Nhân một trường hợp Pemphigus IgA và vẩy nến thông thường

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Nhân một trường hợp Pemphigus IgA và vẩy nến thông thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết trình bày về bệnh bóng nước xảy ra trên bệnh nhân vẩy nến, bóng nước dạng pemphigus và báo cáo ở Việt Nam với bệnh pemphigus IgA xảy ra trên bệnh nhân vẩy nến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với một số đặc điểm tương đồng, sự liên quan với các bệnh tự miễn khác cùng với những thay đổi về miễn dịch và cơ chế sinh bệnh học, việc xảy ra đồng thời hai bệnh vẩy nến và pemphigus là điều có thể xảy ra.  

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhân một trường hợp Pemphigus IgA và vẩy nến thông thường

Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014<br /> <br /> NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP PEMPHIGUS IGA  <br /> VÀ VẨY NẾN THÔNG THƯỜNG <br /> Hoàng Văn Minh*, Hà Văn Phước**, Trần Thế Viện* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Bệnh bóng nước xảy ra trên bệnh nhân vẩy nến lần đầu tiên được mô tả vào năm 1929 và từ đó đến nay <br /> càng  có  thêm  những  ca  lâm  sàng  mới  được  báo  cáo.  Trong  đó  phần  lớn  các  trường  hợp  là  bóng  nước  dạng <br /> pemphigus, còn bệnh vẩy nến có liên quan với bệnh pemphigus chỉ được ghi nhận trong một số ít trường hợp. <br /> Theo hiểu biết của chúng tôi, bệnh pemphigus IgA xảy ra trên bệnh nhân vẩy nến chưa được báo cáo trên thế <br /> giới. Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo ở Việt Nam với bệnh pemphigus IgA xảy ra trên bệnh nhân vẩy <br /> nến.  <br /> <br /> ABSTRACT  <br /> CASE REPORT: COEXISTENCE BETWEEN IMMUNOGLOBULIN A PEMPHIGUS AND PSORIASIS <br /> Minh Van Hoang, Phuoc Van Ha, Vien The Tran  <br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 1 ‐ 2014: 86 ‐ 88 <br /> The  coexistence  of  a  bullous  disorder  was  first  described  in  a  psoriatic  patient  in  1929  and  since  then <br /> increasing numbers of cases have been postulated. The association of psoriasis with bullous pemphigoid being the <br /> most frequently cited, a few cases have previously been described in the literature with coexistence of psoriasis and <br /> pemphigus.  To  the  best  of  our  knowledge,  psoriasis  vulgaris  associated  with  pemphigus  IgA  has  not  yet  been <br /> reported. This is the first reported case of psoriasis vulgaris associated with pemphigus IgA in Vietnam. <br /> trên nền da lành, một số trên nền hồng ban; vị trí <br /> MỞ ĐẦU <br /> phân  bố  ở  cánh  tay,  chi  dưới  và  thân  người <br /> Trong y văn đã đề cập có một số trường hợp <br /> (Hình.  2a);  dấu  Nikolsky’s  dương  tính;  những <br /> bệnh vẩy nến liên quan với bệnh bóng nước và <br /> mụn nước ‐ mụn mủ và bóng nước này dễ vỡ và <br /> phần  lớn  các  trường  hợp  là  bóng  nước  dạng <br /> để  lại  vết  trợt  nông;  các  tổn  thương  da  ngày <br /> pemphigus.  Tuy  nhiên,  bệnh  vẩy  nến  có  liên <br /> càng phát triển lan ra (Hình. 2b), trong khi niêm <br /> quan  với  bệnh  pemphigus  chỉ  được  ghi  nhận <br /> mạc  miệng  và  sinh  dục  không  bị  ảnh  hưởng. <br /> trong  một  số  ít  trường  hợp.  Đây  là  trường  hợp <br /> Các sang thương mụn nước ‐ mụn mủ và bóng <br /> đầu  tiên  được  báo  cáo  ở  Việt  Nam  với  bệnh <br /> nước tái đi tái lại và lành không để lại sẹo. <br /> pemphigus IgA xảy ra trên bệnh nhân vẩy nến.  <br /> Các xét nghiệm sinh hóa và huyết học trong <br /> CA LÂM SÀNG <br /> giới hạn bình thường, ngoại trừ tốc độ lắng máu <br /> hơi cao. Mô học của mảng hồng ban sẩn vẩy  ở <br /> Bệnh  nhân  nam,  50  tuổi  bị  vẩy  nến  khoảng <br /> vùng trán biểu hiện lớp thượng bì dày kèm kéo <br /> 25  năm,  được  điều  trị  bằng  vitamin  A  uống  và <br /> dài  các  nhú  bì,  tăng  gai  và  tăng  sừng  ở  lớp <br /> mỡ  salicylic  acid  5%  bôi,  lâm  sàng  biểu  hiện <br /> malpighi (Hình. 3). Mô học của bóng nước biểu <br /> bằng những mảng hồng ban giới hạn rõ, không <br /> hiện  bằng  bóng  nước  trong  thượng  bì  với  hiện <br /> tẩm nhuận; trên bề mặt có nhiều vẩy trắng như <br /> tượng  tiêu  gai,  và  thâm  nhiễm  nhiều  bạch  cầu <br /> xà  cừ;  vị  trí  phân  bố  ở  da  đầu,  trán  và  đầu  gối <br /> đa nhân trung tính (Hình. 4). Miễn dịch huỳnh <br /> (Hình 1).  <br /> quang trực tiếp có sự lắng đọng kháng thể giữa <br /> Cách  đây  1  năm,  bệnh  nhân  bị  nổi  những <br /> các tế bào thượng bì (Hình. 5).  <br /> mụn  nước  ‐  mụn  mủ  và  bóng  nước  nhỏ  chùn <br /> <br /> * <br /> 86Trung tâm U máu – Đại học Y Dược TP.HCM <br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa <br /> <br /> Tác giả liên lạc: BS.CK1 Hoàng Văn Minh  ĐT: 0909757654  Email: hoangminhdr@gmail.com <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 <br /> <br />  <br /> Hình 1: Phía trước <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> Hình 2a: Phía sau <br /> <br />    <br />  <br /> Hình 3: Hình ảnh mô học của mảng hồng ban sẩn vảy   <br /> <br />  <br /> Hình 5: Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp <br /> <br /> BÀN LUẬN <br /> Tỉ lệ bệnh vẩy nến chiếm khoảng 1‐2% dân <br /> số,  trong  khi  đó  tỉ  lệ  bệnh  bóng  nước  còn  thấp <br /> hơn. Bệnh bóng nước xảy ra trên bệnh nhân vẩy <br /> nến lần đầu tiên được mô tả bởi Bloom (1929) và <br /> từ đó đến nay càng có thêm những ca lâm sàng <br /> mới được báo cáo. Theo sự hiểu biết của chúng <br /> tôi,  cho  đến  nay  trên  thế  giới  chỉ  có  21  trường <br /> hợp bệnh pemphigus kết hợp với bệnh vẩy nến <br /> đã  được  thông  báo,  trong  đó  tần  suất  thường <br /> gặp  theo  thứ  tự  là  pemphigus  lá,  pemphigus <br /> lành tính mạn tính gia đình, pemphigus đỏ  da, <br /> pemphigus  thông  thường,  pemphigus  dạng <br /> <br /> Da Liễu<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> Hình 2b: Chân <br /> <br />  <br /> Hình 4: Hình ảnh mô học của bóng nước <br /> herpes.  Và  chưa  có  báo  cáo  nào  về  trường  hợp <br /> pemphigus IgA kết hợp với bệnh vẩy nến.  <br /> Pemphigus  IgA  là  một  bệnh  hiếm,  theo  y <br /> văn cho đến nay chỉ được thông báo khoảng 70 <br /> trường hợp ở các nước châu Phi, Nam Mỹ, châu <br /> Âu và châu Á. Bệnh xảy ra ở độ tuổi trung bình <br /> khoảng  53  và  tỉ  lệ  nam:nữ  khoảng  1:1.33.  Bệnh <br /> pemphigus  IgA  biểu  hiện  lâm  sàng  bởi  những <br /> mụn  nước  –  mụn  mủ  trên  nền  da  thường  hay <br /> hồng ban, phân bố chủ yếu ở thân mình và phần <br /> gần của chi, thường niêm mạc và lòng bàn tay – <br /> bàn chân không bị ảnh hưởng. Hình ảnh mô học <br /> có  2  type:  mụn  mủ  dưới  lớp  sừng  (subcorneal <br /> pustular  dermatosis,  SPD)  và  mụn  mủ  trên  lớp <br /> màng  đáy  hay  tòan  bộ  lớp  thượng  bì <br /> (intraepidermal  neutrophilic,  IEN).  Miễn  dịch <br /> huỳnh  quang  trực  tiếp  có  sự  lắng  đọng  IgA  ở <br /> chất  liên  bào  của  lớp  thượng  bì,  trong  đó  dạng <br /> pemphigus  IgA  type  SPD,  IgA  lắng  đọng  giới <br /> hạn  ở  phần  trên  của  lớp  thượng  bì,  ngược  lại <br /> type  IEN,  IgA  lắng  đọng  ở  phần  thấp  của  lớp <br /> thượng  bì  hay  cả  lớp  thượng  bì.  Miễn  dịch <br /> huỳnh quang gián tiếp phát hiện thấy tự kháng <br /> <br /> 87<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014<br /> <br /> thể IgA trong máu. <br /> Trên  bệnh  nhân  của  chúng  tôi  lâm  sàng  và <br /> hình  ảnh  mô  học  phù  hợp  với  vẩy  nến  và <br /> pemphigus  IgA  type  IEN.  Tuy  nhiên,  do  hoàn <br /> cảnh  khách  quan  chúng  tôi  chỉ  thực  hiện  được <br /> miễn  dịch  huỳnh  quang  trực  tiếp.  Theo  y  văn, <br /> chỉ  khoảng  50%  trường  hợp  pemphigus  IgA <br /> phát hiện thấy tự kháng thể trong máu khi làm <br /> miễn dịch huỳnh quang gián tiếp. Vì thế chúng <br /> tôi  có  thể  khẳng  định  rằng  đây  là  trường  hợp <br /> bệnh pemphigus IgA xảy ra trên bệnh nhân vẩy <br /> nến được báo cáo đầu tiên. <br /> Hiện nay bệnh pemphigus và bệnh vẩy nến <br /> được xem như  là bệnh tự  miễn mà cơ chế  sinh <br /> bệnh học chính xác của chúng cho đến nay vẫn <br /> chưa  được  hiểu  một  cách  rõ  ràng,  tuy  nhiên  cả <br /> hai  bệnh  đều  gây  ra  sự  tổn  thương  mô  do  sự <br /> xuất  hiện  của  các  tự  kháng  thể.  Đã  có  một  vài <br /> báo cáo chứng minh rằng những yếu tố nội sinh <br /> và  ngoại  sinh  có  thể  góp  phần  gây  nên  bệnh <br /> pemphigus trên bệnh nhân đã bị vẩy nến trước <br /> đó  như  yếu  tố  chủng  tộc,  PUVA  và  UVB,  hay <br /> thuốc  bôi  tại  chỗ  như  dithranol,  salicylic  acid, <br /> hắc ín hay bệnh ác tính. Và trên bệnh nhân của <br /> chúng tôi đã sử dụng mỡ salicylic acid bôi trong <br /> một  thời  gian  khá  dài  để  điều  trị  vẩy  nến.  Bên <br /> cạnh  đó,  cũng  có  những  báo  cáo  về  bệnh <br /> pemphigus xảy ra cùng với một số bệnh tự miễn <br /> khác  như  nhược  cơ,  lupus  đỏ,  viêm  giáp <br /> Hashimotoʹs,  thiếu  máu  ác  tính.  Và  cũng  có <br /> những báo cáo bệnh vẩy nến xảy ra ra cùng với <br /> một số bệnh tự miễn khác như lupus đỏ, nhược <br /> cơ, bệnh Crohn’s. Có thể nói rằng với một số đặc <br /> điểm tương đồng, sự liên quan với các bệnh tự <br /> <br /> miễn  khác  cùng  với  những  thay  đổi  về  miễn <br /> dịch và cơ chế sinh  bệnh  học,  việc  xảy  ra  đồng <br /> thời hai bệnh vẩy nến và pemphigus là điều có <br /> thể xảy ra.  <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO <br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> 7.<br /> <br /> 8.<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Aghassi D, Dover JS (1998). Pemphigus foliaceus induced by <br /> psoralen‐UV‐A. Eur J Dermatol. Jan‐Feb;8(1):56‐9. <br /> Giomi B, Cardinali C, Pestelli E, Caproni M, Fabbri P (2004). <br /> Pemphigus  foliaceus  developing  on  pre‐existing  psoriasis:  a <br /> supposed pathogenetic linkage, J Cutan Pathol. Apr;31(4):346‐<br /> 9. <br /> Hasse‐Cieślińska M, Dmochowski M, Bowszyc‐Dmochowska <br /> M,  Silny  W,  Dańczak‐Pazdrowska  A  (2004).  A  case  of <br /> sporadic  pemphigus  foliaceus  in  teenage  girl  with  psoriasis <br /> vulgaris, Acta Derm Venereol. 84(1):82‐3. <br /> Hayakawa K, Shiohara T (1998). Coexistence of psoriasis and <br /> familial  benign  chronic  pemphigus:  efficacy  of  ultraviolet  B <br /> treatment. Arch Dermatol. Oct;134(10):1300‐1. <br /> Morita  E,  Amagai  M,  Tanaka  T,  Horiuchi  K,  Yamamoto  S <br /> (1999).  A  case  of  herpetiform  pemphigus  coexisting  with <br /> psoriasis  vulgaris.  J  Eur  Acad  Dermatol  Venereol. <br /> Mar;12(2):185‐7. <br /> Neha DR, Takashi H, Masayuki A  and  Lawrence  SC  (1999). <br /> The  new  pemphigus  variants,  J  Am  Acad  Dermatol,  vol  40, <br /> num 5, part 1, p. 649‐71. <br /> Sanchez‐Palacios  C,  Chan  LS  (2003).  Development  of <br /> pemphigus herpetiformis in a patient with psoriasis receiving <br /> UV‐light treatment. Dermatology; 207(3):336‐7. <br /> Sema A, H. Serhat I, Mehmet H, Sedat A, Engin D, Serap SI <br /> (1999).  Coexistence  of  psoriasis  vulgaris  and  bullous <br /> disorders, Br J Dermatol. Feb; 140(2):374‐5. <br /> Tomasini D, Cerri A, Cozzani E, Berti E (1996). Development <br /> of  pemphigus  foliaceus  in  a  patient  with  psoriasis:  a  simple <br /> coincidence? Cutis. Jun; 57(6):414‐8. <br /> <br /> Ngày nhận bài báo:  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  6/11/2013 <br /> <br /> Ngày phản biện nhận xét bài báo:  <br /> <br /> 16/11/2013 <br /> <br /> Ngày bài báo được đăng:  <br /> <br /> 05/01/2014 <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> 88<br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản