Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
567
lượt xem
67
download

Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dạy trẻ kỹ năng bật tách khép chân vào 7 ô và tung bắt bóng. Khi nhảy tách khép chân trẻ biết bật liên tục chụm chân, tách chân vào các ô. Trẻ biết bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch mức. Trẻ biết tung bóng bằng hai tay, bắt bóng bằng hai tay không làm rơi bóng - Phát triển cơ tay cơ chân, tố chất khéo léo. - Giáo dục trẻ biết trật tự trong giờ học và chú ý cô II. Chuẩn bị. - Các ô để trẻ bật -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng

  1. Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng Tiết 1 I. Mục đích và yêu cầu. - Dạy trẻ kỹ năng bật tách khép chân vào 7 ô và tung bắt bóng. Khi nhảy tách khép chân trẻ biết bật liên tục chụm chân, tách chân vào các ô. Trẻ biết bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch mức. Trẻ biết tung bóng bằng hai tay, bắt bóng bằng hai tay không làm rơi bóng - Phát triển cơ tay cơ chân, tố chất khéo léo. - Giáo dục trẻ biết trật tự trong giờ học và chú ý cô II. Chuẩn bị. - Các ô để trẻ bật - Bóng vừa tay trẻ - Băng nhạc trống lắc III. Hướng dẫn Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ A. Khởi động - Trẻ đi các kiểu đi - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các
  2. kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi gót chân-> đi thường-> đi khom lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm-> chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy chậm-> về đội hình dọc-> hàng ngang tập hợp BTPTC. B. Trọng động. 1. Bài tập phát triển chung * Động tác tay : - Thực hiện 2l x 8n - TTCB: đứng thẳng chân khép, tay để xuôi - Thực hiện 2l x 8n - N1: bước chân trái sang bên, hai tay đưa ngang lòng bàn tay ngửa - Thực hiện 2l x 8n - N2: gập khuỷu tay về trước ngực( lòng bàn tay sấp) - N3: như N1( bước chân sang phải) - N4: như N2 - N5,6,7,8: như trên - Thực hiện 2l x 8n * Động tác chân: chân trước khuỵu - Cả lớp chú ý
  3. chân sau thẳng - Nghe cô giải thích - TTCB: đứng thẳng hai tay chống - TC: nhảy khép tách chân tung và hông bắt bóng - N1: bước chân phải lên chân sau - Trẻ thực hiện thẳng. - Trẻ thực hành - N2: khuỵu chân trước, chân sau thẳng - N3: như N1 - N4: về TTCB - N5,6,7,8: như trên * Động tác bụng : xoay người sang hai bên 900 - TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi, chân khép - N1: tay chống hông bước chân phải sang bên - N2: xoay người sang bên phải - N3: như N1 - N4: về TTCB
  4. - N5,6,7,8: như trên đổi chân * Động tác bật : bật tách khép chân - TTCB: tay chống hông chân khép - N1: tách chân sang hai bên, rộng bằng vai - N2: Khép chân - N3,4,5,6,7,8: như trên 2. Vận động cơ bản - Hôm nay cô sẽ dạy cho các con vận động mới " nhảy khép tách chân vào 7 ô và bắt bóng " - Để thực hiện được vận động này các con nhìn cô thực hiện trước nha. * Cô làm mẫu: + Lần 1: không giải thích. + Lần 2: vừa làm vừa giải thích. TTCB: đầu tiên cô đứng trước ô tay chống hông. Khi có hiệu lệnh cô bật liên tục chụm chân, tách chân, chụm
  5. chân vào ô. Khi rơi bằng nửa bàn chân trước, chân cô không dẫm vào vạch kẻ. Sau đó cô lấy bóng rồi tung bóng bằng hai tay rồi bắt bóng. -Cô vừa thực hiện xong vận động gì? ( Gọi 1- 2 trẻ) - Mời hai trẻ Khá lên thực hiện cho lớp xem. * Trẻ thực hành: - Cho cả lớp thực hiện( mỗi trẻ 2-3 lần) . Cô sửa sai khuyến khích trẻ. - Nhận xét và tuyên dương C. Hồi tỉnh - Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả lỏng tay chân * Kết thúc: nhận xét và tuyên dương Đề tài: Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng Tiết 2 I. Mục đích và yêu cầu.
  6. - Ôn lại kỹ năng bật tách khép chân vào 7 ô và tung bắt bóng. Khi nhảy tách khép chân trẻ biết bật liên tục chụm chân, tách chân vào các ô. Trẻ biết bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch mức. Trẻ biết tung bóng bằng hai tay, bắt bóng bằng hai tay không làm rơi bóng - Trẻ thực hiện đúng chính xác và đẹp - Phát triển cơ tay cơ chân, các tố chất khéo léo. - Giáo dục trẻ biết và trật tự trong giờ học và chú ý cô II. Chuẩn bị. - Các ô để trẻ bật - Bóng vừa tay trẻ - Băng nhạc trống lắc III. Hướng dẫn Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ - Trẻ đi các kiểu đi A. Khởi động - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi gót chân-> đi thường-> đi khom lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->
  7. chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy chậm-> về đội hình dọc-> hàng ngang tập hợp BTPTC. B. Trọng động. 1. Bài tập phát triển chung - Thực hiện 2l x 8n * Động tác tay : - TTCB: đứng thẳng chân khép, tay - Thực hiện 2l x 8n để xuôi - N1: bước chân trái sang bên, hai tay đưa ngang lòng bàn tay ngửa - Thực hiện 2l x 8n - N2: gập khuỷu tay về trước ngực( lòng bàn tay sấp) - N3: như N1( bước chân sang phải) - N4: như N2 - Thực hiện 2l x 8n - N5,6,7,8: như trên * Động tác chân: chân trước khuỵu - TC: nhảy khép tách chân tung và chân sau thẳng bắt bóng - TTCB: đứng thẳng hai tay chống - Nhắc lại thao tác nhảy bật và bắt hông bóng
  8. - N1: bước chân phải lên chân sau - Trẻ thực hiện thẳng. - Trẻ thực hành - N2: khuỵu chân trước, chân sau thẳng - N3: như N1 - N4: về TTCB - N5,6,7,8: như trên * Động tác bụng : xoay người sang hai bên 900 - TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi, chân khép - N1: tay chống hông bước chân phải sang bên - N2: xoay người sang bên phải - N3: như N1 - N4: về TTCB - N5,6,7,8: như trên đổi chân * Động tác bật : bật tách khép chân - TTCB: tay chống hông chân khép
  9. - N1: tách chân sang hai bên, rộng bằng vai - N2: Khép chân - N3,4,5,6,7,8: như trên 2. Vận động cơ bản - Hôm trước cô dạy các con vận động gì? - Hôm nay cô sẽ dạy cho các con thực hiện lại vận động đó. - Bây giờ bạn nào còn nhớ lên thực hiện lại cho cả lớp xem( Gọi 1-2 trẻ lên làm mẫu) * Trẻ thực hành: - Chia lớp thành 2 đội thi đua với nhau ( lần 2) - Sau đó, cho trẻ đứng vòng tròn thực hiện vận động tung bắt bóng.Cho trẻ đứng thành hai vòng tròn( mỗi cô quan sát 1 vòng tròn). Một trẻ đứng
  10. giữa tung bóng cho các bạn bắt, bạn nào bắt không được sẽ ra tung bóng. - Cô quan sát nhắc nhở động viện trẻ thực hiện - Nhận xét và tuyên dương. C. Hồi tỉnh - Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả lỏng tay chân * Kết thúc: nhận xét và tuyên dương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản