Những Quyết Định Về Hưu Bổng

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
160
lượt xem
14
download

Những Quyết Định Về Hưu Bổng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hưu bổng là hình thức đầu tư dài hạn,...lúc lời lẫn lúc lỗ,... các càng ít tài khoản hưu bổng càng tốt,...hãy đảm bảo quỹ hưu bổng của quí vị biết số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những Quyết Định Về Hưu Bổng

 1. Vietnamese Những Quyết Định Về Hưu Bổng Những Quyết Định Về Hưu Bổng 1
 2. Những gợi ý chính về hưu bổng 1. Hãy lưu tâm đến hưu bổng (superannuation hoặc super) của 4. Có càng ít tài khoản hưu bổng càng tốt và báo cho họ biết địa quý vị. Đây là khoản đầu tư cho lúc quý vị nghỉ hưu. chỉ mới nhất của quý vị cũng như cách quý vị muốn họ thanh toán tiền trả tử vong (death benefit) như thế nào. 2. Hãy xem kỹ trước khi có quyết định khi chọn quỹ hưu bổng. So sánh tiền hưu và lợi ích về bảo hiểm và những đặc điểm khác. 5. Tránh xa những trò bịp bợm hưu bổng (super scam). Nếu thấy Đừng để tốn nhiều lệ phí và phí tổn. khó tin vì quá hấp dẫn, có lẽ nó là trò lừa gạt. 3. Hưu bổng là hình thức đầu tư dài hạn, do đó, quý vị phải chấp 6. Hãy bảo đảm quỹ hưu bổng của quý vị biết Số Hồ Sơ Thuế nhận cả lúc lời lẫn lúc lỗ. (Tax File Number) của quý vị. Nhờ vậy quý vị dễ theo dõi hưu bổng của mình, bảo đảm hưu bổng của quý vị bị đánh thuế ở mức thuế thấp đặc biệt và bảo đảm quý vị không phải chấp hành những hạn chế phụ trội khi đóng góp vào hưu bổng. 5 Những điểm thiết yếu 38 Theo dõi quỹ hưu bổng Mục lục 10 Chọn quỹ hưu bổng của quý vị 12 Tìm hiểu về từng 43 Khiếu nại về quỹ hưu quỹ hưu bổng bổng của quý vị 24 Chọn kế sách đầu tư 44 Sử dụng hưu bổng trước ‘tuổi bảo tồn’ 28 Tích lũy hưu bổng (‘preservation age’) của quý vị 47 Sắp nghỉ hưu 33 Đổi quỹ hưu bổng 50 Muốn tìm hiểu thêm 36 Đổi việc làm Những Quyết Định Những Quyết Định Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 2 3
 3. Sơ lược về tập sách này Nếu quý vị đang để dành tiền cho lúc nghỉ hưu, điều thiết yếu là quý vị biết cách tận dụng hưu bổng (superannuation hoặc super). Tập sách này sẽ giúp quý vị có quyết định đúng đắn. Chính Phủ Úc đã lập ra Australian Securities and Investments Commission – ASIC (Ủy Hội Chứng Khoán và Đầu Tư Úc Châu) để giám sát các dịch vụ tài chính và luật công ty hầu bảo vệ cho quý vị. Tập sách này do ASIC biên soạn để giúp quý vị: hiểu thêm về hưu bổng Những điểm thiết yếu ● ● có quyết định tốt hơn về hưu bổng ● nhờ giúp đỡ và tìm thêm thông tin. Thông tin trình bày trong tập sách này có thể giúp quý vị khởi sự đúng hướng với những gợi ý tổng quát và lời giải thích. Tuy Hưu bổng đem lại lợi ích gì cho quý vị? nhiên, không phải tất cả những ý kiến này đều có thể áp dụng Hưu bổng là cách thức tuyệt vời để đầu tư tiền bạc cho lúc quý với mỗi quỹ hưu bổng hoặc với hoàn cảnh riêng của quý vị. Nếu vị nghỉ hưu. Vì quý vị đóng góp vào hưu bổng, khoản tiết kiệm muốn được hướng dẫn riêng về hưu bổng, quý vị nên tiếp xúc với cho lúc nghỉ hưu ngày càng nhiều bởi lẽ quỹ hưu bổng của quý cố vấn tài chính có môn bài. vị có thể đầu tư tiền của quý vị ở mức thuế thấp. Những quy chế Hãy cất tập sách này chung với giấy tờ hưu bổng để quý vị có giảm thuế và lợi ích khác của chính phủ hiện nay đã làm cho thể tham khảo trong tương lai. hưu bổng trở thành một trong những cách thức đầu tư tốt nhất về lâu dài. Kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2007, theo luật mới, tiền hưu (benefits) mà quỹ hưu bổng đã đóng thuế trả cho đa số người tuổi từ 60 trở lên được hoàn toàn miễn thuế, dù quý vị chọn hưởng lợi tức đều đặn hoặc lấy trọn một số tiền (lump sum). Những Quyết Định Những Quyết Định Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 4 5
 4. Những thay đổi về điều lệ của ‘trắc nghiệm tài sản’ (‘assets test’) đối với tiền cấp dưỡng cao niên có nghĩa là có thêm nhiều người có thể hội đủ điều kiện để được hưởng một phần tiền cấp dưỡng cao niên và những chiết giảm có giá trị đi kèm. Đóng bao nhiêu vào quỹ hưu bổng của Quý vị cũng có nhiều lựa chọn hơn về cách thức và khi nào quý quý vị? vị hưởng tiền hưu trong lúc nghỉ hưu. Nếu quý vị trên 65 tuổi và Nói chung, theo quy chế ‘bảo đảm hưu bổng’ (‘super chưa muốn hưởng tiền hưu, nay quỹ hưu bổng không còn bắt guarantee’), chủ/hãng sở quý vị phải đóng 9% tiền lương buộc phải trả cho quý vị nữa. của quý vị, thí dụ như nếu tiền lương của quý vị là 50.000 Quỹ hưu bổng cũng có thể cung cấp thêm lợi ích khác, chẳng đô la một năm, chủ/hãng sở phải đóng thêm 4.500 đô la. hạn như bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khuyết tật toàn diện và Tỉ lệ 9% của đa số người được tính trên ‘thu nhập theo giờ vĩnh viễn (bảo hiểm nếu quý vị bị khuyết tật hoặc bệnh tật thời làm việc bình thường’ (‘ordinary time earnings’), mà theo gian kéo dài). luật này có nghĩa là thu nhập tính theo giờ làm việc bình thường của quý vị. Về mặt luật pháp, trong điều kiện làm Gia nhập quỹ hưu bổng việc của quý vị hoặc chứng thư ủy thác (trustee deed) của quỹ hưu bổng, ‘tiền lương’ (‘earnings’) được định nghĩa chi Trong hầu hết trường hợp, quý vị gia nhập quỹ hưu bổng ngay tiết hơn. Hãy truy cập trang mạng của Australian Taxation sau khi có việc làm, bởi lẽ theo luật, chủ/hãng sở quý vị phải Office – ATO (Sở Thuế Úc) – xem trang 51. đóng góp vào quỹ hưu bổng cho quý vị. Chủ/hãng sở quý vị hoặc quý vị có thể đóng thêm vào quỹ Nếu tự làm chủ (self-employed), quý vị có thể quyết định xem hưu bổng bất cứ lúc nào. Nếu tự làm chủ hoặc thất nghiệp, quý vị có muốn gia nhập và đóng góp vào quỹ hưu bổng hay quý vị quyết định số tiền đóng góp vào quỹ. Khi được 65 không. Nếu đang bị thất nghiệp hoặc chưa bao giờ đi làm, quý tuổi, quý vị cần phải đáp ứng trắc nghiệm làm việc để đóng vị vẫn có thể gia nhập và đóng góp vào quỹ hưu bổng cho đến góp và nói chung sau khi quý vị được 75 tuổi thì không 65 tuổi. được phép đóng góp nữa. Ngay sau khi gia nhập quỹ hưu bổng, quý vị hãy cho họ biết Số Hồ Sơ Thuế (Tax File Number) để quý vị không phải đóng thuế không cần thiết hoặc không được hưởng những lợi ích khác. Những Quyết Định Những Quyết Định Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 6 7
 5. Quý vị có thể gia nhập những loại quỹ hưu Ai giữ quyền kiểm soát quỹ hưu bổng của bổng nào? quý vị? Điều lệ của quỹ hưu bổng định đoạt người có thể gia nhập. Bốn loại quỹ hưu bổng căn bản là: Quản lý ủy thác (trustees) điều hành quỹ hưu bổng của quý vị. Theo luật, họ phải hành sử thành thật và khôn ngoan cũng 1. Quỹ hưu bổng công ty (corporate funds) dành cho người như có quyết định vì lợi ích tốt nhất của toàn thể thành viên. làm việc cho chủ/hãng sở hoặc công ty nhất định. (Chủ/hãng sở có thể tự điều hành chương trình riêng hoặc điều hành Quản lý ủy thác nắm quyền hành theo điều lệ của quỹ. qua trung gian quản lý đầu tư hoặc quỹ ủy thác chung Thường thường, quản lý ủy thác thuê chuyên viên đầu tư tiền (master trust).) của quỹ hưu bổng và trông nom tài sản của quỹ, hồ sơ thành viên và các công việc khác. Quản lý ủy thác vẫn chịu trách 2. Quỹ hưu bổng ngành công nghiệp (industry funds) dành cho nhiệm và nếu họ không làm tròn nhiệm vụ, tòa án hoặc cơ người thuộc ngành công nghiệp nhất định hoặc trực thuộc quan chính phủ có thể bãi nhiệm họ. quy chế lao động nhất định. Có một số quỹ hưu bổng ngành công nghiệp dành cho mọi người. 3. Quỹ hưu bổng bán lẻ (retail funds) dành cho công chúng. Ai giám sát các quỹ hưu bổng? Những quỹ này do các công ty/tổ chức tài chính điều hành. Có ba cơ quan chính phủ giữ vai trò giám sát và thi hành những tiêu chuẩn pháp lý để bảo vệ quý vị và lợi ích của quý vị: 4. Quỹ hưu bổng tự quản (self-managed funds) chỉ dành riêng cho quý vị và tối đa ba người khác. 1. ASIC giám sát những gì quỹ hưu bổng cho quý vị biết và việc quỹ tuân theo luật công ty như thế nào. Để được hưởng quy chế giảm thuế hưu bổng đặc biệt, quý vị phải gia nhập quỹ hưu bổng ‘đủ điều kiện’ (‘complying’) đáp ứng 2. Australian Prudential Regulation Authority – APRA (Cơ Quan các tiêu chuẩn pháp lý. Tại trang mạng của ATO có sổ đăng ký Giám Sát Cơ Sở Tài Chính và Bảo Hiểm Úc Châu) giám sát miễn phí các quỹ hưu bổng đủ điều kiện. cách thức hoạt động của quỹ hưu bổng (ngoại trừ quỹ hưu bổng tự quản) để những quỹ này có thể làm tròn nghĩa vụ Còn không, quý vị có thể đóng góp hưu bổng vào ‘tài khoản tiết đối với quý vị. kiệm hưu’ (‘retirement savings account’), tài khoản ký thác đặc biệt với ngân hàng hoặc tổ chức nhận ký gởi. (Với số tiền từ 3. ATO giám sát quỹ hưu bổng tự quản, khoản đóng góp của 10.000 đô la trở lên, có thể quý vị nên nghĩ đến những sắp chủ/hãng sở (bảo đảm hưu bổng (super guarantee)), cùng xếp khác về hưu bổng có thể đem lại lợi nhuận nhiều hơn về đóng góp (co-contributions) và điều lệ về thuế hưu bổng. Những Quyết Định Những Quyết Định lâu dài.) Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng Cơ quan chính phủ không bảo đảm vốn hoặc thu nhập do đầu tư của quỹ hưu bổng của quý vị. 8 9
 6. Quyền chọn quỹ hưu bổng của quý vị Nếu không muốn, quý vị không phải chọn quỹ hưu bổng. Nếu không muốn chọn quỹ hưu bổng, quý vị có thể không cần phải làm gì hết và chủ/hãng sở quý vị sẽ đóng góp vào quỹ hưu bổng do họ chọn. Hãy đoan chắc quý vị am hiểu quỹ hưu bổng mà chủ/hãng sở quý vị đã chọn. Quỹ hưu bổng hiện thời của quý vị có thể khác với quỹ hưu bổng mà chủ/hãng sở quý vị đã chọn. Hãy so sánh những lợi ích và chi phí với ít nhất hai quỹ hưu bổng khác, thí dụ như so với một quỹ hưu bổng ngành công nghiệp và quỹ hưu bổng bán lẻ. Chọn quỹ hưu bổng Quý vị có thể chọn quỹ hưu bổng bất cứ lúc nào, nhưng quý vị không thể buộc chủ/hãng sở quý vị đổi quỹ hưu bổng của quý vị nhiều hơn một lần trong một năm. Quý vị cũng phải cung cấp cho chủ/hãng sở quý vị thư xác nhận của quỹ hưu bổng mà quý vị đã chọn rằng họ sẽ nhận khoản đóng góp của chủ/hãng sở quý vị. Quý vị có hội đủ điều kiện để được chọn quỹ Việc chọn hoặc đổi quỹ hưu bổng cho những tài khoản hiện hữu hưu bổng không? của quý vị, kể cả những khoản đóng góp của chủ/hãng sở cũ đều Hàng triệu công nhân viên có thể chọn quỹ hưu bổng để nhận phải được thực hiện riêng biệt. Nói chung, về lâu dài quý vị sẽ khoản bảo đảm hưu bổng do chủ/hãng sở đóng góp. tiết kiệm được tiền bạc và thời giờ nếu quý vị để hưu bổng của Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được chọn quỹ hưu bổng, chủ/ mình trong càng ít tài khoản càng tốt – xem mục Đổi quỹ hưu hãng sở sẽ đưa cho quý vị ‘giấy lựa chọn tiêu chuẩn’ (‘standard bổng, trang 33. choice form’). Muốn tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện để được chọn quỹ hưu bổng hay không, quý vị hãy hỏi chủ/hãng sở của mình hoặc truy cập www.ato.gov.au. Những Quyết Định Những Quyết Định Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 10 11
 7. Kiểm tra loại quỹ hưu bổng và khoản đóng góp của chủ/hãng sở Đa số quỹ hưu bổng là loại quỹ tích lũy (accumulation funds). Số tiền hưu của quý vị tùy thuộc: 1. số tiền chủ/hãng sở và quý vị đóng góp bao nhiêu 2. thu thập do quỹ hưu bổng đầu tư số tiền này sau khi trừ phí tổn và thuế là bao nhiêu. Lợi nhuận do đầu tư được cộng vào tài khoản của quý vị và những khoản đầu tư lỗ được trừ ra. Tìm hiểu về từng Đối với những quỹ hưu bổng này, quý vị chấp nhận rủi ro và hưởng lợi nhuận theo thành quả đầu tư (investment quỹ hưu bổng performance) của quỹ hưu bổng. Khi nghỉ hưu, quý vị có thể hưởng trọn số tiền trong tài khoản. Loại quỹ hưu bổng ít phổ biến hơn là quỹ tiền hưu ấn định (defined benefit funds). Số tiền hưu của quý vị sẽ do các điều lệ Trong ‘tờ trình bày về sản phẩm’ (‘product disclosure của quỹ hưu bổng ấn định và thường tùy thuộc: statement’) của quỹ hưu bổng có những chi tiết quý vị cần biết, bao gồm: 1. các khoản tiền được đóng góp vào quỹ 1. lệ phí và phí tổn quý vị sẽ trả 2. quý vị làm việc cho chủ/hãng sở quý vị trong bao lâu 2. tiền trả tử vong và khuyết tật cùng lệ phí bảo hiểm 3. tiền lương quý vị lãnh lúc nghỉ hưu là bao nhiêu. 3. các kế sách đầu tư mà quý vị có thể chọn Ví dụ như số tiền hưu của quý vị có thể nhiều gấp năm lần mức lương bổng cuối cùng sau khi là thành viên của quỹ được 4. các mục tiêu của kế sách đầu tư, các rủi ro và lợi nhuận dự 25 năm. kiến 5. các đặc điểm và dịch vụ của quỹ hưu bổng, kể cả thủ tục giải quyết khiếu nại. Những Quyết Định Những Quyết Định Để dễ so sánh các quỹ hưu bổng, quý vị hãy đọc những Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng điểm quan trọng trong các trang kế rồi sử dụng tờ đối chiếu (worksheet) ở trang 20–21 để thu thập thông tin của quý vị. 12 13
 8. Quỹ tiền hưu ấn định thường là loại rộng rãi và ít rủi ro. Nếu So sánh lệ phí và phí tổn thành quả đầu tư của quỹ hưu bổng của quý vị không có lợi Tất cả quỹ hưu bổng đều tính lệ phí. Trong ‘tờ trình bày về sản nhuận nhiều, chủ/hãng sở quý vị vẫn phải bảo đảm quỹ hưu phẩm’ (product disclosure statement) có tất cả lệ phí đáng kể bổng có thể trả cho quý vị đủ số tiền hưu khi quý vị nghỉ hưu. được liệt kê trong bảng đặc biệt và có ví dụ cách tính lệ phí bằng Miễn chủ/hãng sở có khả năng chi trả, sự rủi ro về đầu tư của đô la. quý vị có thể chỉ giới hạn trong phần lời thu nhập được từ bất cứ khoản đóng góp cá nhân nào mà thôi. Quý vị cũng có thể so sánh lệ phí có tác động như thế nào bằng máy tính hưu bổng của ASIC tại trang mạng FIDO dành cho Nếu có thể chọn giữa hai loại quỹ hưu bổng này, quý vị hãy người sử dụng của chúng tôi. Xin truy cập www.fido.gov.au. kiểm tra tiền hưu và điều lệ cẩn thận. Nếu là công nhân viên toàn thời và làm dài hạn, tiền hưu ấn định có thể rất thích hợp Có nhiều dịch vụ có thể có nghĩa là lệ phí cao hơn. Hãy cân với quý vị. Đối với công nhân viên bán thời hoặc làm ngắn hạn, nhắc xem quý vị cần những dịch vụ ở mức độ nào bởi vì mỗi một số quỹ tiền hưu ấn định có thể gò bó. Ví dụ như khi nghỉ đồng đô la lệ phí quý vị trả sẽ giảm số tiền hưu cuối cùng. Nếu làm, quý vị có thể bị bắt buộc để tiền trong quỹ hưu bổng, có mỗi năm quý vị trả thêm 1% lệ phí, trong thời gian 30 năm quý thể mức lợi nhuận thấp, cho đến khi quý vị nghỉ hưu. vị có thể bị mất đến 20% số tiền hưu của mình.1 (Ghi chú: Nếu quý vị thuộc quỹ tiền hưu (benefit) ấn định, Trước tiên quý vị nên xem ‘phí tổn quản lý’ (‘management nhưng chỉ hưởng tiền hưu (benefit) ‘tích lũy’ (‘accumulation’), costs’), phí tổn này nói chung được tính hàng năm theo phần những ý kiến của chúng tôi về quỹ tích lũy áp dụng với quý vị.) trăm của số dư tài khoản. Ví dụ như phí tổn quản lý 1% sẽ là $100 nếu quý vị có $10.000, và $500 nếu quý vị có $50.000. Một số chủ/hãng sở có thể đóng góp thêm tiền nếu quý vị: Khi so sánh phí tổn quản lý, quý vị hãy bảo đảm quý vị so sánh gia nhập quỹ hưu bổng của chủ/hãng sở thay vì gia nhập quỹ những quỹ hưu bổng có những kế sách đầu tư tương tự. Thông ● hưu bổng hoạt động độc lập thường, những kế sách đầu tư ít lời sẽ tính phí tốn ít hơn những ● làm việc cho chủ/hãng sở một thời gian nhất định kế sách đầu tư lời nhiều, nhưng có thể quỹ này trả cho quý vị ít hơn khi quý vị nghỉ hưu. (Cũng nên xem mục Những Kế sách ● đóng góp thêm bằng chính tiền lương của quý vị. đầu tư có nghĩa là gì, trang 25.) Một số chủ/hãng sở quỹ hưu bổng có thể đóng góp thêm tiền nếu quý vị bị cho nghỉ việc vì dư người. 1 Với số dư ban đầu là $50.000, mức lương $55.575 và lệ phí 1% Những Quyết Định Những Quyết Định mỗi năm, tiền hưu tích lũy của quý vị là $359.000 trong 30 năm so Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng với $298.000 nếu lệ phí là 2% mỗi năm. (Sử dụng máy tính hưu bổng của FIDO.) 14 15
 9. Phí tổn quản lý tiêu biểu thường là từ 0,6% đến 3% mỗi năm. Hãy quyết định xem quý vị cần được bảo hiểm ở mức độ nào và Thông thường, quỹ hưu bổng công ty và ngành công nghiệp tính so sánh phí tổn. Không bảo hiểm đúng mức, quý vị và bất cứ ai phí tổn ít hơn so với quỹ hưu bổng bán lẻ. Quỹ hưu bổng bán lẻ phụ thuộc quý vị có thể dễ bị lâm vào cảnh khó khăn. Trước khi thường phải trả tiền hoa hồng cho các cố vấn tài chính chiêu dụ đổi quỹ hưu bổng, luôn luôn kiểm xem mức độ bảo hiểm quý vị được khách hàng gia nhập quỹ hưu bổng của họ. Những hướng được hưởng là như thế nào. dẫn về tài chính có thể có giá trị đối với quý vị, đặc biệt khi cân Tìm hiểu về bất cứ những giới hạn nào về tuổi tác, việc làm nguy nhắc những cách thức đầu tư phụ trội hoặc các dịch vụ khác hiểm, việc làm bán thời hoặc phù động (casual work) và nghỉ hộ của quỹ hưu bổng bán lẻ. sản. Một số quỹ hưu bổng yêu cầu thân chủ phải có mua bảo Kế tiếp, so sánh những lệ phí khác, ví dụ như lệ phí khoản đóng hiểm nào đó, một số quỹ hưu bổng cho phép quý vị chọn không góp, rút tiền ra và chấm dứt. Quý vị có thể điều đình một số lệ mua bảo hiểm và không phải trả lệ phí, trong khi đó một số quỹ phí của quỹ hưu bổng bán lẻ bằng cách đi gặp cố vấn tài chính hưu bổng thì cho phép quý vị chọn để được bảo hiểm. nào bớt hoặc giảm lệ phí. Nếu được trả lệ phí đóng góp sau này, có thể cuối cùng tổng lệ phí quý vị phải trả nhiều hơn. So sánh các cách thức đầu tư Những phí tổn khác, như tiền bảo hiểm, được trình bày ở phần Nhiều quỹ hưu bổng cho phép quý vị chọn một kế sách đầu tư khác trong tờ trình bày về sản phẩm, do đó, quý vị hãy xem toàn và một số quỹ hưu bổng khác cung cấp nhiều cách thức đầu tư. bộ tờ trình bày này. Quý vị không bắt buộc phải chọn – nhiều người cứ để cho quản Một vài chủ/hãng sở trả một phần hoặc trả trọn phí tổn quỹ hưu lý ủy thác (trustee) chọn kế sách giùm. bổng của riêng họ để khuyến khích quý vị gia nhập. Khi chọn quỹ hưu bổng, quý vị hãy quyết định xem có bao nhiêu cách thức đầu tư quý vị thực sự có thể sẽ dùng tới. Thông Tiền trả tử vong và khuyết tật và bảo hiểm thường quý vị sẽ được cung ứng khoảng bốn cách thức đầu tư tổng quát, xem mục Những Kế sách đầu tư có nghĩa là gì, trang Quỹ hưu bổng có thể thanh toán tiền trả bảo hiểm nếu quý vị 25. Có lẽ tốt hơn là quý vị có ít nhất một lựa chọn giữa: qua đời hoặc quý vị không thể đi làm vì bệnh tật hoặc tai nạn. ● lời nhiều rủi ro nhiều hơn Thông thường quỹ hưu bổng sẽ trừ lệ phí bảo hiểm vào tài khoản của quý vị, trừ trường hợp chủ/hãng sở quý vị trả lệ phí này. Một ● lời ít rủi ro ít hơn. số quỹ hưu bổng có thể cung cấp cho quý vị quy chế bảo hiểm Nhờ vậy quý vị kiểm soát phần nào số tiền hưu của quý vị được tức thời mà không cần khám sức khỏe hoặc đặt câu hỏi. đầu tư theo cách nào, xem mục Chọn kế sách đầu tư, trang 24. Những Quyết Định Những Quyết Định Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 16 17
 10. Đánh giá thành quả đầu tư Nếu quỹ hưu bổng của quý vị có thành quả thấp hơn mức trung bình trong thời gian 5-năm, có thể quý vị nên nghĩ đến chuyện Thông thường, thành quả đầu tư của quỹ hưu bổng của quý vị có đổi quỹ hưu bổng. Xem mục Đổi quỹ hưu bổng, trang 33. ảnh hưởng lớn lao đến số tiền quý vị sẽ được hưởng khi nghỉ hưu. Thành quả trong quá khứ không phải là điều bảo đảm lợi nhuận Không ai có thể luôn luôn chọn đúng quỹ hưu bổng sẽ có thành trong tương lai. Quỹ hưu bổng có mức thành quả hạng nhất hôm quả đầu tư cao nhất. Chọn đúng kế sách đầu tư và những đặc nay có xu hướng tuột dần xuống mức trung bình. Tuy nhiên, mức điểm của quỹ hưu bổng với lệ phí thấp thì dễ hơn nhiều và rồi thành quả bị thấp liên tục có thể khó đảo ngược tình hình. chấp nhận thành quả đầu tư lúc lên lúc xuống. Các công ty nghiên cứu cũng xếp hạng các quỹ hưu bổng và Sau đây là một số gợi ý để đánh giá thành quả: họ thường công bố hạng bậc này trên báo và trang mạng, xem 1. Tìm thành quả ở mức tương đối. Tìm cách chọn quỹ hưu bổng trang 52. có thành quả hạng nhất trong năm tới chỉ phí thời giờ vô ích. 2. Đánh giá thành quả đầu tư trong thời gian ít nhất 5 năm. Quỹ hưu bổng dễ hiểu đối với người sử dụng? Hưu bổng là hình thức đầu tư dài hạn và những con số ngắn Xem báo cáo thường niên và truy cập trang mạng của quỹ hưu hạn, chẳng hạn như trong 12 tháng qua hoặc ngắn hơn đều bổng và liên lạc với họ nếu quý vị có thắc mắc để xem quý vị có không có ích lợi gì. cảm thấy thoải mái gia nhập hay không. Hãy để ý đến: 3. So sánh những quỹ hưu bổng tương đồng. Nếu một quỹ hưu 1. Thông tin rõ ràng, có ý nghĩa về kế sách đầu tư, thành quả bổng đầu tư 70–80% tiền vào cổ phần và bất động sản, quý dài hạn, các đầu tư và việc quản lý rủi ro của đầu tư. vị chỉ so sánh quỹ này với một quỹ hưu bổng tương tự, đừng so sánh với quỹ hưu bổng đầu tư 60–70% tiền vào tiền mặt 2. Quản lý hiệu quả, ít tốn kém. và lãi suất cố định. Lệ phí cao không bảo đảm quý vị sẽ có 3. Giải thích rõ ràng về quan hệ giữa quản lý ủy thác (trustee) lợi nhuận nhiều hơn. và quản lý quỹ hưu bổng (fund managers). 4. Cố gắng sử dụng cùng ngày bắt đầu và chấm dứt cho mỗi 4. Quá trình giao dịch tốt với các thành viên và cơ quan giám quỹ hưu bổng. Thành quả từ tháng Sáu đến tháng Sáu sẽ sát (regulators). Ví dụ như, xem báo cáo kiểm toán viên khác với thành quả từ tháng Giêng đến tháng Giêng. (auditor’s report) và các trang mạng của cơ quan giám sát ASIC công bố các số liệu về thành quả trung bình 5 và 10 năm (ASIC, APRA, ATO). của các kế sách đầu tư khác nhau tại trang mạng FIDO của 5. Phân phối báo cáo thường niên, cập nhật về thành quả và chúng tôi. Chẳng có mấy quỹ hưu bổng vượt trội mức trung bình Những Quyết Định Những Quyết Định bản tin đúng hạn. dài hạn và việc tìm cách chọn một vài quỹ hưu bổng sẽ đạt được Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng điều này thực ra là chuyện đoán mò thôi. 6. Có đường dây điện thoại trợ giúp hoặc trang mạng hữu dụng. 18 19
 11. Tờ so sánh quỹ hưu bổng Sử dụng tờ đối chiếu này để quý vị so sánh các quỹ tích lũy. Quỹ hưu bổng do chủ/ Quỹ hưu bổng ngành Quỹ hưu bổng hãng sở quý vị chọn công nghiệp bán lẻ Tên quỹ hưu bổng Bất cứ tiền hưu (super benefit) phụ trội nào Khoản đóng góp thêm của chủ/hãng sở? Tiền trả khi nghỉ việc vì dư người? Lệ phí và phí tổn Phí tổn quản lý đối với lựa chọn nghỉ hưu đầu tư của quý vị tính theo % tài khoản tổng cộng Số tiền của bất cứ phí tổn quản lý phụ trội tính theo đồng đô la Lệ phí đóng góp, tính theo % mỗi khoản đóng góp* Lệ phí rút tiền ra, tính theo % mỗi số tiền rút ra* Lệ phí chấm dứt, tính theo % tổng số tài khoản khi chấm dứt* Lệ phí dịch vụ, t.d. lệ phí đổi quỹ, lệ phí dịch vụ tư vấn Bảo hiểm Tự động được bảo hiểm hoặc tùy kết quả của bản câu hỏi hoặc khám sức khỏe? Bảo hiểm nhân thọ: $ chi phí mỗi năm cho số tiền quý vị được bảo hiểm theo ý quý vị hoặc chi phí bảo hiểm bắt buộc Khuyết tật toàn diện và vĩnh viễn: $ chi phí mỗi năm cho số tiền quý vị được bảo hiểm theo ý quý vị hoặc chi phí bảo hiểm bắt buộc Tiếp tục trả lương hoặc bảo hiểm khuyết tật tạm thời đến 2 năm: $ chi phí mỗi năm cho số tiền quý vị được bảo hiểm theo ý quý vị Bất cứ những giới hạn liên hệ nào, t.d. giới hạn tuổi tác, việc làm nguy hiểm, nghỉ hộ sản Những cách thức đầu tư Ít nhất có một lựa chọn lời nhiều và một lựa chọn dè dặt? Có/Không Có đủ các lựa chọn cho quý vị không? Có/Không Thành quả đầu tư % mỗi năm, căn cứ theo thành quả trung bình 5-năm của lựa chọn đầu tư của quý vị Dịch vụ và đặc điểm khác cần thiết với quý vị Ghi những chi tiết liên hệ vào Những Quyết Định Những Quyết Định * Quý vị có thể có khả năng điều đình để được hưởng lệ phí thấp hơn. Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng Trang mạng hoặc đường dây điện thoại trợ giúp của quỹ hưu bổng có thể có thể giải đáp những câu hỏi tìm hiểu thông tin, nhưng đừng nhờ họ làm cung cấp thêm thông tin. Chủ/hãng sở hoặc công đoàn của quý vị cũng cố vấn trừ khi họ có môn bài hành nghề. 20 21
 12. Quỹ hưu bổng tự quản? Cần được giúp đỡ thêm? Quý vị được phép thành lập quỹ hưu bổng cho riêng mình và tự Nếu bỏ thời gian ra để học hỏi dần về hưu bổng và lãnh hội quản lý, nhưng phải tuân theo những điều lệ gắt gao của ATO. Tự thông tin về quỹ hưu bổng, có thể quý vị nhận thấy vậy là đủ. quản lý quỹ hưu bổng của mình là chuyện phức tạp, do đó, quý vị Nếu sắp bị nghỉ việc vì dư người hoặc dự tính nghỉ hưu, Dịch nên cân nhắc kỹ trước khi thành lập quỹ. Nói tóm gọn, quý vị phải: Vụ Thông Tin Tài Chính (Financial Information Service) của ● trở thành quản lý ủy thác (trustee) của quỹ hưu bổng, trong Centrelink có thông tin miễn phí, vô tư dẫu quý vị không có ý vai trò này quý vị có những bổn phận pháp lý quan trọng nộp đơn xin tiền cấp dưỡng hoặc trợ cấp, xem trang 50. chỉ sử dụng tiền để cung cấp tiền hưu cho lúc nghỉ hưu, Quý vị cũng có thể cần được cố vấn chuyên môn hướng dẫn ● không dùng để điều hành doanh nghiệp hoặc có lợi cho quý riêng trong những tình huống này hoặc ví dụ như nếu quý vị tự vị hoặc bất kỳ ai khác không thuộc quỹ hưu bổng này điều hành quỹ hưu bổng của mình, có số tiền lớn trong quỹ hưu ● lập và tuân thủ chính sách đầu tư nhằm bảo đảm quỹ hưu bổng bổng hoặc tài sản khác hoặc đầu tư vào những sản phẩm tài sẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu của thành viên khi nghỉ hưu chính khác thường hoặc phức tạp hơn. ● giữ sổ sách kỹ lưỡng để quỹ hưu bổng có thể đáp ứng các Muốn được hướng dẫn riêng, quý vị nên chọn doanh nghiệp tư yêu cầu về kiểm toán. vấn tài chính có môn bài chuyên về hưu bổng. Tập sách Getting Quý vị sẽ cần có: advice (Nhờ hướng dẫn) của ASIC sẽ giúp quý vị chọn cố vấn. Xin truy cập trang mạng FIDO của chúng tôi để tải tập sách này ● khoảng $200.000 trong quỹ hưu bổng (nhưng ước lượng này xuống hay gọi cho đường dây điện thoại thông tin (Infoline) của có thể khác) mới đáng với phí tổn thành lập và điều hành ASIC qua số 1300 300 630 để hỏi xin tập sách miễn phí này. hàng năm ● dịch vụ chuyên môn về kế toán, thuế vụ, kiểm toán và cố Cố vấn có thể tính lệ phí thẳng với quý vị, hoặc quý vị có thể vấn về luật pháp để điều hành công việc suôn sẻ – tất cả trả gián tiếp qua lệ phí quỹ hưu bổng cao hơn. Nhiều cố vấn dịch vụ này đều phải tốn tiền không hướng dẫn về những quỹ hưu bổng ngành công nghiệp hoặc công ty, do đó, quý vị hãy so sánh bất cứ quỹ hưu bổng do thời giờ, kỹ năng và ý thích để quản lý tốt quỹ hưu bổng và cố vấn đề nghị với quỹ hưu bổng của chủ/hãng sở và quỹ hưu ● sắp xếp bảo hiểm nhân thọ thích hợp. bổng ngành công nghiệp. Nếu cố vấn đề nghị quý vị đổi quỹ hưu Muốn biết một số thông tin chi tiết về những điều quý vị cần bổng, quý vị luôn luôn hỏi xem mình có bị mất bất cứ tiền hưu phải làm trong cương vị quản lý ủy thác của quỹ hưu bổng (benefits) gì không, thành quả đầu tư trong thời gian 5-năm của tự quản, quý vị có thể hỏi ATO xin ấn phẩm Self managed quỹ hưu bổng này so với quỹ hưu bổng hiện tại của quý vị là Những Quyết Định Những Quyết Định superannuation funds – Role and responsibilities of trustees, như thế nào, họ sẽ tính những phí tổn gì và sẽ có những thay đổi Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng NAT 11032 (Quỹ hưu bổng tự quản – Nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng nào. Yêu cầu cố vấn ghi rõ ràng những điều này trong của quản lý ủy thác). tờ kê hướng dẫn (statement of advice). 22 23
 13. Kế sách đầu tư có nghĩa là gì Những lựa chọn đầu tư thường được gộp thành nhóm dưới những tiêu đề tổng quát: ‘tăng trưởng’ (‘growth’), ‘cân bằng’ (‘balanced’), ‘vốn vững vàng’ (‘capital stable’) hoặc ‘bảo đảm vốn’ (‘capital guaranteed’). Dưới đây là bảng hướng dẫn sơ lược về những cái tên có vẻ chung chung này. Đặc biệt để ý tìm xem bao nhiêu tiền được đầu tư vào cổ phẩn và bất động sản so với đầu tư tiền mặt và lãi suất cố định. Tên gọi Ý nghĩa đại khái Chọn kế Tăng Đầu tư 70–80% vào cổ phần hoặc bất động sản. trưởng Nhắm có lợi nhuận nhiều hơn trong thời gian dài, do đó, rủi ro lỗ cao hơn trong những năm bị thất sách đầu tư bại không khấm khá. Từ trước đến nay, những hình thức đầu tư rủi ro nhiều hơn này có lợi nhuận cao nhất trong thời gian dài. Đa số quỹ hưu bổng đều cho phép quý vị chọn trong số các Cân bằng Đầu tư 60–70% vào cổ phần hoặc bất động sản, cách thức đầu tư. Tờ trình bày về sản phẩm (product disclosure phần còn lại đầu tư lãi suất cố định và tiền mặt. statement) của quỹ hưu bổng giải thích về kế sách của mỗi lựa Nhắm có lợi nhuận tương đối, nhưng thấp hơn quỹ chọn, lợi nhuận được nhắm tới và những rủi ro liên hệ. hưu bổng tăng trưởng để giảm thiểu rủi ro bị lỗ Quỹ hưu bổng của quý vị cũng có sẵn lựa chọn dành cho bất cứ trong những năm không khấm khá. người nào không muốn tự chọn, đôi khi được gọi là ‘lựa chọn Vốn vững Đầu tư 60–70% vào lãi suất cố định và tiền mặc định’ (‘default option’). Tờ trình bày về sản phẩm sẽ giải vàng mặt, dù một số quỹ tiền được đầu tư vào cổ phần thích điểm này. Hãy đoan chắc là lựa chọn này thực sự thích hoặc bất động sản. Nhắm giảm thiểu rủi ro bị lỗ, hợp với quý vị, xin xem kế sách đầu tư nào là đúng, trang 26. do đó, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn trong thời gian dài hạn. Vốn và thu nhập của quý vị có thể vẫn có thể bị sụt giảm vì những đầu tư bị lỗ. Những Quyết Định Những Quyết Định Từ trước đến nay, quỹ hưu bổng đầu tư lãi suất cố Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng định và tiền mặt càng nhiều, lợi nhuận càng thấp hơn. 24 25
 14. Điều để đánh đổi với tăng trưởng là những lúc bị lỗ trong những Tên gọi Ý nghĩa đại khái năm bị thất bại. Trong thời gian 30–40 năm, bất cứ kế sách Bảo đảm Theo luật, đầu tư 100% vào hình thức ký gởi tăng trưởng nào cũng sẽ bị lỗ trong ít nhất 4–6 năm. Điều này vốn với cơ sở nhận ký gởi của Úc hoặc với hợp đồng làm quý vị lo ngại và khi bị lỗ liên tiếp nhiều hơn một năm, quý bảo hiểm nhân thọ ‘bảo đảm vốn’ (‘capital vị có thể cho rằng mình chọn lầm kế sách. Từ trước đến nay, guaranteed’). Bảo đảm vốn của quý vị và thu trong bất cứ thời gian 20-năm nào, kế sách ‘tăng trưởng’ hoặc nhập tích lũy không thể bị sụt giảm vì những ‘cân bằng’ vẫn là cách thức duy nhất để theo kịp mức sống ngày khoản đầu tư bị lỗ. càng cao. Quý vị phải quyết định xem lợi nhuận nhiều có xứng đáng với sự rủi ro không. Từ trước đến nay, kế sách này có lợi nhuận thấp nhất, chỉ hơi cao hơn mức lạm phát một chút. Kế sách ít rủi ro, lợi nhuận thấp (‘bảo đảm vốn’ hoặc ‘vốn vững vàng’) có thể là những kế sách thích hợp với người cần được yên trí và ít rủi ro hơn, ví dụ như nếu trong chưa đầy 5 năm tới, quý vị sẽ rút trọn tiền hưu của mình và muốn biết chắc số tiền mình sẽ có. Kế sách đầu tư nào là đúng? Dưới đây là ví dụ để quý vị biết như thế nào là rủi ro đánh đổi lợi nhuận nhiều, khi lợi nhuận khác nhau chút ít trong thời gian dài, Chọn kế sách nào cho phép quý vị điều chỉnh tiền hưu cho phù thực sự sẽ cộng lại thành một số tiền đáng kể. với hoàn cảnh cá nhân của quý vị. Từ việc làm đầu tiên cho đến lúc nghỉ hưu, thấm thoát quý vị có thể đi làm từ 30–40 năm, rồi có lẽ thêm 20–30 năm sau khi nghỉ hưu. Trong suốt quãng thời Tỉ lệ lợi nhuận trong 20 gian này, mức sống của quý vị thế nào cũng tăng lên. Kế sách năm, đầu tư tiếp tục tất đầu tư sẽ ảnh hưởng đến mức lợi tức quý vị sẽ có khi nghỉ hưu. cả lợi nhuận Khởi sự với Kết thúc với 4% một năm $10.000 $22.000 Vì lý do này, hưu bổng là hình thức đầu tư dài hạn, thông thường, thích hợp với kế sách ‘tăng trưởng’ hoặc ‘cân bằng’, đầu 6% một năm $10.000 $32.000 tư vào cổ phần và bất động sản. Tăng thêm 2% trong 20 năm kiếm được thêm $10.000. Những Quyết Định Những Quyết Định Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 26 27
 15. Khoản tự đóng góp bằng tiền đã trừ thuế Nếu quý vị có thể dành ra một số tiền, đóng góp bằng tiền đã trừ thuế có thể thực sự làm tăng vọt số tiền tiết kiệm của quý vị. Quỹ hưu bổng của quý vị được hưởng quy chế miễn thuế, do đó, thông thường quý vị sẽ tiết kiệm được thêm nữa bằng cách đầu tư qua hưu bổng thay vì đầu tư vào cùng các tài sản nhưng nằm ngoài hưu bổng. Phần đóng góp bằng tiền đã trừ thuế sẽ không bị đánh thuế khi quỹ hưu bổng nhận vào. Tích lũy hưu bổng Một số chủ/hãng sở khuyến khích công nhân viên đóng góp thêm bằng cách họ sẽ đóng góp thêm nếu quý vị đóng góp thêm. của quý vị Số tiền tối đa mà quý vị có thể đóng góp bằng tiền đã trừ thuế là $150.000 mỗi năm hoặc nếu dưới 65 tuổi, quý vị có thể đóng góp đến $450.000 trong ba năm. (Một số quy chế đặc miễn được áp dụng với những số tiền do bán tài sản của doanh nghiệp nhỏ và tiền bồi thường cho thương tật vì hậu quả của trường hợp Tích lũy hưu bổng từ tiền riêng của quý vị, nói chung là cách khuyết tật vĩnh viễn.) Quý vị sẽ phải đóng thuế ở bậc thuế lợi tức đầu tư tuyệt vời nhờ những quy chế giảm thuế và trợ cấp khác (marginal tax rate) cao nhất cộng với thuế Medicare (Medicare của chính phủ. Khởi sự thật sớm trước lúc quý vị nghỉ hưu thế levy) trên phần đóng góp quá mức hạn định. nào cũng tốt hơn nhiều thay vì chờ nước đến chân mới nhảy trong một vài năm trước lúc nghỉ hưu. Trong lứa tuổi từ 65 đến 74, nói chung quý vị có thể tùy nghi đóng góp vào hưu bổng bất cứ lúc nào miễn là quý vị làm việc 40 Kiểm xem quý vị có thể dành ra một số tiền. Sau khi bỏ vào quỹ tiếng trong thời gian 30 ngày. Nếu quỹ hưu bổng hiện thời không hưu bổng, quý vị phải để yên số tiền này trong đó cho đến lúc cho phép quý vị đóng góp bằng tiền riêng, quý vị có thể dễ dàng nghỉ hưu. Cân nhắc những lợi ích của việc có thêm hưu bổng với gia nhập quỹ hưu bổng khác để thực hiện được việc này. những ưu tiên khác của quý vị, ví dụ như: ● trả dứt nợ thẻ tín dụng hoặc nợ khác có lãi suất cao ● tiết kiệm để mua nhà, bắt đầu có con hoặc đi học Những Quyết Định Những Quyết Định ● lập những hình thức đầu tư khác để quý vị sử dụng khi Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng cần thiết. 28 29
 16. Giảm thuế cho khoản đóng góp và ‘hy sinh lương bổng’ (‘salary sacrificing’) Người có lợi tức cao hơn có thể hưởng lợi nếu chủ/hãng sở quý vị cho phép quý vị đóng góp thêm từ lợi tức chưa trừ thuế, hoặc Cùng đóng góp (Co-contributions) ‘hy sinh lương bổng’. (Nếu hội đủ điều kiện để được hưởng Nếu đóng góp bằng tiền đã trừ thuế và đi làm có lương, quý khoản cùng đóng góp của chính phủ, có lẽ quý vị nên đóng góp vị có thể cũng được hưởng tiền chính phủ cùng đóng góp bằng tiền đã trừ thuế thì có lợi hơn.) tính theo lợi tức của quý vị và số tiền quý vị đóng góp bao nhiêu. Tùy các điều kiện nhất định, người tự làm chủ cũng Giả dụ quý vị kiếm được $70.000 trước khi trừ thuế và muốn được hưởng quy chế này. đóng góp thêm vào hưu bổng. Quý vị ‘hy sinh’ $10.000 trong số lương, lãnh lương ‘mới’ là $60.000 để quý vị đóng thuế ít hơn vì Nếu tổng lợi tức của quý vị từ $28.980 trở xuống, số tiền mức lợi tức thấp hơn. Số tiền $10.000 quý vị đã hy sinh để bỏ cùng đóng góp tối đa là $1.500 tính theo quý vị đóng góp vào quỹ hưu bổng chỉ bị đánh thuế 15% mà thôi. $1, chính phủ sẽ đóng góp $1,50. Khoản cùng đóng góp giảm dần theo mức lương của quý vị tăng dần, rồi dứt hẳn Như vậy, quý vị đã đầu tư nhiều tiền hơn là nếu quý vị lấy đối với tổng lợi tức từ $58.980 trở lên. Những mức lợi tức $10.000 này trong tiền lương bình thường, đóng thuế bình này là của năm thuế 2007–08. thường, rồi đem đầu tư số tiền còn lại sau khi đã đóng thuế. Nếu hội đủ điều kiện, ATO tự động trả khoản cùng đóng Hãy cẩn thận điều đình cách sắp xếp này với chủ/hãng sở quý góp vào quỹ hưu bổng của quý vị căn cứ vào tờ khai thuế và vị. Bảo đảm việc hy sinh lương bổng này sẽ không giảm bớt số thông tin do quỹ hưu bổng của quý vị cung cấp. tiền mà đúng lý ra chủ/hãng sở quý vị phải đóng góp. Theo luật, khoản đóng góp hy sinh lương bổng là ‘khoản đóng góp của Quý vị có thể kiểm xem mình có thể được hưởng khoản chủ/hãng sở’ (‘employer contributions’) mà chủ/hãng sở quý vị ‘cùng đóng góp’ bao nhiêu bằng cách sử dụng máy tính có thể có quyền gộp vào ‘bảo đảm hưu bổng’ (‘super guarantee’). khoản cùng đóng góp của ATO tại www.ato.gov.au. Trừ khi quý vị đồng thuận khác hơn, chủ/hãng sở quý vị có thể có quyền: ● giảm bớt khoản đóng góp thường lệ của họ theo tổng số tiền quý vị hy sinh lương bổng hoặc ● trả khoản đóng góp thấp hơn căn cứ vào mức lương mới đã Những Quyết Định Những Quyết Định ‘giảm bớt’. Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 30 31
 17. Số tiền trước khi trừ thuế tối đa mà chủ/hãng sở và quý vị có thể đóng góp trong bất cứ năm tài chính nào là $50.000. Mức giới hạn này sẽ được điều chỉnh theo chỉ số của thu nhập trung bình hàng tuần theo giờ làm việc bình thường (average weekly ordinary time earnings). Quý vị sẽ phải đóng thuế ở mức 31,5% trên phần đóng góp quá mức giới hạn này. Tuy nhiên, nếu quý vị trên 50 tuổi hoặc được 50 tuổi trước ngày 30 tháng Sáu năm 2012, trong thời kỳ chuyển tiếp chấm dứt vào ngày 30 tháng Sáu năm 2012, quý vị được phép đóng góp thêm. Sau khi được 50 tuổi (hay quý vị từ 50 tuổi trở lên), quý vị có thể đóng góp đến $100.000 trong mỗi năm tài chính tính đến ngày 30 tháng Sáu năm 2012, kể kả năm tài chính khi quý vị Đổi quỹ hưu bổng được 50 tuổi. Ví dụ như nếu quý vị được 50 tuổi vào ngày 1 tháng Chín năm 2009, quý vị sẽ được đóng góp $100.000 trong năm tài Đổi quỹ hưu bổng là bước quan trọng. Hãy đoan chắc quý vị chính 2009–2010, 2010–2011 và 2011–2012. Mức giới hạn không bị mất những lợi ích quan trọng hoặc bị phí tổn thêm. $100.000 này sẽ không được điều chỉnh theo chỉ số. (Và đừng quên báo cho quỹ hưu bổng mới biết Số Hồ Sơ Thuế (Tax File Number) của quý vị). Đóng góp cho người phối ngẫu Muốn đổi quỹ hưu bổng đối với số dư hiện có (kể cả của chủ/ Quý vị có thể xin đền bù thuế, đến mức nhất định, đối với hưu hãng sở cũ hoặc khoản đóng góp cá nhân), quý vị hãy hỏi xin bổng mà quý vị đóng thay cho người phối ngẫu nếu họ không có quỹ hưu bổng cũ hoặc mới phiếu chuyển đổi (transfer form). lợi tức hoặc lợi tức thấp. ‘Người phối ngẫu’ (‘spouse’) bao gồm Trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, quý vị có thể chuyển hoặc một người khác, dù không chính thức làm hôn thú với quý vị, triển chuyển (roll over) hưu bổng của quý vị. Quỹ hưu bổng cũ sống với quý vị trong mối quan hệ gia đình trung thực như vợ của quý vị có 1 tháng để chuyển quỹ cho quý vị. hoặc chồng, nhưng không bao gồm người vĩnh viễn sống riêng và Muốn đổi quỹ hưu bổng cho những đóng góp của chủ/hãng sở cách xa quý vị. ATO có thể cho quý vị biết thêm chi tiết. tương lai, làm theo những bước đã được trình bày ở mục Chọn Những Quyết Định Những Quyết Định quỹ hưu bổng, trang 10. Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng 32 33
 18. Khoản đóng góp của chủ/hãng sở có bị ảnh Những lý do chính đáng để đổi quỹ hưu bổng hưởng không? gồm có: Hỏi xem việc đổi quỹ hưu bổng có ảnh hưởng đến khoản đóng ● đổi việc làm mà chủ/hãng sở mới không sử dụng quỹ góp của chủ/hãng sở quý vị không. Nếu chủ/hãng sở của quý vị hưu bổng cũ trả vào quỹ hưu bổng hiện thời của quý vị nhiều hơn mức bắt buộc 9%, việc đổi quỹ có thể giảm bớt tiền hưu của quý vị. Đôi gom các tài khoản hưu bổng lại để đỡ tốn chi phí và khi việc này có thể xảy ra theo cách không dễ nhận ra, đặc biệt ● giấy tờ với quỹ tiền hưu ấn định (defined benefit funds). Ví dụ, chủ/hãng ● ít tốn phí hoặc dịch vụ tốt hơn, có lẽ thích hợp với quý sở quý vị có thể thiên về quỹ hưu bổng hiện thời của quý vị bằng vị hơn cách đóng góp thêm hoặc cung ứng nhiều tiền hưu hơn: ● thành quả đầu tư kém trong thời gian 5-năm so với quỹ ● theo thời gian làm việc tăng lên (lâu năm hơn) hưu bổng tương tự. ● nếu quý vị tự đóng góp hoặc tăng khoản đóng góp của mình ● nếu tiền của quý vị chỉ hoàn toàn thuộc về quý vị (gọi là ‘sở hữu trọn vẹn’ (‘fully vested’)) chỉ sau khi quý vị làm việc cho Những lý do không chính đáng để đổi quỹ chủ/hãng sở này một thời gian nhất định mà thôi. hưu bổng gồm có: lo sợ, chỉ bởi vì quỹ hưu bổng công bố bị lỗ. Hãy tin Kiểm lại xem tiền hưu và phí tổn có bị ảnh hưởng gì không ● tưởng vào việc đánh giá thành quả đầu tư trong 5 năm hoặc lâu hơn ● Tiền hưu khi nghỉ hưu. Một số quỹ hưu bổng, đặc biệt là quỹ tiền hưu ấn định (defined benefit funds), có thể giới hạn hoặc chạy theo quỹ hưu bổng đang có lợi nhuận nhiều nhất. giảm bớt số tiền quý vị có thể chuyển đi, thành ra việc tiếp tục ● Việc này có thể phản tác dụng bởi vì chuyện thường có với quỹ hưu bổng cho đến lúc quý vị nghỉ hưu có lợi hơn. thể xảy ra là quỹ hưu bổng này làm ăn không khá trong năm kế. ● Lợi ích về bảo hiểm. Bảo đảm quý vị được bảo hiểm. Liệu quý vị có đương nhiên được bảo hiểm hay không? Quỹ hưu bổng sẽ bảo hiểm cho quý vị bao lâu và khi nào thì bảo hiểm của quỹ hưu bổng mới bắt đầu? Những Quyết Định Những Quyết Định ● Phí tổn. Kiểm lệ phí chấm dứt của quỹ hưu bổng cũ và lệ Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng phí đóng góp vào quỹ mới. Những chi phí này sẽ trừ vào tài khoản và khiến cho tiền hưu (benefit) của quý vị bị giảm bớt. 34 35
 19. Nếu phải rời bỏ hẳn quỹ hưu bổng hiện thời, quý vị có thể triển chuyển hưu bổng hiện có sang quỹ hưu bổng quý vị chọn khi bắt đầu làm việc cho chủ/hãng sở mới. Nếu quý vị có thể để nguyên tiền trong quỹ hưu bổng cũ, hãy xét xem quỹ hưu bổng mới của chủ/hãng sở hoặc quỹ hưu bổng khác có thể cung ứng những gì. Có thể quý vị muốn chủ/hãng sở mới trả vào quỹ hưu bổng hiện có nếu được. Đôi khi đổi việc làm có thể làm tăng lệ phí quý vị sẽ trả cho quỹ hưu bổng cũ, đặc biệt nếu chủ/hãng sở mới không bảo trợ quỹ hưu bổng cũ. Nếu bị cho nghỉ việc vì dư người, quý vị nên kiểm xem quỹ hưu Đổi việc làm bổng có cung ứng bất cứ quyền lợi gì không. Trước khi có quyết định, rút ra bất cứ món tiền nào hoặc ký bất cứ giấy tờ nào, quý vị hãy tìm hiểu cách thức tốt nhất để quý vị giải quyết với bất cứ món tiền nào. Có thể quý vị không đảo ngược quyết định mà quý vị không hài lòng. Nghỉ làm chủ/hãng sở hiện tại để đổi việc làm là lúc thuận lợi để duyệt lại và có lẽ nên gom các tài khoản hưu bổng của quý vị lại. Tiền hưu (benefit) bảo tồn và không bảo tồn Quý vị sẽ cần phải quyết định nên làm gì với hưu bổng hiện có Khi nghỉ việc, có lẽ quý vị phải để nguyên hầu hết tiền hưu và cũng cân nhắc việc chọn quỹ hưu bổng mới cho khoản đóng (benefit) tích lũy trong một quỹ hưu bổng nào đó. Bất cứ số tiền góp trong tương lai mà chủ/hãng sở mới sẽ cung ứng cho quý vị. nào được đóng góp sau ngày 1 tháng Bảy năm 1999, kể cả lợi nhuận do đầu tư, đều phải để nguyên hoặc ‘bảo tồn’ (‘preserved’) Nói chung, quý vị sẽ đỡ tốn thời giờ và tiền bạc nếu có càng ít trong quỹ hưu bổng. (Tiền hưu (benefit) do chủ/hãng sở chi trả tài khoản hưu bổng càng tốt. Bằng không, vì đổi việc làm, quý vị trước ngày này cũng có thể phải được bảo tồn.) có thể có một loạt tài khoản hưu bổng tính quý vị lệ phí (cho cả bảo hiểm mà quý vị có thể không cần đến) và muốn biết chi tiết Tờ trình bày hàng năm mới nhất của quý vị hoặc quỹ hưu bổng liên lạc của quý vị – xem mục Đổi quỹ hưu bổng, trang 33. của quý vị có thể cho quý vị biết nếu quý vị có số tiền nào ‘không bảo tồn’ (‘unpreserved’) hay không. Quý vị có thể vẫn triển chuyển những số tiền này sang quỹ hưu bổng mới, nhờ vậy số tiền tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu có thể sẽ tăng vọt. Nếu quý vị rút tiền ra để Những Quyết Định Những Quyết Định tiêu xài hoặc đầu tư ngoài quỹ hưu bổng, quý vị có thể phải đóng Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng thêm thuế. 36 37
 20. 6. đã trừ bao nhiêu cho tiền thuế chính phủ ❍ 7. quỹ hưu bổng bỏ vào tài khoản của quý vị bao nhiêu từ những đầu tư của quỹ ❍ 8. nay quý vị có bao nhiêu vào cuối năm ❍ 9. quỹ hưu bổng có Tax File Number của quý vị ❍ Nếu quý vị không hiểu tờ trình bày, liên lạc với quỹ hưu bổng. Quý vị có quyền được họ giải thích rõ ràng. Nếu họ không giải thích cho Theo dõi quỹ hưu quý vị hiểu rõ, xin xem mục Khiếu nại về quỹ hưu bổng của quý vị, trang 43. bổng của quý vị Hãy cất tất cả tờ trình bày ở nơi an toàn để quý vị có thể theo dõi các tài khoản của mình và liên lạc với quỹ hưu bổng nếu cần. Cất một tập hướng dẫn này chung với các tờ trình bày của quý vị. Kiểm tra tờ trình bày hàng năm Đọc báo cáo thường niên của quỹ hưu bổng quý vị Quỹ hưu bổng đã đầu tư tiền bạc của quý vị khôn ngoan như thế Để bảo đảm quý vị có tờ trình bày, luôn báo cho quỹ hưu bổng nào? Báo cáo thường niên của quỹ hưu bổng cho quý vị biết về biết chi tiết liên lạc mới nhất của quý vị. Nếu có nhiều hơn một tài những đầu tư mà quỹ đã thực hiện và đạt được kết quả tốt xấu khoản, luôn báo cho tất cả quỹ hưu bổng biết chi tiết mới nhất. trong năm. Khi có tờ trình bày, quý vị hãy kiểm từng điểm xem có đúng không, Nói chung, lợi nhuận có đúng với chỉ tiêu đã đề ra trong tờ trình đặc biệt là những điểm sau đây: bày về sản phẩm (product disclosure statement) của quỹ hưu 1. lúc đầu năm quý vị đã có bao nhiêu ❍ bổng hay không? Nếu không, tìm hiểu xem tại sao và tự hỏi xem điều đó có hợp lý không. 2. số tiền chủ/hãng sở quý vị trả trong năm ❍ Đánh giá thành quả đầu tư của quỹ hưu bổng quý vị trong thời 3. bất cứ số tiền nào quý vị đã đóng ❍ gian ít nhất 5 năm. So sánh lợi nhuận vào lúc đó với thị trường. 4. lệ phí đã trừ ❍ Nhiều quỹ hưu bổng trình bày những so sánh này. Xem mục Đánh Những Quyết Định Những Quyết Định giá thành quả đầu tư, trang 18. 5. chi phí hợp đồng bảo hiểm Về Hưu Bổng Về Hưu Bổng ❍ 38 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản