intTypePromotion=1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị làm lạnh nước biển điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn

Chia sẻ: Tun Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị làm lạnh nước biển điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết sau đây giới thiệu về chọn phương án thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn. Kết quả cho thấy dàn lạnh được chọn là loại ống xoắn, diện tích bề mặt trao đổi nhiệt 3,6 m² và chế tạo từ thép Inox-316L làm việc tốt trong môi trường nước biển mặn. Với tổng thể tích của các bể là 195 m³, máy nén lạnh được lắp đặt công suất 7,5 kW. Thời gian chạy từ nhiệt độ 30ºC xuống 27ºC hết 22,1h; thời gian chạy máy để duy trì nhiệt độ 27ºC hết 4,4h trong một ngày đêm và tiêu hao năng lượng hết 0,24 kWh/m³ nước. Chi phí giảm gần 5 lần so với sử dụng nước đá cây để làm lạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị làm lạnh nước biển điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 1/2019<br /> <br /> THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC<br /> NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ LÀM LẠNH NƯỚC BIỂN<br /> ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ CHO BỂ NUÔI TÔM HÙM THƯƠNG PHẨM TRÊN CẠN<br /> STUDY ON DESIGN AND MANUFACTURE OF SEA WATER REFRIGERATION<br /> EQUIPMENT THERMAL THERAPY FOR SHRIMP CARTRIDGES<br /> Trần Đại Tiến¹, Lê Như Chính¹, Huỳnh Văn Thạo¹<br /> Ngày nhận bài: 9/10/2018; Ngày phản biện thông qua: 12/12/2018; Ngày duyệt đăng: 4/3/2019<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Tôm Hùm thương phẩm là mặt hàng thủy sản có giá trị kinh tế cao trong xuất khẩu và tiêu thụ ở Việt Nam.<br /> Trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu, bảo lụt nên tôm hùm nuôi trên biển gặp nhiều khó khăn, cũng<br /> như tôm dễ lây dịch bệnh và làm ô nhiễm môi trường nước… Việt Nam đang tiến hành thử nghiệm nuôi tôm<br /> hùm thương phẩm trên cạn. Qua thực nghiệm cho thấy nhiệt độ thích hợp để tôm sinh trưởng tốt vào khoảng<br /> 27 đến 28ºC.<br /> Bài viết sau đây giới thiệu về chọn phương án thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh điều hòa nhiệt độ cho bể<br /> nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn. Kết quả cho thấy dàn lạnh được chọn là loại ống xoắn, diện tích bề mặt<br /> trao đổi nhiệt 3,6 m² và chế tạo từ thép Inox-316L làm việc tốt trong môi trường nước biển mặn. Với tổng thể<br /> tích của các bể là 195 m³, máy nén lạnh được lắp đặt công suất 7,5 kW. Thời gian chạy từ nhiệt độ 30ºC xuống<br /> 27ºC hết 22,1h; thời gian chạy máy để duy trì nhiệt độ 27ºC hết 4,4h trong một ngày đêm và tiêu hao năng<br /> lượng hết 0,24 kWh/m³ nước. Chi phí giảm gần 5 lần so với sử dụng nước đá cây để làm lạnh.<br /> Từ khóa: Dàn bay hơi, nhiệt độ nước biển, nước đá, thiết bị lạnh, tôm hùm.<br /> ABSTRACT<br /> Commercial lobster is a commodity that has high economic value in export and consumption in Vietnam.<br /> In recent years, due to climate change, the lobster farming in the sea has been facing many difficulties, as<br /> shrimp is easy to spread disease and pollute the water environment ... Therefore, Vietnam is conducting trial<br /> commercial lobster farming on land. Experiments showed that the suitable temperature for shrimp to grow well<br /> is about 27ºC to 28ºC.<br /> The article introduces the design options, seawater conditioning system for lagoon aquaculture on land.<br /> The results show that the indoor unit is a type of coil, the surface area of heat exchangers 3.6 m² and made<br /> from stainless steel 316L work well in seawater. With a total volume of 195 m³, the compressor was installed<br /> with a capacity of 7.5 kW. Running time from 30ºC to 27ºC is 22.1 hours in one day, running time to maintain<br /> the temperature of 27ºC is 4.4 hours with energy consumption of 0.24 kWh/m³ water. Cost reduction is nearly<br /> 5 times lower than using ice plants for cooling.<br /> Keyword: Evaporator, ice, lobster, refrigeration equipment, sea water temperature.<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Tôm Hùm thương phẩm là mặt hàng thủy<br /> sản có giá trị kinh tế cao trong xuất khẩu và<br /> tiêu thụ ở Việt Nam. Những năm gần đây do<br /> biến đổi khí hậu, bảo lụt, nên tôm hùm nuôi<br /> trên biển gặp nhiêu khó khăn, tôm dễ lây dịch<br /> bệnh, ô nhiễm môi trường nước…Do đó Việt<br /> ¹ Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> Nam đang tiến hành thử nghiệm nuôi tôm hùm<br /> thương phẩm trên cạn, [4].<br /> Tuy nhiên do đặc điểm điều kiện nhiệt độ<br /> môi trường sống của tôm hùm đòi hỏi rất khắc<br /> khe. Thực nghiệm cho thấy nhiệt độ thích hợp<br /> để tôm sinh trưởng tốt khoảng 27ºC đến 28ºC.<br /> Những ngày nắng mùa hè nhiệt độ trong bể<br /> nuôi ban ngày có thể lên tới 32ºC đến 34ºC, dễ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 81<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> làm cho tôm bị chết. Để khắc phục sự cố trên<br /> người nuôi thường thả các cây đá có bọc túi ni<br /> lon xuống bể để làm lạnh nước biển. Phương<br /> pháp này dễ làm cho tôm bị lây nhiễm bệnh,<br /> khó điều chỉnh được nhiệt độ nước biển và chi<br /> phí giá thành khá cao.<br /> Chính vì thế để nuôi tôm hùm thương phẩm<br /> trên cạn cần có thiết bị làm lạnh để điều hòa<br /> nhiệt độ nước cho tôm sinh trưởng tốt là vấn đề<br /> cấp thiết mà thực tế đặt ra.<br /> II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là thiết bị làm lạnh để<br /> điều hòa nhiệt độ nước biển cho bể nuôi tôm<br /> hùm thương phẩm trên cạn.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu tính toán trên lý thuyết, thiết<br /> <br /> Số 1/2019<br /> kế chế tạo dàn lạnh, chạy thử nghiệm cho bể<br /> nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn tại Viện<br /> Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III.<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO<br /> LUẬN<br /> 1. Chọn phương án thiết kế, chế tạo thiết bị<br /> Thiết bị làm lạnh để điều hòa nhiệt độ cho<br /> bể nuôi tôm hùm thương phẩm có đặc thù là<br /> chỉ có dàn lạnh tiếp xúc trực tiếp với nước biển,<br /> còn các thiết bị khác giống như hệ thống lạnh<br /> thông thường. Sau khi phân tích sơ đồ hệ thống<br /> lạnh được chọn như trên Hình 1, môi chất lạnh<br /> R-22. Nước biển sau khi qua bể (11) được làm<br /> lạnh và được bơm đi đến các bể nuôi tôm hùm<br /> lớn (12) và tôm hùm nhỏ (13) rồi về lại bể lọc<br /> (10), sau đó lại tuần hoàn qua bể làm lạnh nước<br /> biển (11).<br /> <br /> Hình 1: Sơ đồ hệ thống lạnh cho bể nuôi tôm<br /> Chú thích<br /> 1.Máy nén lạnh; 2. Bình tách dầu; 3. Thiết bị ngưng tụ; 4. Tháp giải nhiệt; 5. Phin lọc ẩm; 6. Kính xem ga; 7. Van tiết lưu;<br /> 8. Dàn lạnh; 9. Bình tách lỏng; 10. Bể lọc; 11. Bể chứa dàn lạnh; 12. Bể nuôi tôm lớn; 13. Bể nuôi tôm nhỏ.<br /> <br /> Do dàn lạnh làm việc trong môi trường khắc<br /> nghiệp dễ bị ăn mòn vì tiếp xúc trực tiếp với<br /> nước biển. Chúng tôi chọn thép chế tạo dàn<br /> lạnh là ống thép Inox 316L để chịu được sự ăn<br /> mòn trong môi tường nước biển mặn và đề xuất<br /> các phương án sau để lựa chọn.<br /> Phương án 1: Dàn lạnh dạng ống chùm vỏ<br /> bọc nằm ngang như trên Hình 2. [1].<br /> Ưu điểm: gọn nhẹ, hệ số truyền nhiệt lớn.<br /> 82 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Nhược điểm: Chế tạo khó, vệ sinh bề mặt<br /> truyền nhiệt phức tạp, sự chênh lệch nhiệt độ<br /> nước vào và ra lớn, dễ làm cho tôm bị sốc lạnh.<br /> Phương án 2: Dàn lạnh dạng xương cá như<br /> trên Hình 3, [1].<br /> Ưu điểm: dễ vệ sinh thiết bị, sự chênh lệch<br /> nhiệt độ nước vào và ra không lớn.<br /> Nhược điểm: Chế tạo khó vì phải uốn nhiều<br /> ống thành phần và nhiều mối hàn vào ống góp,<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 1/2019<br /> <br /> Hình 2: Dàn lạnh ống chùm vỏ bọc nằm ngang<br /> <br /> Hình 3: Dàn lạnh xương cá<br /> <br /> diện tích lắp đặt chiếm chỗ lớn.<br /> Phương án 3: Đề xuất dàn lạnh dạng ống xoắn như trên Hình 4, [3].<br /> <br /> Hình 4: Dàn lạnh ống xoắn<br /> <br /> Ưu điểm: Vệ sinh dễ dàng, dễ chế tạo, sự<br /> chênh lệch nhiệt độ nước vào và ra không lớn<br /> nên không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng<br /> của tôm.<br /> Nhược điểm: diện tích lắp đặt chiếm chỗ lớn.<br /> Từ 3 phương án trên cho thấy phương án 3<br /> <br /> là thích hợp. Do đó chọn dàn lạnh ống xoắn để<br /> tính toán, thiết kế và chế tạo.<br /> 2. Tính toán nhiệt, thiết kế, chế tạo dàn lạnh<br /> 2.1. Tính toán nhiệt<br /> Các thông số được chọn và kết quả tính<br /> được thể hiện ở Bảng 1.<br /> <br /> Bảng 1: Các thông số và kết quả tính toán của hệ thống lạnh<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 83<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> Phương án chạy máy: Lúc đầu máy lạnh sẽ<br /> chạy liên tục trong thời gian làm lạnh nước biển<br /> từ 30ºC xuống 27ºC. Sau đó máy sẽ vận hành<br /> ở chế độ chạy dừng, ở nhiệt độ nước biển 27ºC<br /> máy dừng, nhiệt độ tăng lên 28ºC máy chạy lại.<br /> Trong thời gian máy dừng nhiệt xâm nhập<br /> vào các bể chủ yếu là qua kết cấu bao che của<br /> các bể.<br /> Thời gian chạy máy từ nhiệt độ 30ºC xuống<br /> 27ºC:<br /> Máy chạy 1h tương ứng với thời gian nhiệt<br /> xâm nhập vào bể:<br /> Thời gian máy lạnh chạy trong 1 ngày đêm:<br /> <br /> Số 1/2019<br /> <br /> Chọn chế độ làm việc của máy nén lạnh:<br /> Nhiệt độ ngưng tụ 40ºC, nhiệt độ bay hơi 5ºC.<br /> Sau khi tính toán được hệ số làm lạnh: ɛ = 4,03.<br /> Công suất của máy nén:<br /> Chọn máy nén lạnh công suất: 7,5 kW.<br /> 2.2. Thiết kế và chế tạo dàn lạnh<br /> Môi chất đi trong dàn lạnh được chọn là<br /> R-22. Dàn lạnh được tính toán thiết kế theo<br /> phương pháp vòng lặp [2]. Kết quả sau khi tính<br /> toán và thiết kế được thể hiện ở Bảng 2 và trên<br /> Hình 5.<br /> <br /> Bảng 2: Các thông số của dàn lạnh sau tính toán<br /> <br /> Từ diện tích: F = 3,6 m², dàn lạnh được thiết kế như trên Hình 5.<br /> <br /> Hình 5: Dàn lạnh làm lạnh nước biển dạng ống xoắn<br /> <br /> 84 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> Ghi chú:<br /> - Ống góp 2 đầu D42.<br /> - Ống góp cấp lỏng (sau van tiết lưu) D34 đi<br /> vòng xuống dưới<br /> - Ống góp hơi về D42<br /> - Ống thành phần 6 ống D21<br /> - Dàn lạnh được hàn bằng que hàn Inox-316L<br /> <br /> Số 1/2019<br /> 3. Chạy thử nghiệm<br /> Sau khi tính toán, thiết kế, hệ thống lạnh<br /> được lắp đặt để điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi<br /> tôm hùm thương phẩm trong mùa hè được chạy<br /> thử nghiệm và so sánh với kết quả tính toán lý<br /> thuyết được thể hiện ở Bảng 3.<br /> Từ kết quả ở Bảng 3 cho thấy các số liệu<br /> <br /> Bảng 3: Các thông số tính toán theo lý thuyết và thực nghiệm<br /> <br /> tính toán thiết kế và thực nghiệm của hệ thống<br /> lạnh có sự sai khác không nhiều. Hệ thống lạnh<br /> đã và đang hoạt động liên tục hơn 1 năm nay<br /> rất ổn định. Điều đó chứng tỏ các số liệu tính<br /> toán thiết kế đáng tin cậy.<br /> <br /> 4. So sánh với sử dụng nước đá<br /> Lúc đầu cần cho đá cây vào bể để hạ nhiệt<br /> độ nước từ 30ºC xuống 27ºC, từ các số liệu ở<br /> Bảng 4 tính được lượng nước đá cần thiết là 85<br /> cây đá loại 50 kg/cây.<br /> <br /> Bảng 4: Các thông số để tính lượng nước đá<br /> <br /> Khi nhiệt độ nước biển đạt 27ºC, lượng nước đá cần bổ sung để duy trì ổn định nhiệt<br /> độ nước biển trong 1 giờ:<br /> <br /> Số lượng cây đá tiêu thụ trong 1 ngày đêm:<br /> 20 cây đá.<br /> Từ điện năng tiêu hao khi sử dụng hệ thống<br /> lạnh và lượng nước đá tiêu thụ cho 1 ngày<br /> đêm sơ bộ tính được chi phí cho 2 giải pháp<br /> trên được thể hiện ở Bảng 5 và kết quả cho<br /> thấy dùng máy lạnh để điều hòa nhiệt độ nước<br /> biển cho bể nuôi tôm hùm chí phí ít hơn gần<br /> <br /> 5 lần so với dùng nước đá cây. Điều đó chứng<br /> tỏ dùng hệ thống lạnh để làm lạnh nước biển<br /> điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi tôm hùm thương<br /> phẩm trên cạn không những duy trì nhiệt độ<br /> nước biển trong bể được ổn định, điều kiện vệ<br /> sinh tốt cho môi trường thích hợp để tôm sinh<br /> trưởng mà chi phí giá thành ít hơn hẳn so với<br /> làm lạnh trực tiếp bằng nước đá.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 85<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản