intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc hạ áp 1 trên động vật thực nghiệm

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
16
lượt xem
0
download

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc hạ áp 1 trên động vật thực nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm đối chứng, các tác giả đã tiến hành nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Hạ áp 1 trên một số cơ quan của động vật thực nghiệm (chó và thỏ) với mục tiêu: "Đánh giá tác dụng hạ huyết áp của thuốc Hạ áp 1 và tìm hiểu cơ chế hạ huyết áp của bài thuốc trên động vật thực nghiệm".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc hạ áp 1 trên động vật thực nghiệm

Phạm Thị La và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 85(09)/2: 99 - 103<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC HẠ ÁP I<br /> TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM<br /> Phạm Thị La*, Hoàng Thu Soan<br /> Nguyễn Thu Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thuý<br /> Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bằng phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm đối chứng, các tác giả đã tiến hành nghiên cứu tác<br /> dụng của bài thuốc Hạ áp 1 trên một số cơ quan của động vật thực nghiệm (chó và thỏ) với mục<br /> tiêu: "Đánh giá tác dụng hạ huyết áp của thuốc Hạ áp 1 và tìm hiểu cơ chế hạ huyết áp của bài<br /> thuốc trên động vật thực nghiệm". Kết quả nghiên cứu cho thấy:<br /> 1/ Tác dụng hạ huyết áp<br /> Bài thuốc Hạ áp 1 có tác dụng hạ huyết áp ở nồng độ từ 2 - 4%. Mức hạ trung bình từ 5,5 - 9,3%.<br /> Thời gian hạ huyết áp kéo dài 90 phút.<br /> 2/ Về cơ chế hạ huyết áp<br /> - Thuốc Hạ áp 1 có tác dụng lợi tiểu: ở nồng độ 2%, lƣợng nƣớc tiểu tăng 9,4%. Ở nồng độ 4%,<br /> lƣợng nƣớc tiểu tăng 38,5% (p < 0,05).<br /> - Trên cơ trơn thành mạch tai thỏ cô lập, thuốc có tác dụng co mạch nhẹ (p > 0,05).<br /> - Trên ruột thỏ cô lập thuốc làm giảm nhu động cả về tần số và biên độ: ở nồng độ 2% tần số giảm<br /> 13,5%; biên độ giảm 8,5%. Ở nồng độ 4% tần số giảm 22%; biên độ giảm 18% (p < 0,05).<br /> Từ khóa: hạ áp 1, cơ chế hạ huyết áp<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Tăng huyết áp là một bệnh tim mạch rất<br /> thƣờng gặp, đặc biệt là ở những nƣớc phát<br /> triển. Ngày nay, tăng huyết áp đã trở thành<br /> vấn đề xã hội. Theo điều tra, ở các nƣớc có<br /> nền công nghiệp phát triển tỷ lệ tăng huyết áp<br /> từ 15 – 20%. Ở Việt Nam, tỷ lệ đó chiếm<br /> khoảng 6 – 12%, tổng số ngƣời mắc bệnh<br /> khoảng 5 – 6 triệu. [1], [2].<br /> Tăng huyết áp kéo dài sẽ làm tổn thƣơng các<br /> mạch máu, gây hậu quả xấu đến nhiều cơ<br /> quan nhƣ: tim, não, thận…và có thể gây nên<br /> những biến chứng nặng nề nhƣ: suy tim, tai<br /> biến mạch máu não…[2]. Việc chẩn đoán<br /> sớm và điều trị kịp thời bệnh tăng huyết áp<br /> vẫn đang là mối quan tâm của các nhà Y –<br /> Dƣợc học. Đã có nhiều loại hóa dƣợc đƣợc<br /> dùng để điều trị bệnh tăng tăng huyết áp, tuy<br /> nhiên những hóa dƣợc này cũng gây nên<br /> những tác dụng phụ không mong muốn. Vì<br /> vậy, xu hƣớng trên thế giới ngày nay đang trú<br /> trọng tới việc nghiên cứu và sử dụng nguồn<br /> dƣợc liệu trong thiên nhiên làm thuốc chữa<br /> bệnh tăng huyết áp. Có nhiều vị thuốc nam có<br /> *<br /> <br /> tác dụng lợi tiểu, an thần, giãn mạch nhƣ: lá<br /> sen, dừa cạn, ngƣu tất…dùng làm thuốc chữa<br /> bệnh tăng huyết áp. Việc sử dụng riêng rẽ các<br /> vị thuốc có hiệu quả điều trị còn hạn chế.<br /> Bài thuốc Hạ áp 1 là bài thuốc kinh nghiệm<br /> phối hợp nhiều vị thuốc để điều trị tăng huyết<br /> áp đã đƣợc sử dụng trên lâm sàng nhƣng kết<br /> quả điều trị chƣa đƣợc chứng minh rõ về cơ<br /> chế. Để làm sang tỏ tác dụng của bài thuốc<br /> Hạ áp 1 và tận dụng đƣợc nguồn dƣợc liệu<br /> sẵn có trong nƣớc, chúng tôi tiến hành nghiên<br /> cứu một số tác dụng của bài thuốc trên thực<br /> nghiệm với mục tiêu nhƣ sau:<br /> 1. Đánh giá tác dụng hạ huyết áp của bài<br /> thuốc Hạ áp 1 trên một số cơ quan của động<br /> vật thực nghiệm.<br /> 2. Tìm hiểu cơ chế hạ huyết áp của bài thuốc<br /> Hạ áp 1 trên động vật thực nghiệm.<br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Chất liệu nghiên cứu<br /> - Bài thuốc Hạ áp 1: một thang thuốc gồm các<br /> vị sau:<br /> <br /> Tel: 0943415190 ; Email: ladhyktn@gmail.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 99<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phạm Thị La và Đtg<br /> + Thổ phục linh:<br /> + Đan sâm:<br /> + Ngƣu tất:<br /> + Sài hồ B:<br /> + Câu đằng:<br /> + Trạch tả:<br /> + Sa tiền:<br /> + Mộc thông:<br /> + Hoài sơn:<br /> + Ý dĩ:<br /> <br /> 12g<br /> 10g<br /> 12g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 12g<br /> 12g<br /> 10g<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> + Bạch linh:<br /> + Đƣơng qui:<br /> + Hà thủ ô:<br /> + Tác nhân:<br /> + Thảo quyết ninh:<br /> + Thục địa:<br /> + Hoa hòe:<br /> + Đỗ trọng:<br /> + Xuyên khung:<br /> <br /> 10g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 12g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 10g<br /> 10g<br /> <br /> Các nguyên liệu trong bài thuốc đƣợc dùng ở<br /> dạng nguyên liệu khô, không mốc, không<br /> mọt. Sắc 3 lần, (500ml x 3 lần) chắt lấy nƣớc,<br /> lọc sạch. Cô cách thủy còn 200ml (tỷ lệ 1/1).<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Thỏ: khỏe, nặng 1,8 - 2,0 kg/con.<br /> - Chó: khỏe, nặng 10 – 12kg/con.<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu: thực nghiệm<br /> đối chứng.<br /> MỘT SỐ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Ảnh hưởng của bài thuốc Hạ áp 1 trên<br /> huyết áp<br /> Chó gây mê bằng thiopental dung dịch 5%<br /> với liều 30mg/kg cân nặng. Ghi huyết áp<br /> động mạch cảnh gốc qua huyết áp kế Ludwig.<br /> Thuốc thử đƣợc đƣa vào theo đƣờng uống với<br /> liều 20 – 40ml (tƣơng đƣơng 2 – 4g/kg cân<br /> nặng). Theo dõi huyết áp trƣớc và sau khi<br /> dùng thuốc 15phuts/lần, liên tục trong thời<br /> gian từ 1 – 2 giờ.<br /> 2. Ảnh hưởng của bài thuốc Hạ áp 1 trên<br /> thải trừ nước qua thận.<br /> <br /> 85(09)/2: 99 - 103<br /> <br /> Bộc lộ bàng quang và niệu quản chó. Đặt<br /> sonde niệu quản. Chó chứng uống 20 – 40ml<br /> nƣớc cất. Chó nghiên cứu uống 20 – 40 ml<br /> thuốc Hạ áp 1 (tƣơng đƣơng 2 – 4%). Theo<br /> dõi số giọt nƣớc tiểu chảy ra ở sonde trƣớc và<br /> sau uống thuốc.<br /> 3. Ảnh hưởng của bài thuốc Hạ áp 1 trên<br /> cơ trơn ruột<br /> Ruột thỏ cô lập: lấy một đoạn hỗng tràng dài<br /> khoảng 2cm đặt trong ống nuôi ruột có chứa<br /> dung dịch tyrode luôn đƣợc duy trì ở nhiệt độ<br /> 37oC. Ghi sự co bóp của nhu động ruột thỏ<br /> trƣớc và sau khi dùng thuốc trên trụ giấy.<br /> Dung dịch nuôi ruột luôn đƣợc thay mới sau<br /> mỗi lần cho thuốc thử.<br /> 4. Ảnh hưởng của bài thuốc Hạ áp 1 trên<br /> cơ trơn thành mạch<br /> Tai thỏ đƣợc cô lập theo phƣơng pháp<br /> Kravkov. Truyền dung dịch NaCl 0,9% ở độ<br /> cao 100m vào động mạch giữa. Theo dõi số<br /> giọt dung dịch chảy ra ở 2 tĩnh mạch rìa tai<br /> thỏ trƣớc và sau khi truyền thuốc Hạ áp 1.<br /> Nếu số giọt chảy ra ở tĩnh mạch rìa tai thỏ<br /> tăng, ứng tỏ mạch giãn. Ngƣợc lại, nếu số giọt<br /> chảy ra giảm chứng tỏ mạch co.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Ảnh hưởng của bài thuốc Hạ áp 1 lên<br /> huyết áp<br /> Cho chó uống thuốc Hạ áp 1 với liều tăng<br /> dần từ 2 – 4g/kg cân nặng. Theo dõi huyết<br /> áp chó thấy:<br /> <br /> Bảng 1. Tác dụng của thuốc Hạ áp 1 trên huyết áp chó<br /> Chỉ số<br /> Thuốc<br /> Nƣớc cất<br /> Thuốc<br /> Hạ áp 1<br /> <br /> Liều<br /> <br /> n<br /> <br /> 4ml/kg<br /> 2g/kg<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4g/kg<br /> <br /> 5<br /> 7<br /> <br /> HA trước<br /> dùngthuốc<br /> (mmHg)<br /> 115<br /> 132  8,0<br /> 127 ± 28,2<br /> <br /> Huyết áp sau khi dùng thuốc<br /> (mmHg)<br /> 15’<br /> 30’<br /> 60’<br /> 90’<br /> 115<br /> 115<br /> 115<br /> 115<br /> 124  7,6<br /> 122  12,6<br /> 123  5,3<br /> 129  3,6<br /> (- 6,0%)<br /> (- 7,5%)<br /> (- 6,8%)<br /> (- 2,3%)<br /> 115  22,7<br /> 117  21,5<br /> 110  27,2<br /> 118  27,7<br /> (- 9,4%)<br /> (- 7,8%)<br /> (- 13,3%)<br /> (- 7,08%)<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 100<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phạm Thị La và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 85(09)/2: 99 - 103<br /> <br /> * Nhận xét: bảng 1 cho thấy: chó uống thuốc Hạ áp 1, sau 15 phút huyết áp bắt đầu hạ. Thời gian<br /> hạ huyết áp kéo dài đến 90 phút; mức hạ trung bình từ 5,5 – 9,3% so với trị số trƣớc uống thuốc.<br /> 2. Ảnh hưởng của thuốc Hạ áp 1 trên thải<br /> Tai thỏ cô lập, truyền dung dịch thuốc Hạ áp<br /> trừ nước qua thận.<br /> 1, theo dõi số giọt dung dịch chảy ra ở tĩnh<br /> mạch rìa tai thỏ thấy. (Bảng 4)<br /> Chó chứng uống 20 – 40ml nƣớc cất. Chó<br /> nghiên cứu uống 20 – 40 ml thuốc Hạ áp 1<br /> Tác dụng của bài thuốc Hạ áp 1 trên ruột thỏ<br /> (tƣơng đƣơng 2 – 4%). Theo dõi số giọt nƣớc<br /> cô lập<br /> tiểu chảy ra ở sonde trƣớc và sau uống thuốc<br /> Ruột thỏ cô lập theo phƣơng pháp Magnus.<br /> thấy. (Bảng 2, 3)<br /> Trên 12 tiêu bản tác dụng với thuốc Hạ áp 1 ở<br /> 3. Tác dụng của thuốc Hạ áp 1 trên cơ trơn<br /> nồng độ 2 – 4%, theo dõi tần số và biên độ<br /> Tác dụng của thuốc Hạ áp 1 trên cơ trơn<br /> của nhu động ruột thấy. (Bảng 5)<br /> thành mạch<br /> Bảng 2. Tác dụng lợi tiểu của thuốc Hạ áp 1<br /> Chỉ số<br /> Thuốc<br /> Nƣớc cất (20ml)<br /> Thuốc hạ áp 1 (20ml)<br /> Nƣớc cất (40ml)<br /> Thuốc hạ áp 1 (40ml)<br /> <br /> n<br /> 3<br /> 9<br /> 3<br /> 9<br /> <br /> Số giọt/phút<br /> (X  SD)<br /> 5,3  1,8 (1)<br /> 5,8  1.4 (2)<br /> 6,5  1,2 (3)<br /> 9,8  1,7 (4)<br /> <br /> Tỷ lệ tăng<br /> (X  SD)<br /> <br /> P<br /> <br /> 9,4<br /> <br /> p2 – 1 > 0,05<br /> <br /> 38,5<br /> <br /> p4 – 3 < 0,05<br /> <br /> * Nhận xét: sau uống thuốc số giọt nƣớc tiểu tăng. Ở nồng độ 2% tỷ lệ tăng không đáng kể<br /> (9,4%), với nồng độ 4% số giọt tăng là 38,5%. Sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05.<br /> Bảng 3. Ảnh hƣởng của thuốc hạ áp 1 lên sự bài tiết nƣớc tiểu theo thời gian<br /> Chỉ số<br /> Thuốc<br /> Nƣớc cất<br /> (40ml), n = 3<br /> Thuốc hạ áp<br /> (40ml), n = 9<br /> <br /> Trước<br /> uống<br /> thuốc<br /> (giọt)<br /> <br /> Sau uống thuốc (giọt)<br /> ( X  SD )<br /> 5’<br /> <br /> 10’<br /> <br /> 15’<br /> <br /> 20’<br /> <br /> 25’<br /> <br /> 30’<br /> <br /> 5,2<br /> <br /> 4,9<br /> <br /> 5,2<br /> <br /> 5,3<br /> <br /> 5,0<br /> <br /> 5,1<br /> <br /> 5,9<br /> <br /> 6,5  0,7<br /> <br /> 6,8  1,4<br /> <br /> 9,1  1,3<br /> <br /> 11,8  1,9<br /> <br /> 8,4  1,6<br /> <br /> 6,1  1,1<br /> <br /> 4,5  0,4<br /> <br /> * Nhận xét: sau uống thuốc 5 phút số giọt nƣớc tiểu tăng, tăng cao nhất lúc sau 15 phút. Thời<br /> gian tăng kéo dài khoảng 20 phút. Sau 30 phút lƣợng nƣớc tiểu giảm rõ.<br /> Bảng 4. Tác dụng của thuốc Hai áp 1 trên tai thỏ cô lập<br /> Chỉ số<br /> Thuốc<br /> NaCl 0,9%<br /> Thuốc Hạ áp 2%<br /> NaCl 0,9%<br /> Thuốc Hạ áp 4%<br /> <br /> Số giọt/phút<br /> ( X  SD )<br /> 49,1  14,2<br /> 45,7  14,8<br /> 62,3  18,2<br /> 58, 4  15,9<br /> <br /> n<br /> 10<br /> 8<br /> <br /> Tỷ lệ giảm<br /> (%)<br /> <br /> P<br /> <br /> 6,2<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> 6,5<br /> <br /> > 0,05<br /> <br /> * Nhận xét: sau truyền thuốc Hạ áp, số giọt chảy ra ở tĩnh mạch rìa tai thỏ giảm so với chứng: với<br /> nồng độ 2% là 3,4 giọt/phút, giảm 6,9%; nồng độ 4% là 3,9 giọt/phút, giảm 6,2%. Sự khác biệt<br /> không có ý nghĩa với p > 0,05.<br /> Bảng 5. Ảnh hƣởng của thuốc Hạ áp 1 lên tần số của ruột thỏ cô lập<br /> Chỉ số<br /> Thuốc<br /> Tyrode<br /> <br /> n<br /> <br /> Tần số nhu động/phút<br /> <br /> 4<br /> <br /> 13,5 ± 4,7<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 101<br /> <br /> Tỷ lệ giảm so với chứng<br /> (%)<br /> (1)<br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phạm Thị La và Đtg<br /> <br /> Hạ áp 1 (2%)<br /> Hạ áp 1 (4%)<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> <br /> 11,7 ± 4,2<br /> 10,5 ± 3,9<br /> <br /> 85(09)/2: 99 - 103<br /> <br /> 13,5 (2)<br /> 22,0 (3)<br /> p2 - 1 < 0,5 và p3 - 1 < 0,05<br /> <br /> * Nhận xét: thuốc làm giảm tần số nhu động của ruột thỏ cô lập. Với nồng độ 2% tần số nhu động<br /> giảm là 13,5% so với chứng, ở nồng độ 4% thì mức độ giảm nhiều hơn (22%). Sự khác biệt có ý<br /> nghía với p < 0,05.<br /> Bảng 6. Ảnh hƣởng của thuốc Hạ áp 1 lên biên độ của ruột thỏ cô lập<br /> Chỉ số<br /> Thuốc<br /> Tyrode<br /> Thuốc Hạ áp 1 (2%)<br /> Thuốc Hạ áp 1 (4%)<br /> <br /> n<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> Biên độ nhu động<br /> (mm)<br /> 13,8<br /> 12,7<br /> 11,3<br /> <br /> Tỷ lệ giảm so với chứng<br /> (%)<br /> (1)<br /> 8,5 (2)<br /> 18 (3)<br /> P2 - 1 > 0,05; p3 - 1 < 0,05<br /> <br /> * Nhận xét: thuốc Hạ áp 1 làm giảm biên độ nhu động của ruột thỏ cô lập. Với liều thuốc 2%<br /> thì biên độ sóng nhu động giảm là 8,5% so với chứng. Ở nồng độ 4% thì mức độ giảm là<br /> 18% (với p < 0,05).<br /> BÀN LUẬN<br /> dụng lợi tiểu, thuốc Hạ áp 1 có tác dụng hạ<br /> huyết áp.<br /> 1. Về tác dụng hạ huyết áp của bài thuốc Hạ<br /> áp 1.<br /> Trên cơ trơn thành mạch<br /> Kết quả bảng 1 cho thấy thuốc Hạ áp 1 có tác<br /> Bảng 4 cho thấy thuốc Hạ áp 1 với liều 2 – 4%<br /> dụng hạ áp , mức độ hạ từ từ, thời gian kéo dài<br /> đều làm cho số giọt dung dịch chảy ra ở tĩnh<br /> 90 phút. Với liều 2g/kg cân nặng thì huyết áp<br /> mạch rìa tai thỏ giảm. Tuy nhiên, sự khác biệt<br /> giảm trung bình là 7,5%. Ở liều 4g/kg cân nặng<br /> không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Điều này<br /> thì mức giảm trung bình là 9,3%. Tác dụng hạ<br /> chứng tỏ thuốc Hạ áp 1 có tác dụng co mạch<br /> huyết áp của bài thuốc này thấp hơn về mặt<br /> (theo cơ chế, khi mạch máu co làm tăng huyết<br /> cƣờng độ cũng nhƣ thời gian của so với tác dụng<br /> áp). Nguyên nhân hạ áp có lẽ là do tác dụng thải<br /> hạ áp của các thuốc có nguồn gốc thực vật khác<br /> nƣớc ở thận của bài thuốc; vì tác dụng lợi tiểu<br /> nhƣ: Cao lỏng bạch hạc [3]; Cao lỏng dừa cạn<br /> của bài thuốc mạnh, còn tác dụng co mạch rất<br /> [4]; chè hạ áp [5].<br /> yếu.<br /> 2. Về cơ chế hạ huyết áp<br /> Trên cơ trơn ống tiêu hóa<br /> Trên tác dụng thải nước của thận<br /> Kết quả bảng 3 và 4 cho thấy thuốc Hạ áp 1 có<br /> Qua nghiên cứu và kết quả ở bảng 2 cho thấy<br /> tác dụng làm giảm cả tần số và biên độ của nhu<br /> thuốc Hạ áp 1 có tác dụng lợi tiểu. Ở nồng độ<br /> động ruột thỏ cô lập. Liều 4% tần số giảm là<br /> 2% tỷ lệ tăng không đáng kể (9,4%), nhƣng ở<br /> 22% và biên độ là 18%; sự khác biệt có ý nghĩa<br /> nồng độ 4% thì số giọt tăng 38,5%. Sự khác biệt<br /> với p < 0,05. Tác dụng này của thuốc Hạ áp 1<br /> có ý nghĩa với p < 0,05. Tuy nhiên, tác dụng này<br /> cũng giống tác dụng của Cao lỏng bạch hạc [3].<br /> cũng yếu hơn so với Cao lỏng bạch hạc (tăng<br /> KẾT LUẬN<br /> 178%) [3]; với chè hạ áp (tăng 54%) [5].<br /> Qua kết qủa nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp<br /> Bảng 3 cho thấy: tác dụng lợi tiểu của thuốc<br /> của bài thuốc Hạ áp 1, chúng tôi có một số nhận<br /> thấy rõ sau uống 10 phút (9,1 giọt/phút), lợi tiểu<br /> xét nhƣ sau:<br /> mạnh nhất sau uống 15 phút (11,8giọt/phút),<br /> 1. Về tác dụng hạ huyết áp:<br /> thời gian lợi tiểu kéo dài khoảng 20 phút.<br /> Tác dụng này giống cao lỏng bạch hạc [3]. Sau<br /> 30 phút thấy lƣợng nƣớc tiểu giảm hẳn<br /> (4,5giọt/phút). Điều này phù hợp với chức năng<br /> sinh lý tạo nƣớc tiểu của thận, do nƣớc tiểu đƣợc<br /> bài tiết nhanh trong khoảng thời gian ngắn nên<br /> lƣợng nƣớc tiểu mới tạo thành không kịp, do đó<br /> sau uống thuốc 30 phút nƣớc tiểu giảm. Với tác<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> Thuốc Hạ áp 1 với nồng độ 2 – 4% có tác dụng<br /> hạ huyết áp; mức hạ trung bình từ 5,5 – 9,3% so<br /> với trị số trƣớc uống thuốc. Thời gian hạ huyết<br /> áp kéo dài đến 90 phút.<br /> <br /> 102<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Phạm Thị La và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 2. Về cơ chế hạ áp<br /> - Thuốc hạ áp 1 coa tác dụng lợi tiểu: ở nồng độ<br /> 2%, lƣợng nƣớc tiểu tăng là 9,4%; nồng độ 4%<br /> lƣợng nƣớc tiểu tăng là 38,5% (p < 0,05).<br /> - Trên cơ trơn thành mạch của tai thỏ cô lập,<br /> thuốc có tác dụng co mạch nhẹ (p > 0,05).<br /> - Trên ruột thỏ cô lập thuốc làm giảm nhu động<br /> cả về tần số và biên độ. Ở nồng độ 2%, tần số<br /> giảm là 13,5%, biên độ giảm 8,5%. Ở nồng độ<br /> 4%, tần số giảm 22%; biên độ giảm là 18% (p <<br /> 0,05).<br /> <br /> 85(09)/2: 99 - 103<br /> <br /> [1]. Phạm<br /> <br /> Thị Minh Đức (1997), “Huyết áp động<br /> mạch”, Chuyên đề Sinh lý học, Tập 1, Nxb Y học.<br /> [2]. Phạm Khuê (1998), “Bệnh tăng huyết áp”, Bệnh<br /> học tuổi già, Nxb YH.<br /> [3]. Đỗ Minh Thanh, (1999), “Nghiên cứu tác dụng<br /> hạ huyết áp của cao lỏng lá bạch hạc”, Luận án thạc<br /> sỹ Y học, Trƣờng Đại học Y khoa Hà Nội.<br /> [4]. Nguyễn Trọng Thông (1981), “Tác dụng dƣợc lý<br /> của cao rƣợu rễ nhàu”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội<br /> trú, Trƣờng Đại học Y khoa Hà Nội.<br /> [5]. Phạm Thị Bạch Yến (1998), “Nghiên cứu tác<br /> dụng hạ huyết áp trên thực nghiệm của bài thuốc hạ<br /> huyết áp”, Luận án thạc sỹ Y học, Trƣờng Đại học Y<br /> khoa Hà Nội.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> SUMMARY<br /> RESEARCH THE EFFECTS OF HYPOTENSIVE REMEDY<br /> ON EXPERIMENTAL ANIMALS<br /> Pham Thi La*, Hoang Thu Soan<br /> Nguyen Thu Hanh, Nguyen Thi Minh Thuy<br /> College of Medicine and Pharmacy - TNU<br /> <br /> Method for empirical research evidence, the authors have conducted a study on the effects of all<br /> medications a lower pressure on some bodies of experimental animals as dogs and rabbits with the aim of:<br /> “Assessing the effects lower pressure drugs lower and find out a mechanism of antihypertensive drugs on<br /> all animal experiments". Research results show:<br /> 1. Antihypertensive effects<br /> Source pressure lowering drugs have a lower blood pressure effects at concentrations from 2 - 4%. Lower<br /> average level of 5,5 - 9,3%. Hypotension period lasted 90 minutes.<br /> 2. Mechanism hypotension<br /> - Drug lower pressure has a diuretic effect: at concentrations of 2%, urine volume increased 9,4%. At 4%<br /> concentration of urine increased 38,5% (p < 0.05).<br /> - On the vascular smooth muscle isolated rabbit ear medications can have vascular effects slightly (p ><br /> 0,05).<br /> - On the isolated rabbit intestine, the drug reduces the need both friquency and amplitude: at concentrations<br /> of 2% frequency reducsion 13,5%, amplitude reduction 8,5%.The concentration of 4% frequency reduction<br /> 22%; 18% amplitude reduction (p < 0,05).<br /> Key words: lower pressure, mechanism of antihypertensive<br /> <br /> *<br /> <br /> Tel: 0943415190 ; Email: ladhyktn@gmail.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 103<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản