intTypePromotion=1
ADSENSE

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC Môn học Thông tin di động

Chia sẻ: Kiem Phong232 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

154
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nhà cung cấp dịch vụ di động 2G GSM A muốn phủ sóng cho một khu vực có diện tích X.Y (km2) bằng các cell lục giác có bán kính phục vụ R (km). Biết dân số của khu vực này tại năm đầu tiên khi xây dựng mạng là P người, số người sử dụng dịch vụ chiếm b% tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là a%/năm, lưu lượng trung bình của một thuê bao là x (Erlang), chỉ số GoS = y (%).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC Môn học Thông tin di động

  1. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC Môn học: Thông tin di động Giáo viên giảng dạy: Ngô Thế Anh Nội dung: Một nhà cung cấp dịch vụ di động 2G GSM A muốn phủ sóng cho một khu vực có diện tích X.Y (km2) bằng các cell lục giác có bán kính phục vụ R (km). Biết dân số của khu vực này tại năm đầu tiên khi xây dựng mạng là P người, số người sử dụng dịch vụ chiếm b% tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là a%/năm, lưu lượng trung bình của một thuê bao là x (Erlang), chỉ số GoS = y (%). Hãy tính: 1. Số cell thực tế tối thiểu cần phải lắp đặt để bảo đảm yêu cầu dịch vụ. Vẽ hình minh họa. 2. Mẫu sử dụng lại tần số N tốt nhất cho năm đầu tiên 3. Nếu các thông số trên của mạng không đổi thì sau Z năm, nên chọn mẫu sử dụng lại tần số N là bao nhiêu cho phù hợp? Nếu N = 3 ngay từ năm đầu hoặc sau M năm mà M < Z, hãy tính chỉ số GoS tại năm thứ Z. 4. Nếu GoS > 5% ở câu 3, hãy đưa ra giải pháp tốt nhất theo sự hiểu biết của tác giả để có GoS ≤ 5%. Các tham số thiết kế của từng nhóm được cho như sau: SVTT 1
  2. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD SVTT 2
  3. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD Nội dung cụ thể Thiết kế môn học nhóm 4: Một nhà cung cấp dịch vụ di động 2G GSM 1800 muốn phủ sóng cho một khu vực có diện tích 2250 (km2) bằng các cell lục giác có bán kính phục vụ 1,5 (km). Biết dân số của khu vực này tại năm đầu tiên khi xây dựng mạng là 6 triệu người, số người sử dụng dịch vụ chiếm 35% tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%/năm, lưu lượng trung bình của một thuê bao là 0,08 (Erlang), chỉ số GoS = 2,5 (%). Hãy tính: 1. Số cell thực tế tối thiểu cần phải lắp đặt để bảo đảm yêu cầu dịch vụ. Vẽ hình minh họa. 2. Mẫu sử dụng lại tần số N tốt nhất cho năm đầu tiên 3. Nếu các thông số trên của mạng không đổi thì sau 6 năm, nên chọn mẫu sử dụng lại tần số N là bao nhiêu cho phù hợp? Nếu N = 3 ngay từ năm đầu hoặc sau M năm mà M < 6, hãy tính chỉ số GoS tại năm thứ 6. 4. Nếu GoS > 5% ở câu 3, hãy đưa ra giải pháp tốt nhất theo sự hiểu biết của tác giả để có GoS ≤ 5%. SVTT 3
  4. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD LỜI MỞ ĐẦU Trong cuộc sống hằng ngày thông tin di động đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu được. Nó quyết định nhiều mặt hoạt động của xã hội giúp con người nắm bắt nhanh chóng các thông tin có giá trị văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật đa dạng phong phú. Ngày nay với những nhu cầu cả về số lượng và chất lượng của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông ngày càng cao, đòi hỏi phải có những phương tiện thông tin hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng “ mọi lúc,mọi nơi” mà họ cần. Thông tin di động ngày càng trở thành một dịch vụ kinh doanh không thể thiếu được của tất cả các nhà viễn thông trên thế giới. Đối với các khách hàng viễn thông, nhất là các doanh nghiệp thì thông tin di động trở thành một phương tiện liên lac quen thuộc và không thể thiếu được. Dịch vụ thông tin di động không chỉ hạn chế cho các khách hàng giàu có nó đang trở thành dịch vụ phổ cập cho mọi đối tượng viễn thông Trong những năm gần đây lĩnh vực thông tin di động trong nước đã có những bước phát triển vượt bậc cả về cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng phục vụ. Với nhiều nhà cung cấp các dịch vụ mới đã tạo ra sự cạnh tranh để thu hút thị phần thuê bao giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà dịch vụ đưa ra các chính sách khuyến mãi, giảm giá thành đã thu hút được nhiều khách hàng sở dụng dịch vụ. Càng với đó mức sống chung của toàn xã hội ngày càng cao đã khiến cho số lượng thuê bao tăng đột biến trong các năm gần đây. Các nhà cung cấp dịch vụ di động trong nước hiện nay đang sử dụng hai công nghệ với chuẩn TDMA ( Time Division Multiple Access- Đa truy nhập phân chia theo thời gian) và công nghệ CDMA ( Code Division Multiple Access- Đa truy nhập phân chia theo mã ). Các nhà cung cấp dịch vụ di động sử dụng công nghệ CDMA mang lại những tiện ích hơn và cũng dần lớn mạnh. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng khách hàng nên thị trường trong nước phần lớn vẫn thuộc về các nhà dịch vụ GSM với số lượng thuê bao là áp đảo, với tính mở và tiêu chuẩn cao của GSM đã giúp nó dễ dàng triển khai trên mọi quốc gia. Trên cơ sở những kiến thức tích luỹ sau thời gian học các môn chuyên ngành, đặc biệt là môn: Thông Tin Di Động và cùng với sự hướng dẫn của Thầy Ngô Thế Anh, nhóm em đã hoàn thành nhiệm vụ Thiết kế môn học môn Thông Tin Di Động. SVTT 4
  5. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD 1. Số cell thực tế tối thiểu cần phải lắp đặt Tần số trong GSM 1800: Do nhà cung câp dich vụ sử dung hệ thông GSM 1800 nên có bao gôm 374 ́ ̣ ̣ ́ ̀ kênh tân sô, môi kênh tân số có 8 khe thời gian. Nên số kênh lưu lượng sẽ la: ̀ ́ ̃ ̀ ̀ 374.8 = 2992 Cac cell được sử dung có hinh luc giac nên diên tich phủ song cua 1 cell la: ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣́ ́ ̉ ̀ 33 2 33 2 Scell = R= 1,5 = 5,846(km 2 ) 2 2 - Số cell lý thuyêt cân lăp đăt là : ́̀́ ̣ S 2250 N cell = = = 384,8(cell ) Scell 5,846 Vậy về lý thuyết, nhà mạng cần lắp đặt khoảng 385 cell để phủ kín 2250 Km2. Nhưng với diên tich cân phủ song có kich thước đã cho thì với số ̣́ ̀ ́ ́ cell lý thuyêt như trên thì không thể đam bao yêu câu dich vu, vì sẽ có những ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ vung không thể phủ song được hay con goi là vung chêt. Vây theo cach tinh ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ toan cac thông số trong cell và lăp đăt cac cell như sau thì cân phai có tôi ́ ́ ́ ̣́ ̀ ̉ ́ thiêu 406 cell để đam bao yêu câu dich vu. ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ Hinh 1: Cac kich thước cua môt cell cân quan tâm. ̀ ́́ ̉ ̣ ̀ Vung phủ song là hinh chữ nhât có chiêu rông 15 km và chiêu dai 150 km. ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ - Số cell cân dung để phủ song hêt chiêu rông 15 km là 7 cell (10 × R). ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ SVTT 5
  6. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD - Số cell cân dung để phủ song hêt chiêu dai 150 km là 58 cell (58 ×√3R). ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ Hinh 2: Săp xêp cac cell để phủ song đủ phân diên tich yêu câu. ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̀ Vây số cell thực tế cân lăp đăt tối thiểu là 58.7 = 406(cell). ̣ ̀ ́ ̣ 2. Mẫu sử dụng lại tần số N tốt nhất cho năm đầu tiên Theo giả thiêt ta co: ́ ́ - Số người sử dung dich vụ năm đâu tiên la: ̣ ̣ ̀ ̀ P.35 6.106.35 = = = 2100000(user ) U bd 100 100 Với lưu lượng trung binh cua môt thuê bao Tu = 0,08 Erlang, thì lưu lượng ̀ ̉ ̣ mang có thể đap ứng la: ̣ ́ ̀ T = U bd .Tu = 2100000.0,08 = 168000(Erl ) - Lưu lượng cua môt cell la: ̉ ̣ ̀ T 168000 Tcell = = = 413, 793(Erl ) N cell 406 - Số kênh lưu lượng cua môt cell la: ̉ ̣ ̀ Gos = 2.5% Tcell = 413,793 Tra bảng Erlang B  Nc = 427(kênh)  mẫu sử dụng lại tần số tốt nhất cho năm đầu tiên là: N = 2992 / Nc = 2992 / 427 = 7,007 Chọn N = 7. SVTT 6
  7. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD 3. Nếu các thông số trên của mạng không đổi thì sau 6 năm, nên chọn mẫu sử dụng lại tần số N là bao nhiêu cho phù hợp? Nếu N = 3 ngay từ năm đầu hoặc sau M năm mà M < 6, hãy tính chỉ số GoS tại năm thứ 6. Năm 1 6000000 Ta có bảng dân Năm 2 6078000 số trong vòng 6 Năm 3 6157014 năm với tỷ lệ Năm 4 6237056 tăng dân số là 1,3%/năm: Năm 5 6318138 Năm 6 6400274 Số người sử dung dich vụ năm thứ 6 la: ̣ ̣ ̀ P .35 6400274.35 U6 = = = 2240095, 9(user ) 6 100 100  U6 = 2240096 (user). Với lưu lượng trung binh cua môt thuê bao Tu = 0,08 Erlang, thì lưu lượng ̀ ̉ ̣ mang có thể đap ứng la: ̣ ́ ̀ T6 = U 6 .Tu = 2240096.0, 08 = 179207, 68(erl ) Lưu lượng cua môt cell lúc này la: ̉ ̣ ̀ T6 179207, 68 T6 cell = = = 441, 398(erl ) N cell 406 Số kênh lưu lượng cua môt cell lúc này la: ̉ ̣ ̀ Gos = 2.5% T6cell = 441,398 Tra bảng Erlang B  N6c = 455 SVTT 7
  8. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD  mẫu sử dụng lại tần số tốt nhất cho năm thứ 6 là: N = 2992 / Nc’ = 2992 / 455 = 6,575 SVTT 8
  9. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD Lúc này N = 7 của năm thứ 1 đã không còn phù hợp với dung lượng hiện tại. Do đó, ta nên thay thế N = 4 để đáp ứng được yêu cầu. Nếu N=3 ngay từ năm 1 Ta có: Số kênh lưu lượng trong 1 cell: 374.8 374.8 Nc, = = = 997,333(kênh) N 3 Chọn Nc’=997 để đảm bảo yêu cầu phục vụ của nhà mạng. Lưu lượng 1 cell sau 6 năm vẫn là Tcell = 441,398 (erl) Chỉ số Gos trong trường hợp N=3 ngay từ năm 1 là: Nc’=997 Tcell=441,398  Gos = 0% Kêt quả GoS = 0% điêu nay có nghia là nêu lây mâu số sử dung lai tân số ́ ̀ ̀ ̃ ́́ ̃ ̣ ̣̀ N = 3 ngay từ năm đâu thì đên năm thứ 6 hệ thông vân sẽ đap ứng được tôt ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ yêu câu dich vụ cho vung cân phủ song. ̀ ̣ ̀ ̀ ́ 4. Nêu GoS > 5% . Muôn đưa GoS ≤ 5% thì có 2 giai phap như sau: ́ ́ ̉ ́ Vì : GoS = F (Nc , Tcell ) ̉ ́ a. Giai phap 1: Giả thiêt Nc = không đôi nêu muôn GoS giam thì Tcell giam, mà : ́ ̉́ ́ ̉ ̉ Tcell = T / Ncell với T = không đôi ̉ muôn Tcell giam thì Nc tăng, tức là phai tăng số lượng cell cân lăp đăt. ́ ̉ ̉ ̀́ ̣ ̉ ́ b. Giai phap 2: Giả thiêt Tcell = không đôi, nêu muôn GoS ≤ 5% thì Nc giam, ma: ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ Nc = 2992 / N Muôn Nc giam thì N phai tăng, tức là phai tăng mâu sử dung lai tân sô. ́ ̉ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣̀ ́ SVTT 9
  10. TKMH: Thông Tin Di Động GVHD ́ ̣ KÊT LUÂN: Qua nôi dung bai toan trên, ta thây được tâm quan trong cua viêc tinh toan ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣́ ́ cac thông số trong cell, cach lăp đăt cac cell trên vung phủ song môt cach hợp ́ ́ ́ ̣́ ̀ ́ ̣́ ly, khoa hoc và kinh tế nhât mà vân đat được chât lượng phuc vụ yêu câu cua ́ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ nhà cung câp dich vụ . ́ ̣ Môt vân đề quan trong nữa là viêc khao sat, tim hiêu về tinh hinh dân cư ̣́ ̣ ̣ ̉ ́̀ ̉ ̀ ̀ trong vung như số dân, tôc độ gia tăng dân số và đăc biêt là số người sử dung ̀ ́ ̣ ̣ ̣ cac dich vụ cua nhà cung câp tăng, giam như thế nao để có cac phương an ̣́ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ́ duy tri, bao dưỡng và nâng câp hệ thông hay thay đôi cac thông số trong hệ ̀̉ ́ ́ ̉́ thông (cụ thể như trong bai toan trên là cac chỉ số GoS, mâu sử dung lai tân ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̣̀ số N, hay tăng giam số lượng cell cân lăp đăt…) môt cach hợp lý để đam bao ̉ ̀́ ̣ ̣́ ̉ ̉ được chât lượng phuc vụ cho người sử dung dich vụ . ́ ̣ ̣ ̣ SVTT 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2