Những nguyên nhân gây hại men răng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
4
download

Những nguyên nhân gây hại men răng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Men răng là một lớp vật chất có thể chịu được nhiều tác động nhưng lại rất dễ bị tổn thương bởi nhiều nguyên nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nguyên nhân gây hại men răng

  1. Nh ng nguyên nhân gây h i men răng Men răng là m t l p v t ch t có th ch u ư c nhi u tác ng nhưng l i r t d b t n thương b i nhi u nguyên nhân. Men răng b o v răng như th nào? Men răng là m t lo i v t ch t có tác d ng gi ng như v tr ng. Nó b o v nh ng ph n m m và có th b
  2. t n thương phía trong răng. Nhưng không như v tr ng, l p men răng m ng hơn và "d o dai" hơn. Th c t , l p men răng là mô khó b tác ng nh t trong cơ th . Nó có th “ ng v ng” dù th c hi n các thao tác nhai, c n và g m nh m kéo dài hàng ch c năm li n, t t nhiên ph i i kèm v i i u ki n là ch t men t t và ư c chăm sóc răng úng cách. Cái gì làm cho răng tr ng? Men răng dư ng như r t tr ng nhưng th c t ph n n m ngay dư i men răng là ngà răng m i quy t nh tr ng c a răng. Men răng là m t l p ch t r t c ng, hơi trong. Qua th i gian, cà phê, trà, rư u, thu c lá và các h p ch t khác có th “nhu m” màu men răng, làm cho nó b x n, vàng hay xám.
  3. T xói mòn men răng n nh ng l h ng trên răng M c dù r t c ng, r t ch c nhưng không có nghĩa là men răng không th phá h y. Axit trong th c ph m và vi khu n có th “g m nh m” men răng t t , gây ra tình tr ng xói mòn men răng và t o ra nh ng l sâu. Men răng cũng có th b v , r n. Và không như xương, men răng không th t tái t o, t c là nó s b t n thương vĩnh vi n.
  4. Men răng b "nhu m màu" b i th c ph m, th c u ng có màu như trà, cà phê theo th i gian. Sâu răng và răng nh y c m Nh ng gì s x y ra khi men răng b t n thương? Các l p ngay dư i men răng s nhanh chóng b t n thương d n t i sâu răng. Các l h ng không ph i là v n duy nh t. Khi men răng b t n thương, răng s tr nên nh y c m v i các nhi t “b t thư ng”. Ch ng h n như ăn kem hay u ng c c cà phê nóng u có th gây au bu t, khó ch u. Vi khu n phá h y men răng như th nào? Sau khi ăn, m t s lo i vi khu n trong mi ng s “m ti c” thư ng th c các lo i ư ng t các lo i th c ph m ng t và tinh b t. Quá trình “liên hoan” này s t o ra nh ng axit gây phá h y men răng.
  5. Axit trong sô- a, nư c qu và các lo i u ng cũng gây h i, th m chí m t s lo i còn phá h y men răng m nh hơn c axit trong c c pin. Theo th i gian, nh ng axit này s gây xói mòn men răng, làm “thu co” kích thư c c a răng. Chuyên gia n m rư u có nguy cơ cao nh t T i sao ư? ó là vì vi c nh m nháp rư u nhi u l n trong ngày và súc mi ng s làm gia tăng s ti p xúc c a axit v i men răng. ó là lý do t i sao nên u ng rư u, sô- a hay trà ng t trong b a ăn thay vì nh m nháp nó h ng gi . Các v n liên quan t i r i lo n tiêu hóa Các b nh gây ra do nôn hay trào ngư c axit d dày có th gây h i cho men răng.
  6. Khi axit d dày trào ngư c lên mi ng, nó có th phá h y c men răng. Nh ng b nh thư ng xuyên gây nôn, các v n v ư ng tiêu hóa d n t i các r i lo n ăn u ng cũng gây h i cho răng tương t . V n v i khô mi ng N u b khô mi ng, do tác d ng ph c a dùng thu c hay b nh lý thì axit s “lưu luy n” l i mi ng lâu hơn và gây xói mòn mên răng. Cách x lý duy nh t là nên b sung các khoáng ch t tăng cư ng s c kh e men răng. T t nghi n răng M t nguyên nhân khác làm t n thương men răng là nghi n răng lúc ng . Theo th i gian, tình tr ng si t ch t và va ch m không
  7. ng ng s bào mòn men răng. T t nghi n răng lúc ng là m t trong nh ng t t x u không th ki m soát. Vì th , gi m stress là cách t t nh t. N u không có th eo hàm b o v lúc ng . Mi ng không ph i là d ng c m chai M b n nói úng: không bao gi ư c m chai, m h p hay b t kỳ v t nào b ng răng. Nh ng hành vi này có th làm v hay r n men răng. T t g m bút hay móng tay hay nh n h t dưa… cũng gây h u qu tương t . Tr em và tình tr ng xói mòn men răng Nhi u chuyên gia tin r ng tình tr ng xói mòn men răng ang gia tăng, c bi t là tr em. T i sao? Theo m t s chuyên gia, ó là vì tr u ng nhi u u ng ch a axit và sô- a.
  8. Các u ng không ph i t nư c máy (nư c óng chai) thư ng ít ch t fluor b o v và vì th nó cũng là m t trong nh ng nguyên nhân làm gia tăng tình tr ng xói mòn men răng. Nh ng m o ch ng xói mòn men răng Có nh ng cách ơn gi n gi m xói mòn men răng. ó là ánh răng sau khi ăn hay u ng. Dùng bàn ch i m m và kem ánh răng có fluor. B n cũng có th u ng s a hay ăn m t chút phô-mai sau b a ăn giúp trung hòa axit. Cu i cùng, nhai k o cao su không ư ng có ch t xylitol sau ăn cũng giúp tăng ti t nư c b t.
Đồng bộ tài khoản