /> ThS. GV. Viện CNSH&TP - Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM<br /> <br /> <br /> 70<br /> Tạp chí Đại học Công nghiệp<br /> <br /> <br /> <br /> b. Thiết bị thí nghiệm: Máy nghiền mẫu Phillip (Nhật), Thiết bị chưng cất Clevenger (Đức).<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Quy trình sản xuất<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các yếu tố ban đầu được cố định phù hợp với thời gian ngâm tương ứng là (0, 30, 60, 90, 120)<br /> điều kiện thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm dùng phút, thời gian chưng cất 24 phút.<br /> trong nghiên cứu sử dụng 50 g vỏ chanh, chưng<br /> Bảng 1: Kết quả khảo sát tỉ lệ muối ngâm theo<br /> cất trong 24 phút, tỉ lệ nước chưng/vỏ chanh là<br /> thời gian ngâm<br /> 5:1, tiến hành 3 lần để lấy kết quả trung bình.<br /> Nồng độ Thời gian ngâm Thể tích trung<br /> Phương pháp tách chiết tinh dầu bằng<br /> muối (%) muối (phút) bình tối đa (ml)<br /> chưng cất lôi cuốn bằng hơi nước và tiến hành<br /> 0 0 1 ± 0e<br /> khảo sát các yếu tố sau:<br /> 0 0,7 ± 0Aa<br /> Nồng độ muối ngâm: từ 0-15%, bước 30 0,730 ± 0,057Aab<br /> nhảy 5%. 5 60 0,770 ± 0,057Aabc<br /> Thời gian ngâm muối: từ 30-120 phút, 90 0,803 ± 0,057Acd<br /> bước nhảy 30 phút. 120 0,870 ± 0,057Acd<br /> 0 0,7 ± 0Ba<br /> Tỉ lệ nước/vỏ chanh: 4/1-7/1, bước nhảy<br /> 30 0,730 ± 0,057Bab<br /> 1 đơn vị đối với nước.<br /> 10 60 0,770 ± 0,057Babc<br /> Phương pháp xử lý số liệu: dùng biểu đồ 90 0,8 ± 0Bbcd<br /> sai số chuẩn để đánh giá độ tin cậy giữa các lần 120 0,870 ± 0,057Bcd<br /> đo bằng giới hạn tương đồng; sử dụng phân tích 0 0,630 ± 0,057Ca<br /> phương sai một yếu tố và đồ thị Means Plot, 30 0,730 ± 0,057Cb<br /> dựa vào ngưỡng so sánh LSD để phân tích thể 15 60 0,770 ± 0,057Cbc<br /> [9]<br /> tích tinh dầu thu được với độ tin cậy 95% . 90 0,8 ± 0Cbcd<br /> Phương pháp phân tích các thành phần 120 0,870 ± 0,057Cd<br /> trong tinh dầu: phương pháp sắc ký khí ghép<br /> Chữ cái in hoa khác nhau là đặc trưng<br /> khối phổ (GC-MS) trên máy HP5890/ 5972 MS,<br /> cho nhóm các nồng độ muối khác nhau<br /> cột mao quản: Rt×5Ms (29m×250µm× 0,25µm),<br /> nhiệt độ injector: 250oC, tốc độ dòng: 1 ml/phút. Các giá trị trung bình theo cột có cùng<br /> o<br /> Chương trình nhiệt: nhiệt độ đầu vào 40 C, tăng mẫu chữ cái in thường sẽ không có sự khác biệt<br /> 3oC/phút, đến 200oC, tăng 10oC/phút, đến 300oC về thống kê ở mức ý nghĩa 5%.<br /> lưu 5 phút. Khi chưng cất, tinh dầu tạo với nước<br /> III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN thành hệ nhũ tương, việc cho muối vào hỗn hợp<br /> chưng cất để tránh thất thoát tinh dầu dưới dạng<br /> 1. Khảo sát tỷ lệ muối ngâm và các mốc nhũ, làm giảm độ tan của một số thành phần<br /> thời gian ngâm khác nhau không phân cực có trong tinh dầu vào nước.<br /> Tiến hành khảo sát hàm lượng tinh dầu Muối cũng là chất điện ly làm tăng tỉ trọng, độ<br /> thu được theo nồng độ muối 5%, 10%, 15% với phân cực của nước giúp tinh dầu dễ phân lớp.<br /> Tuy nhiên lượng tinh dầu thu được có thể giảm<br /> <br /> 71<br /> Nghiên cứu quá trình sản xuất tinh dầu…<br /> <br /> <br /> theo sự tăng nồng độ của muối do khi ở nồng độ quá nhiều một số thành phần tinh dầu có tính<br /> cao thì các lớp biểu bì ngoài chứa tinh dầu co phân cực sẽ tan vào nước. Nếu lượng nước quá<br /> lại, ngăn cản sự thoát tinh dầu ra ngoài. Dựa vào ít thì không đủ hòa tan các chất keo, muối bao<br /> bảng 1, có thể thấy được mặc dù nồng độ muối bọc xung quanh túi tinh dầu.<br /> tăng lên đến 15% nhưng thể tích tinh dầu vẫn<br /> Thời gian chưng cất càng lâu lượng tinh<br /> không cao hơn so với trường hợp không có dầu thu được càng nhiều. Tuy nhiên, đến một<br /> muối. Do vậy để thu lấy tinh dầu từ chanh thời điểm nào đó thì lượng tinh dầu thu được<br /> không hạt thì theo kết quả trên không nên sử không tăng lên theo thời gian. Mặt khác, kéo dài<br /> dụng muối. thời gian chưng cất còn ảnh hưởng đến chất<br /> 2. Khảo sát tỉ lệ nước/vỏ chanh và thời lượng tinh dầu do nguyên liệu bị cháy khét làm<br /> gian chưng mất mùi thơm tự nhiên của tinh dầu.<br /> Tỉ lệ bã vỏ chanh/nước chưng ảnh hưởng<br /> mạnh đến hiệu suất thu tinh dầu. Lượng nước<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1: Sự biến đổi thể tích tinh dầu theo thời Hình 2: Thể tích tinh dầu thu được cao nhất<br /> gian theo tỉ lệ nước/vỏ<br /> <br /> Bảng 2: Kết quả nghiên cứu thời gian chưng cất và tỉ lệ nước/vỏ của các mẫu<br /> <br /> Tỉ lệ nước/vỏ chanh 4/1 5/1 6/1 7/1<br /> <br /> Thời gian chưng (phút) 16 20 20 20<br /> <br /> Thể tích trung bình (ml) 0.830±0.057a 0.87±0.057ab 1±0c 0.9±0abd<br /> <br /> <br /> <br /> Các giá trị trung bình theo cột có cùng 3. Xác định một số tính chất hóa lý và<br /> mẫu chữ cái in thường sẽ không có sự khác biệt thành phần hóa học của tinh dầu<br /> về thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Tỉ trọng tinh dầu vỏ chanh: d ≈ 0.8836<br /> o<br /> Qua quá trình nghiên cứu, kết quả tối ưu (30 C)<br /> cho khảo sát chọn tỉ lệ nước/vỏ chanh là 6:1 ứng Nhiệt độ kết tinh của tinh dầu vỏ chanh<br /> với thời gian chưng 20 phút. o<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2