intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập mật khẩu cho ứng dụng console

Chia sẻ: Abcdef_45 Abcdef_45 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang thực hiện một ứng dụng Console yêu cầu người dùng phải nhập Password, khi nhập Password thì các ký tự đó phải không được hiển thi ra màn hình (trong Windows Form thì chúng ta thấy các ký tự password được thay thế bằng ký tự * hoặc chấm đen). Trong môi trường Console thì chúng ta phải tự viết một hàm nhập mật khẩu như vậy. Hàm nhập mật khẩu bằng ngôn ngữ C++ #include #include using namespace std;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập mật khẩu cho ứng dụng console

  1. Nhập mật khẩu cho ứng dụng console Bạn đang thực hiện một ứng dụng Console yêu cầu người dùng phải nhập Password, khi nhập Password thì các ký tự đó phải không được hiển thi ra màn hình (trong Windows Form thì chúng ta thấy các ký tự password được thay thế bằng ký tự * hoặc chấm đen). Trong môi trường Console thì chúng ta phải tự viết một hàm nhập mật khẩu như vậy. Hàm nhập mật khẩu bằng ngôn ngữ C++ #include #include using namespace std; void getpassword(char s[], int size)//Nhập mật khẩu dạng dấu * { char ch=0; memset(s,0,size); fflush(stdin); while (ch!=13)//ch khác Enter { fflush(stdin);
  2. ch=getch(); if (ch31 && ch
  3. } int main() { char s[50]; cout
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2