intTypePromotion=1

Nghiên cứu thực trạng bệnh đường hô hấp ở công nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ: Lê Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
6
lượt xem
0
download

Nghiên cứu thực trạng bệnh đường hô hấp ở công nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày việc nghiên cứu thực trạng bệnh đường hô hấp ở công nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thực trạng bệnh đường hô hấp ở công nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi

K<br /> t qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nghiên cứu thực trạng<br /> bệnh đường hô hấp ở công nhân<br /> sản xuất thức ăn chăn nuôi<br /> BS. Nguyn Th Hu<br /> Trung tâm Sc khe Ngh nghip - Vin B o h Lao đng<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ nghiên cứu, đánh giá cụ thể về chính đến bệnh đường hô hấp<br /> tình hình sức khỏe của người ở công nhân sản xuất thức ăn<br /> gành công nghiệp<br /> <br /> N sản xuất thức ăn<br /> chăn nuôi là lĩnh vực<br /> đang ngày càng phát triển,<br /> lao động trong ngành sản xuất<br /> thức ăn chăn nuôi đến nay còn<br /> hạn chế. Vì vậy, việc tiến hành<br /> thực hiện đề tài “Nghiên cu<br /> chăn nuôi tại nhà máy<br /> Proconco, từ đó đề xuất một số<br /> biện pháp dự phòng.<br /> ngành này có đặc điểm là phát thc trng bnh đng hô<br /> sinh bụi gây ô nhiễm môi I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG<br /> h p <br /> công nhân s n xu t<br /> trường, đặc biệt ở các công PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> thc ăn chăn nuôi” là cần<br /> đoạn như: nghiền, trộn nguyên thiết. 1.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> liệu và đóng bao sản phẩm. Bụi<br /> phát sinh do quy trình sản xuất Mục tiêu nghiên cứu của Đối tượng nghiên cứu là<br /> thức ăn chăn nuôi chủ yếu là đề tài: Xác định được tỷ lệ mắc 300 công nhân viên làm việc tại<br /> bụi hữu cơ, trong có chứa nấm bệnh đường hô hấp ở công nhà máy sản xuất thức ăn gia<br /> mốc, vi sinh vật và bụi hô hấp súc Proconco, trong đó có 200<br /> nhân sản xuất thức ăn chăn<br /> chiếm phần lớn. Các yếu tố ô công nhân trực tiếp tham gia<br /> nuôi tại nhà máy Proconco và sản xuất và 100 nhân viên<br /> nhiễm này lơ lửng trong không<br /> khí, bám lên da, vào đường hô mô tả một số yếu tố ảnh hưởng hành chính.<br /> hấp gây ra các phản ứng viêm,<br /> xơ hoá dẫn đến các bệnh<br /> đường hô hấp ở người lao<br /> động như: viêm mũi họng (viêm<br /> mũi dị ứng, viêm họng cấp và<br /> mạn tính, viêm xoang,…), viêm<br /> phế quản cấp và mạn tính,<br /> viêm phổi, hen phế quản...<br /> Trong các năm qua, ở Việt<br /> Nam đã có một số nghiên cứu<br /> về tác hại của bụi hữu cơ đến<br /> sức khoẻ người lao động trong<br /> nông nghiệp như: ngành chăn<br /> nuôi gia súc gia cầm, ngành<br /> chế biến lương thực và một số<br /> lĩnh vực khác. Tuy nhiên, việc Ảnh minh họa: Nguồn Interrnet<br /> <br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2014 101<br /> K<br /> t qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 1.2.1. Thi<br /> t k<br /> nghiên cu: Nghiên cu mô t ct ngang có so sánh<br /> 1.2.2. K thut thu thp s liu<br /> - Phỏng vấn<br /> - Khám lâm sàng<br /> - Đo chức năng hô hấp<br /> - Đo đạc môi trường<br /> 1.3. Phương pháp xử lý số liệu<br /> Xử lý kết quả thu được bằng phương pháp thống kê theo chương trình SPSS 16.0<br /> <br /> II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 2.1. Kết quả đo môi trường lao động<br /> B ng 1: K<br /> t qu đo vi khí hu và nng đ bi ti H i Phòng<br /> <br /> Nhieät ñoä Ñoä aåm Toác ñoä gioù Buïi<br /> TT Vò trí ño<br /> (0C) (%) (m/s) (mg/m3)<br /> 1 Khu vöïc thaùp caùm caù 33,2 64,0 0,38-1,03 0,860<br /> 2 Khu vöïc ñoùng bao 32,9 60,6 0,19-0,85 1,790<br /> 3 Khu vöïc eùp vieân caùm caù 33,2 60,3 0,39-1,34 0,893<br /> 4 Khu vöïc naïp lieäu 31,4 61,5 0,32-0,98 3,283<br /> 5 Khu vöïc xöôûng baûo trì 29,7 59,5 0,19-2,72 0,653<br /> 6 Khu vöïc loàng bao 30,8 72,9 0,19-0,46 0,493<br /> 7 Khu vöïc loø hôi 31,3 52,9 0,39-1,63 0,883<br /> 8 Phoøng KCS 29,0 53,3 0,16-0,95 0,507<br /> (3733/2002/QÑ-BYT) >18 d80 0,5 6<br /> B ng 2: K<br /> t qu đo vi khí hu và nng đ bi ti Hà Ni<br /> <br /> Nhieät ñoä Ñoä aåm Toác ñoä gioù Buïi<br /> TT Vò trí ño<br /> (0C) (%) (m/s) (mg/m3)<br /> 1 Khu vöïc ñoå thuoác 30,3 75,1 0,11-0,31 2,307<br /> 2 Khu vöïc ñoùng bao 27,7 80,6 0,11-0,47 0,801<br /> 3 Khu vöïc loàng bao 27,4 82,3 0,15-1,39 0,535<br /> 4 Khu vöïc naïp lieäu 28,0 82,3 0,09-0,21 3,145<br /> 5 Khu vöïc xöôûng söûa chöõa 26,7 82,4 0,47-1,14 0,390<br /> 6 Khu vöïc loø hôi 26,3 83,3 0,27-1,52 0,414<br /> (3733/2002/QÑ-BYT) >18 d80 0,5 6<br /> <br /> <br /> 102 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2014<br /> K<br /> t qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B ng 3: K<br /> t qu đo vi khí hu và nng đ bi ti Hng Yên<br /> Nhieät ñoä Ñoä aåm Toác ñoä gioù Buïi<br /> TT Vò trí ño<br /> (0C) (%) (m/s) (mg/m3)<br /> 1 Khu vöïc ñoå thuoác 25,0 73,4 0,15-0,68 1,885<br /> 2 Khu vöïc ñoùng bao 23,8 78,3 0,07-0,31 1,074<br /> 3 Phoøng baûo trì 28,2 63,4 0,38-2,43 0,419<br /> 4 Khu vöïc naïp lieäu 24,3 78,1 0,07-0,45 2,780<br /> 5 Khu vöïc phoøng ñieàu khieån 24,9 72,8 0,13-0,98 0,487<br /> 6 Khu vöïc eùp vieân 28,5 63,8 0,38-2,43 1,435<br /> (3733/2002/QÑ-BYT) >18 d80 0,5 6<br /> Nhn xét:<br /> Kết quả đo các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) và nồng độ bụi tại cả 3 đơn vị sản<br /> xuất (bảng 1,2,3) ở hầu hết các vị trí làm việc đều đạt tiêu chuẩn phép theo Quyết định<br /> 3733/2002/QĐ-BYT.<br /> Tại cả 3 đơn vị, khu vực nạp liệu của bộ phận sản xuất có nồng độ bụi cao nhất (nhưng vẫn đạt tiêu<br /> chuẩn cho phép), sau đó đến khu vực đổ thuốc và khu vực đóng bao cũng thuộc bộ phận sản xuất.<br /> B ng 4: K<br /> t qu đo vi sinh vt ti 3 đn v c s<br /> (CFU/m3)<br /> <br /> Haûi Phoøng Höng Yeân Haø Noäi<br /> Vò trí ño VK Naám ¦ VSV VK Naám ¦ VSV VK Naám ¦ VSV<br /> HK moác HK moác HK moác<br /> Phoøng keá toaùn 30 105 135 - - - 120 270 390<br /> Phoøng KCS 120 1020 1140 70 310 380 90 320 410<br /> Phoøng TM 70 1480 1550 35 1090 1125 - - -<br /> Phoøng SX 120 1480 1600 220 1090 1110 140 760 900<br /> Kho NL 240 1240 1480 - - - 140 1440 1590<br /> Kho TP 260 1360 1620 - - - 160 1240 1400<br /> Kho bao bì 80 440 520 - - - 72 410 482<br /> Phoøng kho vaän - - - 130 420 550 - - -<br /> 3<br /> - Saïch khi chæ coù 98 – 196 CFU/m<br /> Theo Ginokova<br /> - Vöøa khi coù 392 – 490 CFU/m3<br /> (Nga):<br /> - Baån khi coù > 490 CFU/m3<br /> - Raát toát: ¦VSV < 392 CFU/m3 vaø naám moác = 0 CFU/m3<br /> Theo - Toát: ¦VSV töø 392 - 982 CFU/m3 vaø naám moác = 39 CFU/m3<br /> Romanovic - Vöøa: ¦VSV töø 982- 1375 CFU/m3 vaø naám moác =98 CFU/m3<br /> - Xaáu: ¦VSV > 1375 CFU/m3 vaø naám moác > 98 CFU/m3<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2014 103<br /> K<br /> t qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhn xét:<br /> - Theo tiêu chuẩn Ginokova về vi khuẩn: Chỉ có không khí phòng kế toán tại Hải Phòng thuộc loại<br /> không khí sạch; một số bộ phận: phòng KCS tại Hưng Yên và Hà Nội, phòng Kế toán tại Hà Nội,<br /> phòng Bao bì tại Hà Nội có không khí thuộc loại vừa; còn lại hầu hết các bộ phận ở 3 đơn vị đều<br /> thuộc loại không khí xấu.<br /> - Theo tiêu chuẩn Romanovic: Tất cả các bộ phận tại cả 3 đơn vị đều thuộc loại không khí xấu.<br /> Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy, không khí môi trường lao động ở cả 3 nhà máy sản xuất<br /> thức ăn chăn nuôi hầu hết có chất lượng không khí xấu, đặc biệt là ô nhiễm nấm mốc.<br /> 2.2. Tình hình sức khỏe và bệnh tật<br /> 2.2.1. Thc trng bnh, triu chng đng hô h p (B ng 5,6,7,8)<br /> <br /> B ng 5: T l mc bnh đng hô h p trên<br /> <br /> Nhoùm nghieân cöùu Nhoùm so saùnh<br /> P<br /> Beänh ñöôøng hoâ haáp treân n=200 % n=100 %<br /> Vieâm hoïng maïn tính 40 20.0 24 24.0 0.425<br /> Vieâm muõi dò öùng 68 34.0 17 17.0 0.002<br /> Vieâm hoïng caáp 2 1.0 11 11.0 0.000<br /> Vieâm muõi xoang khaùc 1 0.5 7 7.0 0.001<br /> B ng6: T l các triu chng đng hô h p trên<br /> Nhoùm nghieân cöùu Nhoùm so saùnh<br /> P<br /> Trieäu chöùng ñöôøng hoâ haáp treân n=200 % n=100 %<br /> Ngöùa muõi 82 41.0 27 27.0 0.017<br /> Ngaït muõi 87 43.5 29 29.0 0.015<br /> Haét hôi 116 58.0 40 40.0 0.003<br /> Chaûy muõi 51 25.5 19 19.0 0.210<br /> Khoù chòu ôû hoïng 44 22.0 33 33.0 0.040<br /> Haét hôi haøng traøng 68 34.0 18 18.0 0.004<br /> B ng 7: T l các triu chng đng hô h p di<br /> Nhoùm nghieân cöùu Nhoùm so saùnh<br /> P<br /> Trieäu chöùng ñöôøng hoâ haáp döôùi n=200 % n=100 %<br /> Ho nhieàu vaøo buoåi saùng * (T1) 57 28.5 12 12.0 0.001<br /> Ho treân 2 ñôït 1 naêm (T2) 53 26.5 9 9.0 0.000<br /> Ho keùo daøi t 2 naêm lieân tuïc (T3) 10 5.0 1 1.0 0.020<br /> Ho thöôøng xuyeân keøm theo khaïc ñôøm<br /> 38 19 7 7.0 0.006<br /> (T4)<br /> Khoù thôû (T5) 28 14 2 2.0 0.001<br /> Töùc ngöïc (T6) 32 16 2 2.0 0.000<br /> Thôû khoø kheø (T7) 34 17 3 3.0 0.001<br /> <br /> <br /> 104 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2014<br /> K<br /> t qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B ng 8: T l mc bnh ph<br /> qu n mn tính theo các giai đon<br /> <br /> Giai ñoaïn beänh VPQMT Nhoùm nghieân cöùu Nhoùm so saùnh<br /> P<br /> n=200 % n=100 %<br /> Giai ñoaïn I 3 1.5 1 1.0 -<br /> Giai ñoaïn II 25 12.5 5 5.0 -<br /> Giai ñoaïn III 10 5.0 1 1.0 -<br /> Toång 38 19.0 7 7.0 0.006<br /> Nhn xét: đoạn II. So với nhóm so sánh, nhóm nghiên cứu có tỷ lệ mắc viêm<br /> - Viêm mũi dị ứng có tỷ lệ phế quản mãn tính cao hơn đáng kể với P
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2