Nghiên cứu và phát triễn vật liệu xây dựng

Chia sẻ: Ro Ong K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
95
lượt xem
4
download

Nghiên cứu và phát triễn vật liệu xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày về vấn đề thành lập Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam, tình hình phát sinh và sử dụng phế thải thạch cao tại Việt Nam, tiềm năng đồng xử lý chất thải đô thị trong lò nung xi măng tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu và phát triễn vật liệu xây dựng

>> Tin trong nûúác<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG >><br /> <br /> 1<br /> <br /> >> Tin trong nûúác<br /> <br /> 2<br /> <br /> >> NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG<br /> <br /> >> Tin trong nûúác<br /> <br /> TRONG SỐ NÀY<br /> <br /> SỐ 1<br /> 2016<br /> <br /> TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN<br /> 3<br /> 10<br /> <br /> Tin trong nước <br /> Tin thế giới <br /> <br /> VẤN ĐỀ HÔM NAY<br /> 13<br /> Tổng biên tập<br /> <br /> ThS. Nguyễn Văn Hoan - TT. Xi măng và Bê tông, Viện Vật<br /> liệu xây dựng<br /> <br /> PGS. TS. Lương Đức Long<br /> <br /> Phó Tổng biên tập<br /> TS. Mai Ngọc Tâm<br /> Hội đồng khoa học<br /> PGS. TSKH. Bạch Đình Thiên<br /> TS. Bùi Danh Đại<br /> TS. Tạ Ngọc Dũng<br /> PGS. TS. Lương Đức Long<br /> TS. Mai Ngọc Tâm<br /> ThS. Nguyễn Văn Huynh<br /> TS. Lưu Thị Hồng<br /> TS. Vũ Văn Dũng<br /> TS. Trịnh Minh Đạt<br /> TS. Tạ Minh Hoàng<br /> ThS. Hoàng Văn Thịnh<br /> ThS. Nguyễn Văn Đoàn<br /> ThS. Nguyễn Minh Quỳnh<br /> ThS. Trần Thị Thu Hà<br /> ThS. Phùng Trọng Quyền<br /> ThS. Nguyễn Thị Tâm<br /> ThS. Nguyễn Thị Hải Yến<br /> KS. Nguyễn Tiến Đỉnh<br /> KS. Nguyễn Đình Lợi<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> 19<br /> <br /> Thiết kế và chế bản<br /> Nhà xuất bản Xây Dựng<br /> <br /> Nâng cao chất lượng xi măng giếng khoan bằng cách<br /> sử dụng đồng thời hydroxit sắt mịn và thạch cao<br /> TS. Lưu Thị Hồng - Viện Vật liệu xây dựng<br /> <br /> 32<br /> <br /> Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng bê<br /> tông bọt sử dụng trong các công trình xây dựng (phần 3)<br /> TS. Vũ Hải Nam - TT. Xi măng và Bê tông, Viện Vật liệu<br /> xây dựng<br /> <br /> 37<br /> <br /> Tiềm năng đồng xử lý chất thải đô thị trong lò nung xi<br /> măng tại Việt Nam<br /> KS. Lê Cao Chiến - TT. Thiết bị, Môi trường và An toàn lao<br /> động, Viện Vật liệu xây dựng<br /> <br /> TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG<br /> 46<br /> <br /> Giới thiệu soát xét TCVN 7745:2007 - Gạch gốm ốp lát<br /> ép bán khô - yêu cầu kỹ thuật<br /> KS. Đặng Thị Minh Hoa - TT. Gốm sứ và Thủy tinh, Viện Vật<br /> liệu xây dựng<br /> <br /> VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> Biên tập<br /> ThS. Phùng Trọng Quyền<br /> <br /> Tình hình phát sinh và sử dụng phế thải thạch cao tại<br /> Việt Nam<br /> <br /> 48<br /> <br /> Tính cơ học và cường độ liên kết của bê tông làm từ<br /> gáo dừa<br /> Nguyễn Hà Phương - Viện Vật liệu xây dựng<br /> (Tổng hợp từ Construction and Building Materials)<br /> <br /> Tòa soạn và trị sự<br /> 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội<br /> Tel: 04 3 8582217<br /> Fax: 04 3 8581112<br /> E-mail: vienvlxd@vibm.vn<br /> Website: http://www.vibm.vn<br /> Giấy phép xuất bản: Số 175/ GP - BTTTT<br /> ngày 16 tháng 2 năm 2011<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG >><br /> <br /> 1<br /> <br /> >> Tin trong nûúác<br /> <br /> CONTENTS<br /> <br /> Vol. 1<br /> 2016<br /> <br /> NEWS AND EVENTS<br /> 3<br /> 10<br /> <br /> Vietnam News <br /> World News <br /> <br /> TODAY ISSUES<br /> 13<br /> <br /> MSc. Nguyen Van Hoan - Center for Cement and Concrete,<br /> Vietnam Institute for Building Materials<br /> <br /> Editor-in-Chief<br /> Assoc.Prof. PhD. Luong Duc Long<br /> <br /> Deputy Editor-in-Chief<br /> PhD. Mai Ngoc Tam<br /> <br /> SCIENTIFIC RESEARCH<br /> 19<br /> <br /> Science Council<br /> Assoc. Prof.PhD. Bach Dinh Thien<br /> PhD. Bui Danh Dai<br /> PhD. Ta Ngoc Dung<br /> Assoc. Prof. PhD. Luong Duc Long<br /> PhD. Mai Ngoc Tam<br /> MEng. Nguyen Van Huynh<br /> PhD. Luu Thi Hong<br /> PhD. Trinh Minh Dat<br /> PhD. Vu Van Dung<br /> PhD. Ta Minh Hoang<br /> MSc. Hoang Van Thinh<br /> MEng. Nguyen Van Doan<br /> MEng. Nguyen Minh Quynh<br /> MSc. Tran Thi Thu Ha<br /> MEng. Phung Trong Quyen<br /> MEng. Nguyen Thi Tam<br /> MSc. Nguyen Thi Hai Yen<br /> Eng. Nguyen Tien Dinh<br /> <br /> MEng. Phung Trong Quyen<br /> <br /> Designed and Published by:<br /> <br /> Improving the quality of oil-well cement using simultaneously fine ferric hydroxide and gypsum<br /> PhD. Luu Thi Hong - Vice General Director of Vietnam Institute for Building Materials<br /> <br /> 32<br /> <br /> Research on enhancement methods for foamed concrete (Part 3)<br /> PhD. Vu Hai Nam - Center for Cement and Concrete, Vietnam Institute for Building Materials<br /> <br /> 37<br /> <br /> The potential of co-processing municipal solid waste msw in clinker kilns to cement production in Vietnam<br /> Eng. Le Cao Chien - Center for Equipment , Environment<br /> and Labor Safety, Vietnam Institute for Building Materials<br /> <br /> STANDARDS AND QUALITY<br /> 46<br /> <br /> Introduction of the standard TCVN 6533:1999 “7445:2007 - Dry pressed ceramic tiles - Specification”<br /> Eng. Dang Thi Minh Hoa - Center for Glass and Ceramics,<br /> Vietnam Institute for Building Materials<br /> <br /> Eng. Nguyen Dinh Loi<br /> <br /> Editor<br /> <br /> Waste gypsum in Vietnam: Status of emission and use<br /> <br /> GLOBAL BUILDING MATERIALS<br /> 48<br /> <br /> Mechanical and bond properties of coconut shell concrete<br /> Nguyen Ha Phuong - Vietnam Institute for Building Materials<br /> (Reviewed from Construction and Building Materials)<br /> <br /> Construction Publishing House<br /> <br /> Address<br /> <br /> 2<br /> <br /> 235 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi<br /> Tel: +844 38582217<br /> Fax: +844 38581112<br /> Email: vienvlxd@vibm.vn<br /> Website: http://www.vibm.vn<br /> License No. 175/ GP - BTTTT 16.2.2011<br /> <br /> >> NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG<br /> <br /> >> TIN TÛÁC & SÛÅ KIÏåN - Tin trong nûúác<br /> >><br /> <br /> THÀNH LậP PHÂN VIệN<br /> VậT LIệU XÂY DựNG MIềN NAM<br /> Ngày 22 tháng 03 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 242/QĐ-BXD về việc thành lập<br /> Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng.<br /> Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) - Bộ Xây dựng là cơ<br /> quan nghiên cứu khoa học công nghệ, phục vụ quản<br /> lý nhà nước và phát triển ngành VLXD của Việt Nam.<br /> Trong nhiều năm qua Viện đã chú trọng việc thực hiện<br /> chức năng, nhiệm vụ của mình tại khu vực các tỉnh phía<br /> Nam đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các<br /> tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.<br /> Từ năm 2003 Viện đã thành lập Trung tâm VLXD<br /> miền Nam là đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ<br /> của Viện ở các tỉnh phía Nam. Qua hơn 12 năm hoạt<br /> động Trung tâm VLXD miền Nam đã trở thành một tổ<br /> chức nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa bàn<br /> thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) với các hoạt động<br /> nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới, tái chế phế<br /> thải làm VLXD và tham gia nhiều công tác quản lý Nhà<br /> nước về chất lượng VLXD, tham gia các công tác qui<br /> hoạch phát triển VLXD cho các tỉnh phía Nam.<br /> Thực hiện chiến lược phát triển Viện đã đề ra từ<br /> năm 2010 Viện đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu vật<br /> liệu mới thuộc Viện VLXD tại khu Công nghệ cao, TP.<br /> HCM. Năm 2011, Viện đã trình Bộ Xây dựng dự án đầu<br /> tư Trung tâm nghiên cứu Vật liệu mới để đầu tư thêm<br /> cơ sở vật chất, thiết bị máy móc nghiên cứu cho Viện<br /> tại Khu Công nghệ cao TP. HCM (SHTP) với trị giá 30 tỷ<br /> đồng. Khu Công nghệ cao TP. HCM (SHTP) đã cấp khu<br /> đất 3700m2 để thực hiện dự án. Qua hơn 2 năm thực<br /> hiện đầu tư, cuối năm 2013 dự án Trung tâm Nghiên<br /> cứu vật liệu mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.<br /> Theo “Chiến lược phát triển Viện Vật liệu xây dựng<br /> đến năm 2020” đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, thì<br /> Trung tâm VLXD miền Nam sẽ phát triển thành Phân<br /> Viện VLXD miền Nam, với quy mô lớn hơn và chức<br /> năng nhiệm vụ rộng hơn, trong đó tập trung vào các<br /> nhiệm vụ hoạt động KHCN phục vụ công tác quản lý<br /> nhà nước đối với ngành xây dựng và VLXD như:<br /> - Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD thuộc địa bàn<br /> các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên;<br /> - Điều tra đánh giá và đề xuất các giải pháp trong<br /> quản lí Nhà nước nhằm phát triển bền vững công<br /> nghiệp VLXD trong khu vực;<br /> - Biên soạn mới và soát xét sủa đổi bổ sung các tiêu<br /> chuẩn về VLXD;<br /> <br /> - Tập huấn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới<br /> trong lĩnh vực VLXD, đào tạo cán bộ kỹ thuật kiểm định<br /> chất lượng VLXD;<br /> - Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ<br /> VLXD và các loại vật liệu mới theo định hướng chiến<br /> lược phát triển vật liệu của ngành xây dựng, phù hợp<br /> với khí hậu, các điều kiện đặc thù của vùng đồng bằng<br /> Sông Cửu Long;<br /> - Thực hiện kiểm định chất lượng VLXD và công<br /> trình xây dựng ở các tỉnh phía Nam;<br /> - Tư vấn, chuyển giao công nghệ mới và cung cấp<br /> thông tin KHCN. Tuy nhiên với việc thực hiện hoạt động<br /> theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự trang trải<br /> đối với các đơn vị Khoa học công nghệ thì 2 đơn vị này<br /> phải được sắp xếp và nâng cấp lên thành một tổ chức<br /> là Phân viện VLXD miền Nam để Viện có thể điều hành<br /> một cách thống nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ của<br /> mình tốt hơn nữa.<br /> Việc thành lập Phân viện VLXD miền Nam đã được<br /> Đảng ủy, Lãnh đạo Viện quan tâm đưa vào nghị quyết<br /> và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy<br /> và của Viện từ năm 2015. Viện đã trình Bộ Xây dựng<br /> xin chủ trương thành lập và đã được Bộ trưởng Bộ Xây<br /> dựng ra quyết định số 242/QĐ-BXD ngày 22/03/2016<br /> về việc thành lập Phân viện VLXD miền Nam trên cơ sở<br /> nâng cấp, tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu Vật liệu mới<br /> và Trung tâm VLXD miền Nam.<br /> Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu sự trưởng thành<br /> của Viện VLXD tại địa bàn TP. HCM và các tỉnh phía Nam./.<br /> >> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG >><br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản