Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 diễn toán chất lượng nước trên dòng chính sông Đồng Nai làm cơ sở cho việc phân vùng tiếp nhận nước thải

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

4
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 diễn toán chất lượng nước trên dòng chính sông Đồng Nai làm cơ sở cho việc phân vùng tiếp nhận nước thải giới thiệu việc nghiên cứu ứng dụng mô hình toán MIKE11 đánh giá diễn biến chất lượng nước trên dòng chính sông Đồng Nai, trên cơ sở tính toán khả năng chịu tải của đoạn sông, nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải, phân tích diễn biến chất lượng nước để tính toán xác định phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 diễn toán chất lượng nước trên dòng chính sông Đồng Nai làm cơ sở cho việc phân vùng tiếp nhận nước thải

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018. ISBN: 978-604-82-2548-3 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 DIỄN TOÁN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG ĐỒNG NAI LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC PHÂN VÙNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI Vũ Hoài Thu, Ngô Thu Hằng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên Môi trường, email: vuhoaithu76@yahoo.com.sg 1. GIỚI THIỆU CHUNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Việc phân vùng tiếp nhận nước thải cho Các phương pháp đánh giá khả năng tiếp đoạn sông được dựa trên việc đánh giá khả nhận nước thải, sức chịu tải của sông bao năng chịu tải của đoạn sông. Việc phân đoạn gồm: Phương pháp đánh giá trực tiếp, sông để đánh giá khả năng tiếp nhận nước Phương pháp đánh giá gián tiếp và Phương thải, sức chịu tải của sông được thực hiện pháp đánh giá bằng mô hình toán. trên cơ sở các căn cứ: Vị trí nhập lưu, phân Phương pháp đánh giá bằng mô hình lưu trên sông; Chức năng nguồn nước, mục toán: Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, đích sử dụng nước của sông; vị trí các công sức chịu tải của sông được thực hiện trên cơ trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải; sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá vị trí công trình hồ chứa, công trình điều tiết theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước nước trên sông; Chiều dài xâm nhập mặn lớn mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất nhất ứng với độ mặn 4,0‰ đối với các đoạn lượng nguồn nước sông, lưu lượng và kết quả sông bị ảnh hưởng của thủy triều; Yêu cầu về phân tích của các nguồn nước thải xả vào bảo tồn, phát triển hệ sinh thái thủy sinh, giá đoạn sông và quá trình gia nhập dòng chảy, trị lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng có biến đổi của các chất gây ô nhiễm. Sơ đồ tiếp liên quan đến nguồn nước; Đối với các sông cận như sau: liên quốc gia, liên tỉnh, ngoài việc căn cứ quy định nêu trên, còn phải căn cứ vào đường biên giới quốc gia, địa giới hành chính cấp tỉnh. Dựa vào hiện trạng và quy hoạch phát triển KT-XH để biết được việc phân bố các loại hình nước thải đổ vào sông như nguồn thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hay đô thị. Bài báo này giới thiệu việc nghiên cứu ứng dụng mô hình toán MIKE11 đánh giá diễn biến chất lượng nước trên dòng chính sông Đồng Nai, trên cơ sở tính toán khả năng chịu tải của đoạn sông, nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào nguồn Hình 1. Sơ đồ phương pháp tiếp cận tiếp nhận nước thải, phân tích diễn biến chất lượng nước để tính toán xác định phân vùng Bài toán đặt ra cần giải quyết trong thực tế tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa là cần có những quy định cụ thể về phân bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. vùng các nguồn nước mặt trên sông để tiếp 578
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018. ISBN: 978-604-82-2548-3 nhận các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình quá trình tính toán. Vị trí nguồn thải, lưu Dương, Đồng Nai đoạn từ hồ Trị An đến ngã lượng và nồng độ các chất ô nhiễm để làm ba mũi Đèn Đỏ. Quy định này phải được áp điều kiện biên cho quá trình tính toán chất dụng đối với các cơ quan quản lý có liên lượng nước. Các số liệu quan trắc nồng độ quan đến tài nguyên và môi trường nước, các các chất ô nhiễm trong nước mặt để hiệu tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chỉnh và kiểm định mô hình chất lượng nước; xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước mặt các dữ liệu quan trắc còn đóng vai trò quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trọng trong hiệu chỉnh và tìm ra bộ thông số đoạn từ hồ Trị An đến ngã ba mũi Đèn Đỏ. chuẩn nhất của mô hình cho hệ thống sông Các nguồn nước thải: Là nguồn nước thải đang nghiên cứu. phát sinh từ quá trình hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các cơ sở y tế; các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; nước thải sinh hoạt; các hoạt động nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác. Nguồn tiếp nhận nước thải ở đây là sông Đồng Nai đoạn từ hồ Trị An đến ngã ba mũi Đèn Đỏ. Theo kết quả quan trắc năm cho thấy, chất lượng nước sông Đồng Nai, đoạn cách ngã ba sông Đồng Nai – Sông Bé khoảng 10km về Hình 2. Sơ đồ thủy lực tính toán diễn biến phía thượng nguồn đã bị ô nhiễm, nhất là với chất lượng nước thông số NH4 +-N, một vài thông số khác ô Nghiên cứu tập trung tính toán một số chỉ nhiễm chỉ mang tính thời điểm. Đoạn sông tiêu chất lượng nước cơ bản: DO, BOD5 , này bị ảnh hưởng bởi nước thải sinh chăn NH4 +, NO3 . Kết quả hiệu chỉnh của mô hình nuôi trên địa bàn. Trong đó với nồng độ SS chất lượng nước năm 2016 được so sánh giữa vào năm 2017 vượt quy chuẩn cho phép 1,3 số liệu tính toán và thực đo dọc theo sông lần và nồng độ COD vào năm 2018 vượt quy Đồng Nai khu vực nghiên cứu được so sánh chuẩn cho phép 1,4 lần. QCVN40:2011/BTNM và một số quy chuẩn Nhóm ô nhiễm vi sinh: nồng độ Coliform khác có liên quan. hầu hết ở các năm đều đạt quy chuẩn cho Dùng số liệu thực đo từ tháng 10/2017 để phép, riêng năm 2017 vượt quy chuẩn cho kiểm định mô hình. Kết quả tính toán sai số phép 2,1 lần. giữa thực đo và tính toán khoảng 5-10%. Ví Việc xả nước thải vào sông Đồng Nai khu dụ kết quả tính toán hiệu chỉnh kiểm định vực nghiên cứu được áp dụng chi tiết đối với chất lượng nước tại trạm Biên Hòa như sau: tiêu chuẩn cột A khi mục đích sử dụng nước là „nguồn nước sinh hoạt“, nguồn có thể cấp nước sinh hoạt hoặc nước có thể xử lý nước sinh hoạt một cách kinh tế. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sơ đồ thủy lực tính toán diễn biến chất lượng nước lưu vực sông Đồng Nai thể hiện trên hình 2. Dữ liệu về nồng độ các chất ô nhiễm tại Hình 3. Kết quả so sánh tính toán và thực thời điểm t=0 để làm điều kiện ban đầu cho đo thông số DO tại trạm Biên Hòa 579
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018. ISBN: 978-604-82-2548-3 Kết quả tính toán và thực đo có sự chệnh Bảng 1. Quy định phân vùng tiếp nhận lệch là do nguồn thải của lưu vực sông tác giả nước thải đoạn sông nghiên cứu ước tính nhanh tải lượng các chất ô nhiễm và Phân vùng chưa thống kê hết được các nguồn thải trên STT Tên đoạn sông suối tiếp nhận cột khu vực nghiên cứu, tuy nhiên giới hạn sai số 1 Sau hồ Trị An đến nhập A nằm trong phạm vi cho phép nên vẫn dùng để lưu sông Bé tính toán đánh giá diễn biến chất lượng nước, phục vụ phân vùng tiếp nhận nước thải của 2 Sau nhập lưu sông Bé A đến cầu Hóa An nguồn nước. Kết quả phân vùng tiếp nhận nước thải của 3 Cầu Hóa An đến nhập A nguồn thải như sau: lưu sông Buông Lưu lượng dòng chảy trung bình trên dòng 4 Nhập lưu sông Buông A chính sông Đồng Nai đoạn từ sau đập thủy đến ngã ba Mũi Đèn Đỏ điện Trị An đến huyện Long Thành với Lưu lượng nguồn nước thải F được tính Q=770m3 /s, các đoạn tiếp nhận nguồn nước theo lưu lượng thải thực tế lớn nhất mà các thải (cột A) như sau: Cơ sở phát sinh. Đoạn từ sau hồ Trị An đến nhập lưu sông Bé 4. KẾT LUẬN Đoạn từ sau nhập lưu sông Bé đến cầu Hóa An Việc phân vùng tiếp nhận nước thải của Đoạn từ cầu Hóa An đến nhập lưu sông nguồn nước mặt sẽ bảo vệ chất lượng nguồn Buông nước, góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng tài Đoạn từ nhập lưu sông Buông đến ngã ba nguyên nước bền vững, cần được tích hợp 5 Mũi Đèn Đỏ. tiêu chí: Quy hoạch phát triển KT-XH, hình Hệ số lưu lượng nguồn tiếp nhận nước thải thái sông, các vị trí nhạy cảm, dự báo mức độ (Kq ) = 0,9. Giá trị hệ số Kf ứng với lưu lượng ô nhiễm nước mặt, đánh giá khả năng tiếp nguồn nước thải được xác định như sau: nhận nước thải của sông. Với kết quả nghiên cứu có thế làm cơ sở để phân vùng môi Lưu lượng nguồn nước trường các nguồn nước mặt để tiếp nhận thải (F) Giá trị hệ số Ký hiệu nước thải trên dòng chính sông Đồng Nai Kf (Đơn vị tính: m3/24h) theo các mục đích sử dụng nguồn nước để F ≤ 50 1,2 Kf1 làm căn cứ cấp phép cho các hoạt động xả 50 < F ≤ 500 1,1 Kf2 thải trên lưu vực. 500 < F ≤ 5.000 1,0 Kf3 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO F > 5.000 0,9 Kf4 [1] Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ: Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kf ) được quy Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định phân vùng tiếp nhận nước thải. Cục định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quản lý Tài nguyên nước - 2017-2018. Quốc gia về môi trường do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Kết quả phân vùng tiếp nhận nước thải trên dòng chính sông Đồng Nai đoạn từ sau đập thủy điện Trị An đến huyện Long Thành như sau: 580
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2