Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản_ HTML

Chia sẻ: Thanh Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
655
lượt xem
225
download

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản_ HTML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Web ( World Wide Web): Mạng toàn cầu, sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản ( HTML: Highper Text Markup Language) để mô tả. Có 2 loại trang web: tĩnh và động. Thông tin được khai báo bằng cách dùng các thẻ theo một quy luật khai. Người dùng sử dụng các trình duyệt để đọc các thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản_ HTML

Đồng bộ tài khoản