intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Lạng Sơn theo hướng phát triển bền vững - Nghiên cứu của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Chia sẻ: Huyền Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết trình bày một số vấn đề về du lịch sinh thái, phát triển du lịch sinh thái bền vững; tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái Lạng Sơn; một số định hướng phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Lạng Sơn theo hướng phát triển bền vững - Nghiên cứu của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

  1. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH LẠNG SƠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - NGHIÊN CỨU CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN Mai Thị Thu Hằng*, Triệu Thu Hường* ABSTRACT The article is based on theoretical issues about ecotourism and sustainable ecotourism development; identifying the potential and current status of ecotourism development in Lang Son province from aspects such as, an overview of the conditions of Lang Son province, potentials affecting ecotourism development, the current status of ecotourism development in Lang Son province. Since then, we give some orientations in developing ecotourism in Lang Son province towards sustainable development and affirm that: Lang Son has a lot of potentials to develop ecotourism but it needs an overall assessment of the natural and social conditions and it needs to be invested in for development and sustainability. Keywords: potential, development, ecotourism, Lang Son province, sustainable development Ngày nhận bài: 15/03/2021; Ngày phản biện: 20/03/2021; Ngày duyệt đăng: 08/04/2021 1. Đặt vấn đề Xuất phát từ những hiểu biết trên, trong phạm vi Từ những năm 90 của thế kỉ XX, du lịch sinh thái bài viết, chúng tôi tìm hiểu tiềm năng phát triển du (DLST) có bước phát triển mạnh mẽ - được đánh giá lịch sinh thái Lạng Sơn theo hướng phát triển bền là loại hình phát triển nhanh nhất trong ngành công vững để khẳng định: việc khai thác tốt loại hình nghiệp du lịch (tốc độ phát triển tăng khoảng 20% DLST cùng với các loại hình du lịch khác sẽ đem lại đến 34% mỗi năm). Từ những năm đầu của thế kỉ các giá trị to lớn cho hoạt động du lịch của tỉnh, vùng XX, đặc biệt từ năm 2020 lại đây, DLST có bước và của đất nước. phát triển nhanh nhất trong các hoạt động du lịch. 2. Nội dung nghiên cứu Với sự phát triển này, DLST đã đóng góp tích cực 2.1. Một số vấn đề về du lịch sinh thái, phát vào sự phát triển kinh tế địa phương, nhiều vùng và triển du lịch sinh thái bền vững nhiều quốc gia dân tộc. Lạng Sơn là tỉnh miền núi 2.1.1. Du lịch sinh thái phía Đông Bắc của Tổ quốc, có nhiều điều kiện tự Năm 1987, khái niệm về DLST lần đầu tiên được nhiên thuận lợi như có hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ, Ceballos-Lascurain phát biểu: “DLST là du lịch đến có rừng nguyên sinh, có hệ thống sông suối khá dày những khu vực tự nhiên ít bị thay đổi với những mục đặc; có đường biên giới giáp với Quảng Tây - Trung tiêu: nghiên cứu, trân trọng và thưởng ngoạn phong Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia cảnh và giới thực động vật hoang dã, cũng như và các cặp chợ biên giới; có các quốc lộ và tuyến những biểu thị văn hoá (cả quá khứ và hiện tại) được đường sắt liên vận quốc tế chạy qua; có nhiều thắng khám phá trong những khu vực này”. cảnh và di tích văn hoá, di tích lịch sử, như động Theo Tổ chức Du lịch thế giới, “DLST là việc đi Nhị Thanh, chùa Tam Thanh, núi Tô Thị,...Đặc biệt, lại có trách nhiệm tới các khu vực thiên nhiên mà Lạng Sơn là nơi có nhiều dân tộc cùng chung sống, bảo tồn được môi trường và cải thiện phúc lợi cho là sự hoà nhập của cộng đồng, những tập quán sinh người dân địa phương” [1, tr.8]. hoạt, những phong tục hội hè, những phiên chợ vùng Ở Việt Nam, tại Hội thảo quốc gia về “Xây dựng cao,…; những sắc màu trang phục truyền thống, chiến lược phát triển DLST ở Việt Nam” đã nhận những áng ca dao, cũng như những làn điệu dân ca, định: “DLST là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên hát then, hát sli, hát lượn .... đều say đắm lòng người. và văn hoá bản địa, gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền *Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn vững, với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 237 Kỳ 2- 3/2021 ● 131
  2. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG phương.” [5] trung bình 252 m so với mặt nước biển. Nơi thấp Qua tìm hiểu các khái niệm về DLST, chúng tôi nhất là 20 m ở phía nam huyện Hữu Lũng và nơi cao nhận thấy: do xuất phát từ những điểm tiếp cận khác nhất là  núi Mẫu Sơn  1541m. Mẫu Sơn cách  thành nhau nên việc đưa ra định nghĩa cũng khác nhau. Tuy phố Lạng Sơn 31 km về phía đông, được bao bọc bởi nhiên, dựa trên các khái niệm này, chúng tôi đề cập đến nhiều ngọn núi lớn nhỏ, thỉnh thoảng có tuyết rơi vào các đặc điểm của DLST: 1/ DLST gồm tất cả những mùa đông; Khí hậu của Lạng Sơn thể hiện rõ nét khí hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên mà ở đó mục hậu cận nhiệt đới ẩm  của miền Bắc Việt Nam; hệ đích chính của khách du lịch là tham quan tìm hiểu thống sông ngòi có: sông Kỳ Cùng dài 243 km thuộc về tự nhiên cũng như giá trị văn hoá truyền thống ở huyện Đình Lập; sông Bản Thín dài 52km chảy vào các vùng thiên nhiên đó; 2/ DLST phải bao gồm nước ta ở xã Tam Gia huyện Lộc Bình; nhập vào những hoạt động giáo dục và diễn giải về môi trường; sông Kỳ Cùng tại xã Khuất Xá huyện Lộc Bình; sông 3/ DLST thường được các tổ chức chuyên nghiệp và Bắc Giang dài 114 km nhập vào sông Kỳ Cùng tại doanh nghiệp có quy mô nhỏ ở nước sở tại tổ chức cho huyện tràng Định,… Lạng Sơn có đường biên giới các nhóm nhỏ du khách. Các công ty lữ hành nước giáp với Quảng Tây - Trung Quốc, có 2 cửa khẩu ngoài có quy mô khác nhau cũng có thể tổ chức, điều quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và các cặp chợ biên hành hoặc quảng cáo cho các nhóm du khách có số giới. Lạng Sơn còn có các quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B, lượng hạn chế; 4/ DLST hạn chế đến mức thấp nhất 279 và tuyến đường sắt liên vận quốc tế chạy qua; có các hoạt động đến môi trường tự nhiên và văn hoá – xã nhiều thắng cảnh và di tích văn hoá, di tích lịch sử, hội; 5/ DLST có sự hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn tự như động Nhị Thanh, chùa Tam Thanh, núi Tô Thị, nhiên. [5] Chùa Tiên, khu du lịch nghỉ mát Mẫu Sơn, hệ thống Các loại hình DLST gồm: các loại hình DLST tự các hang động ở Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia và nhiên (du lịch mạo hiểm, thám hiểm; du lịch tham Bắc Sơn,.. quan cảnh đẹp và nghiên cứu; du lịch môi trường) và Lạng Sơn là nơi có nhiều dân tộc cùng chung các loại hình DLST nhân văn. sống, là sự hoà nhập của cộng đồng, những tập quán 2.1.2. Phát triển DLST bền vững sinh hoạt, những phong tục hội hè, những phiên chợ Du lịch sinh thái bền vững (DLST BV) là việc vùng cao, những ngày hội Lồng thồng, những sắc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các màu trang phục truyền thống, những áng ca dao, nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản cũng như những làn điệu dân ca, hát then, hát sli, địa trong khi đó vẫn quan tâm đến việc bảo tổn, tôn hát lượn .... đều say đắm lòng người. Ngoài ra quê tạo các nguồn tài nguyên và phát triển du lịch trong hương Xứ Lạng còn có những nét văn hoá ẩm thực tương lai. DLST BV đưa ra các kế hoạch quản lý đặc sắc mang đậm những phong vị riêng như: phở các nguồn tài nguyên nhằm thoả mãn các nhu cầu về chua, vịt quay, khau nhục, xá xíu, thịt lạp, xôi ngũ kinh tế, xã hội và thẩm mĩ của con người, mặt khác sắc, bánh cuốn, khẩu Shi ... Cùng với các món ăn vẫn duy trì sự toàn vẹn về mặt xã hội, sự đa dạng về đó, các loại hoa quả tại vùng quê Xứ Lạng cũng đa sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ dạng phong phú như: mơ, lê Tràng Định, mận Bình thống hỗ trợ cho con người. Các bộ phận hợp Gia, quýt Bắc Sơn, hồng không hạt Bảo Lâm, na Chi thành DLST BV gồm: thân thiện với môi trường; gần Lăng, đào Mẫu Sơn... Sự phong phú, đa dạng và độc gũi về xã hội và văn hoá; nhân tố kinh tế. đáo của các sản phẩm ẩm thực của Lạng Sơn sẽ là ấn 2.2. Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tượng sâu sắc đối với du khách sau mỗi lần đến thăm, sinh thái Lạng Sơn tìm hiểu và thưởng thức. Lạng Sơn là mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, có bề Như vậy, Lạng Sơn là tỉnh có giàu tiềm năng về dày văn hóa, lịch sử, truyền thống với nhiều di tích, phát triển du lịch nói chung và DLST nói riêng. Đánh tín ngưỡng, tâm linh, danh lam thắng cảnh hữu tình, giá sự tăng trưởng của hoạt động du lịch ở Lạng Sơn, nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc; có nguồn tài tác giả bài viết “Phát triển du lịch tại Lạng Sơn: tăng nguyên du lịch phong phú. Đó là những tiềm năng to trải nghiệm để níu chân du khách” cho rằng: Du lịch lớn cho phát triển du lịch tại địa phương. Lạng Sơn đã có một năm 2018 thành công khi tổ chức Lạng Sơn là nơi có khá nhiều thuận lợi về điều kiện các sự kiện phát triển du lịch như: Tuần văn hóa du tự nhiên: vị trí 21°19’-22°27’B, 106°06’-107°21’Đ; lịch Lạng Sơn gắn với Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, đồi núi chiếm hơn 80% diện tích cả tỉnh. Dạng địa Lễ hội hoa hội Quýt Bắc Sơn, Lễ hội Na Chi Lăng… hình phổ biến ở Lạng Sơn là núi thấp và đồi, độ cao bên cạnh việc đẩy mạnh du lịch sinh thái cộng đồng 132 ● TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 237 Kỳ 2- 3/2021
  3. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG tại Hữu Lũng, Bắc Sơn. Kết quả, năm 2018 tổng số cộng đồng giữa hai huyện Bắc Sơn, Hữu Liên gắn khách du lịch đến Lạng Sơn đạt 2,8 triệu lượt, tăng kết với vùng phụ cận. 6,3% so với năm 2017, doanh thu đạt gần 1000 tỷ b) Phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật phục vụ DLST đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2019, lượng khách Phát triển giao thông vận tải phải hoàn thiện đồng du lịch tới Lạng Sơn cũng đạt trên 1.526.000 lượt, bộ, đảm bảo liên kết giữa các vùng và cả nước, đáp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, khách ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc quốc tế ước đạt 187.400 lượt, khách trong nước đạt phòng, an ninh trên địa bàn. Hệ thống đường giao 1.338.800 lượt. Tuy nhiên những con số này chưa thể thông khu du lịch ở Lạng Sơn cần phải xây dựng hiện hết tiềm năng của Lạng Sơn, du lịch Lạng Sơn hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối từ trung tâm có thể làm được nhiều hơn thế. [7] thành phố đến khu du lịch, đường trục trung tâm và Xuất phát từ những tìm hiểu về tiềm năng và hiện đường nội bộ khu du lịch đạt quy mô đường cấp IV trạng về phát triển DLST ở tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi - cấp V miền núi, đảm bảo giao thông đi lại thuận đưa ra một số định hướng nhằm phát triển du lịch tiện, an toàn. sinh thái theo hướng phát triển bền vững nhằm nâng c) Phát triển DLST gắn với bảo vệ môi trường cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân nói Trong quá trình khai thác DLST cần gắn với việc riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung. bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tính thống nhất, 2.3. Một số định hướng phát triển du lịch sinh không phá vỡ kết cấu tự nhiên vốn có của từng địa thái theo hướng phát triển bền vững phương khi khai thác du lịch. Tăng nguồn đầu tư cho 2.3.1. Quan điểm về phát triển DLST theo hướng công tác bảo tồn, bảo vệ rừng nhằm phát triển bền phát triển bền vững vững các tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ cho Việc xây dựng định hướng phát triển DLST theo phát triển du lịch sinh thái. hướng phát triển bền vững ở Lạng Sơn cũng cần tuân d) Phát triển nguồn nhân lực phục vụ DLST thủ và đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát Cần phải không ngừng nâng cao năng lực, trình triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch tổng thể độ chuyên môn của cán bộ nhân viên hoạt động trong phát triển du lịch vùng trung du miền núi Bắc bộ; quy ngành du lịch tại Lạng Sơn. Tiến hành điều tra phân hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến loại trình độ nghiệp vụ của toàn bộ các cán bộ nhân năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. viên và lao động hiện đang tham gia công tác trong Phát triển DLST ở tỉnh Lạng Sơn theo hướng bền ngành du lịch trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn. Kết vững, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên quả điều tra sẽ cho phép đưa ra một kế hoạch đào tạo nhiên và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; đồng cụ thể với các cấp trình độ chuyên môn khác nhau thời, kết hợp với công tác bảo tồn, phát huy các giá đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu trong hoạt trị văn hoá truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc, động du lịch. đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã e) Tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá hội. Cần phát hành những ấn phẩm có chất lượng về 2.3.2. Định hướng phát triển DLST theo hướng thông tin chi tiết hình ảnh du lịch sinh thái Lạng Sơn, bền vững ở Lạng Sơn giới thiệu hình ảnh về con người, sản phẩm du lịch a) Phát triển không gian DLST cho du khách. Quảng bá du lịch Lạng Sơn tại các thị Là vùng đất có vị trí đặc biệt, có nhiều danh lam trường lớn trong nước cũng như ở nước ngoài cần thắng cảnh nổi tiếng và nhiều đặc trưng văn hoá được thực hiện thường xuyên liên tục. riêng biệt để phát triển DLST Lạng Sơn. Thời gian 3. Kết luận qua, hướng phát triển du lịch DLST cộng đồng được DLST đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tỉnh chú trọng đầu tư: khởi đầu là Làng văn hóa du phát triển du lịch theo hướng bền vững ở miền núi, lịch cộng đồng Quỳnh Sơn với sự tham gia của 5 hộ bởi DLST phát triển dựa trên những giá trị tự nhiên, gia đình chính thức hoạt động từ năm 2012, trung văn hóa bản địa đặc sắc và độc đáo, có hoạt động bình hằng năm thu hút trên 7.000 lượt du khách. Với giáo dục và diễn giải về môi trường, góp phần cho mục tiêu nhân rộng loại hình du lịch sinh thái cộng nỗ lực bảo tồn, đồng thời góp phần hỗ trợ và khuyến đồng, hai xã Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn) và Hữu Liên khích cộng đồng địa phương tham gia. Lạng Sơn là (huyện Hữu Lũng) là địa điểm có nhiều điều kiện tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn thuận lợi hình thành khu du lịch sinh thái cộng đồng. phong phú, thuận lợi cho việc phát triển và xây dựng Đến nay đã xây dựng tour du lịch sinh thái và du lịch các sản phẩm du lịch có chất lượng. Tuy nhiên, hệ TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 237 Kỳ 2- 3/2021 ● 133
  4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và dịch vụ du 1. Phạm Trung Lương (chủ biên) (2002), Du lịch lịch chưa phát triển nên hoạt động du lịch mới chỉ sinh thái, những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát phát triển ở mức độ thấp và gặp nhiều khó khăn đề triển ở Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội. tài đã đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi cho 2. Trần Đức Thanh (1999), Nhập môn khoa học định hướng phát triển DLST. Đó là các giải pháp về du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. phân vùng không gian du lịch, nâng cấp cải thiện 3. Trần Văn Thông (2002), Tổng quan du lịch, chất lượng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và các NXB Giáo dục Hà Nội giải pháp về nâng cao trình độ chuyên môn của các 4. Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (1999), Địa lý du bên tham gia. lịch, NXB TP. HCM. 5. Tổng cục Du lịch Việt Nam (1999), Xây dựng Tài liệu tham khảo chiến lược phát triển Du lịch sinh thái ở Việt Nam, Hội thảo Quốc gia. 134 ● TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 237 Kỳ 2- 3/2021
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2