intTypePromotion=1

Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa bộ sách giáo khoa Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và bộ giáo trình New Interchange

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
6
lượt xem
0
download

Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa bộ sách giáo khoa Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và bộ giáo trình New Interchange

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này nêu lên những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa Bộ SGK Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và Bộ giáo trình New Interchange.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa bộ sách giáo khoa Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và bộ giáo trình New Interchange

  1. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 16 * 2017 95 NHỮNG ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG CÁCH SỬ DỤNG PHÉP QUY CHIẾU TRONG DIỄN NGÔN HỘI THOẠI GIỮA BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT Ở VIỆT NAM (2015) VÀ BỘ GIÁO TRÌNH NEW INTERCHANGE Trần Thị Thủy* Tóm tắt Bài viết này nêu lên những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa Bộ SGK Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và Bộ giáo trình New Interchange. Nghiên cứu được tiến hành theo hướng định tính kết hợp với định lượng, với sự hỗ trợ của các phương pháp thống kê và mô tả để tìm ra loại quy chiếu nào được sử dụng cũng như sự giống và khác nhau khi sử dụng chúng ở hai bộ giáo trình. Từ khoá: phép quy chiếu, công cụ liên kết, SGK Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015), giáo trình New Interchange. Abstract Some similarities and differences in using references in the conversational discourse between the English Textbook Series for Vietnamese High School Students (2015) and the New Interchange Series This research paper presents the results of our study on some similarities and differences of references used in the conversations between the English Textbook Series for Vietnamese High School Students (2015) and the New Interchange Series. The qualitative and quantitative approaches were employed in combination with the statistic and descriptive methods in order to find out what types of reference as well as the similarities and differences in references used in the two textbook series. Keywords: references, cohesive device, English Textbook Series for Vietnamese High School Students (2015), New Interchange Series 1. Giới thiệu tuổi học sinh cũng như đặc điểm văn hoá Nhận thức được tầm quan trọng của của Việt Nam và các quốc gia sử dụng tiếng Anh, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tiếng Anh theo Quyết định số 5209 của Bộ nhằm đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ đã Giáo Dục – Đào Tạo ngày 23/10/2012 về được khởi động từ năm 2008 nhằm nâng việc Ban hành chương trình giáo dục phổ cao năng lực tiếng Anh và khả năng tham thông môn tiếng Anh thí điểm cấp THPT. gia vào quá trình toàn cầu hóa của đội ngũ Do vậy, bộ giáo trình này, ở một mức độ lao động. Trong khuôn khổ đề án này, Bộ nhất định, bị ảnh hưởng bởi phong cách của SGK tiếng Anh dành cho học sinh THPT ở các nhà biên soạn là những nhà ngôn ngữ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt học và nhà giáo không phải là người bản xứ Nam cùng NXB Pearson phối hợp biên như Mey (2004, tr. 32) đã nhận định soạn đã được phát hành dựa trên tâm lý lứa “Chúng ta không thể tách rời sự ảnh hưởng ___________________________ của văn hóa khỏi những con người đã từng sở hữu chúng.” Trong khi đó, New *ThS, Trường THPT Trần Suyền, Phú Yên Interchange được xuất bản bởi NXB Đại
  2. 96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN học Cambridge là một trong những bộ giáo của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo ngày trình tiếng Anh quốc tế thành công và được 23/10/2012 về việc Ban hành chương trình sử dụng rộng rãi cho đối tượng thanh thiếu giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm niên và người trưởng thành ở nhiều quốc cấp THPT. Nguồn dữ liệu thứ hai được thu gia trên thế giới học tiếng Anh giao tiếp. thập từ bộ giáo trình New Interchange, với Nghiên cứu này nhằm điều tra cách 35 bài hội thoại được thu thập bao gồm 3 sử dụng phép quy chiếu trong hội thoại như bài từ Quyển 1, 30 bài từ Quyển 2 và 2 bài thế nào thông qua hai bộ giáo trình. Mục từ Quyển 3. Dữ liệu phân tích gồm 6149 từ đích thứ hai là so sánh tìm ra các đặc trưng trong 35 bài hội thoại đã thu thập có cùng riêng của việc sử dụng các loại quy chiếu chủ đề với 27 đoạn hội thoại từ bộ SGK như là công cụ gắn kết trong diễn ngôn hội Việt Nam. thoại. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài báo 2.4. Phương pháp nghiên cứu này, tác giả chỉ xin trình bày kết quả nghiên Nghiên cứu được tiến hành với sự cứu định tính và định lượng dựa trên kết kết hợp của các phương pháp định lượng và quả phân tích dữ liệu. định tính. Phương pháp mô tả và thống kê 2. Phương pháp nghiên cứu giúp giải đáp các vấn đề đã được đặt ra. 2.1 Câu hỏi nghiên cứu Các mẫu ngữ liệu được phân loại và phân 1. Loại quy chiếu nào được sử dụng trong tích dựa trên quan điểm của Halliday and Bộ SGK tiếng Anh cho học sinh THPT ở Hasan (1976). Việt Nam (2015) và Bộ giáo trình New 3. Nền tảng lý thuyết Interchange? Halliday & Hasan (1976) đã nhận 2. Những điểm giống và khác nhau trong định phép liên kết là "tổ hợp các khả năng cách sử dụng quy chiếu giữa hai bộ giáo tồn tại trong ngôn ngữ để làm cho văn bản trình này là gì? gắn kết với nhau" (tr. 298). Nunan (1993) 2.2. Phạm vi nghiên cứu phân chia công cụ liên kết thành bốn loại, Việc nghiên cứu chủ yếu tập trung trong đó phép thế là một phần của phép vào phân tích các loại quy chiếu trong 27 tỉnh lược. Trong khi đó, GS.TS. Hoàng Văn cuộc hội thoại được thu thập từ SGK tiếng Văn (2006, tr. 87-88) hoàn toàn đồng ý với Anh lớp 10, 11 và 12 ở các chủ đề về cuộc khái niệm, ý nghĩa và năm loại liên kết đã sống, xã hội, môi trường và tương lai. Sau được phân loại bởi Halliday và Hasan đó, đặc trưng này sẽ được so sánh với đặc (1976). Ông cho rằng bất kỳ đoạn văn nào trưng quy chiếu trong 35 đoạn hội thoại ở được xác định như là một văn bản hoặc các chủ đề tương tự về trường học, công diễn ngôn phải có tính văn bản bởi vì tính việc, đời sống xã hội và giải trí được lựa văn bản này liên kết các bộ phận của văn chọn ngẫu nhiên từ bộ sách New bản với nhau. Hoey (1991, tr. 10-14) lại chỉ Interchange 1, 2 và 3. chia phép liên kết thành bốn loại chính, bao 2.3. Nguồn dữ liệu và mẫu phân tích gồm quy chiếu, phép thế, phép tỉnh lược và Nguồn dữ liệu thứ nhất phục vụ cho phép liên kết từ. Thompson (2014) không quá trình nghiên cứu là 27 đoạn hội thoại chỉ kế thừa các lập luận rất thuyết phục từ với độ dài là 6371 từ. 27 đoạn hội thoại này Haliday & Hasan (1976) và Hoey (1991), được thu thập từ Bộ SGK Tiếng Anh Mới mà còn đưa ra những ý kiến riêng. Ông lớp 10, 11, 12 được biên soạn tương ứng đồng ý rằng phép liên kết là một trong với trình độ B1 theo Quyết định số 5209 những cách thức tạo ra tính văn bản khi cho
  3. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 16 * 2017 97 rằng nó giúp văn bản "được nhận biết như trong tường thuật bằng tiếng Anh và các là một văn bản chứ không chỉ là tập hợp bản dịch sang tiếng Ả Rập" (Mokrani, của các từ hoặc mệnh đề thiếu liên quan", 2009), "Phân tích công cụ liên kết trên nhưng ông chỉ phân chia phép liên kết chuyên mục du lịch và giải trí tháng 9 năm thành ba loại chính: phép quy chiếu, phép 2011" (Sukma, 2014), và "Nghiên cứu về tỉnh lược và phép liên kết từ. quy chiếu diễn ngôn trong chương trình đối Nhìn chung, quan điểm về các loại thoại chính sách trên kênh VTV1 và Q & A liên kết có phần nào khác nhau nhưng đều trên ABC" (Lê Thị Thu Thủy, 2016). có điểm chung là dựa trên nền tảng lý Những nghiên cứu này có cùng điểm chung thuyết về phép liên kết của Halliday và là đã chỉ ra rằng quy chiếu là một trong Hasan. Vì vậy, tác giả bài viết chọn quan những công cụ liên kết ngữ pháp hiệu quả điểm về phép liên kết của Halliday và để kết hợp các yếu tố trong các diễn ngôn. Hasan cho bài nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, đối với Bộ SGK tiếng Anh dành Theo Halliday và Hasan (1976), cho học sinh THPT ở Việt Nam đang trong quy chiếu - một trong các cách thức liên kết giai đoạn thử nghiệm, chưa có nhiều nghiên - là mối liên kết về ngữ nghĩa. Có hai cách cứu được thực hiện, đặc biệt là về phép quy thức quy chiếu bao gồm ngoại chiếu và nội chiếu trong diễn ngôn hội thoại. Vì vậy, cần chiếu. Nội chiếu gồm hồi chiếu và khứ có nhiều hơn các nghiên cứu về thể loại chiếu. Có ba loại quy chiếu gồm quy chiếu diễn ngôn này để tạo nền tảng vững chắc đại từ nhân xưng, quy chiếu đại từ chỉ định hơn cho việc dạy và học tiếng Anh tại các và quy chiếu so sánh. trường THPT theo đường hướng giao tiếp. Nhiều học viên đã có những đóng 4. Kết quả và bàn luận góp có ý nghĩa thông qua các nghiên cứu Số lần sử dụng của các loại quy thực tiễn, tiêu biểu như "Phân tích diễn chiếu trong các cuộc đàm thoại từ Bộ SGK ngôn về phép liên kết ngữ pháp từ bài viết cho học sinh THPT ở Việt Nam từ 2015 và của học sinh" (Azzouz, 2009), "Quy chiếu Bộ giáo trình New Interchange được so như một phương thức liên kết ngữ pháp sánh trong bảng tóm tắt sau. Bảng tóm tắt: Tần suất của quy chiếu liên kết trong hai bộ giáo trình Bộ SGK tiếng Bộ giáo trình Đặc điểm cấu Anh (2015) New Interchange Thuộc tính Loại trúc ngôn ngữ Phần Phần Số lần Số lần trăm trăm Quy chiếu đại - Danh từ (đại từ từ nhân xưng) 791 32.52 965 43.04 - Từ hạn định 995 40.91 332 14.8 Quy chiếu chỉ - Từ hạn định có lựa 47 1.93 214 9.54 định chọn Nội Hồi - Từ hạn định không 432 17.76 361 16.1 chiếu chiếu có lựa chọn
  4. 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN Quy chiếu so - So sánh tổng sánh quát 25 1.02 27 1.2 - So sánh riêng 28 1.15 52 2.31 biệt 2318 95.32 1951 87.02 Phần trăm của hồi chiếu - Tỉnh lược danh từ 10 0.41 36 1.6 Phép tỉnh lược - Tỉnh lược động từ 11 0.45 54 2.4 - Tỉnh lược mệnh đề 60 2.46 143 6.38 Phần trăm của tỉnh lược 81 3.33 233 10.38 - Danh từ (đại từ 6 0.24 12 0.53 Quy chiếu đại nhân xưng) từ nhân xýng - Từ hạn định 0 0 0 0 Khứ chiếu Quy chiếu đại - Từ hạn định có lựa 2 0.08 18 0.8 từ chỉ ðịnh chọn - Từ hạn định không 1 0.04 0 0 có lựa chọn Phần trăm của khứ chiếu 9 0.37 30 1.33 * Danh từ (ngữ) xác định * The + danh từ số nhiều - Quốc gia hợp nhất 1 0.04 1 0.04 - Nhóm dân tộc thiểu số 0 0 1 0.04 * The + danh từ ngữ) số ít - Vật duy nhất 1 0.04 0 0 - Nơi chốn không đến thường xuyên 4 0.16 18 0.8 Ngoại chiếu - Nhóm người, động vật, đồ vật có cùng thuộc tính 3 0.12 0 0 * Khác - Các chương trình 5 0.2 0 0 - Điều đặc biệt 9 0.37 6 0.26 - Tiền tệ 0 0 1 0.04 - The + từ viết tắt 1 0.04 0 0 - Nghề nghiệp 0 0 1 0.04 - Tờ báo 0 0 1 0.04 Phần trăm của ngoại chiếu 24 0.98 28 1.26 Tổng số 2432 100 2242 100
  5. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 16 * 2017 99 4.1. Các loại quy chiếu trong hai bộ giáo lược và ngoại chiếu đều được sử dụng. trình Trước tiên, cả hai bộ sách đều ưu Dựa trên bảng tóm tắt, tất cả bốn tiên sử dụng hồi chiếu. Trong các loại hồi loại quy chiếu gồm hồi chiếu, khứ chiếu, chiếu, hồi chiếu bằng đại từ nhân xưng tỉnh lược và ngoại chiếu được sử dụng được sử dụng với tần suất cao nhất. Đặc trong các cuộc hội thoại trong cả hai bộ biệt, cả hai không sử dụng hồi chiếu là các giáo trình. từ hạn định như “mine, yours, his, hers, its, Trong Bộ SGK Tiếng Anh dành ours, theirs” với chức năng ngữ pháp là cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015), hồi yếu tố chính để biểu thị nghĩa sở hữu. Thật chiếu được sử dụng nhiều nhất (95,32%), vậy, những từ này không dễ cho người sau đó là tỉnh lược (3,33%). Tiếp theo là nghe hiểu được ngay và có thể làm cho ngoại chiếu (0,98%) và khứ chiếu (0,37%). người nghe bối rối trong lúc trò chuyện. Vì Trong hồi chiếu, liên hệ ngược bằng đại từ vậy, người nói thường chọn các từ hạn định nhân xưng được sử dụng nhiều hơn bằng với chức năng ngữ pháp bổ nghĩa, như đại từ chỉ định. Quy chiếu so sánh được sử “my, your, his, her, its, our, one’s” để thể dụng ít nhất trong ba loại của hồi chiếu. hiện nghĩa sở hữu. Bên cạnh đó, hồi chiếu Trong phép tỉnh lược, tỉnh lược mệnh đề chỉ định cũng được sử dụng nhiều, chỉ xếp được dùng nhiều hơn tỉnh lược danh từ và sau hồi chiếu đại từ. Cả hai bộ giáo trình, từ động từ. Ngoại chiếu được sử dụng nhiều hạn định trung tính “the” với hàm ý không hơn khứ chiếu trong các đoạn đàm thoại đã có lựa chọn của người nói có chức năng được nghiên cứu. Trong Bộ Giáo Trình ngữ pháp là bổ nghĩa được sử dụng nhiều New Interchange, có một số điểm khác biệt để nói một cái gì, điều gì hay ai đó. Chúng so với Bộ SGK Tiếng Anh dành cho học được sử dụng nhiều hơn các từ hạn định và sinh THPT ở Việt Nam (2015). Thứ tự trạng từ có hàm ý lựa chọn của người nói. giảm dần của các loại quy chiếu được sử Hơn nữa, trong các cấu trúc so sánh, cả hai dụng trong các cuộc đàm thoại là hồi chiếu bộ sách đều sử dụng với tính từ nhiều hơn (87,02%), tỉnh lược (10,38%), khứ chiếu trạng từ. (1,33%), và ngoại chiếu (1,26%). Trong Sau hồi chiếu, phép tỉnh lược được khứ chiếu, loại khứ chiếu so sánh không sử dụng nhiều hơn khứ chiếu và ngoại được đề cập đến trong bất kỳ tình huống chiếu. Phép tỉnh lược là một sự lựa chọn nào. Quy chiếu đại từ nhân xưng trong khôn ngoan khi người nói muốn rút ngắn từ chức năng hạn định và quy chiếu chỉ định cần nói nhưng người nghe vẫn có thể hiểu không chọn lựa không được sử dụng trong được ý định của người nói cũng như nội Bộ giáo trình New Interchange. dung của các cuộc trò chuyện. Lựa chọn 4.2. Những điểm giống nhau trong việc sử thứ ba là ngoại chiếu, xảy ra khi người nói dụng phép quy chiếu của hai bộ giáo trình dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chung Trong các cuộc đàm thoại của cả về văn hoá. Lựa chọn cuối cùng là khứ hai bộ sách, quy chiếu là một trong những chiếu. Khứ chiếu được sử dụng ít nhất vì phương tiện hữu ích cho người nói và việc chuyển tiếp này có thể gây khó khăn, người nghe kết nối các ý tưởng để làm cho mất nhiều thời gian hơn để người nghe nắm cuộc hội thoại hợp lý và có ý nghĩa trong bắt được nội dung. Tuy nhiên, ở khía cạnh các ngữ cảnh tình huống và văn hoá. Trong kể chuyện hoặc nhấn mạnh, phép quy chiếu cả hai bộ sách, hồi chiếu, khứ chiếu, tỉnh này có thể đem lại hiệu quả tốt.
  6. 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 4.3. Những điểm khác nhau trong cách sử đầy đủ và lịch sự. Ngoài ra, Bộ SGK Tiếng dụng phép quy chiếu của hai bộ giáo trình Anh dành cho học sinh THPT ở Việt Nam Về sự khác nhau, có một số điểm (2015) hiếm khi sử dụng khứ chiếu, chỉ khác nhau chính về cách sử dụng phép quy chiếm 0,37%. Hầu hết các trường hợp là chiếu giữa hai bộ giáo trình. của đại từ giả "It" được sử dụng trong các Kết quả cho thấy Bộ SGK Tiếng chức năng ngữ pháp như chủ ngữ để nhấn Anh dành cho học sinh THPT ở Việt Nam mạnh đến ai đó, một cái gì đó hoặc thậm (2015) sử dụng nhiều hồi chiếu hơn so với chí là một phần của văn bản. Bộ Giáo Trình Bộ Giáo trình New Interchange (95,32 % New Interchange sử dụng nhiều khứ chiếu so với 87, 02 %). Cụ thể, tần suất hồi chiếu hơn hơn so với Bộ SGK Tiếng Anh dành đại từ, hồi chiếu chỉ định và hồi chiếu so cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015), đạt sánh đạt trung bình 73,43%, 19,69% và mức 1,33%. 2,17% ở bộ SGK Tiếng Anh dành cho học Về ngoại chiếu, kết quả phân tích sinh THPT ở Việt Nam (2015), trong khi đó cho thấy Bộ Giáo Trình New Interchange các tần suất này đạt mức 57,12%, 25,64% sử dụng ngoại chiếu nhiều gấp gần 1,5 lần và 3,51% ở bộ Giáo trình New Interchange. so với bộ SGK Tiếng Anh dành cho học Trong bộ SGK Tiếng Anh dành cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015). Trong bộ sinh THPT ở Việt Nam (2015), hồi chiếu Giáo Trình New Interchange, ngoại chiếu đại từ được sử dùng nhiều hơn nhưng hồi có khuynh hướng diễn ra bất cứ khi nào chiếu chỉ định và hồi chiếu so sánh được người nói tin rằng họ đang chia sẻ ngữ cảnh dùng ít hơn trong Bộ Giáo trình New văn hóa nào đó với người nghe. Người Interchange. Điều này gợi ý rằng việc sử nghe được kỳ vọng sẽ hiểu và nắm bắt nội dụng hồi chiếu đại từ dễ thực hiện hơn là sử dung dựa trên kiến thức chung về văn hoá dụng hồi chiếu chỉ định và hồi chiếu so và trải nghiệm của bản thân. Trong các sánh trong các cuộc hội thoại. Hồi chiếu đại cuộc hội thoại từ Bộ Giáo Trình New từ liên kết các yếu tố trong câu hoặc văn Interchange, có 31 trường hợp khứ chiếu, bản tạo thành diễn ngôn hợp lý. Tuy nhiên, chiếm 1,26%. Trong khi đó, chỉ có 24 điều này dẫn đến lối nói dài dòng. Thêm trường hợp này, chiếm 0,98 % được tìm nữa, nó cũng ảnh hưởng đến mức độ sử thấy trong Bộ SGK Tiếng Anh dành cho dụng phép tỉnh lược. Tỷ lệ sử dụng phép học sinh THPT ở Việt Nam (2015). Bằng tỉnh lược trong Bộ SGK Tiếng Anh dành cách sử dụng các danh từ hoặc cụm từ xác cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) chỉ định trong các cấu trúc ngôn ngữ "The + đạt 3,33%, trong khi tỷ lệ phần trăm của một danh từ số ít / một danh từ số nhiều / phép tỉnh lược trong Bộ Giáo trình New một tính từ / viết tắt / vv.", Bộ Giáo Trình Interchange ở mức 10,38%. Kết quả này New Interchange hướng người nghe suy ra cho thấy rằng tần suất sử dụng phép tỉnh các thực thể bên ngoài ngữ cảnh. Với kinh lược trong giao tiếp hoặc tạo hiệu ứng hài nghiệm của người nghe, họ tham chiếu hước trong Bộ SGK Tiếng Anh dành cho chính xác đến các thực thể theo ý định của học sinh THPT ở Việt Nam (2015) ít hơn người nói. Vì vậy, họ có thể giao tiếp thoải nhiều so với Bộ Giáo Trình New mái mà không có bất kỳ trở ngại nào. Interchange. Điều này phải chăng bị ảnh Ngoài ra, với cách quy chiếu chỉ định có hưởng bởi kiến thức về văn hoá và ngôn chọn lọc đề cập đến "cái này, cái kia, ngữ Việt Nam, nơi mà việc viết và nói nên những cái này, những cái kia, ở đây, ở kia,
  7. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 16 * 2017 101 bây giờ, sau đó ", ngôn ngữ biểu đạt được Anh dành cho học sinh THPT ở Việt Nam khoảng cách gần, xa hay trung tính từ (2015) tại các trường trung học nói riêng. người nói đến người nghe trong các cuộc Về phương diện học tiếng Anh, hội thoại. phép quy chiếu được coi là một trong 5. Kết luận những công cụ gắn kết quan trọng nhất Công trình nghiên cứu này đã đem trong diễn ngôn. Với ba loại quy chiếu lại cái nhìn chi tiết hơn về quy chiếu, một chính gồm quy chiếu đại từ, quy chiếu chỉ trong những phương tiện liên kết trong các định và quy chiếu so sánh khá quen thuộc diễn ngôn hiệu quả. Kết luận chỉ ra rằng cả với người học, học sinh cần sử dụng chúng hai bộ giáo trình đều sử dụng cả bốn loại càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, học sinh nên quy chiếu trong các cuộc hội thoại. Tuy mở rộng khả năng của mình trong việc sử nhiên, trong Bộ Giáo Trình New dụng phép tỉnh lược trong ngôn ngữ nói, Interchange quy chiếu được sử dụng đa điều này giúp cuộc hội thoại trở nên cô dạng hơn. Bên cạnh hồi chiếu đại từ, hồi đọng và lôi cuốn hơn. Ngoại chiếu cũng là chiếu chỉ định và hồi chiếu so sánh, nhiều một sự lựa chọn khôn ngoan cho người nói. loại quy chiếu khác cũng được sử dụng. Với trải nghiệm và kiến thức về văn hoá, Mặt khác, Bộ SGK Tiếng Anh dành cho người nói có thể tạo ra các cuộc hội thoại học sinh THPT ở Việt Nam (2015) có xu một cách thú vị. hướng sử dụng rất nhiều hồi chiếu. Mặc dù Về phương diện giảng dạy tiếng có sử dụng nhiều hồi chiếu chỉ định và so Anh, dựa trên kết quả nghiên cứu, giáo viên sánh, nhưng ưu tiên hơn hết vẫn là quy có thể giúp người học xây dựng sự tự tin chiếu đại từ. Khứ chiếu đôi khi được sử trong giao tiếp thông qua việc thực hành dụng để nhấn mạnh về ai đó hay một điều với phép quy chiếu. Giáo viên có thể hướng gì đó, trong khi đó ngoại chiếu không dẫn học sinh tránh cách nói hoặc giải thích thường được sử dụng trong các cuộc hội dài dòng bằng cách sử dụng phép quy thoại. chiếu 6. Đề xuất Với kết quả nghiên cứu trên, tác giả hy vọng sẽ góp phần củng cố kiến thức về phép quy chiếu nói chung và việc học và giảng dạy tiếng Anh trong Bộ SGK tiếng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hoang Van Van (Ed.) (2015). Tiếng Anh Lớp 10, Textbooks 1, 2. Hanoi: Nxb Giáo dục Việt Nam. [2] Hoang Van Van (Ed.) (2015). Tiếng Anh Lớp 11, Textbooks 1, 2. Hanoi: Nxb Giáo dục Việt Nam. [3] Hoang Van Van (Ed.) (2016). Tiếng Anh Lớp 12, Textbooks 1, 2. Hanoi: Nxb Giáo dục Việt Nam. [4] Richards, J. C. (2007). New Interchange 1, Student’s Book (37th edition). New York: Cambridge University Press. [5] Richards, J. C. (2003). New Interchange 2, Student’s Book (22nd edition). New York:
  8. 102 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN Cambridge University Press. [6] Richards, J. C. (2008). New Interchange 3, Student’s Book (19th edition). New York: Cambridge University Press. [7] Azzouz, B. (2009). A Discourse Analysis of Grammatical Cohesion in Student’s Writing. Mentouri University. [8] BGDDT (2012). Quyết định về việc ban hành Chương trình Giáo Dục Phổ Thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung Học Phổ Thông, https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Giao-duc/Quyet-dinh-5209-QD-BGDDT-nam-2012-Chuong-trinh-giao-duc-pho- thong-mon-tieng-Anh-180993.aspx, [retrieved on 21/03/2017]. [9] Halliday, M. A. K. and Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman. [10] Hoang Van Van (2006). Introducing Discourse Analysis. Education Press. [11] Hoey, M. (1991). Pattern of Lexis in Text. Oxford: Oxford University Press. [12] Lê Thị Thu Thủy (2016). The Study on Discourse Reference in Policy Dialogues on VTV1 and Q & A Programs on ABC. Quy Nhon University. [13] Mey, J. L. (2004). Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture and Society, https://books.google.com.vn/books?id=sdRJCgAAQBAJ, [retrieved on 21/03/2017]. [14] Mokrani, L. R. (2009). Reference as a Device of Grammatical Cohesion In English Narrative and its Translation into Arabic. Mentouri University. [15] Nunan, D. (1993). Introducing Discourse Analysis. London: Penguin. [16] Sukma, R.F. (2014). Cohesive Devices Analysis on insider Column Travel + Leisure Magazine September 2011. Semarang: Dian Nuswantoro University. [17] Thompson, G. (2014). Introducing Functional Grammar, (3rd Ed.).London & New York: Routledge.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2