intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu quy trình phân tích PeCB trong chất thải sau quá trình đốt

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát các điều kiện tối ưu trong quá trình lấy mẫu, bảo quản, xử lý và phân tích mẫu, ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến quá trình xác định PeCB là được nghiên cứu và thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu quy trình phân tích PeCB trong chất thải sau quá trình đốt

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 20, Số 2/2015<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIÊN CỨU QU TR NH PH N T CH PeCB TRONG CHẤT THẢI<br /> SAU QUÁ TR NH ĐỐT<br /> <br /> Đến tòa soạn 17 – 10 – 2014<br /> <br /> Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Nam<br /> Viện Công nghệ Môi trư ng, Viện HL KH&CNVN<br /> <br /> SUMMARY<br /> STUDY ON ANALYSIS PROCEDUREFOR DETERMINING PeCB<br /> IN COMBUSTIONWASTE<br /> <br /> Pentachlorobenzene (PeCB) is one of Persistent Organic Pollutants (POPs). PeCB was<br /> unintended generated by the combustion of the waste from incinerator. Process<br /> analysis PeCB after surveys in different conditions of sample processing procedures<br /> and setup programs in GC (ECD) device is using soxhlet extraction with solvent mixed<br /> acetone-hexane at ratio 1/1 of volume, cleaning by amixed silicagel:carbon active at<br /> ratio 9/1 of weight and with DCM/n-hexane solven at ration 1/3 of volume. The<br /> influence of Polychlorinated biphenyl (PCB) is negligible, the influence of sulfur is<br /> removed with copper powder. The last solution of sample processing procedures was<br /> running on the optimal program GC device (ECD) have high recovery (80-120%) and<br /> small standard error(99.99%. Quy trình đƣa ra biện pháp<br /> Pentachlorobenzene (QCB) and<br /> hạn chế sự ảnh hƣởng của lƣu huỳnh<br /> tetrachlorobenzenes (TeCBs).<br /> bằng việc bổ sung bột đồng vào giai<br /> [4]. Extracted from Bailey (2007)<br /> đoạn chiết mẫu. Sự ảnh hƣởng của PCBs<br /> Pentachlorobenzene - Sources,<br /> là không đáng kể. Kết quả phân tích mẫu<br /> environmental fate and risk<br /> tro tại 4 lò đốt rác là khả quan với độ thu<br /> characterisation, Euro Chlor Science<br /> hồi cao(92.75%), hệ số biến thiên nhỏ<br /> Dossier.<br /> (10.55%).<br /> LỜI C M ĐO N<br /> Nhóm tác giả xin cam đoan bài báo này<br /> T I LIỆU TH M KHẢO<br /> chƣa từng đƣợc đăng tải ở bất kỳ tạp chí<br /> [1]. Belfroid, A., van der Aa, E. and Balk<br /> nào!<br /> (2005), Addendum to the risk profile of<br /> Pentachlorobenzene. Royal Haskoning<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 88<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2