intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh và người dân tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý các vấn đề môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh và người dân tỉnh Vĩnh Long được xây dựng dựa trên thực tế khảo sát tình hình, hiện trạng môi trường sống của hộ dân nông thôn, cụ thể là 3 xã Thành Lợi, Tân Quới, Tân Bình thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sổ tay đánh mạnh các vấn đề môi trường xoay quanh đời sống hằng ngày, sinh hoạt và làm việc của người dân nông thôn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh và người dân tỉnh Vĩnh Long

  1. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO CHIẾN SĨ MÙA HÈ XANH VÀ NGƯỜI DÂN TỈNH VĨNH LONG Võ Hồng Anh*, Lâm Vĩnh Sơn Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh *Tác giả liên lạc: vohonganh2311@gmail.com TÓM TẮT Sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý các vấn đề môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh và người dân tỉnh Vĩnh Long được xây dựng dựa trên thực tế khảo sát tình hình, hiện trạng môi trường sống của hộ dân nông thôn, cụ thể là 3 xã Thành Lợi, Tân Quới, Tân Bình thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sổ tay đánh mạnh các vấn đề môi trường xoay quanh đời sống hằng ngày, sinh hoạt và làm việc của người dân nông thôn hiện nay. Mặc dù sổ tay mang tính chất tổng hợp tài liệu nhưng qua đó tuyên truyền, đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của người dân nông thôn trong công tác bảo vệ môi trường. Từ khóa: Sổ tay hoạt động môi trường, nước sạch, chất thải rắn, chất thải chăn nuôi. RESEARCH, DESIGN AND BUILDING HANDWRITING GUIDELINES FOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL TREATMENT FOR GREEN SUMMER AND VINH LONG PROVINCE PEOPLE Vo Hong Anh*, Lam Vinh Son Ho Chi Minh City University of Technology *Corresponding Author: vohonganh2311@gmail.com ABSTRACT Guideline for the protection and handling of environmental issues for green summer volunteer and people who live in Vinh Long province is based on the actuality living conditions of local people, specific in 3 communes Thanh Loi, Tan Quoi and Tan Binh communes of Binh Tan district, Vinh Long province. This guideline clarifies environmental issues which related to daily lives, activities and work of rural people nowaday. Although the handbook is general documentary it propagandizes, promotes and highten the awareness of environmental problem for rural people living in Vinh Long Provine. Keywords: Environmental handbook, clean water, solid waste, livestock waste. TỔNG QUAN thể tại 3 xã Thành Lợi, Tân Quới, Tân Đề tài nghiên cứu đánh giá hiện trạng Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. nguồn nước, chất thải rắn và chất thải Đồng thời nghiên cứu về các hoạt động chăn nuôi, các phương pháp xử lý hiện của chiến sĩ mùa hè xanh đã từng thực tại và khả năng ô nhiễm ảnh hưởng đến hiên tại các điểm nông thôn và hình các thành phân môi trường (đất, nước, thức thực hiện cụ thể. Từ đó đề xuất không khí) và đời sống hộ dân tại các giải pháp nhằm nâng cao công tác vệ hộ dân nông thôn, hiện trạng môi sinh môi trường nước, quản lý chất thải trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long cụ rắn và chất thải chăn nuôi tại 3 xã 662
  2. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học Thành Lợi, Tân Quới, Tân Bình, huyện thực tiễn, hình thành thói quen tự Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sử dụng nguyện bảo vệ môi trường, từ đó hình phương pháp khảo sát thực tế bằng thành nên các hoạt động tình nguyện phiếu khảo sát, phỏng vấn trực tiếp về môi trường và là bước tiến tốt để người dân và dùng phần mêm Excel việc bảo vệ môi trường được bước phân tích dữ liệu. Mục tiêu của đề tài nhanh hơn. chính là đáng giá mức độ sử dụng nước Để vừa đảm bảo sự phát triển xã hội an toàn, quản lý chất thải rắn và chất cùng với sự phát triển bền vững là vấn thải chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Đề đề thách thức, ưu tiên hàng đầu của tài thu được kết quả cụ thể như sau: nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy hơn lúc nào hết các hoạt động NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG bảo vệ môi trường thông qua hình thức PHÁP NGHIÊN CỨU truyền thông môi trường đang được Nguyên liệu các nước hưởng ứng như một chiến - Tìm hiểu các vấn đề môi trường khu lược toàn cầu. vực người dân sinh sống  Phương pháp cụ thể - Tìm hiểu lối sống sinh hoạt, ý thức, Nghiên cứu tổng hợp tất cả các tài liệu phong tục tập quán của người dân về liên quan đến đề tài như các đề tài vấn đề môi trường: nước sinh hoạt, nghiên cứu hiện trạng, các đề án, các chất thải sinh hoạt, chất thải chăn bài báo. nuôi….. Phương pháp kế thừa: Trên cơ sở tổng - Đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường hợp, phân tích và xử lý tất cả các thông nông thôn tại địa phương tin, tài liệu có liên quan đã thu thập - Đề xuất các giải pháp và thiết kế sổ chọn lọc các thông tin cần thiết đáp tay hướng dẫn nhằm cải thiện vệ sinh ứng mục tiêu đề tài. Đây là một trong môi trường và nâng cao ý thức người những phương pháp quan trọng của đề dân địa phương nói riêng, người dân tài. nông thôn nói chung Phương pháp thực tế: Lập phiếu khảo Phương pháp nghiên cứu sát cho người dân, nhằm đánh giá tầm  Phương pháp luận nhìn, nhận thức và tầm quan trọng của Khi xã hội phát triển mạnh mẽ, con các hoạt động về môi trường. người đã nhận thức được sự ảnh hưởng Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia: của việc ô nhiễm môi trường đến cuộc Tham khảo ý kiến chuyên môn về đánh sống của mình, và họ ra sức khắc phục giá thực trạng và xin ý kiến một số biện hậu quả. Tuy nhiên, đó chỉ là cách sửa pháp nâng cao công tác. chữa tạm thời vì chính con người là nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm môi KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN trường ngày càng trầm trọng. Vì vậy, * Đặc điểm cá nhân để môi trường trở nên tốt đẹp hơn thì ý Khảo sát trên địa bàn 3 xã có 90 phiếu thức bảo vệ môi trường sẽ là công cụ tương ứng với 90 hộ dân sinh sống tại giải quyết vấn đề này một cách hiệu huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long chủ quả nhất. yếu khảo sát về hiện trạng dùng nước Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phân loại rác sinh hoạt, rác từ hoạt phải thông qua hình thức giáo dục môi động nông nghiệp như thuốc BVTV, trường, truyền thông môi trường đến các chất thải chăn nuôi tại hộ gia đình với tất cả mọi người. Việc giáo dục môi nên tỷ lệ năm nữ là xấp xỉ như nhau trường phải gắn liền với các yếu tố (nam: 54,4%; nữ: 45,6) 663
  3. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học Tuổi của nông dân được phân thành 3 nước tại 3 xã huyện Bình Tân, tỉnh nhóm: 18-30, 31-45 và 46-60. Trong Vĩnh Long cho thấy tỷ lệ hộ dân sinh đó, nhóm tuổi 31 – 45 chiếm tỷ lệ cao sống tại khu vực sử dụng nước máy nhất (Thành Lợi: 46,7%; Tân Quới: còn thấp (43%), tỷ lệ còn lại sử dụng 43,3%; Tân Bình: 50%). Nhóm tuổi nước giếng, nước sông và nước mưa. trong độ tuổi lao động trẻ 18 – 30 còn Bên cạnh đó, các hoạt động thuộc quy thấp (Thành Lợi: 25,6%; Tân Quới: trình xử lý nước cơ bản lại ít được hộ 23,3%; Tân Bình: 30%), tuy nhiên đây dân quan tâm, cụ thể tỷ lệ hộ dân biết được xem là một bất lợi là do độ tuổi về quy trình (Nguồn nước  Lắng  này mang luồng canh tác mới, áp dụng Lọc  Khử trùng  Lưu trữ) chỉ tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chiếm 54%, 36% còn lại thì không biết đầu tư phương pháp mới, làm thay đổi đến. thói quen, suy nghĩ và mở rộng thêm Đánh giá cụ thể từng bước trong quy kiến thức mới cho hộ dân trong khu trình xử lý nước tại hộ gia đình tại 3 xã vực. thì các hộ dân còn chưa thực hiện đủ Địa bàn nghiên cứu chủ yêu sống dựa giai đoạn xử lý nước và chiếm tỷ thấp vào làm nông và chăn nuôi gia súc * Tình hình quản lý chất thải rắn (Làm nông: Thành Lợi: 43,3%; Tân Hình thức thu gom rác của các hộ dân Quới: 53,3%; Tân Bình: 46,7% - Chăn tại 3 xã cũng không có gì xa lạ, chủ yếu nuôi: Thành Lợi: 36,7%; Tân Quới: gom vào 1 túi nilon để tiện lợi và chiếm 26,6%; Tân Bình: 30%) ngành nghề tỷ kệ cao nhất (55,6%), Gom vào thùng khác chiếm tỷ lệ thấp (Thành Lợi: rác chuyên dụng chỉ chiếm tỷ lệ 18,9%, 20%; Tân Quới: 10%; Tân Bình: 30%) còn lại là 18,9% gom hết vào 1 thùng cho thấy được mức độ ảnh hưởng của xốp (25,6%) và sau đó để người thu hộ dân tại khu vực đến môi trường như: gom rác đến thu gom và xử lý (18,9%). Ảnh hưởng do thuốc BVTV, chất thải Bên cạnh đó, hiện trạng hộ dân tự xử chăn nuôi, mùi phát sinh,... rác tại cũng diễn ra khá nhiều hình thức Trình độ học vấn trên phổ thông còn như: Đổ xuống sông (33.3%), vứt ra thấp chiếm tỷ lệ 6,7%, chủ yếu là trình ruộng vườn (15,6%), đốt hết (32,2%). độ trung học (Thành Lợi: 67,8%; Tân Quới: 70%; Tân Bình: 63,3%), điều đó KẾT LUẬN cho thấy rằng các hộ dân tại 3 xã vẫn Tình trạng sử dụng nước và xử lý chất còn hạn chế về nhận thức, kĩ năng và thải rắn, chất thải chăn nuôi của hộ dân kiến thức làm ảnh hưởng trực tiếp đến 3 xã thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh khả năng tìm hiểu phương pháp mới Long còn mang tính tự phát, mặc dù đã việc bảo vệ môi trường. được cải thiện nhiều trong việc trong Theo đánh giá, người dân chủ yếu sử các hoat động mục tiêu quốc gia dụng, hoạt động sinh hoạt hằng ngày (MTQG) vể nước sạch và vệ sinh nông tùy thuộc vào quán tính, kĩ năng truyền thôn. miệng, làm theo những người xung Kết quả khảo sát thực tế cho thấy hoạt quanh mình. Nếu đúng, thì các hoạt động quản lý chất thải rắn và chất thải động đó sẽ trở thành thói quen tôt; nếu chăn nuôi; nhận thức và hành vi của sai thì họ vô tình tự mình tập cho mình một bộ phận người dân về bảo vệ môi thói quen làm ảnh hưởng đến cuộc trường còn nhiều hạn chế. Chủ yếu là sống của chính mình. tại hộ gia đình, sử dụng các phương * Tình hình sử dụng nước pháp truyền thống, đơn giản, có gì xài Qua khảo sát điều tra tình hình sử dụng đó. Vì nhận thức còn hạn chế nên các 664
  4. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học hộ dân chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt hành động nhỏ lẻ của mình. mà quên đi hậu quả lâu dài từ những TÀI LIỆU THAM KHẢO LÊ HUY BÁ (2000). Độc học Môi trường. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. LÊ HUY BÁ (2002). Báo cáo khoa học – Sở KHCN & Môi Trường tỉnh Tây Ninh – Khoa Môi Trường – Trường ĐHDL KTCN TP.HCM. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG (2009). Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh đến năm 2020. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO (2015), Chuyên đề tốt nghiệp - Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học. 665
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2