intTypePromotion=1

Nhu cầu đào tạo của điều dưỡng viên về chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2017

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
1
download

Nhu cầu đào tạo của điều dưỡng viên về chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo của điều dưỡng viên (ĐDV) về chăm sóc phục hồi chức năng (PHCN) cho bệnh nhân (BN) đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhu cầu đào tạo của điều dưỡng viên về chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2017

T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2017<br /> <br /> NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VỀ CHĂM SÓC<br /> PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ<br /> GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2017<br /> Đỗ Đào Vũ*; Nguyễn Thanh Xuân**<br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: đánh giá nhu cầu đào tạo của điều dưỡng viên (ĐDV) về chăm sóc phục hồi chức<br /> năng (PHCN) cho bệnh nhân (BN) đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2017.<br /> Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang 56 ĐDV trực tiếp thực hiện công tác<br /> chăm sóc BN bị đột quỵ giai đoạn cấp tại 03 khoa tiến hành nghiên cứu. Kết quả: 100% ĐDV có<br /> nhu cầu được đào tạo về chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ giai đoạn cấp với 78,6% ĐDV mong<br /> muốn đào tạo ngắn ngày. Kế hoạch chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ là nội dung chiếm nhiều<br /> nhất (98,2%), tiếp đến là kỹ thuật PHCN (96,4%) và theo dõi, đánh giá BN đột quỵ (94,6%).<br /> 40,9% ĐDV lựa chọn khoá học từ 5 - 7 ngày, 34,1% muốn học trong 1 - 2 tuần. Kết luận: 100%<br /> ĐDV có nhu cầu đào tạo về chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Thanh<br /> Nhàn năm 2017, trong đó 78,6% mong muốn được đào tạo ngắn ngày vừa học vừa làm.<br /> * Từ khóa: Đột quỵ; Điều dưỡng viên; Chăm sóc phục hồi chức năng.<br /> <br /> Evaluation of Nurses’ Need for Training in Rehabilitation for Acute<br /> Stroke Patients at Thanhnhan Hospital in 2017<br /> Summary<br /> Objectives: To describe nurses’ need for training in rehabilitation for patients with acute<br /> strokes at Thanhnhan Hospital in 2017. Subjects and methods: A cross-sectional study on 56<br /> nurses who directly provide care to acute stroke patients at 3 departments under research.<br /> Results: 100% of the surveyed nurses have demand for the training in providing rehabilitation<br /> care to acute stroke patients with 78.6% requiring short courses. 40.9% would like to choose 5 7 day courses while 34.1% want the course to last 1 - 2 weeks. The content that receives the<br /> highest demand is plan of rehabilitation care for acute stroke patients (98.2%) followed by<br /> rehabilitation techniques (96.4%) and patient monitoring and evaluation (94.6%). Conclusion:<br /> 100% of the surveyed nurses at Thanhnhan Hospital in 2017 wanted to be trained about<br /> rehabilitation care for acute stroke patients and 78.6% needed part-time, on-the-job, short<br /> training courses.<br /> * Keywords: Stroke; Nurses; Rehabilitation care.<br /> * Bệnh viện Bạch Mai<br /> ** Học viện Quân y<br /> Người phản hồi (Corresponding): Đỗ Đào Vũ (dodaovurehabi@yahoo.com)<br /> Ngày nhận bài: 30/06/2017; Ngày phản biện đánh giá bài báo: 12/09/2017<br /> Ngày bài báo được đăng: 18/09/2017<br /> <br /> 39<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2017<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Tỷ lệ BN đột quỵ ngày một tăng và trẻ<br /> hóa, số BN tử vong chiếm hàng thứ ba<br /> trong các bệnh lý sau bệnh tim mạch và<br /> ung thư [1, 2, 3]. Các biến chứng để lại<br /> nặng nề làm gia tăng số người tàn tật,<br /> cũng như gánh nặng về kinh tế cho gia<br /> đình và xã hội [4, 5]. Một trong những giải<br /> pháp để giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế biến<br /> chứng nặng nề là công tác chăm sóc<br /> PHCN sớm khi BN còn đang trong giai<br /> đoạn cấp điều trị tại các đơn vị điều trị<br /> tích cực ban đầu. Vai trò của ĐDV người trực tiếp chăm sóc theo dõi hàng<br /> ngày cho BN trong giai đoạn này rất quan<br /> trọng. Việc từng bước cập nhật kiến thức<br /> cho đối tượng này là giải pháp tốt giúp<br /> việc chăm sóc điều trị hiệu quả hơn. Tuy<br /> nhiên, thực tế công tác chăm sóc PHCN<br /> của ĐDV cho BN sau đột quỵ giai đoạn<br /> cấp còn chưa được toàn diện. Ngoài<br /> nguyên nhân về nhận thức chưa đầy đủ<br /> của cán bộ y tế, sự thiếu kiến thức cơ<br /> bản về chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ<br /> giai đoạn sớm của ĐDV là vấn đề được<br /> nhắc đến nhiều. Do đó, chúng tôi thực<br /> hiện nghiên cứu này nhằm: Đánh giá nhu<br /> cầu đào tạo của ĐDV về chăm sóc PHCN<br /> cho BN đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh<br /> viện Thanh Nhàn năm 2017.<br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng nghiên cứu.<br /> * Tiêu chuẩn lựa chọn:<br /> ĐDV trực tiếp chăm sóc BN đột quỵ tại<br /> 3 khoa: Thần kinh, Đột quỵ, Hồi sức Tích<br /> cực - Bệnh viện Thanh Nhàn, có thời gian<br /> làm việc tại khoa ≥ 1 tháng.<br /> 40<br /> <br /> * Tiêu chuẩn loại trừ:<br /> ĐDV là người thân của BN đột quỵ<br /> đang điều trị tại khoa, ĐDV không thường<br /> xuyên chăm sóc BN đột quỵ giai đoạn<br /> cấp, đối tượng không đồng ý tham gia<br /> nghiên cứu.<br /> * Thời gian và địa điểm nghiên cứu:<br /> Đề tài được thực hiện tại 03 khoa<br /> Thần kinh, Đột quỵ và Hồi sức Tích cực Bệnh viện Thanh Nhàn từ 3 - 2017 đến<br /> 7 - 2017.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu.<br /> * Thiết kế nghiên cứu:<br /> Nghiên cứu mô tả cắt ngang về nhu<br /> cầu đào tạo chăm sóc PHCN cho BN đột<br /> quỵ giai đoạn cấp tại 03 khoa tiến hành<br /> nghiên cứu.<br /> * Cỡ mẫu và chọn mẫu:<br /> - Cỡ mẫu: chọn chủ đích tất cả ĐDV<br /> đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn lựa chọn.<br /> - Chọn mẫu: chọn 56 ĐDV đang làm<br /> việc tại 03 khoa Thần kinh, Đột quỵ và<br /> Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn<br /> ≥ 1 tháng, đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn<br /> đưa vào nhóm nghiên cứu.<br /> * Phương pháp và kỹ thuật thu thập<br /> thông tin: phỏng vấn trực tiếp đối tượng<br /> nghiên cứu bằng bộ câu hỏi được thiết kế<br /> trước.<br /> * Các biến số và chỉ số nghiên cứu:<br /> tuổi; giới; trình độ học vấn; số năm làm<br /> việc tại khoa; khoa làm việc; nhu cầu đào<br /> tạo của ĐDV về chăm sóc PHCN cho BN<br /> đột quỵ giai đoạn cấp; hình thức đào tạo<br /> ĐDV mong muốn; thời gian đào tạo ĐDV<br /> mong muốn; nội dung đào tạo được Bệnh<br /> viện hỗ trợ; các nội dung đào tạo về chăm<br /> sóc PHCN cho BN đột quỵ giai đoạn cấp:<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2017<br /> kiến thức chung về đột quỵ, cách nhận<br /> định, đánh giá tình hình của BN đột quỵ,<br /> cách xác định nhu cầu cần chăm sóc<br /> PHCN cho BN đột quỵ, cách lựa chọn nhu<br /> cầu ưu tiên và lên kế hoạch chăm sóc<br /> PHCN cho BN đột quỵ, kỹ thuật thực hiện<br /> nội dung chăm sóc PHCN cụ thể cho BN<br /> đột quỵ, cách theo dõi, đánh giá sự cải<br /> thiện của BN đột quỵ giai đoạn cấp.<br /> <br /> * Xử lý số liệu: bằng phần mềm thống<br /> kê SPSS 16.0. Sử dụng các thuật toán<br /> thống kê y sinh học thông thường để mô<br /> tả tần số, tỷ lệ % với các biến định tính,<br /> tính trung bình và độ lệch chuẩn với biến<br /> định lượng.<br /> * Đạo đức nghiên cứu:<br /> Đề tài thông qua Hội đồng Y đức,<br /> Trường Đại học Y tế Công cộng.<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Bảng 1: Một số thông tin chung của ĐDV (n = 56).<br /> Thông tin chung<br /> Tuổi<br /> <br /> Nhóm tuổi<br /> <br /> Giới tính<br /> <br /> Trình độ chuyên môn<br /> <br /> Khoa làm việc<br /> <br /> Số năm làm tại khoa<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> Tuổi trung bình ± SD<br /> <br /> 34,02 ± 7,11<br /> <br /> Tuổi trung vị<br /> <br /> 33<br /> <br /> Thấp nhất - cao nhất<br /> <br /> 22 - 56<br /> <br /> < 30 tuổi<br /> <br /> 14<br /> <br /> 25,0<br /> <br /> 30 - 39 tuổi<br /> <br /> 35<br /> <br /> 62,5<br /> <br /> 40 - 49 tuổi<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,4<br /> <br /> ≥ 50 tuổi<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7,1<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 19<br /> <br /> 33,9<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> 37<br /> <br /> 66,1<br /> <br /> Sơ cấp<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> Trung cấp<br /> <br /> 23<br /> <br /> 41,1<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> 19<br /> <br /> 33,9<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> 13<br /> <br /> 23,2<br /> <br /> Sau đại học<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Đột quỵ<br /> <br /> 8<br /> <br /> 14,3<br /> <br /> Thần kinh<br /> <br /> 13<br /> <br /> 23,2<br /> <br /> Hồi sức Tích cực<br /> <br /> 35<br /> <br /> 62,5<br /> <br /> Trung bình ± SD<br /> <br /> 7,9 ± 5,4<br /> <br /> Trung vị<br /> <br /> 7<br /> <br /> Thấp nhất - cao nhất<br /> <br /> 1 - 29<br /> <br /> Tuổi trung bình của ĐDV tham gia nghiên cứu 34,02 tuổi, trẻ nhất 22 tuổi, nhiều<br /> nhất 56 tuổi, nữ 66,1%. Chỉ 23,2% ĐDV có trình độ đại học, còn lại dưới đại học. Đa<br /> số ĐDV đang làm việc tại Khoa Hồi sức Tích cực (62,5%). Thâm niên công tác trung<br /> bình 7,9 năm.<br /> 41<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2017<br /> <br /> Biểu đồ 1: Nhu cầu đào tạo của ĐDV về chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ.<br /> 100% ĐDV có nhu cầu được đào tạo về chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ giai đoạn<br /> cấp. Trong đó, 91,1% rất mong muốn và có nhu cầu cấp thiết.<br /> <br /> Biểu đồ 2: Hình thức mong muốn được đào tạo của ĐDV về chăm sóc PHCN<br /> cho BN đột quỵ giai đoạn cấp.<br /> 78,6% ĐDV có nhu cầu đào tạo ngắn ngày; 21,4% mong muốn học lên bậc học cao<br /> hơn với hình thức vừa học vừa làm; chỉ có 7,1% mong muốn học lên bậc học cao hơn<br /> với hình thức đào tạo tập trung chính quy.<br /> <br /> Biểu đồ 3: Thời gian mong muốn được đào tạo của ĐDV về chăm sóc PHCN<br /> cho BN đột quỵ giai đoạn cấp.<br /> 40,9% ĐDV lựa chọn thời gian khoá học 5 - 7 ngày; 34,1% muốn học trong khoảng<br /> 1 - 2 tuần.<br /> 42<br /> <br /> T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 8-2017<br /> * Nội dung đào tạo hỗ trợ từ bệnh viện<br /> cho ĐDV trong chăm sóc PHCN cho BN<br /> đột quỵ giai đoạn cấp (n = 56):<br /> Tập huấn về chăm sóc PHCN cho BN<br /> đột quỵ: 43 ĐDV (76,8%), kỹ thuật viên<br /> PHCN hướng dẫn tại chỗ cho ĐDV về kỹ<br /> thuật PHCN: 11 ĐDV (19,6%), kiểm tra<br /> giám sát từ điều dưỡng trưởng khoa:<br /> 27 ĐDV (48,2%), kiểm tra giám sát từ<br /> Phòng Điều dưỡng: 24 ĐDV (42,9%),<br /> cung cấp đủ dụng cụ, trang thiết bị làm<br /> việc: 51 ĐDV (91,1%).<br /> * Nội dung đào tạo theo nhu cầu của<br /> ĐDV về chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ<br /> giai đoạn cấp (n = 56):<br /> Kiến thức chung về bệnh đột quỵ: 49<br /> ĐDV (87,5%), cách nhận định, đánh giá<br /> tình hình của BN đột quỵ: 49 ĐDV (87,5%),<br /> cách xác định các nhu cầu cần chăm sóc<br /> PHCN cho BN đột quỵ: 51 ĐDV (91,1%),<br /> cách lựa chọn nhu cầu ưu tiên và lên kế<br /> hoạch chăm sóc PHCN cho BN đột quỵ:<br /> 55 ĐDV (98,2%), kỹ thuật thực hiện các<br /> nội dung chăm sóc PHCN cụ thể cho BN<br /> đột quỵ: 54 ĐDV (96,4%), cách theo dõi,<br /> đánh giá cải thiện của BN đột quỵ:<br /> 53 ĐDV (94,6%).<br /> BÀN LUẬN<br /> Để thực hiện tốt công tác chăm sóc<br /> PHCN cho BN đột quỵ giai đoạn cấp,<br /> ngoài việc ĐDV phải tự giác, chủ động<br /> trong công việc cũng như tự rèn luyện,<br /> trau dồi kiến thức, kỹ năng thực hành và<br /> ý thức trách nhiệm, ĐDV cần có sự hỗ trợ<br /> tích cực từ phía bệnh viện trong việc tổ<br /> chức tập huấn, kiểm tra giám sát, tăng<br /> cường phối hợp liên khoa, cung cấp đầy<br /> đủ trang thiết bị làm việc… [2]. So với<br /> nghiên cứu của Hoàng Ngọc Thắm, kết<br /> <br /> quả của chúng tôi cho thấy những biện<br /> pháp hỗ trợ trên đã được Bệnh viện<br /> Thanh Nhàn quan tâm nhiều hơn, tỷ lệ<br /> ĐDV nhận được hỗ trợ cao hơn [5]. Tuy<br /> nhiên, vẫn có tới 23,2% ĐDV chưa được<br /> tập huấn về PHCN cho BN đột quỵ; hơn<br /> một nửa ĐDV chưa được kiểm tra, giám<br /> sát và nhắc nhở trong chăm sóc PHCN;<br /> 80% ĐDV chưa nhận được hướng dẫn tại<br /> chỗ về kỹ thuật từ kỹ thuật viên PHCN.<br /> Những con số này cho thấy bệnh viện đã<br /> hỗ trợ, nhưng chưa thường xuyên, hoặc<br /> nội dung chưa phù hợp, hoặc chưa huy<br /> động được sự tham gia của ĐDV, hoặc<br /> công tác kiểm tra, giám sát còn chưa<br /> nghiêm… đòi hỏi bệnh viện cần có giải<br /> pháp để tăng cường hiệu quả và thực<br /> hiện hỗ trợ mới phù hợp hơn để tăng<br /> cường chất lượng chăm sóc PHCN nói<br /> riêng và chất lượng chăm sóc BN toàn<br /> diện của ĐDV.<br /> Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo của<br /> ĐDV cũng minh chứng cho nhận định trên<br /> với 100% ĐDV cho biết có nhu cầu được<br /> đào tạo về chăm sóc PHCN cho BN đột<br /> quỵ giai đoạn cấp, trong đó 91,1% rất<br /> mong muốn và có nhu cầu rất cấp thiết.<br /> Để có thể đưa ra những khuyến nghị cụ<br /> thể cho bệnh viện trong đổi mới công tác<br /> và tăng cường chất lượng đào tạo cho<br /> ĐDV, chúng tôi đã tìm hiểu về những nội<br /> dung, hình thức, thời gian đào tạo mà<br /> ĐDV mong muốn nhận được. Kết quả<br /> cho thấy > 90% ĐDV muốn được đào tạo<br /> thêm về: cách lựa chọn nhu cầu ưu tiên<br /> và lên kế hoạch chăm sóc PHCN cho BN<br /> đột quỵ (98,2%), kỹ thuật thực hiện các<br /> nội dung chăm sóc PHCN cụ thể (96,4%),<br /> cách theo dõi, đánh giá cải thiện của BN<br /> đột quỵ (94,6%) và cách xác định nhu cầu<br /> 43<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2