Nguy cơ rình rập trong mạch máu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
4
download

Nguy cơ rình rập trong mạch máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngồi trong những chuyến bay đường dài không chỉ gây ra sự kém thoải ái mà còn có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí tính mạch, đặc biệt là khi bạn mua vé loại tiết kiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguy cơ rình rập trong mạch máu

  1. Nguy cơ rình r p trong m ch máu Ng i trong nh ng chuy n bay ư ng dài không ch gây ra s kém tho i ái mà còn có th nh hư ng l n t i s c kh e, th m chí tính m ch, c bi t là khi b n mua vé lo i ti t ki m. Ch ng máu ông trong tĩnh m ch sâu xu t hi n ngư i ng i máy bay nhi u hay ph i tr qua ca ph u thu t mà ph i n m lâu m t ch .
  2. Nhìn chung, b n có 1/1.000 cơ h i m c ch ng huy t kh i tĩnh m ch sâu (máu ông trong tĩnh m ch sâu - DVT) – m t b nh mà các c c máu ông s ngăn c n dòng ch y c a máu và hình thành do ng i hay n m lâu. Nguy cơ b h i ch ng DVT s gia tăng n u b n thư ng xuyên ph i i máy bay hay tr i qua các ca ph u thu t mà ph i n m lâu m t ch . Th c t , ngư i ta tin r ng c 10 ngư i ph i ph u thu t thì có 6 ngư i b máu vón c c n u không ư c i u tr . DVT có th e d a s s ng n u gây t c m ch ph i (t c là có 1 c c máu ông i chu du vào các m ch máu tim n ph i). Trong m t s năm g n ây, ý th c v căn b nh này ã giúp vi c ngăn ng a và ch n oán s m phát tri n.
  3. V y nh ng ai có nguy cơ b máu vón c c? ó là nh ng nhóm sau: - Thư ng xuyên ph i i nh ng chuy n bay dài - Nh ng ngư i ph i ph u thu t hông và ug i - Nh ng b nh nhân không th di chuy n trong m t th i gian dài - Nh ng ngư i có gene b nh ông máu - Ph n có nguy cơ m c DVT cao hơn nam gi i - Nh ng ngư i dùng viên thu c tránh thai k t h p - Thai ph , nh ng ngư i hút thu c, béo phì
Đồng bộ tài khoản