Ngữ pháp Câu Điều Kiện Conditionals AND IF sentences

Chia sẻ: Nguyen Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
279
lượt xem
108
download

Ngữ pháp Câu Điều Kiện Conditionals AND IF sentences

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Cấu trúc chung của câu điều kiện gồm 2 phần (IF clause - Main clause) I.Câu điều kiện dạng I (Câu điều kiện có thực ở hiện tại hoặc tương lai ) If + S + V ( s , es ) , S + will / shall / can / may / + V Eg1: If I have enough money , I will buy a new car. Eg2: If she doesn't study hard , she will fail the exam. Eg3: The plane may be deverted if the fog gets thicker. Eg4: If you want to...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngữ pháp Câu Điều Kiện Conditionals AND IF sentences

Đồng bộ tài khoản