intTypePromotion=1

Nhà lãnh đạo tài năng và bí quyết thành công

Chia sẻ: Lê Tiến Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
321
lượt xem
162
download

Nhà lãnh đạo tài năng và bí quyết thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng không chỉ dành riêng cho các nhà doanh nghiệp thời nay mà cả các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, xã hội, giáo dục... cho đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Hãy đọc Tài liệu để cùng áp dụng và chia sẻ những bí quyết và nguyên tắc vàng trong Tài liệu này để tạo ra nguồn cảm hứng, sự sáng tạo và đồng tâm hiệp lực trong đội ngũ nhân viên để đưa con tàu doanh nghiệp, tổ chức của bạn vững vàng qua mọi phong ba bão táp trên những vùng biển lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà lãnh đạo tài năng và bí quyết thành công

 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 2. THE LEADERSHIP PILL: The Missing Ingredient in Motivating People Today By Ken Blanchard and Marc Muchnick Copyright © 2003 by The Blanchard Family Partnership and People First Group Holdings LLC. All rights reserved. Vietnamese Language Translation copyright © 2008 by First News - Tri Viet. Published by arrangement with the original publisher, Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc. THE LEADERSHIP PILL - BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Free Press, Hoa Kyâ. Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ Free Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne. CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS 11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn
 3. Biên dịch: H ỒNG DŨNG – T HẾ L ÂM First News NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH
 4. L GIỚI T ỜI HIỆU B ên cạnh các hoạt động tạo ra những bước phát triển nhảy vọt trong nền kinh tế - thương mại toàn cầu, giới doanh nghiệp ngày nay đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải mà yếu tố con người luôn là tâm điểm của mọi biến động. Nguồn nhân lực tuy dồi dào hơn bao giờ hết nhưng lại trở thành bài toán khó vì sự phát triển đa dạng và phức tạp. Nhiều nhà quản lý đã đưa ra những quy chế riêng để quản lý nhân viên nhưng vẫn không đạt hiệu quả cao. Sự mâu thuẫn luôn tồn tại từ trạng thái căng thẳng đến gay gắt: nhân viên mong được làm việc dưới quyền của người lãnh đạo tài năng và hiểu được họ hơn, các nhà lãnh đạo thì muốn nhân viên 5
 5. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG phải phát huy hết năng lực cho công việc. Kết quả là cả hai bên đều không thỏa mãn về nhau và sợi dây liên kết giữa người quản lý và nhân viên, hay thậm chí giữa nhân viên với nhân viên bắt đầu rạn nứt. Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm kiếm một nhà quản lý có phong cách lãnh đạo hoàn toàn mới mẻ để kết nối lại sợi dây ấy. Có một nhà quản lý như thế cho từng doanh nghiệp là điều không đơn giản, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này bằng cách thay đổi tư duy lãnh đạo theo hướng tích cực và áp dụng các nguyên tắc vàng trong quản lý để đạt hiệu quả cao hơn. “Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng” là một câu chuyện thú vị, một bài học về hình mẫu người lãnh đạo trong thời đại mới, với tư duy mới. Chỉ cần một kiến thức nền tảng vững chắc và biết cách áp dụng những nguyên tắc vàng thì bạn sẽ thành công mà không phải trông chờ vào sự may mắn. Chính bạn mới là người tạo ra sự may mắn và đem lại điều kỳ diệu cho tổ chức của bạn: giải phóng mọi trở lực để phát huy cao nhất khả năng làm việc hiệu quả, khuyến khích tư duy đột phá và tinh thần không chùn bước trước khó khăn trong đội ngũ nhân 6
 6. T H E L E A D E R S H I P P I L L viên của bạn bằng những bí quyết lãnh đạo hiệu quả được Tiến sĩ Ken Blanchard, một bậc thầy về nghệ thuật quản trị doanh nghiệp, và Marc Muchnick chia sẻ qua cuốn sách nhỏ nhưng chứa đựng những sức mạnh lớn này. Quyển sách không chỉ dành riêng cho các nhà doanh nghiệp thời nay mà cả các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, xã hội, giáo dục… cho đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Hãy đọc, áp dụng và chia sẻ những bí quyết và các nguyên tắc vàng trong quyển sách này để tạo ra nguồn cảm hứng, sự sáng tạo và đồng tâm hiệp lực trong đội ngũ nhân viên để đưa con tàu doanh nghiệp, tổ chức của bạn vững vàng vượt qua mọi phong ba bão táp trên những vùng biển lớn… - First News 7
 7. MỘT K M PHÁGÂ HÁ Y CHẤN ĐỘNG M ột ngày chủ nhật nắng đẹp, tại Leadership Pill Industries (LPI) - một tập đoàn dược phẩm lớn của Hoa Kỳ - đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành nhà máy đầu tiên với thông báo: “Chúng tôi có thể nén tất cả những phẩm chất cần thiết của một nhà lãnh đạo tài năng vào một viên thuốc duy nhất!”. Thông tin này ngay lập tức được đưa lên trang bìa của các báo, tạp chí và nhanh chóng trở thành một tin nóng. Sau nhiều năm ròng rã nghiên cứu với những thử nghiệm táo bạo, LPI đã có được phần thưởng xứng đáng. Họ đặt tên cho sản phẩm đột phá của mình là Viên thuốc lãnh đạo - The Leadership Pill và lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên khắp thế giới. 9
 8. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Viên thuốc lãnh đạo được các tờ báo xem là một phát minh vô cùng quan trọng, gây sửng sốt và thu hút sự quan tâm của hầu khắp mọi người. Sau khi xem xét, phân tích tỉ mỉ những thiếu sót của rất nhiều nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực, từ kinh doanh, chính trị đến hoạt động của các tổ chức khác, LPI đã đúc kết được công thức cơ bản để tinh chế ra loại thuốc lãnh đạo. Các phương tiện truyền thông đang háo hức mong những thông tin mới mẻ, chi tiết hơn được tiết lộ từ nhà sản xuất. - Qua quá trình nghiên cứu không mệt mỏi, chúng tôi đã có trong tay công thức cụ thể để điều chế ra loại thuốc thần diệu này. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để tung Viên thuốc lãnh đạo ra thị trường. - Người phát ngôn của LPI cho biết. Trong nỗ lực ráo riết xác định từng phân khúc khách hàng cụ thể cho dòng sản phẩm mới, LPI đã thuê một tổ chức độc lập khảo sát trên nhiều nhóm người lao động để khám phá thêm những vấn đề quan trọng mà họ quan tâm. Một câu hỏi đặc biệt nổi trội đã nhận được nhiều phản hồi nhất từ đa số các đối tượng khảo sát là: “Trong số tất cả những nhà lãnh đạo bạn đã 10
 9. T H E L E A D E R S H I P P I L L gặp và làm việc, bạn cho rằng trong đó có bao nhiêu người thật sự là những nhà lãnh đạo vĩ đại?”. Sau khi tiến hành phân tích kỹ lưỡng kết quả thu được, LPI khẳng định với các phương tiện truyền thông: - Kết quả của cuộc khảo sát rất ấn tượng. Chúng tôi nhận thấy rằng, hầu hết những người lao động cũng như các nhà quản lý cấp cao và chủ tịch của các tập đoàn kinh tế đều rất lo lắng về khả năng yếu kém của những vị trí lãnh đạo, đặc biệt là các nhà quản lý cấp trung. Chỉ có một số rất ít các nhà lãnh đạo được đánh giá là thực sự tài năng. Kết quả điều tra của họ càng được củng cố thêm khi một nhóm các nhà tâm lý học cũng đưa ra báo cáo nghiên cứu cho thấy: “Trong mọi lĩnh vực quản lý, kể cả trong thương mại, điều hành chính phủ hay các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức đều đang rơi vào một cuộc khủng hoảng triền miên về năng lực lãnh đạo. Từ đó đã nảy sinh một vấn đề đáng lo ngại hơn là sự căng thẳng tăng cao trong nhân viên, trong khi thái độ làm việc của họ ngày càng giảm sút. 11
 10. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có một sự thay đổi tích cực hơn trong tương lai.” Do đó, sự hứa hẹn ra đời của Viên thuốc lãnh đạo đã tạo nên một làn sóng đón chờ hết sức mạnh mẽ. Giới lãnh đạo của các công ty không giấu nổi sự phấn khích. Trong các nhà máy, phân xưởng, đâu đâu người ta cũng bàn luận sôi nổi. Thật là một phát kiến diệu kỳ - khả năng lãnh đạo chỉ nén gọn trong một viên thuốc! Tuy nhiên, một số người còn nghi ngờ về công dụng thật sự của loại thuốc này và họ đặt ra câu hỏi: “Liệu Viên Thuốc Lãnh Đạo có xóa bỏ hết những nhà quản lý có đầu óc thiển cận và những nhà quản trị độc đoán? Liệu chúng ta có thể hy vọng những nhà lãnh đạo thực sự làm được những gì họ tuyên bố hay không?”. Họ lý luận rằng không thể có một giải pháp quá đơn giản và nhanh chóng như vậy được. Trong khi sự ủng hộ và kỳ vọng Viên thuốc lãnh đạo không ngừng tăng lên, một nhân vật xuất chúng, được mọi người - đặc biệt là giới kinh doanh - hết sức kính trọng với tên gọi “Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả” bất ngờ xuất hiện. Trong một buổi phỏng vấn, ông đã có một phát biểu gây 12
 11. T H E L E A D E R S H I P P I L L sự chú ý đến sửng sốt trong dư luận: - Nếu không uống đúng liều, Viên thuốc lãnh đạo sẽ mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích. 13
 12. CUỘC HỌP BÁO S au bài trả lời phỏng vấn của Nhà L ãnh Đạo Hiệu Quả, giám đốc PR của LPI lập tức cho triệu tập ngay một cuộc họp báo để thu hút trở lại sự quan tâm của công luận cũng như giải tỏa bớt những nghi ngờ của công chúng về Viên thuốc lãnh đạo. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia và cả Internet. Nó được xem là một bước đi quan trọng trong việc củng cố lòng tin của công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh của LPI trước khi quyết định tung sản phẩm ra thị trường. Hàng loạt câu hỏi và những lời bình luận được đưa ra từ đông đảo cử tọa gồm những chuyên gia, những nhà quản lý danh tiếng và thậm chí có cả những thành viên các tổ chức đã hoặc đang trên đà suy thoái. 15
 13. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG M ột phân tích viên của International Leadership Consortium thẳng thắn đặt câu hỏi: - Liệu ông có bảo đảm rằng Viên thuốc lãnh đạo thật sự mang lại hiệu quả? Giám đốc PR của LPI mỉm cười: - Chúng tôi tin vào hiệu quả của nó trong những lần thử nghiệm và do đó chúng tôi sẵn sàng hoàn lại tiền nếu người sử dụng không hài lòng. Đến lượt Giám đốc điều hành của Workplace Affairs Bureau lên tiếng: - Thật ra thì Viên thuốc lãnh đạo chứa những gì? - Những gì chúng tôi có thể trả lời với ông và với những người quan tâm ngay bây giờ là Viên thuốc lãnh đạo chứa tất cả tinh hoa đúc kết từ những bài học của các nhà lãnh đạo thành công nhất trong lịch sử như Patton, Napoleon và Attila the Hun(* ). Đó là một hỗn hợp cực kỳ thần diệu. Steve Cheney từ Association of Managers (*) Pa tton (1885 -1945): Thống tướng chỉ huy Lục quâ n Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ 2. Na poleon (1769 – 1821): Vị tướng lừng da nh và là Hoà ng đế nước Phá p. Attila the Hun (406 – 453): Đại đế thiện chiến của đế quốc Hung Nô. 16
 14. T H E L E A D E R S H I P P I L L chất vấn: - Liều dùng đối với từng nhà quản lý có giống nhau không? Có ảnh hưởng phụ nào tác động đến sức khỏe không? Viên thuốc lãnh đạo đã được FDA (* ) chứng nhận an toàn cho sức khỏe chưa? Giám đốc PR trả lời một cách chắc chắn: - Đương nhiên Viên thuốc lãnh đạo tuyệt đối an toàn. Nó sẽ được bán rộng rãi thông qua hệ thống máy bán hàng tự động hoặc bán trực tiếp từ website leadership-pill.com của LPI. Bằng một cử chỉ rất tự nhiên, Giám đốc PR ra hiệu tạm ngưng tất cả câu hỏi và đặt lên bàn một lọ nhỏ. - Xin máy quay vui lòng quay cận cảnh mặt sau của lọ thuốc này để khán giả của chúng ta có thể thấy hướng dẫn về liều dùng. Đối với quý vị có mặt ở đây, vui lòng xem trên màn hình bên tay trái tôi. Cuối cùng, biên tập viên của tờ Daily Voice (*) FDA (Food a nd Drug Administra tion): Cơ qua n Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ. 17
 15. 18
 16. T H E L E A D E R S H I P P I L L nêu ra nghi vấn lớn nhất của mọi người: - Viên thuốc này hoạt động ra sao? Điều gì sẽ xảy ra sau khi sử dụng Viên thuốc lãnh đạo? - Viên thuốc lãnh đạo sẽ tăng cường khả năng lãnh đạo của bạn. Khi sử dụng Viên thuốc lãnh đạo, bạn trở nên tập trung vào công việc và sẽ có những hành động tích cực hơn. Khả năng điều hành công việc và nhân viên cũng đạt hiệu quả đến mức cao nhất. Điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh và cũng là vấn đề mà mọi người đang muốn biết, đó là Viên thuốc lãnh đạo có tác dụng tức thì, ngay lập tức đem lại cho bạn vai trò lãnh đạo. - Giám đốc PR của LPI hào hứng trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời, người biên tập viên chỉ còn biết thốt lên: - Thật đáng kinh ngạc! - Đúng vậy! - Giám đốc PR khẳng định. - Tuy nhiên, đó không phải là một phép màu như trong truyện cổ tích. Nói một cách khoa học là Viên thuốc lãnh đạo kích hoạt trung tâm lãnh đạo trong não của bạn bằng cách kích thích những thành phần hóa học tự nhiên trong đó. Chúng ta hãy hình dung vấn đề như thế này: bạn 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2