intTypePromotion=1

Những chuyển đổi mang tính chiến lược từ phương pháp marketing truyền thống sang marketing hướng đến khách hàng

Chia sẻ: ViChoji2711 ViChoji2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
10
lượt xem
4
download

Những chuyển đổi mang tính chiến lược từ phương pháp marketing truyền thống sang marketing hướng đến khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung vào việc đánh giá và so sánh các điểm khác biệt giữa Marketing truyền thống và Marketing hướng đến khách hàng, qua đó đưa ra những cách thức một doanh nghiệp cần áp dụng để thực hiện việc chuyển đổi phương pháp marketing trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những chuyển đổi mang tính chiến lược từ phương pháp marketing truyền thống sang marketing hướng đến khách hàng

NHỮNG CHUYỂN ĐỔI MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC TỪ<br /> PHƯƠNG PHÁP MARKETING TRUYỀN THỐNG<br /> SANG MARKETING HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG<br /> <br /> LÊ HỒNG SƠN (*)<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ABSTRACT<br /> <br /> This writing focuses on evaluating and comparing the differences between traditional<br /> Marketing and customer-oriented Marketing, through which introducing the ways an<br /> enterprise needs to do for the improvement of its marketing method in a current<br /> competitive market.<br /> <br /> M T T T<br /> M M<br /> i<br /> <br /> <br /> M M<br /> <br /> <br /> v.v.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ng.<br /> <br /> tiêu.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (*)<br /> T T B ỡ T Đ<br /> M T ƯỚ ĐẾ ÁC À<br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> <br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> v.v.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T C ừ<br /> T<br /> <br /> T<br /> C ú ọ M<br /> <br /> Q<br /> Q<br /> <br /> C ú ọ . N "Trong<br /> marketing hiện đại, song song với việc thiết kế một hỗn hợp marketing tốt nhất để bán<br /> được hàng, ngày càng có xu hướng chú trọng hơn đến việc thiết kế hệ thống các mối<br /> quan hệ khách hàng tốt nhất để giành lấy và giữ khách hàng"<br /> Th ả ã ì ủ T<br /> <br /> "thoả mãn tốt nhất các<br /> nhu cầu của khách hàng" và "duy trì tối đa lòng trung thành của khách hàng".<br /> Ả ở ủ ở T<br /> T i là<br /> " f "<br /> Từ ẫ<br /> <br /> <br /> <br /> w - win.<br /> C l C<br /> <br /> M<br /> ẫ n là:<br />  X Ở T<br /> M<br /> <br />  Giám sát và theo dõi thông tin. Theo dõi t<br /> C<br />  P ỏ ấ T õ<br /> C<br /> <br /> l<br /> .<br /> ủ .<br /> Đ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -<br /> l .<br /> Đ ừ<br /> <br />  T ì<br /> <br /> <br /> <br />  M<br /> w -win opp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> T<br /> <br /> <br /> <br /> T<br /> <br /> ừ<br /> <br /> T ủ Đ<br /> marketi<br /> <br /> T l<br /> <br /> Q<br /> v<br /> l Đ<br /> <br /> <br /> <br /> ừ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> l .<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ừ<br /> ừ .<br /> M<br /> ừ<br /> mark<br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 1. Gerald Albaum, Jesper Strandskov, Edwin Duerr (1998), International marketing<br /> and export management. Harlow, England: Addison-Wesley Longman.<br /> 2. Philip Cateora John M. Hess John Graham (1999), International Marketing. NY:<br /> McGraw-Hill Education.<br /> 3. Philip Kotler, Dipak C. Jan, Suvit Maesincee (2007), Marketing Moves. MA:<br /> Harvard Business School Press.<br /> 4. Russell S. Winer (2008), Marketing Management, second edition. International<br /> Edition.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2